{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

zkušební jezdec

Test jako reference Digitální zkušební jezdec Data shromážděná od roku 2009 na zkušební dráze organizace ExtraEnergy od více jak 100 elektrokol sloužila ve společném projektu Univerzity v Lipsku a ExtraEnergy e.V. k vytvoření standardního protokolu pro výkonové zkušební stavy. Výkonové zkušební stavy mají oproti jízdě po reálné cestě výhodu v tom, že je možné je používat za stejných podmínek po celém světě.   Andreas Törpsch & Harry F. Neumann 

Aby bylo možné porovnat elektrokolo s jinými výrobky, je třeba standardizovaný jízdní cyklus. Tento jízdní cyklus by pak měl co nejvíce odrážet reálné použití. Nemělo by konečně žádný smysl vyladit výrobek na zkušebním stavu až k dokonalosti, pokud by na něm používaná metodika neodpovídala skutečnosti. Rozhodujícím ovlivňujícím faktorem u elektrokola je člověk, protože se jedná o hybridní vozidlo poháněné i silou svalů. Výkon předávaný motorem je u dobře fungujícího elektrokola závislý na síle vynakládané při šlapání. To přispívá k tomu, že i přes výkonnou motorickou podporu a vyšší rychlost zůstává zachován charakter jízdy na běžném kole. Vedle síly vyvíjené cyklistou při šlapání je jízda na elektrokole ovlivněna výkonem motoru, polohou při sezení, hmotností, snadným

chodem kola a vnějšími vlivy. Nejdůležitější výchozí veličinou pro standardizovaný jízdní cyklus je tedy výkon cyklisty při šlapání. Ten je závislý na síle vyvíjené při šlapání a rychlosti, respektive frekvenci šlapání. Výhoda využití síly vynakládané cyklistou při šlapání jeho výchozí veličiny spočívá i v tom, že tato veličina je nezávislá na použití elektrokola, zůstává tedy identická u nákladního i cestovního elektrokola. Tyto veličiny, dosazené do protokolu, který je realizován na zkušebním stavu, tedy společně představují člověka. V členění na kategorie Pedelec 45 a Pedelec 25 byla veškerá data (ze zhruba 700 jízd) zahrnuta do protokolu dráhy s přesností 5 cm; tento protokol tedy nyní udává průměrnou jízdu všech dosud testovaných elektrokol. V členění na relevantní úseky trasy: výlet, kopec a město, jsou nyní data z praktických testů použitelná jako standardizované jízdní cykly pro

zkušební stavy. BU pro dvojí obraz z testovacích drah Tanna a zkušebního stavu Ernsta Brusta: Reální lidé na reálných elektrokolech byli "přeloženi" do zkušebního protokolu, který umožňuje provádět zkoušky na stavu. To je pro takové uživatele jako je průmysl důležité, protože údaje v prospektech výrobců lze tak konečně srovnávat. Může se stát, že bude potřeba právní úprava, která bude výrobce a prodejce nutit k tomu, aby uváděli srovnatelné údaje o dojezdu – stejně jako je tomu s údaji o spotřebě u osobních automobilů – zde byla kreativitě lidí z marketingu přistřižena křídla také až zákonnou úpravou. ExtraEnergy zde předkládá návrh, který je založen na dlouholetých zkušenostech. Přesto je nutné na tomto místě poukázat na to, že i v budoucnu budou nutná měření prováděná přímo na silnicích, protože ta jsou v případě pochybností vždy přesnější.

"výletní" trasa 5,2 km výšlap do kopce 0,9 km jízda městem 1,3 km spojovací trasy 7,1 km

ODKAZY  Tři testovací dráhy organizace ExtraEnergy v reálném světě: výlet, kopec a město. Zde byly měřicí technikou od roku 2009 pozorně sledovány šlapky a ruce zkušebních jezdců – zprůměrováním hodnot vznikl digitální zkušební jezdec. · vpravo  Zde sedí digitální zkušební jezdec na digitální trase, která přesně odpovídá třem zkušebním drahám v Tanně: výlet, kopec a město. Takto může kdokoli na celém světě v jakoukoli dobu a za jakéhokoli počasí provádět srovnávací jízdy a porovnávat naměřené hodnoty s daty v rozsáhlé databázi.

44 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement