{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

skupiny výrobků

Skupiny elektrokol Jaké elektrokolo se Vám hodí Množství elektrokol na trhu činí výběr toho nejlepšího ještě složitějším. Nároky jsou různorodé, nabídky odlišné. Co je pro jednoho tím »nejlepším«, může druhý považovat za nevhodné. Nové možnosti, které s sebou elektrokola přinášejí, vyžadují jasné stanovení vlastních preferencí.   Nora Manthey 

Sdružení ExtraEnergy testuje elektrokola již od roku 1993. Přitom ni- Máte jasno o svých přáních? Pak vyhledejte vhodnou skupinu výkdy nešlo o vítěze testu, ale o to, jaké vozidlo je nejvhodnější, tzn. robků podle ikon na následujících stranách. nejlépe plní určité požadavky. V současnosti dělí ExtraEnergy elektrokola do jedenácti skupin. Existují přitom jednoduchá elektrokola pro "elektromobilní" obyvatele měst, rychlá elektrokola pro podnikání nebo elektrokola pro zábavu a volný čas ve skupině Sport. Pro test elektrokol a e-bike organizace extraenergy lepší přehlednost jsou jednotlivé typy rozděleny do čtyř nadřazených skupin: Urban, Komfort, Volný čas a Transport. ➢ ExtraEnergy e.V. testuje jako nezávislé sdružení od roku 1993 elektrokola kategorií Pedelec a E-Bike Požadavky zákazníků na elektrokola kategorie Pedelec nebo E-Bi➢ Každého ze dvou testů ročně se účastní až 40 vozidel ke jsou stále stejné, například požadavek na větší podporu, dojezd ➢ Test se skládá z jízdní zkoušky, testu každodenní použitelnebo nižší cenu, nejsou však pro všechny zákazníky stejně důleži nosti (ergonomie) a doplňkové zkoušky bezpečnosti té. Pro dobře vydělávajícího člověka dojíždějícího do zaměstnání ➢ Jízdy jsou prováděny na standardní testovací dráze v je důležité dostat se rychle do práce, a to za každou cenu, zatímco Durynsku se třemi úseky: výlet, kopec a město otci rodiny záleží na rychlosti méně než na spolehlivosti a dobíjení. ➢ Speciální měřicí technika zaznamenává rychlost, polohu, sílu při šlapání, výstup motoru otestujte sami ➢ Následně je vypočten dojezd, faktor podpory a průměrná rychlost Otázku, které elektrokolo je pro Vás to nejlepší, můžete zodpovědět pouze sami. Zeptejte se sami sebe, po jakých trasách budete ➢ K naměřeným hodnotám přistupují poznámky z testu ergonomie, data, jako jsou cena a hmotnost, a vylučovací s elektrokolem jezdit nejvíce, například ve městě nebo po cestách kritéria se strmým stoupáním? Jaké vlastnosti budou u Vašeho elektrokola nezbytné? Bude muset Váš displej nabízet High Tech vymoženosti ➢ Tyto hodnoty společně rozhodují o zařazení do skupiny výrobků a výsledku nebo postačuje, když budete vědět, jak dlouho ještě baterie vydrží? ➢ Elektrokola ve stejné skupině výrobků jsou navzájem porovnána a případně označena zkušební pečetí Odpovězte si na pět základních otázek a zjistěte, jaký typ výrobku se pro Vás hodí. Při vyhodnocování se můžete snadno orientovat ➢ Výsledky jsou k dispozici on-line na stránkách www.extraenergy.org, v magazínu ExtraEnergy a časopise podle piktogramů vedle skupin výrobků. Pokud jsou splněny mi E-Bike nimálně tři požadavky, mohlo by být Vaše elektrokolo snů právě z této skupiny. Příjemnou zábavu!

GoPedelec  37

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement