Page 1

Tilmeld dig direkte p책 www.ibceuroforum.dk/advokat

Juridisk kursus Aktualitet, faglig kvalitet & praktisk anvendelighed

2013

Udbudsret for forsyningsvirksomheder

an informa business

Kurset opfylder kravene for advokaters og revisorers efteruddannelse

euroforum


Juridiske kurser – aktualitet, faglighed & erfaringsudveksling IBC Euroforums kurser har som altid fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau for at sikre deltagerne et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. Kurserne er planlagt således, at der vil være rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med underviseren og de øvrige deltagere. På de juridiske kurser hos IBC Euroforum får du: • Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og forudgående undervisningserfaring • Kurser, der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området • Kurser med fokus på praktisk anvendelighed • Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser • Kurser, der lever op til kravene for advokaters og revisorers obligatoriske efteruddannelse Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

Læs hele kursuskataloget her

MÅLGRUPPE Kurserne retter sig primært mod advokater, advokatfuldmægtige, jurister og juridiske sagsbehandlere, men kan i høj grad også være relevante for revisorer, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med de juridiske udfordringer, som kurserne omhandler. 2


UDBUDSRET FOR FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

København den 20. juni 2013 • kl. 09.30-15.30 Erik Bertelsen, Kromann Reumert Jens Munk Plum, Kromann Reumert Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert Steen Treumer, Københavns Universitet Kurset giver en indføring i de særlige udbudsretlige problemstillinger, som forsyningsvirksomhederne kan blive stillet over for, og fokuserer herunder på de særlige regler, som indebærer lempelser i forsyningsvirksomhedernes udbudspligt, og som giver fleksibilitet i virksomhedernes indkøb. Kurset er herved både relevant for forsyningsvirksomhederne og navnlig deres indkøbsfunktioner, og for jurister og advokater i øvrigt. Kurset vil indledningsvist gå ind i seneste praksis og grundlæggende principper om udbudsret, herunder de forventede fornyelser med det kommende Forsyningsvirksomhedsdirektiv. Herefter vil følgende emner og problemstillinger blive behandlet: Rækkevidden af forsyningsvirksomhedens udbudspligt – hvornår uden for? • Afgrænsning af ordregiverbegrebet (herunder private virksomheder)

Udbudsprocedurerne – den udvidede forhandlingsadgang • Udbudsformerne

• Grænsefladen mellem forsyningsaktiviteter og andre aktiviteter

• Gennemførelsen af forhandling, herunder forberedelsen, dokumentationen og den praktiske håndtering

• Tærskelværdierne Aftaler indenfor koncernen – FVD artikel 23 • Aftaler mellem tilknyttede virksomheder – håndtering af omsætningskravet • Etablering af og aftaler med et joint venture Direktivets undtagelsesregler – hvornår er kontrakten omfattet?

• Det retlige grundlag for forhandling

Udvælgelses- og tildelingsprocedure • Kvalifikationsordninger • Prækvalifikation • Tildeling og evaluering Det praktiske behov for løbende ændringer • Omstrukturering og overdragelse af virksomhed • Kontraktændringer

Underviserne Advokaterne Erik Bertelsen, Jens Munk Plum og Jeppe Lefevre Olsen er alle erfarne rådgivere og specialister i Kromann Reumerts udbudsgruppe.

Endvidere underviser Steen Treumer, professor i udbudsret og privatiseringsret ved juridisk fakultet på Københavns Universitet, formand for Dansk Forening for Udbudsret og medlem af Klagenævnet for Udbud. Han har skrevet adskillige internationale artikler om udbudsreglerne og har arrangeret en lang række internationale konferencer og seminarer om EU-ret.

For advokater og revisorer = 6 lektioner 3


praktiske oplysninger Afholdelsessted

Radisson Blu Falconér Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Kursuspris

Kr. 5.995,- pr. person ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning på kursusdagen samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Ændringer

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk.

IBC Euroforum udbyder over sommeren og sensommeren 2013 et udvalg af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske dicipliner. Du kan læse hele vores kursuskatalog her

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 4


TIDSPLAN*

Kurset afholdes i tidsrummet kl. 09.30 – 15.30, se nærmere tidsplan nedenfor:

Kl. 09.00

Registrering & morgenkaffe/te

Kl. 09.30

Kursus starter

Formiddagspause Kl. 12.30 Frokost Eftermiddagspause Kl. 15.30 Kursus slutter

Obligatorisk efteruddannelse Obligatorisk efteruddannelse for ADVOKATER Siden 1. januar 2008 har alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark, været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i 54 dokumenterede efteruddannelseslektioner (á 45 min.) over en 3-årig periode. IBC Euroforums juridiske kurser er skræddersyet til advokater og advokatfuldmægtige og opfylder Advokatsamfundets kvalitetsskrav til efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. I beskrivelsen af hvert enkelt kursus angives antallet af kursuslektioner.

Obligatorisk efteruddannelse for REVISORER Siden 1. januar 2009 har alle revisorer været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i mindst 120 timers dokumenteret efteruddannelse over en 3-årig periode. En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times efteruddannelse. IBC Euroforums juridiske kurser lever op til Erhvervsstyrelsens kvalitetskrav for revisorers efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. I beskrivelsen af hvert enkelt kursus angives antallet af kursuslektioner.

5


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmeldingskode: UDP Tilmeld dig online - klik her

Tilmelding til IBC Euroforums juridiske kurser Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.: Navn Stilling Afdeling E-mail

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46 www.ibceuroforum.dk/advokat

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

registration@ibceuroforum.dk

Læs mere om alle vores kurser på www.ibceuroforum.dk/advokat

13adv1

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

Udbudsret for forsyningsvirksomheder  

Få en indføring i de særlige udbudsretlige problemstillinger, som forsyningsvirksomhederne kan blive stillet over for

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you