{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

technologie

Jedna zástrčka pro všechny Celoplošná infrastruktura vyžaduje standardizaci »Město pořizuje elektrokola«, »Turistický svaz chce rozšířit nabídku elektrokol«, »Nový pilotní projekt E-mobility« – takovéto titulky čteme v současnosti denně. Ale všichni, kteří musí nebo chtějí vytvořit dobré rámcové podmínky pro vozidla plně nebo zčásti poháněná elektřinou, stojí před stejným problémem: neexistuje standardní zástrčka, která by umožnila bezproblémové vytvoření plošné infrastruktury pro nabíjení.   dr. Andreas Fuchs 

Dodavatelé elektrické energie, dopravní společnosti a turistické organizace chtějí být »zelené«, uspořit peníze nebo přilákat zákazníky, a nabízejí proto stále častěji zapůjčení, leasing nebo vyzkoušení elektrokol. Neutrálně vůči trhu se musí chovat zejména úřady a podniky ve veřejných rukou, nemohou se tedy rozhodnout pro nabíječku a nabíjecí kabel výrobce XY, aniž by tím nepopudily jeho konkurenty.

U jednostopých vozidel, jako jsou kola Pedelec, E-Bike nebo E-Scooter, není převážení nabíječky tak jednoduché. V první řadě nabíječka zabere významnou část prostoru pro náklad. Za druhé: pokud není možné akumulátory vyjmout z vozidla, jak je tomu u některých elektrických skútrů a také elektrokol, musí nabíječka zůstat případně na dešti. Protože většina nabíječek není konstruována a schválena pro provoz ve vlhkém prostředí, neodpovídá takovéto její použití předpisům. Škody na osobách nebo věcech, které by takto vznikly, neKromě toho je veřejná infrastruktura nabíjecích stanic investicí, kte- kryje žádné pojištění. rá má ve svém důsledku sloužit pro dobro občanů. Očekávat, že se úřady dohodnou na jednom vozidle nebo systému, odporuje jak so- Částečným řešením problému s chybějící ochranou nabíječek proti ciální, tak i liberální politice. Evropská unie zakazuje financovat sys- povětrnostním vlivům by mohly být uzavíratelné schránky se zásuvtémy favorizované nebo preferované jednotlivými firmami z daňo- kami 230 V. Tyto schránky by musely být v zimě vyhřívané, protože vých výnosů. většinu lithiových baterií není možné bez rizika poškození nabíjet při teplotě pod 8 °C. Nevýhoda, že je třeba nabíječku i nadále převážet na vozidle, však zůstává. Chybí standardizovaná zástrčka, koncidžungle zástrček a změt kabelů Už s ohledem na náklady není možné, aby byla síť nabíjecích stanic povaná pro infrastrukturu nabíjecích stanic. kompatibilní se všemi nabíjecími kabely všech výrobců jízdních kol. V roce 2011 bylo napočítáno 73 různých nabíjecích zástrček 99 růzharmonizace ných značek. Stěny plné zástrček by rovněž nebyly všude akcepto- Standardní zástrčka je tím, čím je konektor USB pro počítače a přivatelné už z estetického hlediska, pokud odhlédneme od změti ka- pojené přístroje nebo standardizovaná hrdla palivových nádrží pro belů a problémů s ochranou stěny plné zástrček před větrem a po- osobní automobily. Jejím prostřednictvím se otevírá možnost navětrnostními vlivy. bídnout veřejnou infrastrukturu nabíjecích stanic, vyhovující pro Bez standardizované zástrčky zbývá městům, institucím a firmám všechna vozidla. Zástrčky musí být chráněny proti pronikání vody evidentně pouze jediná volba: zásuvka 230 V Schuconebo průmyslo- a musí prostřednictvím normalizované konstrukce a elektronického vá zásuvka CEE. Pro elektromobil to není špatná volba. U něj je mož- podání ruky zabraňovat přebíjení nebo chybnému zapojení. né převážet nabíječku uvnitř karoserie, čímž je chráněna před po- Informace ke standardu nabíjecí zástrčky naleznete na adrese www. větrnostními vlivy. energybus.org

GoPedelec  33

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement