{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

K potenciálu elektrokol Elektrokolo je na první pohled pouze normální jízdní kolo s trochou doplňkové elektroniky. Ale elektrokolo je pro mě mnohem víc. Jedná se o jediný dopravní prostředek, s jehož pomocí je možné, aby se něco přes sedm miliard lidí na světě trvale postavilo hrozícím problémům v podobě nedostatku místa a ubývajících zdrojů energie a surovin. Nadace Weltbevölkerung (Světové obyvatelstvo) očekává narození desetimiliardtého člověka v roce 20501. Očekávám, že se ve stejném roce bude ročně vyrábět okolo 250 milionů elektrokol, které se pak budou používat po celém světě. V současnosti je to okolo 24 milionů, z nichž 22 miliónů se vyrobilo a prodalo v Číně. Již dnes se ročně vyrábí okolo 130 milionů jízdních kol, výrazně více než osobních automobilů, kterých bylo v roce 2011 vyrobeno okolo 60 milionů. Elektrokolo má však z hlediska použití mnohem větší potenciál než jízdní kolo a automobil dohromady. Elektrokolo je prostorově nenáročné, má malou spotřebu energie jak ve výrobě, tak i při použití, extrémně nízké provozní náklady a je dostupné téměř pro všechny. Tyto výhody přesahují osobní rovinu a stávají se relevantními pro celou společnost. Podle Světové zdravotnické organizace postačuje již 30 minut lehké tělesné činnosti denně k prodloužení života o zhruba osm let2. Tento pohyb může bez námahy poskytnout elektrokolo. Tím zabrání vzniku nemoci u řady lidí a společnosti pak díky nižší nemocnosti a vyšší produktivitě ušetří mnohé náklady. Formy a možnosti, které může elektrokolo nabídnout, si v současnosti ještě ani neumíme představit. Vizionáři, jako je australský pionýr v oblasti solárních automobilů Hans Tholstrup,3 předpovídají: »Nejdůležitějším druhem bude nákladní elektrokolo«. Důvodem

10 GoPedelec

pro to podle něj je, že nákladní elektrokolo může zejména v rychle se rozvíjejících prahových zemích (relativně vyspělých rozvojových zemích) zajistit mobilitu nezbytnou pro blahobyt. Díky elektrokolům by měli malí zemědělci a řemeslníci možnost sami dodávat své výrobky a služby velkému okruhu zákazníků. Elektrokolo je pro mne ikonou moderní a především lidské mobility – nositelem nadějí, který zůstává v současnosti ještě hodně nepoznaný. V této publikaci, která vznikla za podpory Evropské unie a Mezinárodní agentury pro energii, naleznete řadu podnětů a podrobností o elektrokolech. Žádná lekce na tomto světě však nemůže nahradit zkušební jízdu na elektrokole, pokud chcete pochopit jeho skutečný potenciál. Srdečné pozdravy

Hannes Neupert — první předseda ExtraEnergy e.V.

1  Zpráva o světovém obyvatelstvu UNFPA 2011, nadace Weltbevölkerung 2  Zdroj: Dr. Günter Klein, WHO-EHEH, Bonn. Evropské centrum pro životní prostředí a zdraví organizace WHO. Přednáška »Ekonomický a lidský přínos tělesné aktivity v každodenním životě«, 18. 4. 2005. Konference Hospodářství v pohybu. 3  Hans Tholstrup postavil první solární automobil na světě. Se svým Quiet Achiever projel v roce 1982 trasu z Perthu do Sydney a dokázal tak, že je možné jezdit přímo na sluneční energii. V roce 2010 hovořil v ExtraEnergy e.V. v Tanně o budoucnosti elektrokol.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement