{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

dojezd

Dojezd Co doveze skutečně dál Každý, kdo se začíná sbližovat s elektrokolem, položí někdy otázku: a jak daleko se s ním dostanu? Otázka se zdá oprávněná, ale je málo promyšlená. Elektrokola Pedelec jsou hybridní vozidla poháněná souhrou svalů a motoru. Pokud tedy není elektrokolo příliš těžké nebo nejde velice ztuha, případně pokud člověk nevyžaduje pomoc elektromotoru, je možné na něm jezdit pouze s využitím vlastní síly, i když pomaleji a namáhavěji. Přesto jsou však dotazy po vhodné infrastruktuře nabíjecích stanic, čili zaručené možnosti nabití všude a kdykoli, stále hlasitější.   Hannes Neupert 

Elektrokolo se přitom i bez zvláštní infrastruktury etablovalo v nemalém množství i na trhu v Evropě, Japonsku a zejména v Číně. Kupující využívají stávající síť normálních elektrických zásuvek, které je možné najít i v těch nejodlehlejších oblastech. Kdo nenabíjí doma, může vzít nabíječku s sebou a její pomocí baterii znovu nabít – obvykle za 3–4 hodiny – nebo s sebou vzít náhradní akumulátor. Díky tomu je možné urazit za den 100 i více kilometrů, což je vzdálenost, které v městském prostředí jen stěží dosáhnete. Pro elektrokola tudíž není žádná zvláštní infrastruktura nutná.

dojezd je dráždivé a kouzelné slovo Zatímco tankování u auta je samozřejmostí, jeví se novým uživatelům nabíjení baterie elektrokola často jako obtěžující. Kromě toho má každý starost o dojezd. Zbytečně, protože většina elektrokol v současnosti snadno dojede dál než 40 km. Navíc jsou jízdy po městě jen zřídkakdy delší než 20 km. Ten, kdo využívá motor kola k jízdě na větší vzdálenosti, ujede například v Nizozemí průměrně 15 km a nechá auto stát.

Přesto stále existuje požadavek na větší dojezd, pro jeho splnění naU ostatních LEV, jako jsou třeba elektrické skútry, je však situace zce- bízí elektrokolo tři možnosti: la jiná, protože u nich jsou baterie tak těžké a objemné, že je není možné snadno přemístit k zásuvce. Tento problém mají i elektromobily. Ty vyžadují infrastrukturu, která zatím není na obzoru.

zvýšená kapacita baterie

rychlonabíjení

Výměna baterie

Zvýšená kapacita baterie znamená, že člověk je i na delší Akumulátory, které by bylo možné nabíjet rychle a kdekoli, Výměna baterií předpokládá standardizovanou baterii trase nezávislý na příslušné infrastruktuře. Kromě toho jsou lákavou představou. Za předpokladu, že by bylo mož- nebo flotilu stejných vozidel. V řadě turistických oblasusnadňuje větší dojezd i prodejní rozhovor, protože no za 5 minut nabít na dojezd 10 km, by člověk mohl ujet tí je již tato koncepce úspěšně realizována u pronajímazákazníci určitě chtějí dojet dál. Nevýhodou je, že vět- 30 km a akumulátor pak znovu nabít za 15 minut. Tak by- ných kol, jejichž baterie je možné vyměňovat v hotelech, ší baterie je těžší a případně objemnější, čímž se zhor- chom získali – pouze s malými přestávkami – prakticky ne- restauracích a místech, ve kterých se turisté koncentrují. šují jízdní vlastnosti. Tato nevýhoda by brzo mohla pa- omezený dojezd. Při existenci celoplošné sítě rychlona- U ostrovních řešení v jednom regionu to funguje výbortřit k minulosti, protože výrobci baterií počítají s dra- bíjecích stanic by mohly být baterie výhodnější, menší a ně. Dnešní realita, ve které statisticky vzniká téměř kažmatickým zvýšením energetické hustoty v dostupných lehčí. Bylo by možné je ještě snáze ukrýt v rámu nebo in- dý den nová baterie pro elektrokola, ukazuje, že miniakumulátorech v následujících letech. Člověk by tak tegrovat do designu kola. Elektrokola by si zachovala svůj málně v krátkodobém horizontu není tato myšlenka realizovatelná. V následujících 10 letech může vzniknout mohl v příštích 5 –8 letech ujet s baterií vážící 1  kg na- charakter jízdních kol a dostala by se přitom pod 20 kg. místo dnešních zhruba 40  km při stejném výkonu monová příležitost, pokud se baterie stanou natolik malými, toru až 200 km. že jejich tvar již nebude relevantní.

32 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement