Page 1

Avanceret detektering i signalanlæg øger trafiksikkerheden

Trafikingeniør / Trafiksikkerhedsrevisor Lars H. Jakobsen


Hvorfor radar?


Undersøgelse og sammenligning

af detektion ved brug af spoler, video og radar


Undersøgelse af detektionsformer Formål: At undersøge og sammenligne detektion af køretøjer ved anvendelse af spoler, video og radar Der er undersøgt: • 2 typer videokamera • 1 type radardetektor Spoler anvendes som reference


Radar • Større afstand end video • Uafhængig af lysforhold • Veldefineret detektionsområde • Detektionsområde kan flyttes • Detektion af cykler • Tætkørende kan opfattes som én i stor afstand • Reflektioner fra andre genstande • Velegnet til tællinger • Retningsbestemt • ETA – Estimeret Tid til Ankomst


Radar

• Veldefineret detektionsområde

• Hvert køretøj kan følges


Radar TÌllinger – Spole og radar i 70 m.


Radar Langsomt køretøj ETA for køretøjer med forskellig hastighed. Afstand D1-> D2 = 60 m. ETA tid =1,6 - 6,9 sek. ETA afstand = 10 - 135 m. 12m/sek = 83m 20m/sek = 138m

Hurtigt køretøj


Radartyper • Type 29, detektering op til 160 m • Type 32, detektering op til 240 m • Type 30, detektering op til 105 m • Type 31, detektering op til 60 m


Radardetektering i Fredericia


Trafikstyring med UTM radar • Vejlevej / Skjoldborgvej / Lumbyesvej i Fredericia – 4 benet kryds – Beliggende i byområde 50 km/t – Lige vejforløb i 3 af de 4 tilfarter

11


Trafikstyring med UTM radar • Radar detekteringszoner

12


Trafikstyring med UTM radar • Trafiktekniske afstande • ETA = køretid til stoplinje. 50 km/t, ”Isa”=22m → køretid=1,6sek.

Afstande for dilemma/valg område og komfortabel bremselængde

1,6 sekunder

13


Trafikstyring med UTM radar • Fordele ved ETA i forhold til intervaltider: – Ydre begrænsning af dilemma/valg området 3. forlængelsesperiode Ydre begrænsning af dilemma/valg området

hastighed

14

40

km/t

50

km/t

60 70

Vejreglernes "go" hastighed + 20 km/t

Traditionelle spoler

UTM radar

intervaltid 1,8 sek.

ETA = 5,8 sek.

på 80m spole

80m det. zone

afstand fra stoplinje

afstand fra stoplinje

55

m

64

m

80

m

80

m

km/t

80

m

80

m

km/t

80

m

80

m

80

m


Trafikstyring med UTM radar • Fordele ved ETA i forhold til intervaltider: – Ophør dilemma/valg området 3. forlængelsesperiode

ophør dilemma/valg området Traditionelle spoler

UTM radar

intervaltid 1,7 sek.

ETA = 1,6 sek.

på 50m spole hastighed

15

Vejreglernes "Isa"

afstand fra stoplinje

afstand fra stoplinje

40

km/t

15

m

26

m

18

m

50

km/t

22

m

22

m

22

m

60

km/t

30

m

17

m

27

m

70

km/t

40

m

12

m

31

m


Trafikstyring med UTM radar • Fordele ved ETA i forhold til intervaltider: – Anmeldelse af grønt Anmeldelse Traditionelle spoler

UTM radar ETA = 3,6 sek.

hastighed

16

Vejreglernes standselængde v. decc. 3,7m/s² og reaktionstid 1,5 s

50m spole

50m det. zone

afstand fra stoplinje

afstand fra stoplinje

40

km/t

33

m

50

m

40

m

50

km/t

47

m

50

m

50

m

60

km/t

63

m

50

m

50

m

70

km/t

80

m

50

m

50

m


Trafikstyring med UTM radar • Anmeldelse af grønt via ETA og faste detekteringszoner, så lavere og højere hastigheder ikke giver andre problematikker. • 1. og 2. forlængelsesperiode styres med grøntidstillæg til ETA • 3. forlængelsesperiode i kombination af ETA og detekteringszoner

• ETA defineres som min. og maks. værdi baseret på køretiden

17


Trafikstyring med UTM radar • Erfaringer: – Traditionelle hjørnespoler

– Anmeldelse via ETA kan give problemer ved langsom kørsel – Forlængelse via ETA kan give problemer ved kødannelse

18


Trafikstyring med UTM radar • Konklusion: – UTM radar:

• er driftsikker, pålidelig og kan erstatte alm. spoler • virtuel detektering med de fordele dette giver

• er mere præcis end kendte PIR, infrarød og videodetekteringer • er nem at installere på eksisterende signalmaster

• Kan være billigere end alm. spoler, specielt når spoler medfører gravearbejde – Trafikstyring via ETA: • ny måde at projektere trafikstyring på

• giver en god trafikstyring der på nogle punkter er bedre end ved anvendelse af alm. spoler

19


Trafikstyring med UTM radar • Sammenfatning: Fordele ved UTM radar o o o o o o o o o

virtuel detektering i en afstand på op til 240m virtuel detektering og beskadiges ikke i forbindelse med anlægsarbejder er ikke lys og vejrligsafhængig (dette kan være et problem med bla. video) har nøjagtig afstandsfastlæggelse (dette kan ikke udføres med bla. video) har nøjagtig hastighedsfastlæggelse (dette kan ikke udføres med bla. video) præcis detektering og adskillelse af køretøjer på vej mod krydset kan detektere i faste definerede afstande og områder som en detektorspole kan levere information om ”ETA” estimeret tid til ankomst Radar skal monteres 4m – 6m over terræm

Ulemper ved UTM radar o er en lidt dyrere løsning, så den skal sammenholdes med besparelse i: • Gravearbejder, kabler og eventuelle spolebrønde der kan erstattes • antallet af detektorspoler der kan erstattes • fremtidig drift besparelse i beskadigede detektorspoler o Kan pt. ikke erstatte hjørnespoler for cyklister ifm. det store venstresving 20

Lars H Jakobsen, ITS Teknik  

Trafiksikkerhedsmessen '14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you