Page 1

Vedvarende Energibesparelser – Schneider Electric inviterer til seminar på årets Building Green messe Find plads til inspiration og fordybning og hør eksperternes spændende indlæg om Vedvarende Energibesparelser når Schneider Electric afholder seminar på Building Green messen i Forum. Seminaret foregår onsdag d. 9. Oktober i Mødelokale 1, 1. sal. kl. 09.00 - 13.00 Kl. 09:00 – 09.15 Registrering & introduktion - dagens program

11:00 - 11:30 Sorø Kommunes erfaringer & udfordringer med ESCO-modellen Flemming Nytofte Nielsen, Projektleder, Sorø Kommune En case gennemgang fra Sorø Kommune som valgte ESCO modellen til at både at reducere energiforbruget og efterslæb på vedligeholdelse. Hvorfor valgte kommunen ikke blot at gennemføre energieffektivisering og optimering af bygningernes klimaskærm med intern indsats? 11:30 – 12.00 Pause & frokostsandwich

09:15 - 09:45 Garanti for energibesparelser/Performance Contracting i private erhvervsejendomme

12.00 – 12.30 Vedvarende energibesparelser med software opgradering

Bjarne Erik Sørensen, Ejendomschef i Danica Ejendomme Med 137 kontorejendomme på samlet ca. 1 mio. m2 er Danica Ejendomme en af Danmarks største udbydere af erhvervslejemål. Hvordan kan der frigives penge ifm. energieffektivisering, der skaber en win/win situation for både ejer og lejer? Anvendelsen af en aftalemodel, baseret på Performance Contracting & garanterede besparelser, bliver også belyst.

Peter Poulsen, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut CTS anlægget styrer komforten og energiforbruget - en ændret styringsstrategi kan give et stort afkast og bedre komfort. Hør om EiSE strategien og hvordan store domiciler med software opgradering kan spare op mod en million kr. årligt på driftsbudgettet med en tilbage betalingstid på under 1 år!

09:45 - 10:15 Hvordan har ESCO-modellen skabt nye arbejdspladser i Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen, Teknisk Direktør i Middelfart Kommune Middelfart Kommune var blandt de første kommuner i Danmark, der indgik i et offentligt-privat partnerskab med garanterede besparelser, baseret på ESCO-modellen. Hvordan har energieffektiviseringer i kommunale ejendomme bidraget til at skabe nye arbejdspladser i kommunens virksomheder? Kl. 10.15 – 10.30 Pause & forfriskninger Kl. 10.30 – 11.00 Intelligent byggeri & smarte communities Christian Rønne, Lektor DTU Byg DTU fortæller om Solar Decathlon 2014 - en slags verdensmesterskab i energirigtige huse, som DTU er udtaget til, og hvordan grøn teknologi med fordel kan tænkes ind fra starten af et byggeri, så vi får intelligente og energieffektive bygninger og boliger, der ikke blot deler energi, men også deler plads, transport, forbrugsgoder og fødevarer smartest.

12.30 –13.00 Energy Operation - den hostede energioptimeringsløsning der passer til dit behov Johnny Hansen & Jens Ellevang, Energy Management Consultants, Schneider Electric Med udgangspunkt i konkrete cases gennemgår vi mulighederne ved at vælge en hosted løsning til energioptimering samt de helt specikke muligheder og funktioner med Schneider Electric Energy Operation

Spørgsmål & afrunding - tak for i dag!

Schneider seminar agenda 9 oktober