{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

technologie

Zásobníky energie Elektřina je vlastně něco, co musí být spotřebováno již v okamžiku vzniku – tedy něco velice pomíjivého. Naštěstí však existují baterie, jinak by vznik elektrokol nebyl možný. Hannes Neupert

Protože proud je pro lidi pouze těžko pochopitelný a procesy v baterii si většina lidí dovede jen obtížně představit, jsou baterie stále považovány za něco mystického. Zásobníky elektrické energie existovaly podle názorů různých historiků již v Mezopotámii v období Parthské říše. V roce 1936 vykopal badatel Wilhelm König v blízkosti Bagdádu nádobu, která podle všech známek sloužila k ukládání elektrické energie.

V 80. letech minulého století se objevila technologie niklu, která umožnila vyrábět navíjené válcové buňky na bázi niklu a kadmia. Ty se ukázaly jako velice robustní a trvanlivé. Bylo tak možné poprvé vyrobit elektrokola vhodná pro každodenní použití – i přesto, že dojezd s baterií vážící kolem 4 kg byl stěží větší než 20 km. V současnosti je možné díky technologii lithiových baterií zavedených u elektrokol v roce 2002 uložit do baterie se stejným objemem a hmotností šesti až osminásobek energie. A vývoj jde stále dál – je možné, že v následujících 10 letech dojde k dalšímu nárůstu ve stejném rozsahu.

Stále existují dodavatelé vozidel nebo baterií, kteří vyzdvihují své baterie do nebes. Například tvrdí, že jejich baterie vydrží osm let. Takovýmto sdělením obecně není možné věřit, pokud nejsou formou odpovídajících dat promítnuty i do záruky. Rovněž tak je stále prohlašováno, že ta nebo jiná chemie je obzvlášť bezpečná. Deset let testů bezpečnosti baterií podle standardu BATSO však dokazuje, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi chemií baterie a její bezTo znamená, že baterie byly lidmi používány již před 2000 lety, i pečností. Namísto toho má na úrovni systému význam souhra nákdyž byly pro moderní svět znovu objeveny až roku 1780 italským sledujících faktorů: chemie buněk, mechanická, termická a elektriclékařem Luigim Galvanim. Funkční baterie nedávné minulosti byla ká konstrukce sady. zkonstruována až roku 1800 Alessandrem Voltou. Všechna první elektrokola používala olověné baterie, které zcela netěsnily, což V současnosti je většina bateriových sad vyjímatelných. Speciálně mohlo při pádu kola vést k tomu, že z baterie vytekla kyselina, jak v Nizozemí ale existovalo a stále existuje velmi mnoho elektrokol s tomu bylo například u prvního sériově vyráběného elektrokola fir- baterií pevně vestavěnou do rámu. Může to být tím, že se toto řešení dlouhodobě prosadilo díky podpoře infrastrukturou (například my Philips v roce 1932. díky dostupnosti infrastruktury s uzamykatelnými nabíjecími kabely – viz stranu 29).

GoPedelec  25

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement