{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

trh

Trendy výrobek elektrokolo Ukažte, co jste zač Vlastnictví je výrazem statusu a životního stylu vlastníka. Výrobky, jako jsou oděvy, doplňky a vozidla, vypovídají o vkusu a osobnosti. Modernost a muzikálnost se od vzniku iPodu demonstruje na dálku viditelnými bílými sluchátky, ekologické a současně módní cítění jutovou brašnou s trendy nápisem a ohledy na budoucnost nově představují hybridní vozidla. Od roku 2009 se prudce rozvíjí trh s (lehkými) elektrickými vozidly, s růstem počtu zákazníků z různých cílových skupin a s technologickým pokrokem roste i šíře možností a požadavků na provedení.   Nora Manthey 

V designu elektrokol se projevují dva pohyby, které je možné popsat jako »Hidden« a »Open Power«. »Hidden Power« ukrývá elektrické komponenty tak, jak je to jen možné. Vyrábí se běžná kola – »pouze« s motorem. Frakce »Open Power« chápe potom elektrokola silně koncepčně a staví elektroniku bez ostychu do středu zájmu. Oba směry jsou přitom ještě těsně spojené s konstrukcí »jízdního kola«. I když se ojediněle (opět) objevují nápady na vytvoření kola s originálním designem, zdá se, že zatím nebyla pro novou energii nalezena ikonická podoba, jakou představuje například iPod pro MP3.

hidden power Úkolem designéra u již existujících výrobků je udělat vše lépe – funkčnější, hezčí, rychlejší, praktičtější. Elektrokolo je tedy považováno za »lepší« jízdní kolo. Je rychlejší a člověk se na něm dostane s menší námahou mnohem dál. Většina elektrokol tak v důsledku toho působí dojmem jízdního kola, ačkoli využívá nové technologie. Často je patrná snaha o co nejnenápadnější umístění elektrických komponent. Ideálem Hidden Power jsou například akumulátory maskované jako láhve na pití. Vše je zaměřeno na sportovně založené cílové skupiny. Důraz je kladen

12 GoPedelec

na »styl« i na konkurenční výhodu netušené velkou šanci realizovat v krátkém čase vysoké podíly na trhu, zejména díky vysoké kvalitě a rychlosti a pohybu bez námahy a pocení. možnosti vyrábět velké počty kusů. V průmyslu jízdních kol jsou možnosti koncepce omezeny na jedné straně touto závisopen power lostí na základní koncepci »jízdního kola«, Od té doby, co rostou počty a míra akcepna straně druhé výrobně-technickými mož- tování lehkých elektrických vozidel ve formě nostmi, například šíří nabídky dostupných elektrokol kategorie Pedelec a E-Bike, se obpohonů. Výběr pohonu je v neposlední řadě jevují smělé návrhy. Subjekty se snaží ukázat otázkou nákladů, které se musí každý úspěš- svou elektrickou odlišnost a oslovit nové cíný designér v průmyslu podřídit. Čím ome- lové skupiny. V současnosti jsou sportovní zenější je nabídka, tím vyšší jsou náklady, a kola, jako jsou horská kola, osazována s notedy i omezenější svoboda designu. vými šancemi motorizace převážně lehkými, Instalace a základní provedení elektrických výkonnými a menšími lithiovými bateriemi komponent dostupných systémů je navíc nebo motory. často předem zadáno. Akumulátor Panasonic je typicky umístěn za sedlovou trubkou kola, Některé firmy se povznesly nad design klamotor je ve středu šlapek. Designové myš- sického jízdního kola, zatímco jiné staví zcelenky se pak věnují systému, například rozší- la do popředí pohon a komponenty. U prvření rámu a sportovnímu vzhledu kola. ní varianty jsou elektrické komponenty často nakupovány u vysoce specializovaných Firmy jako BionX, TranzX a další nabízejí v firem a individualizovány. Design je zaměřen současnosti stále častěji individuální úpra- na vozidla, která stále více připomínají jízdvy, jako například úpravu tělesa akumulátoru, ní kola pouze na první pohled a ze kterých se různé barvy nebo možnosti instalace, které rychle vyklubou závodní stroje. výrobcům zaručují větší kontrolu nad vzhle- Jiné snahy přicházejí od výrobců motorů, dem jejich výrobku. Noví hráči na trhu, jako kteří vyvíjejí vlastní vozidla, která doslova a jsou dodavatelé automobilového průmyslu do písmene slouží jako podvozek pro vlastBosch a Brose-SEW, kteří vstupují na trh sys- ní pohon. témů pro elektrokola Pedelec a E-Bike, mají

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement