{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

best practice

Bezpečnost baterií Organizace batso ním zkušební značky BATSO. V roce 2010 byly vyzkoušeny první baterie podle průmyslového standardu BATSO 01, a to v laboratoři TÜV Rheinland v Shenzenu (Čína), a následně certifikovány. Na internetových stránkách BATSO.org je možné nalézt seznam všech baterií certifikovaných BATSO. Protože je technický vývoj baterií velice rychlý, jsou vydávajícími certifikačními organizacemi prováděny opakované kontroly sériové výroby, při nichž inspektoři kontrolují, zda jsou ve výrobním provozu dodržovány stanovené požadavky a výrobky z hlediska kvality stále odpovídají těm, které byly zkoušeny. BATSO výsledek dlouhého vývoje týmem expertů organizace ExtraEnergy, institutu ITRI, TÜV Rheinland a Underwriter Laboratories. Zde na skupinové fotografii u příležitosti publikování prvního dokumentu Test Manuals ve verzi 01 na workshopu BATSO v rámci LEV Conference na Tchaj-wanu dne 18. března 2008.

Když byla v roce 2003 organizace ExtraEnergy konfrontována s prvním velkým požárem způsobeným lithiovou baterií jízdního kola, vedlo to ve spolupráci se smluvním partnerem společnosti Deutsche Post AG k myšlence provedení řady zkoušek s různými bateriemi, testovanými ve služebních elektrokolech pošty. Následně pak Deutsche Post AG zadala organizaci ExtraEnergy vypracování zkoušky, jejímž prostřednictvím by bylo možné prokazovat bezpečnost baterií elektrokol při jejich používání. Organizace ExtraEnergy přitom spolupracovala s předními institucemi a osobami se zkušenostmi v oblasti bezpečnosti lithiových baterií: Dr. Mo-Hua Yang z ITRI Institut na Tchaj-wanu (dnes HTEnergy), Prof. Dr. Martin Winter z Univerzity v Grazu (dnes Uni Münster) a Centrem pro solární a vodíkovou techniku v Ulmu. Požadavky zkoušek z roku 2003 a 2004 byly ověřovány v následujících letech ve dvou zkušebních kontejnerech zkonstruovaných organizací ExtraEnergy v Německu a na Tchaj-wanu na řadě baterií a byly ve spolupráci s oběma zkušebními a certifikačními organizacemi – UL Underwriter Laboratories a TÜV Rheinland– dovedeny při řadě jednání až do formulace dokumentuTest Manual a publikovány v rámci LEV Conference v Hsinchu 18. března 2008. Od té doby je Test Manual průběžně upravován podle technických požadavků, včetně změn, které vyplynuly z toho, že splnění požadavků podle předpisů o nebezpečném zboží Spojených národů (UN 38.3) může být potvrzeno i uděle-

7. dubna 2011 se z volného projektu BATSO stala organizace BATSO e. V. se sídlem v Berlíně. Toto sdružení se těší na nové členy, kteří by chtěli přispět k bezpečnosti baterií při jejich přepravě a používání svou spoluprací v grémiích a při komunikaci. Od 31. května 2012 je standard BATSO na cestě k tomu, aby se stal normou EN, což je předstupeň k tomu, aby se v delším časovém horizontu stal standardem IEC, mezinárodní normou. Zde ještě jedna BU, která musí být z právních důvodů pod značkou BATSO, což je v pořádku, pokud je velmi malá: Návrh značky BATSO, která by na úspěšně vyzkoušené a certifikované baterii potvrzovala uživateli její shodu se standardem BATSO. Tento obrázek neodpovídá tvaru používanému na jaře 2012, ale jedná se o návrh prezentovaný na členské schůzi v březnu 2012, který bude pravděpodobně používán od roku 2013. www.batso.org

2012 01/12345

APPROVED

Od roku 2013 budou moci být zkušební laboratoře z celého světa členem BATSO, a pokud budou splňovat požadavky, budou moci nejenom provádět zkoušky BATSO, ale i vystavovat patřičné certifikáty. Kvalita a rovnocennost zkoušek bude zajištěna definovaným postupem stejně jako u osvědčené metody CB. Od roku 2013 bude rovněž zřízen centrální seznam všech vydaných certifikátů BATSO, a to na adrese www. batso.org. Na obrázku je návrh zkušební značky, který byl představen na členské schůzi v březnu 2012. Na levé straně je logo vystavující zkušebny, v tomto případě italské laboratoře TEC Eurolabs, vpravo nahoře pak rok vystavení s označením verze BATSO, pořadovým číslem a logem BATSO.

GoPedelec  29

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement