{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 2

přehled cíl

Příručka GoPedelec poskytuje úvod do tématu elektrokol a jejich potenciálu pro společnost a hospodářství, jejich propagace jako výrobku a jejich problémů a příležitostí. Tento dokument je pomůckou pro správné, tzn. informacemi podložené rozhodnutí o koupi a přináší myšlenky, podněty a příklady z praxe pro další implementaci elektrokol do společnosti.

Adresáti

Občané a nositelé rozhodovacích pravomocí na komunální úrovni, kteří se chtějí o elektrokolech informovat.

Formát

Brožura vychází z časopisu Pedelec organizace ExtraEnergy e.V. a má hybridní formát, který v sobě spojuje články s klasickými prvky příručky. Vedle toho obsahuje příklady z praxe projektu GoPedelec ve formě tzv. ›Best Practices (Nejlpeší praxe)‹ (případových studií) a příspěvky externích expertů.

Struktura Publikace je rozdělena na šest tematických částí: trh a trendy, technologie, nákup, promotion, životní prostředí a zdraví, právo a zákon.

Trh a trend V této kapitole je popsán hospodářský potenciál elektrokol na základě aktuálních a očekávaných tržních čísel a uveden do kontextu s probíhající digitální revolucí. (Designové) trendy a dosud celosvětově nepoznané tržní segmenty s vysokým potenciálem růstu ukazují, čím může elektrokolo v budoucnosti být.

Technologie Elektrokolo patří do větší skupiny lehkých elektrických vozidel (LEV). Rejstřík poskytuje přehled nejdůležitějších pojmů E-mobility a následuje podrobný rozbor elektrických komponent elektrokola.

Koupě Zde najdou zákazníci praktické tipy pro koupi elektrokola a obecné informace k testům a cenám. Vysvětlivky pro čtení zkušebních protokolů a základní data, pokyny, na co je nutné si dávat pozor a co by si měl člověk nejlépe vyzkoušet sám, vedou krok za krokem k výběru správného elektrokola.

Promotion Propagace elektrokol formou zkušebních jízd je jádrem projektu Go Pedelec. Zkušenosti a Nejlepší praxe s různými cílovými skupinami jsou dokresleny difuzní teorií, podle které je elektrokolo označeno jako technologie na cestě k široké akceptaci.

Životní prostředí a zdraví Tato kapitola se zabývá ekologickým přínosem elektrokol s ohledem na jejich potenciál při snižování emisí CO2 a udržitelností v rámci celé jejich životnosti. V dalším příspěvku je elektrokolo představeno jako ideální (tréninkový) přístroj pro zdravotní prevenci.

Normy a regulace Toto je politická kapitola, protože se zabývá snahami o regulaci a harmonizaci na evropské a národní úrovni. Zákony a normy se vysvětlují a doporučuje se harmonizace. Vedle praktických tipů jsou zde návrhy a podněty pro politiku, která by mohla dovést elektrokola k jejich právům a plnému rozkvětu.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement