{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

trh

očekávaný nárůst v Německu do roku 2018 5.000.000 progresivní

realistické

konzervativní

3.750.000

2.500.000

Zdroj: HNC Research · listopad 2008

1.250.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

Nové modely přivádějí nové zákazníky a technologie stojí teprve na začátku svých možností

Podobně pozitivní vývoj cen zaznamenává i Čína. Zde zdůvodňuje národní statistický úřad rostoucí úroveň cen a kvality větším vlivem nových cílových skupin, jako jsou například studenti. Pro ty je stále častěji důležitější vzhled, výkon, kvalita a servis než samotná cena. O změně vypovídá i tchaj-wanský vývoz do Evropy. Organizace Taiwan Bicycle Association zaznamenala celkově pokles vývozu, současně ale nárůst průměrné ceny vývozu o 32 % na 372 $. Tím přestává být Tchaj-wan »vývozcem Low a Mid-End kol, ale sází na High-End,« říká předseda Tony Lo.

tvůrce trendů elektrokolo

Rostoucí ceny benzínu a energií způsobily obrat v pohledu na mobilitu

16 GoPedelec

Další změnu trendu předpovídají experti z oboru, jako je Han Goes z Q2 Consultants. Vychází z toho, že nové modely přivedou nové zákazníky, tzn., že nová technologie stojí teprve na začátku svých konstrukčních a koncepčních možností. Ty by měl průmysl jednostopých vozidel včas rozeznat, protože jinak budou rychle využity jinými účastníky na trhu, jako je například automobilový průmysl.

I Hannes Neupert z ExtraEnergy e.V. předpokládá, že růstový potenciál elektrokol nebude ještě dlouho vyčerpán. Vychází z toho, že elektrokola postupně zcela nahradí běžná kola a předpovídá počty kusů v »realistickém« scénáři ročně 1,6 milionů v roce 2018. 3 Odvětví LEV vděčí za svůj úspěch vedle technického pokroku a rostoucí různorodosti výrobků zásadní změně image. Co bylo ještě před několika málo lety s úsměvem označováno za »nákupní vozík pro babičky«, je dnes považováno za trendy vozidlo. Od roku 2008 se elektrokola stala běžnou záležitostí nejdříve v titulcích novin, a poté v obchodech, průmyslu a nakonec i v domácnostech. Rostoucí ceny benzinu a energií i hospodářská krize způsobily změnu pohledu na mobilitu. V souvislosti s problematikou klimatu a selháním řídicí role globální politiky se elektrokola jako ekologický, moderní a městský dopravní prostředek dostala do hledáčku komunálních politiků. Okřídlené heslo »think global, act local« (myslete globálně, jednejte lokálně) získává prostřednictvím akcí spojených se zkušebními jízdami a informační kampaní, výstav a systémů půjčování elektrokol praktickou náplň.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement