{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

technologie

Baterie Nebezpečí Praxe Při analýze požárů baterií je možné zjistit, že příčinou bylo zatím vždy slabé místo v konstrukci sady akumulátorů, které nebylo schopné kompenzovat prostřednictvím dostatečně vysoké bezpečnostní rezervy předvídatelné chybné použití baterie uživatelem. Baterie, které jsou konstruovány podle současné úrovně techniky, se chovají bezpečně i při třech zpravidla nejzávažnějších formách předvídatelného chybného použití.   Hannes Neupert 

nebezpečíč. 1 — přebití Okamžik, kdy energie v baterii přeteče. Nastává tehdy, pokud je akumulátor již plně nabitý, ale nabíječka do něj pumpuje stále další energii.

Nebezpečné  Eruptivní výron plamenů krátce po překročení konečného nabíjecího napětí

Bezpečné  Buňky vlivem přebití nabobtnaly a přitom porušily těleso, avšak nevzňaly se. Plyny ani kapaliny neunikly.

Nebezpečné  Eruptivní výron plamenů krátce po zkratu

Bezpečné  BMS (systém managementu baterie) rychle vypnul. Ve druhé fázi byla elektronika přemostěna. Baterie se takto uvnitř zahřála na více jak 100°C, pak se ale opět ochladila. Uniklo pouze trochu elektrolytu, žádné jiné plyny ani kapaliny.

Nebezpečné  Eruptivní výron plamenů krátce po nárazu.

Bezpečné  Mechanické zničení schránky baterie, zmáčknutí buněk, ale žádné zahřátí, žádný únik plynů nebo kapalin.

nebezpečíč. 2 — zkrat Celá energie z baterie se vybije tak rychle, že se baterie přehřeje a může vybuchnout. K požáru může dojít i v důsledku žhavících spojů kabelů, kterými je zapálena izolace kabelu nebo okolní plasty.

nebezpečíč. 3 — fyzické poškození Mechanické poškození baterie, například při nehodě nebo upuštění, může snadno vést ke zkratu, který může vyvolat ještě bouřlivější reakci než externí zkrat.

28 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement