Page 1

ve ilm

e R 0,- ecemb PA 0 . d S 2.0 est 10 . sen kr lding

dt

e

Konference København 25. og 26. januar 2011 W OR K S H O P s 27. januar 2011

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/cm

r

Hør blandt andre: General Counsel Jon Iversen Københavns Lufthavne A/S General Counsel Jonas Bengtsson Tele 2 AB Professor, lic. polit. Henrik Lando Copenhagen Business School Advokat, partner Tom Holsøe Kammeradvokaten

Contract Management • Contract Management i forretningen • Implementering af Contract Management – hvordan? • Minimering af risici • Forhandlingsværktøjer – også de elektroniske • Koblingen mellem den juridiske kontrakt og Contract Management • IT integration med økonomisystemer • Offensiv styring af leverandører WORKSHOP 1: Contract Management i relation til IT-kontrakter – et værktøj WORKSHOP 2: Forhandlingsteknik – strategisk tankegang & adfærd

www.ibceuroforum.dk

General Counsel Martin A. Clausen Mærsk Line A/S Advokat, partner Ole Horsfelt Gorrissen Federspiel Contract Manager Mikael Klint SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Group General Counsel, Vice President Johannus Egholm Hansen FLSmidth & Co A/S Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen Novo Nordisk A/S Purchasing Manager Gitte Simonsen Ferring Pharmaceuticals

For advokater: Konference: 12 lektioner Workshop 1: 5 lektioner Workshop 2: 4 lektioner


T a l e r l ist e : General Counsel Jon Iversen Københavns Lufthavne A/S

Advokat, partner Ole Horsfelt Gorrissen Federspiel

General Counsel Jonas Bengtsson Tele 2 AB

Contract Manager Mikael Klint SKI – Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Professor, lic. polit. Henrik Lando Copenhagen Business School Advokat, partner Tom Holsøe Kammeradvokaten General Counsel Martin A. Clausen Mærsk Line A/S Group General Counsel, Vice President Johannus Egholm Hansen FLSmidth & Co A/S

Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen Novo Nordisk A/S Purchasing Manager Gitte Simonsen Ferring Pharmaceuticals

O r d st y r e r : Corporate Counsel Henrik Duedahl Høyer Nets A/S

U n d e r v is e r p å w o r ksh o p 1 :

U n d e r v is e r p å w o r ksh o p 2 :

Advokat, LL.M. Søren Wolder Knudsen DAHL Advokatfirma

Direktør Kåre Thomsen Praktion

DCMA provides information about contract and commitment management in relation to a broad range of contracts and relationships, e.g. sales and purchase contracts, outsourcing and service contracts, construction and energy contracts etc.

2


Contract Management – værdi for forretningen og bundlinjen Contract Management er meget mere end blot traditionel håndtering af kontrakter! Anvendt på et strategisk niveau kan Contract Management bidrage med forretningsmæssige fordele, proaktiv risikostyring og millioner på bundlinjen gennem blandt andet økonomiske effektiviseringer. Contract Management kan spille en vigtig rolle mange steder i virksomheden og breder sig med stor hast i Danmark. Bliv indført i fremtidens Contract Management! Konferencen tager udgangspunkt i Contract Management som en proaktiv strategisk ­disciplin, der integreret i hele forretningen giver mulighed for gevinster både økonomisk og strategisk i forhold til for eksempel kunder, leverandører, omdømme. På konferencen får du forskellige bud på, hvordan Contract Management opbygges, udbygges og integreres. Konferencen har blandt andet fokus på følgende: • Implementering af Contract Management • Samspillet mellem Legal Compliance og Contract Management • Minimering af risici • Elektroniske forhandlingsværktøjer • Koblingen mellem den juridiske kontrakt og Contract Management • Offensiv styring af leverandører • De kommercielle og forretningsmæssige aspekter af Contract Management Hør andres erfaringer og få inspiration! Vi har i programmet lagt stor vægt på erfaringsbaserede indlæg, og følgende virksomheder vil bidrage med deres erfaringer: Københavns Lufthavne A/S Tele 2 AB Mærsk Line A/S FLSmidth & Co A/S SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Novo Nordisk A/S Ferring Pharmaceuticals WORKSHOPS: Forhandlingsteknik eller Contract Management i relation til IT-kontrakter Efter konferencen byder vi på workshops om henholdsvis forhandlingsteknik og Contract Management i relation til IT-kontrakter. Workshoppen Forhandlingsteknik giver dig mulighed for at træne din strategiske tankegang og adfærd i forhandlingen. Workshoppen Contract Management i relation til IT-kontrakter behandler primært den juridiske synsvinkel, men går også ind i Delivery- og Commercial Contract Management og samspillet mellem de tre forgreninger.

Økonomiske gevinster – der er mange penge at hente! Undersøgelser viser forbedringspotentiale i 75% af alle virksom­ heder, og det vurderes af eksperter, at store danske virksomheder kan hente effektivi­ seringsgevinster i 100 millioner kroners klassen.

Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post og Senior Project Manager IBC Euroforum

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


Dag 1

Ti r sdag

den

C o n t r a c t 08.30

25.

ja nu a r

2 0 1 1

M a n a g e m e n t

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Corporate Counsel Henrik Duedahl Høyer, Nets A/S

Implementering af Contract Management 09.10 CA S E

Implementering af Contract Management – hvordan kommer man i gang? Et bud på implementering af Contract Management i organisationen med fokus på følgende: • Indledende undersøgelser og overvejelser • Forberedelse af kontraktforhandlinger • Forhandlingsfasen • Håndtering af indgåede kontrakter General Counsel Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S

10.00

Pause

10.15

Praktisk implementering af Contract Management IT system • Contract Management systemer og integration med ITIL, Prince II mv Taler annonceres senere

11.00

Pause

11.15 Legal Compliance og Contract Management • Hvordan kan Contract Management hjælpe til at sikre compliance og CA S E organisatorisk forankring af virksomhedens kontrakter? General Counsel Jonas Bengtsson, Tele 2 AB

Indlægget holdes på engelsk

M å l g r upp e f o r k o n f e r e n c e n Konferencen henvender sig til contract managers, kontraktchefer, juridiske direktører, advokater, commitment managers, commercial managers, CFO’s, procurement directors, project leader, CPO’s, counsels, IT Directors, CIO’s og andre med ­interesse i og ansvar for contract management.

4


Dag 1

Ti r sdag

den

C o n t r a c t

25.

ja nu a r

2 0 1 1

M a n a g e m e n t

12.00 Frokost

Minimering af risici 13.00 Risikofordeling og den relationelle kontrakt i store anlægsprojekter I store anlægsprojekter indtræffer ofte omstændigheder, som ingen af parterne havde forestillet sig, og som fordyrer og forsinker projektet. Følgende spørgsmål diskuteres ud fra økonomisk kontraktteori og ud fra et case studie af Øresundsbroen. • Hvordan skal parterne fordele risikoen for sådanne omstændigheder mellem sig? - Er det hensigtsmæssigt at aftale en fast pris, eller er cost-targeting at foretrække? • Er en vag bestemmelse vedrørende ”uforudsete omstændigheder” brugbar, eller er en klar, utvetydig kontrakt at foretrække? Professor lic.polit. Henrik Lando, Copenhagen Business School

Henrik Lando er medlem af Advisory Board for International Association of Commercial and Contract Management (IACCM) samt bestyrelsesmedlem i Danish Contract Management Association (DCMA). 13.45

Pause

14.00 Minimering af risici og konflikter i praksis – hvordan bidrager fleksible og agile kontrakter? I de senere år er der kommet øget fokus på brug af fleksibilitet i kontrakter og dermed også på agile kontrakter med videre mulighed for ændringshåndtering, samarbejdsmodeller etc. Fælles for de forskellige modeller er ønsket om at klarlægge og minimere risikoen for fejlslagne projekter, ligesom ønsket går på øget samarbejde og minimering af konflikter. • Hvorledes minimeres risici? • Hvordan undgås konflikter? Advokat, partner Tom Holsøe, Kammeradvokaten

14.45

Pause

Forhandlingsværktøjer 15.00 Bedre kontrakter med Document Assembly og e-Auctions En forudsætning for god Contract Management er gode kontrakter. CA S E • Hvordan hjælper Document Assembly og e-Auctions dig til at producere væsentlig bedre kontrakter? General Counsel Martin A. Clausen, Mærsk Line A/S

15.45

Pause

5


Dag 1

Ti r sdag

den

C o n t r a c t

25.

ja nu a r

2 0 1 1

M a n a g e m e n t

16.00 Forhandlingsværktøjer i relation til Contract Management Indlægget omhandler overordnet styring af kontraktlige risici i store, decentrale og CA S E ­geografisk spredte organisationer, der arbejder internationalt og i forskellige kulturer. • Identifikation af væsentlige risici - Forskellige aftaletyper – forskellige risici • Overordnede risikostyringsværktøjer - Contract Management organisationen - Forhandlingen (forberedelse, gennemførelse, afslutning) - Ordreafvikling (opstart, udførelse, afslutning) - Krise-håndtering Group General Counsel, Vice President Johannus Egholm Hansen, FLSmidth & Co A/S

16.45 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 17.00

Konferencens første dag slutter

NETVÆRKSRECEPTION 17.00 Netværksreception Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen.

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: EU-udbud 2011 Konference den 13.-14. april 2011 i København

Konkurrenceret 2011 Konference den 13.-14. september 2011 i København

Selskabsret 2011 Konference den 11.-12. oktober 2011 i København

Juridiske kurser 2011 Kurser i april, maj og juni 2011 i København

6


Dag 2

O ns dag

den

C o n t r a c t 08.30

26.

ja nu a r

2 0 1 0

M a n a g e m e n t

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Den juridiske kontrakt og Contract Management 09.05

Koblingen mellem den juridiske kontrakt og Contract Management Kontrakt- og risikostyring skal foretages på grundlag af kontraktens bestemmelser. Indlægget introducerer og inddrager konkrete erfaringer med: • Proaktive beføjelser • Contract Management håndtag indbygget i kontrakten • Sammenhængen med den effektive konfliktløsning • Contract Management værktøjer med tilknytning til kontrakten Advokat, partner Ole Horsfelt, Gorrissen Federspiel

10.00

Pause

IT integration med økonomisystemer 10.15

IT integration med økonomisystemer Taler(e) annonceres senere

11.15

Pause

Styring af leverandører 11.30 Offensiv styring af leverandører Indlægget har fokus på leverandør- og aftaleopfølgning i driftsfasen. CA S E • Hvilken rolle spiller Contract Management i relation til systematisk og konsekvent opfølgning på aftalebestemmelser og samtidig i udviklingen af samarbejdsrelationer? • Hvordan styres leverandørerne, og hvilke mekanismer kan bruges til at sikre, at man som kunde ikke er ”gift” med sin leverandør? Contract Manager Mikael Klint, SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Mikael Klint er bestyrelsesmedlem i Danish Contract Management Association (DCMA). 12.30 Frokost

7


Onsdag

Dag 2

den

C o n t r a c t

26.

ja n u a r

2 0 1 0

M a n a g e m e n t

Contract Management i forretningen 13.30 Contract Management i forretningen og organisationen • Roller og ansvar i organisationen – skal Contract Management være budgetansvarlig, driftsansvarlig, eller har Contract Management ”kun” rådgiveransvar? • Hvad er formålet med etableringen af en Contract Management funktion? • Lessons learned

CA S E

Vice President, Assistant General Counsel, Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S

14.30

Pause

14.45 De kommercielle aspekter – når Contract Management tilfører værdi Indlægget omhandler udviklingen af Ferring Pharmaceuticals’ håndtering af indkøbs­ CA S E kontrakter og vil indeholde konkrete eksempler. • Ingen kontrakter udfylder deres rolle, hvis ikke de forhandlede vilkår tages i brug • Fokus på værdi for virksomheden frem for direkte besparelser • Hvordan kan aftaler og kontrakter tilføre værdi? - Fra afklaring af behov til praktisk effektuering • Hvordan er virksomhedens indkøbsmodel blevet modtaget blandt virksomhedens leverandører? Purchasing Manager Gitte Simonsen, Ferring Pharmaceuticals

15.45 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.00

Konferencen slutter

Advokaters obligatoriske efteruddannelse Konference 12 lektioner • Workshop 1: 5 lektioner • Workshop 2: 4 lektioner Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer herunder ”Contract Management” opfylder ­k valitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med ­d eltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

8


T o rsda g

den

workshop

27.

ja nu a r

2 0 1 1

1

Contract Management i relation til IT-kontrakter – et værktøj Få indblik i Contract Management som værktøj i forbindelse med indgåelse og gennemføring af IT-kontrakter. Workshoppen omhandler væsentlige forhold, man kommer ud for i forbindelse med Contract Management i relation til IT-kontrakter. Workshoppen beskæftiger sig primært med den juridiske synsvinkel, men behandler også Delivery- og Commercial Contract Management og samspillet mellem de tre forgreninger. Selvom indgangsvinklen er IT-kontrakter, vil workshoppen give et udbytte for alle typer af kontrakter.

Workshoppens indhold Deltagelse i workshoppen giver indblik i og værktøjer til at håndtere Contract Management vedrørende IT-kontrakter. Følgende emner vil blandt andet blive behandlet på workshoppen: • Contract Management ved indgåelse af kontrakter • Contract Management som kontrakt-mekanisme • Samspil mellem Delivery-, Legal- og Commercial Contract Management • Redskaber til Legal Contract Management • Relationer til Account Management eller Project Management Som eksempler der falder herunder kan bl.a. nævnes licensstyring, administration af projekter, håndtering af ­variable betalingsmodeller, pro- og reaktive remedier, håndterlige og uhåndterlige kontraktbestemmelser, mapning af kontrakter og leveranceforpligtelser m.v.

Undervisningsmateriale Deltagerne i workshoppen får udleveret undervisningsmateriale, som benyttes under workshoppen.

Undervisningsform Undervisningen på workshoppen baseres på forelæsningsform, men med indlagt dialog/diskussion mellem deltagerne.

Underviseren Advokat, LL.M. Søren Wolder Knudsen DAHL Advokatfirma

Søren Wolder Knudsen er certificeret IT-advokat af foreningen Danske IT-advokater og har rådgivet om Contract Management på IT-kontrakter som såvel ekstern som intern advokat og herunder fungeret som Contract Manager på større IT-projekter.

Program 08.30 09.00 12.00 13.00 15.00

Morgenkaffe/te Workshoppen starter Frokost Workshoppen fortsætter Workshoppen slutter

Der indlægges en formiddagspause

9


T o rO sd na sg d adge n d e 2n7 . 2 6j .a n ja un a r u a2r0 12 10 1 0 workshop

2

Forhandlingsteknik – strategisk tankegang & adfærd Lær at forberede og gennemføre forhandlinger effektivt og med optimale resultater. Du træner dels din strategiske tankegang, dels din adfærd i forhandlingen.

Underviser Direktør Kåre Thomsen, Praktion

Hvilket udbytte får du af workshoppen? Deltagelse i workshoppen giver dig værktøjer til at strukturere forberedelsen af dine forhandlinger. • Du kommer til at træne i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser. • Du får værktøjer til at komme videre med modparten i fastlåste situationer. • Du øver fokuseret samtale-, lytte- og spørgeteknik. • Du arbejder med din metodik i prisforhandlinger og købslagning. • Du får prøvet dig selv af i rollespil – og du får ­konstruktiv feedback på din adfærd som forhandler. Dit udbytte vil derfor være helt kontant: Du får ­ bedre resultater og tjener mere på dine fremtidige kontraktforhandlinger.

Undervisningsmateriale Som deltager i workshoppen får du udleveret underviserens egen bog Lær at forhandle.

Undervisningsform Kurset veksler i sin undervisningsform mellem ­teorioplæg, diskussioner, øvelser og simulerede forhandlinger som rollespil.

10

Kåre Thomsen er 52 år og har undervist en lang række danske og udenlandske virksomheder og kursister i den svære kunst at forhandle. Metoden er enkel og effektiv og særlig egnet, hvis du har brug for win-win resultater. Kåre Thomsen underviser desuden i en lang række andre emner inden for erhvervspsykologi og argumentation.

Program for workshoppen 08.30 Morgenkaffe/te 09.00

Workshoppen starter • Lær at lægge en strategi i skemaform • Forhandlingens faser • Sådan arbejder du med interesser • Forhandlingsrollespil

12.00 Frokost 13.00 Workshoppen fortsætter • Købslagning – få de bedst mulige vilkår • Samtaleteknik der skaber tryghed hos ­modparten • Forhandlingens psykologi 14.00 Workshoppen slutter


P r a ktisk e

o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted Konferencen ”Contract Management” afholdes den 25. og 26. januar 2011 og de efterfølgende workshops den 27. januar 2011 afholdes på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen ­stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ

Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 10. december

Spar

Tilmelding senest 14. januar

Spar

Tilmelding efter 14. januar

Konference & workshop 1 el. 2

14.995,-

2.000,-

15.995,-

1.000,-

16.995,-

Konference

11.995,-

2.000,-

12.995,-

1.000,-

13.995,-

Workshop 1 el. 2

3.995,-

3.995,-

3.995,-

Medlemmer af Danish Contract Management Association (DCMA) får 10% rabat. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon 41 95 14 24, e-mail mg@ibceuroforum.dk eller Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk IBC Euroforum ApS, Silkegade 17 st, Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS · Silkegade 17, st · Postboks 2023 · 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Co n t rac t M a n ag e m e n t København • K  onference den 25. og 26. januar 2011 Workshops den 27. januar 2011 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak

Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ

Tilmelding senest Spar Tilmelding senest 10. december 14. januar 2.000,Konference & workshop 1 14.995,15.995,2.000,Konference & workshop 2 14.995,15.995,2.000,Konference 11.995,12.995,Workshop 1 3.995,3.995,Workshop 2 3.995,3.995,Jeg er medlem af Danish Contract Management Association (DCMA) og får 10% rabat.

S å d a n k a n d u ti l m e l d e d ig :

Spar 1.000,1.000,1.000,-

Tilmelding efter 14. januar 16.995,16.995,13.995,3.995,3.995,-

Ve n l i g s t o p l y s t i l m e l d i n g s k o d e – s e a d r e s s e f e l t

Euroforum  IBC Silkegade 17, st

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/cm Fax 35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk

1113 København K

12176

J E G Ø N S K E R A T D E LT A G E

Contract management  

Contract Management – værdi for forretningen og bundlinjen Contract Management er meget mere end blot traditionel håndtering af kontrakter!...