Page 1

K u r s u s | Esbjerg den 4. februar 2014

Kontrakter i o ffsh o r e sek to r e n • G  rundlæggende principper i offshore servicekontrakter • Ansvars– og risikofordeling mellem projektdeltagerne • Hvor ligger værdierne ”gemt” i aftalen? Bliv undervist af: Partner, advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten Advokat Christian Tullberg, Horten Head of Underwriting Jon Blønd Sørensen, CNA Kurset giver advokater 6 lektioner

I samarbejde med:

Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/logic


praktiske oplysninger

Kontrakter i offshore sektoren Bliv undervist af: Partner, advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten Advokat Christian Tullberg, Horten European Underwriting Manager, Renewable Energy Jon Blønd Sørensen, CNA

Kursustider: 08.30 Kaffe/te og morgenbrød 09.00 Kursusdagen starter 10.30 Pause med kaffe/te og frugt 12.00 Frokost 14.00 Pause med kaffe/te og frugt 16.00 Kursusdagen slutter

Målgruppe for kurset Personer involveret i forhandling og indgåelse af off­shore service­ kontrakter samt andre med interesse i og ansvar for disse

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st. Postboks 2023, 1012 København K Telefon: 35 25 35 45 E-mail: info@ibceuroforum.dk Hjemmeside: www.ibceuroforum.dk Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

Afholdelsesdato og -sted Kurset Kontrakter i offshore sektoren afholdes den 4. februar 2014 på Hotel Britannia, Torvegade 24, DK 6700 Esbjerg, telefon 75 13 01 11. Parkering Hotel Britannia råder over gratis parkeringspladser. Er du med tog, har du blot 5 minutter til fods fra banegården til hotellet. Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 6. december

EARLY BIRD!

Tilmelding senest 17. jan 2013

Tilmelding efter 17. jan 2013

7.495,-

8.495,-

9.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Product Manager Mette Grydehøj Post, tlf.: 41 95 14 24, e-mail mg@ibceuroforum.dk


Kontrakter i offshore sektoren

Kurset giver en praktisk indføring i de problemstillinger, der typisk rejser sig ved forhandling og indgåelse af offshore EPC- og servicekontrakter. Projekter inden for offshoresektoren involverer typisk store værdier og risici. Dette giver et øget fokus på fordelingen af ansvar og risiko mellem projektdeltagerne på dette område. Kursusunderviserne arbejder til dagligt med rådgivning af virksomheder inden for offshoresektoren og har tilsammen mange års erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter på dette område. Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra undervisernes erfaring gennemgås de typiske vilkår i offshorekontrakter, herunder ansvarsregime (knock-for-knock), forsikringsforhold og bestemmelser om forsinkelse (liquidated damages), samt garantier, mangelsansvar og ansvarsbegrænsninger.

Kurset er særligt målrettet leverandører til offshoreindustrien (tekniske chefer, medarbejdere beskæftiget med tilbud, salg eller forretningsudvikling, in-house jurister og projektledere), men også ansatte hos operatører eller rådgivere kan have glæde af kurset. Med udgangspunkt i de typiske kontrakter og ”Agreed Documents”, der anvendes inden for olie- og gassektoren samt vindsektoren, præsenteres og diskuteres de emner, som har størst praktisk relevans og betydning. Der gives konkrete eksempler på forbehold til de standardkontrakter, der anvendes inden for industrien, og som typisk er udarbejdet af kunden. Kurset sigter på at give deltagerne: • Forståelse af de grundlæggende principper, der anvendes i offshore servicekontrakter, herunder om ansvarsregime • Indføring i den typiske ansvars- og risikofordeling mellem projektdeltagerne • En praktisk forståelse af de problemstillinger, som ofte giver anledning til diskussion under forhandlinger af offshore servicekontrakter • Konkrete eksempler på relevante forbehold til kundevenlige standardkontrakter Kursusundervisere: • Partner, advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten Som partner og advokat i Horten og som tidligere chefjurist i et af landets største olie- og gasselskaber har Søren Hornbæk Svendsen mere end 10 års erfaring med arbejde i og for energisektoren særligt inden for olie, gas og vindenergi.

• Advokat Christian Tullberg, Horten Christian Tullbergs rådgivning på energiområdet har særligt fokuseret på servicekontrakter og større offshore entrepriser (EPC-kontrakter) samt transaktioner (køb og salg af licensandele og offshore aktiver). Som tidligere virksomhedsjurist i Maersk Oil har han indgående kendskab til olie- og gassektoren.

• European Underwriting Manager, Renewable Energy Jon Blønd Sørensen, CNA


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Til m e ldi n g t il I B C E u r o f o r u m s K u r s u s

Kontrakter i offshore sektoren • Esbjerg 4.2.2014 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentations­materiale fra kurset (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage i Esbjerg den 4. februar 2014 Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 6. december

Tilmelding senest 17. januar 2014

Tilmelding efter 17. januar 2014

7.495,-

8.495,-

9.495,-

35 25 35 45

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/logic registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13logic

sådan kan du tilmelde dig:

Kontrakter i offshore sektoren final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you