{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

Na tomto obrázku nevidíte žádné hazardéry, kteří jedou příliš blízko za sebou, ale nákladní automobil a tři osobní automobily, které jedou se vzájemným odstupem pouhých 6 m rychlostí 85 km/h na vzdálenost 120 km za normálního provozu dne 28. května 2012 ve Španělsku za vedoucím nákladním automobilem. Tento experiment byl realizován v rámci projektu SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) podporovaného EU, u kterého se vozidla s využitím již sériově vyráběných senzorických systémů (kamery, radar a laser) sama orientovala v proudu automobilů a byla bezdrátově propojena s ostatními vozidly. Příklad, čeho je možné s využitím stávající techniky a softwaru dosáhnout. Více na: www.sartre-project.eu

Informace podporují mobilitu a bezpečnost Existence informací a možnost dostat se k nim prakticky všude prostřednictvím mobilních datových sítí již velice výrazně ovlivnila naši každodenní mobilitu a bude ji ovlivňovat a měnit ještě mnohem více.   Hannes Neupert 

Nejjednodušším příkladem je určitě digitální zobrazovací tabule, která dynamicky zobrazuje, kdy je předpokládán příjezd dalšího autobusu nebo tramvaje. To nám pomáhá se rozhodnout, zda budeme čekat nebo zvolíme pro dosažení svého cíle jiný způsob dopravy. Navigační systémy v automobilech vedly v uplynulém desetiletí k tomu, že dospívající generace již nechce mít s klasickými mapami nic společného.

tí, aby nebyla v obytných zónách překračována rychlost 30 km/h tak, jak je tomu u moderních nákladních automobilů, které nejsou s ohledem na zákonem předepsané omezovače shopné překročit maximální povolenou rychlost.

Výrobci automobilů již dlouho pracují na tom, jak zabránit pomocí komunikace mezi vozidly nehodám. Auta by například mohla trvale vysílat informace, které by vozidlům jedoucím za nimi pomohla Rozšíření smartphonů vedlo k tomu, že je nyní navigace k dispozici zjistit, že je za další zatáčkou konec kolony nebo odstavené vozidlo. vždy a všude. Aplikace nám jsou schopny říci, kde najdeme v cizím městě v blízkosti své polohy půjčovnu kol a jak se dostaneme k nej- Kdyby nyní mohli komunikovat přes své smartphony s automobibližší zastávce autobusu, ze které pojede za 3 minuty autobus po- ly i chodci a cyklisté, mohli bychom si představit, že by vznikaly digitální chodníky a cyklistické stezky. Pokud by v obytných čtvrtích žadovaným směrem. automaticky získali přednost nejslabší účastníci silničního provozu, Automobily dnes díky satelitní navigaci a dobrým digitálním mapám bylo by auto zabrzděno, pokud by se zjistilo, že jeho dráha protíná ví, kde jsou; díky řadě senzorů (radar, laser, vyhodnocení obrazu z dráhu chodce nebo cyklisty, kromě toho by mohli být chodci a cykkamery, dešťové snímače,…), které jsou ve vozidle zabudovány pro listé upozorňováni signálním tónem a vibracemi svého smartphousnadnění parkování nebo identifikaci potenciálního nebezpečí ha- nu na potenciální kolizi. Takto by bylo možné pomocí aplikace pro várie a spuštění asistovaného brzdění, víte velice přesně, co se ko- smartphony vybavit celý svět digitálními chodníky a cyklistickými stezkami. Možná, že to zní poněkud futuristicky, ale po technické lem Vás děje. Proto by bylo snadné uzákonit předpisem možnost používání pou- stránce se jedná pouze o propojení stávajících technických zařízení. ze takových automobilů, které samy při nepozornosti řidiče zajis-

18 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement