{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

best practice

Harmonizace Standard EnergyBus EnergyBus (EB) je celosvětově první a zatím jediný standard vyvinutý speciálně pro lehká elektrická vozidla (LEV). Jeho vývoj byl zahájen v roce 2002 s cílem nabídnout řešení infrastrukturálních a bezpečnostních problémů v budoucnu. První uživatelé standardu EB se podíleli na jeho vývoji. Organizace je tvořena firmami a institucemi, jako je Bosch, Panasonic, Deutsche Bahn, Philips, Rosenberger, Winora, ExtraEnergy, ITRI Institut nebo Fraunhofer Institut a řada dalších, včetně fyzických osob. Elektrická, datová a mechanická definice byla publikována v rámci konference LEV v březnu 2011 a je nyní k dispozici členům po celém světě. Členem se může stát každý. Konsorcium organizace EnergyBus se snažilo o to, aby nového bylo co nejméně a aby bylo v co největší míře využito již osvědčených principů. Pro přenos informací mezi nabíječkou a vozidlem byla zvolena sběrnice CAN. Jako protokol je používán protokol CAN Open. CAN Open je strojový jazyk srovnatelný se systémy Open Source. Ve spolupráci s organizací CAN in Automation (CiA), která je rovněž členem, byl vyvinut aplikační profil CiA 454. Jeho prostřednictvím je možné předávat veškeré informace, které se u LEV typicky vyskytují. Nabíječka je tak schopna zjišťovat stav nabití baterie/baterií, případně je možné zobrazovat stav nabití na displeji. Rychle je možné vyhodnocovat rovněž informace relevantní z hlediska bezpečnosti, například zda je nová komponenta kompatibilní se systémem a je ji tedy možné v rámci tohoto systému povolit, či nikoli. Technický výbor konsorcia EnergyBus navíc pracuje na systému, který by nabíjení lehkých elektrických vozidel kombinoval s jejich zamykáním a ochranou proti krádeži. Tak zvaný Charge-Lock Cable by tak učinil z nabíjecího kabelu zároveň i zámek kola (viz stranu 31). Pokud chceme bezpečnost a možnost volby, nemůžeme se obejít bez standardizované nabíjecí zástrčky. EnergyBus je zde první nabídkou a členové, kteří by chtěli EnergyBus používat a dále vyvíjet, jsou zde srdečně vítáni.  www.energybus.org 

do it yourself ✔

Veřejná infrastruktura, ve které by bylo možné nabíjet jakékoli vozidlo u jakéhokoli sloupku, vyžaduje standardizovanou nabíjecí zástrčku. Ta musí poskytovat ochranu před povětrnostními vlivy, chybným zastrčením a přebitím prostřednictvím »elektronického podání ruky«.

Standard pro LEV se skládá z konektoru(ů) a komunikačního protokolu, upravujícího jazyk a vzájemnou komunikaci mezi elektrickými komponenty. Některá hlášení, např. všechna, která se týkají bezpečnosti, jsou předepsána. Současně mohou výrobci komponent a vozidel přenášet i vlastní hlášení.

Systém BUS přenáší prostřednictvím souběžných vodičů informace a elektrickou energii stejně jako jiné sběrnicové rozvody. Komponenty jsou zastávkami, na kterých nastupují a vystupují datové pakety, resp. předávají ve strojovém jazyku zprávu o svém stavu.

✖ EU zakazuje financovat z daní systémy favorizované jed notlivými firmami. Standard musí být proto otevřený pro všechny, stejně jako členství v organizaci EnergyBus . ✖ Namísto vytvoření několika konkurujících si standardů je nutné shodnout se na jediném . To přinese všem zúčastně ným v dlouhodobé perspektivě výhody.

34 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement