{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

technologie

Zobrazovací a obslužné prvky Human Machine Inferface (hmi) Human Machine Interface – vývojáři rovněž nazývané »rozhraní člověk-stroj«. K němu patří všechny prvky sloužící pro komunikaci mezi člověkem a elektrokolem. Hannes Neupert

snímače pohybu Jednoduchá elektrokola jsou vybavena určitým druhem spínače a vypínače pro aktivaci a deaktivaci pohonu. Vlastně se však jedná o Evstupní přístroje Spuštění systému je prováděno zpravidla bez klíčku stlačením tla- Bike, které bylo použitím takovéhoto snímače pohybu legalizováno čítka nebo ještě jednodušeji prvním šlápnutím. Některé systémy jako jízdní kolo. ExtraEnergy se zasazuje o to, aby byla tato vozidla jsou spouštěny pomocí klasického nebo bezdrátového klíčku, kte- opět klasifikována jako motorová (viz stranu 73). rý je nutné podržet tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Síla podpory nebo i jízdní režim je zpravidla nastavován tlačítky na řídítkách. Osvědčila se kombinace těchto tlačítek s několika stavovými LED nebo LCD displejem, které poskytují informace o tom, v jakém stavu se elektrokolo aktuálně nachází a jaká je zbytková kapacita baterie. Tyto spíše »jednoduché« displeje jsou vhodné zejména pro pronajímaná kola a uživatele, kteří »pouze« chtějí jezdit snáze.

snímače síly

výstupní přístroje U větších displejů umístěných většinou uprostřed řídítek jsou zpravidla k dispozici tlačítka nebo prvky na rukojetích pro volbu funkcí, aniž by bylo nutné sundat ruce z řídítek. Softwarové možnosti jsou téměř neomezené. Tento vývoj bude ještě více urychlen zejména díky trendu zapojování smartphonů u komplexních aplikací.

24 GoPedelec

Tyto snímače jsou zpravidla instalovány v předním řetězovém kole (talíři), v ložisku šlapek, na převodech nebo zadní ose. Síla je měřena prostřednictvím i minimálních deformací těchto snímačů. Řízení motoru získává z měření těchto deformací přesné informace o síle, kterou člověk na šlapky přenáší. Dobré elektrokolo, které má jezdit intuitivně, slaďovat sílu svalů a elektromotoru a zároveň regulovat spontánní výkonové špičky motoru, musí být vybaveno snímačem síly.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement