{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

technologie

první život

2 až 4 roky používání jako pohonné baterie LEV. Uživatel hradí paušál po dobu užívání nebo splátky podle jiného specifického modelu.

druhý život

Společně s mnoha dalšími bateriemi v bateriové schránce, například ve sklepě rodinného domu pro dočasné ukládání elektrické energie ze slunce, vyrobené na střeše domu. Doba použitelnosti 8 až 20 let.

šála, která se v případě

Recyklace se separací základních složek a vrácení hodnotných surovin do výrobního procesu. V ideálním případě se tak ze starých baterií stanou opět nové.

Zákaz jako prostředek pro udržitelnost Druhý život jako decentralizovaný zásobník energie Proč požaduje ExtraEnergy zákaz prodeje baterií jako prostředek udržitelnosti u zásobníků energie? Zásobníky energie budou optimálně využívat zdroje tehdy, pokud budou používány dlouho, budou sloužit po mobilním použití ještě jako stacionární zásobníky energie a poté budou recyklovány tak, aby v nich obsažené suroviny bylo možné použít znovu pro výrobu nových baterií.   Angela Budde a Hannes Neupert 

U použitých baterií je zákonem stanoveno, že uživatel je povinen je vracet, a obchodníci, veřejnoprávní organizace zajišťující likvidaci odpadů, výrobci a dovozci jsou povinni je přijímat zpět. Po vrácení mohou být lithium-iontové baterie předány k mechanické nebo termické recyklaci. Ve stávajících zařízeních je možné recyklovat až 95% obsažených materiálů. Na celém světě je v současnosti pouze několik zařízení pro recyklaci baterií, ani tato však nejsou s ohledem na nízký podíl vracených kusů zcela vytížená.

zovali pro takto krátkou životnost, která je ze strany uživatelů ještě akceptována. Tento trend by mohl zastavit zákaz prodeje baterií v Evropě, tím by se staly baterie s delší životností pro dodavatele výnosnějšími – a byla by tak podpořena udržitelnost trhu s nimi.

Od jara 2012 nabízí firmy Biketec elektrokola bez baterie. Baterie je možné si pronajmout za cca 15 € na měsíc. Oproti koupi baterie se zárukou na pouhé dva roky za 600 € (25 € za měsíc) tak spotřebitelé každý měsíc ušetří 10 €. ExtraEnergy vychází z toho, že při současném stavu techniky je možná záruční doba minimálně 4 roky a že nedostatek surovin bude dražší V současnosti je těžba lithia stále levnější než jeho recyklace. Pro- dlouhodobě se nájemné ustálí na cca 12 € za měsíc. to nejsou ani spotřebitelé ani výrobci ničím nuceni předávat lithiové baterie do recyklačního procesu, umožňujícího opětovné využití druhý život jako decentralizovaný zásobník energie vysokého procenta materiálů. Udržitelnost – i přes to, že je technic- Prevence vzniku odpadů má podle zákona absolutní přednost ky proveditelná – není dodržována, protože bez recyklace neexistu- (směrnice 2008/98/ES a zákon o oběhu surovin (KrWG)). K ní patří je oběh a bez oběhu pak udržitelnost. Nedostatek surovin povede zejména prodloužení životnosti (§3(20)KrWG). dlouhodobě k stále obtížnější těžbě, a tím i k vyšším cenám. Baterie LEV, mají i po uplynutí záruční doby dostatečnou zbytkovou kapacitu, aby mohly řadu dalších let sloužit ve spojení s mnoha jinými bateriemi jako decentralizovaný zásobník energie, umístěný pronájem výhodnější než koupě V současnosti se cena lithiové baterie s kapacitou 300 Wh pohybu- například ve skříni ve sklepě rodinného domu, což je nezbytné pro je v obchodě kolem 600 €, při záruční době zpravidla pouhé 2 roky. obrat u energií, protože sítím je nutné ulevit a přitom musí být zaObchod, který se vyplácí, protože prodej žije ze spotřeby. Tento jištěna spolehlivost napájení. V této funkci budou v budoucnu hrát tržní mechanismus vlastně pobízí dodavatele, aby baterie optimali- baterie LEV rozhodující roli.

26 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement