{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

test

Testovací dráha je definovaná a skládá se z tří úseků: výlet, kopec a město. Takto je zjišťována výkonnost elektrokola po rovině a na různém povrchu, při jízdě do kopce a při zastavování a rozjezdu. Hodnoty pro jednotlivé sektory jsou následně uváděny samostatně. Pokud tedy někdo žije v kopcovitém terénu, je mu možné doporučit například elektrokola s vysokými hodnotami zjištěnými na svahu. Zkušební jízda je vždy prováděna v režimu nejvyšší (nejsilnější) podpory. Tato informace je rozhodující, protože při úspornějším režimu motoru je možné snadno zvýšit dojezd. Dojezd je při zkouškách ExtraEnergy stanovován ze zjištěné spotřeby energie. Jiné způsoby stanovení dojezdu, vycházející například z toho, že člověk jede, dokud není baterie zcela vybitá, jsou příliš nepřesné, zejména tehdy, pokud chybí informace o profilu trasy a použitém režimu podpory. Zejména vysoké hodnoty průměrné rychlosti je vždy nutné posuzovat v relaci k ostatním hodnotám, jako je spotřeba energie, hmotnost baterie nebo doba nabíjení. Testy ExtraEnergy ukázaly, že různá elektrokola často mají svou vlastní průměrnou rychlost, která je často nezávislá na typu. Nákladní elektrokolo je zpravidla pomalejší než sportovní.

Rozdělení výkonu mezi člověka a motor je vyjádřeno faktorem podpory. Tak zvaný faktor U je měřenou veličinou zavedenou organizací ExtraEnergy. Podpora je v současnosti uváděna i v jiných testech nebo informacích výrobců. Často se hovoří o 200% podpoře a více, ale z čeho tato hodnota vychází je patrné jen málokdy. Faktor U v testu ExtraEnergy udává, jaký výkon získá jezdec doplňkově k síle, kterou vyvíjí při šlapání. Z hlediska výkonu motoru se v tomto případě nejedná pouze o elektrický výstup, ale o výkon, který je skutečně přenesen na vozovku, tzn. realizován při pohybu vpřed. Aby byla tato hodnota zjištěna, jsou nejdříve absolvovány jízdy na referenčním kole bez motoru. Tak je zjištěno, jaký výkon musel vyvinout jezdec na běžném kole a jaký výkon je pak nutné vynaložit na elektrokole pro dosažení stejné rychlosti. Hodnota faktoru U = 1 znamená, že pohon zdvojnásobuje sílu vynakládanou jezdcem při šlapání, ten by tedy musel na referenčním kole vyvinout při šlapání dvojnásobnou sílu, aby jel stejnou rychlostí. Dalšími údaji, které jsou uváděny u každého testu, jsou jízdní data. Nesporná je přitom výbava, například odpružená sedlovka nebo druh brzd. Zajímavé je to s hmotností. V testech ExtraEnergy jsou kola vždy zvážena, stejně jako baterie, protože údaje od výrob-

ců jsou často trochu idealizované. Do testů ExtraEnergy vstupuje hmotnost do hodnocení jako parametr »lehké, resp. přenosné« a jako naměřená hodnota. Hmotnost je tedy sledována v závislosti na použití a druhu elektrokola. Je důležitá tehdy, pokud je nutné elektrokolo přenášet. Pokud tomu tak ale není nebo jen vzácně, může silnější pohon snadno zvládnout nějaké to kilo navíc.

jasné priority Zákazníci zpravidla obdrží pouze konečné výsledky a musí se pak probírat množstvím testovaných kol. Přitom nestačí pouze vědět, jak výsledky hodnotit, ale je nutné mít především jasno o vlastních prioritách. ExtraEnergy nabízí k tomuto účelu pět otázek: Kde má elektrokolo jezdit, bude nutné je vynášet po schodech, má přepravovat náklady, má být opatřené High Tech displejem a má jezdit rychle? Pokud si zákazník toto ujasní, může na základě vlastních priorit stanovit, které skupiny výrobků přichází v úvahu a získat tak první přehled. Konečnému rozhodnutí o koupi by měla předcházet zkušební jízda, nejlépe s více modely, které jsou v užším výběru. Zkušební jízda není jen absolutní nutností pro to, aby člověk zjistil, jaké kolo mu vyhovuje, ale může se snadno stát i ryzím potěšením.

GoPedelec  43

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement