Page 1

DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: A. Rindom Stand nr. 7 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Huntonit og FIBO VådrumsPaneler PEFC.

PEFC bæredygtig skovdrift.

Huntonit fremstilles af udtynding fra skoven.

Norge.

Huntonit er Indeklimamærket.

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Airmaster Stand nr. 17 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Navnet på produktet: Indgår der genanvendte materialer i produktet? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Decentral ventilation med intelligent styring JA

Det decentrale ventilationskoncept gør, at der kun ventileres når der er behov for det. Dvs. ingen unødig strømforbrug. Derudover er der en høj varmegenvinding.

JA

Udstilling af løsning Funktion Navnet på løsningen: Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er

Airlinq Online Bygherre, kommuner, ejedomsfunktionærer, teknisk personale og beboer/brugere. Gennem konstant overvågning af anlæggene (decentral ventilation), så kan evt. fejl opdages tidligt og ved servicebesøg, så kender service teknikeren helt nøjagtigt anlægget og kan dermed medbringe evt. slid og reservedele. Ingen unødvendige udkørsler. Optimal drift = lav energiforbrug.

1


bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Mulighed for korrektion og fejl rettelse fra distancen Færre servicebesøg

Resultater Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed.

Mindre CO2 på grund af ovennævnte faktorer

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: A. Rindom Stand nr. 7 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Huntonit og FIBO VådrumsPaneler PEFC.

PEFC bæredygtig skovdrift.

Huntonit fremstilles af udtynding fra skoven.

Norge.

Huntonit er Indeklimamærket.

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Lang levetid og kan brændes ved udtjent funktion. Fremstilles uden tilsætning af lim. Huntonit udnytter Træfibrenes opbygning til sammensætningen af produktet.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Airmaster Stand nr. 17 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Navnet på produktet: Indgår der genanvendte materialer i produktet? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Decentral ventilation med intelligent styring JA

Det decentrale ventilationskoncept gør, at der kun ventileres når der er behov for det. Dvs. ingen unødig strømforbrug. Derudover er der en høj varmegenvinding.

JA

Udstilling af løsning Funktion Navnet på løsningen: Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er

Airlinq Online Bygherre, kommuner, ejedomsfunktionærer, teknisk personale og beboer/brugere. Gennem konstant overvågning af anlæggene (decentral ventilation), så kan evt. fejl opdages tidligt og ved servicebesøg, så kender service teknikeren helt nøjagtigt anlægget og kan dermed medbringe evt. slid og reservedele. Ingen unødvendige udkørsler. Optimal drift = lav energiforbrug.

1


bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Mulighed for korrektion og fejl rettelse fra distancen Færre servicebesøg

Resultater Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed.

Mindre CO2 på grund af ovennævnte faktorer

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BEWI Insulation Stand nr. 26 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Isoleringsmaterialer Isoleringsløsninger i EPS, XPS og PIR/PUR til boligformål.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Arkitekter, Bygningsingeniører, rådgivere, byggeentreprenører mv.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

EPS og XPS er 100 % recyclebar, og kan genanvendes til Ny EPS eller XPS. Produkterne er fremstillet af oliebaserede råvarer. Da det færdige produkt består at 98 % luft og 2 % råvare, er det en ekstrem høj udnyttelse af råvaren i forhold til isoleringsværdien.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på

JA

Al spild i produktionen bliver anvendt i ny produktion.

”Sunda Hus”, og ”Byggvarubedömningen”.

Produkterne har ekstrem lang levetid, og vil ikke miste isoleringsevne over tid.

1


produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produktet kan 100% genanvendes til nye isoleringsprodukter. Hvis produktet ikke direkte anvendes til nye produkter, kan produktet brændes, hvorved der kun er emission af CO2 og H2O.

Billeder af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BUUS Anlægspartner A/S Stand nr. 54 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Grønt tag og løsning til lokal håndtering af regnvand, LAR Eksempler på grønne tage og hvordan det kan kombineres med LAR løsninger i terræn.

Arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og kommuner

Løsningen med at sende rent regnvand i vores kloaker med beskidt spildevand, for derefter at rense det længere ned af vejen er meget utidssvarende. Grønne tage i kombination med nedsivning eller anden rekreativ udnyttelse af regnvandet er fremtidens måde at håndtere regnvandet i byen på.

Rensning af spillevand er en dyr og energitung proces, ved at håndtere regnvandet hvor det falder med grønne tage og LAR løsninger kan man skåne miljøet og samtidig skabe en by der er bedre, sundere og mere spændende at leve i?

Grønne tage opsuger regnvand og mindsker dermed belastningen af vores kloaksystem. Vandet frigives derefter gennem planterne, der på den måde skaber en bedre luftkvalitet i byen. Personer der bor og arbejder ud til tagflader, der begrønnet oplever en øget arbejdsglæde og livskvalitet. Grønne tage binder CO2 i deres levetid og bidrager derfor med at mindske CO2 i atmosfæren.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BWT – Best Water Technology Stand nr. 12 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Navn på produktet: Generel og kort beskrivelse af produktet

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

AQA therm, AQA basic & AQA life Vandfiltre og blødgøringsanlæg til at fjerne kalken i vandet.

ISO 9001 og ISO 14001

BESPARELSER: Mindre forbrug af el, rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler samt længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. INTET BESVÆR MED KALK: Undgå tilkalkede, dryppende vandhaner, løbende toiletter og kalkbelægninger i elkedel, kaffemaskine og varmtvandsbeholder. SKÅNSOMT FOR MILJØET: Op til 50 % reduceret forbrug af sæbe, shampoo, skylle- og vaskemiddel og rengøringskemikalier skåner miljøet. MILJØVENLIG OPVARMNING: Bare 1 mm kalk i varmeanlægget giver op til 10 % højere energiforbrug. Med korrekt vandkvalitet undgås et øget energiforbrug.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

JA

1


som rĂĽvare i et nyt produkt? AQA therm

AQA basic

AQA life

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Byggros A/S Stand nr. 35 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktet

BGreen-it grønne tage og grønne vægge JA BGreen-it er konceptløsninger til alle former for grønne tage, ekstensive og intensive, samt grønne vægge. BGreen-it grønne tage og vægge er med til at forbedre klimaet i byer, håndtere vand og skabe et sundere byrum. Flere af løsningerne er 100% produceret i Danmark, og alle underleverandører producerer ud fra en grøn og bæredygtig produktion. Grønne løsninger er holdbare løsninger med en levetid på minimum 50 år, hvis det vedligeholdes korrekt.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Størstedelen af komponenterne, der indgår i løsningerne, er produceret i Danmark, og transportomkostninger er dermed begrænsede.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Primært Danmark – enkelte komponenter kommer fra Ungarn.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Beplantning af facader og vægge er med til at reducere forurening, støj og forbrug af energi til afkøling og opvarmning af bygninger. Herudover forebygger grønne løsninger vandskade fra skybrud og fremmer biodiversitet i byer.

Bortskaffelse/genanvendelse

1


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA Efter endt brug kan størstedelen af komponenterne genanvendes. Genanvendeligt plastmateriale. Mineralsk/naturligt jordsubstrat + planter.

Billeder

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Cembrit A/S Stand nr. 32 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktet

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Cembrit Facadeplader JA Facadeplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge og som underbeklædning. Facadeplader med lang holdbarhed. Vandbaseret overfladebehandling.

ISO 14001.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

OHSAS 18001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima?

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Facadepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

1


(eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Let facade (der er mere plads til isolering) Minimal vedligeholdelse Forventet levetid minimum 40 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton. Kan anvendes som vejfyld.

Billede

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Cembrit Windstopper Vindspærreplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge.

JA

2


Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (Eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) 4.b) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? 5.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vindspærreplader med lang holdbarhed.

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Vindspærrepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

Let facade (der er mere plads til isolering) Forventet levetid minimum 60 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton.

3


Kan anvendes som vejfyld. Billede

Udstilling af løsning Generel information Navnet på løsningen: Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

2. Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Cembrit Projekt Cembrit Projekt har til formål at hjælpe dig og dine kolleger med at optimere jeres byggeprojekter – både byggeteknisk, æstetisk og økonomisk. Vi tilbyder rådgivning og sparring fra start til slut og står altid klar til en snak om dine visioner og mange muligheder. Vi taler også bæredygtigt byggeri, som handler om mere end energi – det handler om at skabe de bedst mulige rammer for byggebranchen – både på det miljømæssige, praktiske, sociale og økonomiske område. Vi har de kompetencer, der skal til for at kunne matche både dine og kundens behov – og i samarbejde med jer tilføre byggeriet nye, spændende facetter.

Arkitekter, boligselskaber, ingeniører og entreprenører. Når du vælger et Cembrit-produkt, bidrager det på rigtig mange områder til den samlede bæredygtighed i dit byggeri, for vores produkter er lavet af naturmaterialer, frembragt under miljørigtige forhold og med fokus på minimering af ressourcer i både produktion og anvendelse. I Cembrit Projekt rådgiver vi bl.a. om dette. Som virksomhed er vi kommet langt ift. bæredygtig produktion af byggematerialer, og vi leverer i dag produkter til både DGNB-certificerede og svanemærkede byggerier.

Billede

4


5


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Dansk Management & Esbensen A/S Stand nr. 44 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Funktion Navn på løsningen: Kort beskrivelse af produktet

Dansk Energi Management & Esbensen A/S sikrer kvaliteten af din energirenovering. Dansk Energi Management & Esbensen A/S har i alle projekter fokus på inddragelse, kvalitet og forankring. Det er med til at sikre, at vores projekter er bæredygtige nu – men også i fremtiden. Med vores særlige spidskompetencer inden for energirenovering af bygninger har vi mulighed for at kigge på hele værdikæden, og sørge for, at alle led er smurte og fungerer som en helhed:  I de indledende faser sørger vi for, at værdiforøgelsen af et lavere energiforbrug og et forbedret indeklima bliver en integreret del af det samlede projekt.  I projekterings- og udførelsesfasen indarbejder vi alle værdigivende parametre i et samlet projekt. Vi sikrer kvaliteten og den økonomiske gevinst af projektet ved at sørge for, at den tekniske performance bliver testet ved aflevering og idriftsættelse.  I driftsfasen inddrager vi brugerne i et naturligt forløb, der vil klæde dem på til at sikre en energirigtig drift af bygningen Ovenstående forløb er en integreret tankegang, som vi altid arbejder efter. Vi inddrager brugerne, sørger for at den tekniske kvalitet er 100 % i orden samt forankrer projektet ved modtagerne. Vores tidligere erfaringer fra energirenoveringer spænder bredt, og indeholder blandt andet:  I et pilotprojekt fra 2016 for Bygningsstyrelsen har vi

1


afprøvet performancetest i energirenoveringer, og sikret at metoden er blevet videreudviklet med henblik på at gøre testen til en integreret del af alle fremtidige energirenoveringer. I 2014 vandt vi RENOVER-prisen for Danmarks bedste renovering. I projektet forøgede vi værdien ved at gøre en lukket, mørk og halvtom bygning til en lys, levende og bæredygtig bygning.

I Malaysia finansierer vi store, garanterede energibesparelser i samarbejde med IFU (Investeringsfonden for udviklingslande), som et ESCO-projekt.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Derbigum Stand nr. 30 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

DERBIGUM Miljøvenlige tagpapløsninger.

JA

Cradle to Cradle.

DERBIPURE er verdens første Cradle to Cradle certificerede tagpapmembran. DERBIPURE er baseret på vegetabilske komponenter. Øvrige produkter er tilsat genanvendt tagpap materiale. ISO 14001, EMAS.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Den fremstilles uden bitumen.

Brugsfase

1


Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Produktet kan anvendes til Svanemærket byggeri.

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Kan recycles og bruges i nye materialer, Derbicolor olivine omdanner CO2 til sand, Derbipure og Derbibrite har en hvid overflade som reflekterer solens stråler og dermed nedsætter behovet for nedkøling i bygninger.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Derbigums produkter er miljøvenlige, nogle er Cradle to Cradle certificerede, andre indeholder genanvendte materialer, alle kan recycles.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: EcoCocon Stand nr. 21 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

EcoCocon Præfabrikeret vægelement. Meget høj bæredygtighed. Hurtig opførsel. Diffusionsåben konstruktion. Passivhus komponent.

Over 90% er halm fra landbruget. Det anvendte træ er FSC certificeret, Cradle to Cradle, Passivhus certificeret. Lav embodied energy. Stor mængde lagret CO2. Høj isoleringsværdi. Tæg Passivhus løsning i kombination med naturmaterialer, såsom ler og fiberplader.

Cradle to Cradle.

Meget lavt energibehov nødvendigt til produktionen.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Litauen, men der arbejdes på lokal produktion.

Passivhus certificering.

Hver 1m2 væg binder ca. 75kg CO2 (i halmen og træet) og kan binde yderligere 100250kg CO2 i løbet af 50 år sammenlignet med et lavenergihus.

JA Hele vægkonstruktionen kan komposteres eller brændes.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: EXPO-NET Danmark A/S Stand nr. 56 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Produkter: Materiale Generel og kort beskrivelse af produktet

Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Snefangsrør, Sne & fuglestop til bølgetagplader, Regnvandsfaskine Snefangsrør sikrer mod fygesne på loftet, giver optimal ventilation. Fås i flere diametre og er patenterede. Sne og fuglestop er effektivt værn mod sne samt holder fugle ude, er fremstillet af uforgængeligt materiale. Regnvandskassetter er den ideelle løsning til opbygning af faskiner samt til forsinkelsesbassin. JA Der indgår genbrugsplast i produktionen af emnerne.

Produkterne er fremstillet af regenereret PE, og produkterne kan efter brug sendes til regenerering.

PE er et uforgængeligt materiale, der kan regenereres og genanvendes til nye produkter.

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FAKRO Stand nr. 25 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Ovenlysvinduer FSC.

EU.

Svanemærket.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fermacell Stand nr. 20 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Fibergips Slag- og skruefast byggeplade til gulv, væg og loft.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, entreprenører, Developer/Bygherre, tømrermestre.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

20% Genbrugspapir, 80% Industrigips.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 9001, ISO14001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Vand fra produktionen renses og genanvendes. Overskudsvarme genanvendes.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Papirindsamling til genbrug Afsvovlning af røggasser.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

M1.

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Eco-label, IBR Rosenheim.

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Mindre vedligehold end sammenlignelige produkter. Ét lag i stedet for to.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Produktet kan indgå 100% i ny produktion.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fischer Danmark A/S Stand nr. 33 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

SuncyncTM SuncyncTM er en brugervenlig løsning til styring af solafskærmning, der både er med til at reducere en bygnings energiforbrug og optimere indeklimaet. Konceptet kan skaleres og programmeres, så det imødekommer den enkelte brugers behov samt integreres i bygningens øvrige styring.

Ingeniører, arkitekter og bygherrer.

Med det optimerede styringssystem, Sunsync, er det muligt både at tilgodese brugerens oplevelse af indeklimaet og at nedbringe bygningen samlede energiforbrug. For at opnå den størst mulige energibesparelse og det bedst mulige indeklima, er det nødvendigt med integration af flere parametre i styringsstrategien.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Sunsync tillader at anlægge en indeklimastrategi, når brugerne er til stede og en strategi, når der ikke er mennesker i bygningen.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Regulerbare solafskærmningssystemer kan nedbringe en bygnings samlede energiforbrug med 5-20%.

1


Billeder af løsning

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FOAMGLAS Stand nr. 50 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

FOAMGLAS ® Cellglasisolering FOAMGLAS ® cellglasisolering er absolut vand- og damptæt, syrefast, sikret mod skadedyr, stabilt, nemt at håndtere, har høj trykstyrke og er ikke-brændbart, miljøvenligt.

Funktion Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Projekterende/bygherrer

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer.

JA, ISO 14001, ISO 9001-2008, ISO 50001 OHSAS 18001 JA, NaturePlus, Passivhaus Institut

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Returglas / Foregår ikke over tid.

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS® er et celleglasisoleringsmateriale med fremragende alders- og bestandighedsegenskaber. Materialet fremstilles af returglas, glasråvarer samt kul og indeholder millionvis af hermetisk lukkede glasceller, som giver både en lav vægt og en høj isoleringsevne. Med sine unikke egenskaber opfylder FOAMGLAS®celleglasisolering de højeste byggemiljøkrav. Udover de konstruktionsmæssige fordele giver FOAMGLAS®-celleglasisolering lave eller ingen vedligeholdelsesomkostninger i hele bygningens levetid og bidrager også til at sikre lave energiomkostninger. Materialet er fuldstændig vand-, damp og fugttæt, men har samtidig en høj trykfasthed. Takket være materialestrukturen har FOAMGLAS® både isolering og dampspærre i et eneste lag. FOAMGLAS®-kompakttag på betondæk har i 50 år været en sikker løsning, der tåler selv de største belastninger. Alle isoleringsblokke er limet på den bærende konstruktion. Fordelene: Lækagesikkert og ekstremt lang levetid. JA

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer. Miljøvenlig FOAMGLAS® indeholder ingen miljøskadelige brandhæmmende midler eller opskumningsmidler og indeholder i den forbindelse heller ingen miljøgifte.

Billede af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Frøslev Træ Stand nr. 22 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

OrganoWood, ThermoWood Bæredygtige facade- og terrasseprofiler i fx OrganoWood, ThermoWood, cedertræ og gran. Bæredygtige alternativer til byggeriet. Arkitekter, konstruktører, det offentlige og kommunale

FSC, PEFC

Langtidsholdbare byggematerialer i træ efterbehandlet uden brug af kemi og FSC eller PEFC certificeret.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er træ – det mest bæredygtige byggemateriale der findes. Det er CO2 venligt.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Sverige, Finland, Canada, Tyskland

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Træprodukterne har lang levetid (10 år+) og nem vedligeholdelse.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det er CO2 venligt og naturligt uden indhold af kemi.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FSC Danmark Stand nr. 4 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

FSC® – mærknings- og certificeringsordning til træprodukter fra bæredygtig skovbrug og ansvarlige kilder. FSC Danmark (www.fsc.dk) er det danske kontor for FSCmærket. Vi arbejder non-profit med at udbrede brugen af FSC-certificerede produkter og øge kendskabet til mærket og herigennem udbrede bæredygtigt skovbrug over hele verden. En del af dette arbejde foregår inden for byggeriet, som bruger rigtig meget træ. I byggebranchen samarbejder vi med rådgivere, entreprenører, bygherrer og leverandører af byggematerialer for at sikre, at der anvendes dokumenterbart bæredygtigt træ. Til alle aktører i træ- og papirindustrien, herunder byggebranchen, hvor det særligt er materialeproducenter og –leverandører, entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherrer samt politikere, som FSC er relevant for FSC-certificerede produkter er lavet af træ fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. I bæredygtige FSC-certificerede skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig beskyttes dyr og planteliv, og de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Når en aktør i byggebranchen vælger FSC, er vedkommende med andre ord med til at sikre, at der er ordentlige vilkår for natur og mennesker i skovene, hvor træet kommer fra. Brug af FSCcertificerede produkter bidrager også positivt i kampen for at standse den globale opvarmning. Ubæredygtig brug og forringelse af verdens skove bidrager nemlig alene til 18 procent af verdens samlede menneskeskabte udledning af CO2 og står dermed for mere end hele den samlede

1


transportsektor tilsammen.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Gamle Mursten Stand nr. 55 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten og Gamle Mursten Vægsystemer Gamle Mursten kan som de eneste i Danmark rense og genbruge mursten i stor skala. Uden brug af kemikalier eller vand, renses og kvalitetstjekkes de gamle sten, og giver patina og historik til nye byggerier, samtidig med, at der spares et halvt kilo CO2 for hver eneste sten der genbruges. Stenene kan både leveres som hele sten til nybyggerier og renoveringer, og som præfabrikerede vægmoduler med murstensskaller, lige klar til at skrue op på eksisterende vægge både inde og ude.

JA

Der er lavet LCA og en EPD er underudarbejdelse. Produktet er direkte genbrug samt upcycling.

Når en bygning nedrives, havner de gamle mursten ofte som byggeaffald, som knuses og downcycles til vejfyld eller hældes i havne. Gamle Mursten har udviklet en patenteret mekanisk renseproces, hvor hver sten kvalitetstjekkes og klargøres til at kunne bære bygningskulturen og historien videre til nye byggerier. Herved spares energi og ressourcer som ellers skulle være brugt til udgravninger og brænding af nye sten, samtidig med, at affaldsmængden fra nedrivninger mindskes.

Fremstilling

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten bruger ingen vand eller kemikalier til at rense de gamle mursten og har fokus på optimal udnyttelse af råmaterialet gennem hele renseprocessen. Således leverer Gamle Mursten ikke bare hele og halve sten til nybyggerier, men skærer også ukurante sten til skaller, som påmonteres isoleringsmaterialer. Disse præfabrikerede moduler er nemme og hurtige at skrue op, og giver et unikt New Yorker look. Ved at skære ukurante sten til skaller, upcycles det materiale som ellers ville være blevet knust og brugt til vejfyld. De gamle mursten er et organisk teglprodukt, som generelt leverer et behageligt indeklima og som ikke bliver forringet med årene ved almen brug og ej heller kræver vedligehold. Vælger man vores præfabrikerede vægsystemløsning, er det muligt at efterisolere hele facaden, eller blot enkelte vægge, såvel indvendig som udvendig fra.

JA

Når en bygning med gamle mursten nedrives, kan stenene renses og genbruges igen. Såfremt murstenene ikke klarer kvalitetstjekket, kan de downcycles til vejfyld, speedwaygrus mv. Murstensskaller påmonteret vores vægsystem, er designet med henblik på dissambly, således at hvert modul kan skrues ned og sættes op igen utallige gange.

Billeder af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Genvex Stand nr. 46 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Boligventilation, ECO 190 og 375 Ventilationsanlæg til lejligheder og parcelhuse med høj varmegenvinding og energieffektive ventilatorer.

Hovedbestanddelen af maskinen består af et kabinet udført i EPS / Styropor. Materialet kan genanvendes og anvendes til fremstilling af mange andre plastprodukter i polystyren. ISO 14001

Den fremstillende virksomhed er certificeret iht. ledelsessystemstandard for energi ISO 50001 og har derfor stor fokus på bæredygtig produktion med mindst mulige miljøpåvirkning.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er

Svanemærket

Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på

1


bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

De anvendte materialer i aggregatet kan genanvendes f.eks. EPS til nye plastprodukter.

Billede af produkt:

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Eco 190 og Eco 375 Eco 190 er ventilationsanlæg til lejligheder og rækkehuse, som typisk indbygges over nedhængt loft. Er kun 24 cm høj og dermed kræver anlæg ikke meget plads over loft. Eco 375 er væghængt ventilationsanlæg til boliger op til 350 m2, som indbygges i teknikskab. Eco 375 er velegnet til BR20 byggeri, da anlægget har lavt energiforbrug og høj varmegenvinding.

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Ingeniør, arkitekt, boligforeninger, klima, energi, projektleder og håndværker.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Maskinens primære bestanddel er EPS som kan genanvendes til nye plastemner i Polystyren.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand.

De anvendte materialer til fremstilling af maskinen kan generelt genanvendes og har dermed en minimal

2


miljø/klimapåvirkning ved genanvendelse. Billede af løsning ECO 190

ECO 375

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Glasergy Stand nr. 47 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen?

BIPV-solutions Building integrated photovoltaic solutions which are used for the replacement of conventional construction materials from different parts of the building’s exterior such as skylights, facades, windows, curtain walls or roofs. The photovoltaic transparent glass produces electricity even in diffuse light, shade and under cloud cover.

We recycle the leftover encapsulating (both PVB and EVA) and purchase the raw material from the first manufacturing, warrantying the highest quality of our product. Same case with the ribbon, back sheet, etc. With the spare material coming other products are done with other encapsulating of lower quality, like shoes soles.

Energy generation on the spot. (eg. Solar panels) Energy generation. UV & IR filter. Thermal and acoustic performance. Natural light. Innovative design. Reducing CO2 emissions.

ISO 14001:2015

-Environmental License from Ayuntamiento de Ávila, 08-042015 for the place VICOLOZANO. -Certificate for gas deposit pressure with acoustic emissions

1


(eksempelvis Cradle to Cradle)

technology from INGEIN, 03-2016 - Inscription in the production register and manage of residues of Castilla y León for used oils, contaminated containers, aerosol sprays, contaminated absorbents, fluorescent tubes and solvents. - Spill analysis carried out by LABDIAL, all places, positive result. - Environmental noise measurements carried out by IBERACÚSTICA, positive result.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

LEED Certification.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Green Tech Center Stand nr. 68 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Green Tech Center Green Tech Center er et energiunivers i Vejle, som består af en række attraktive kontormiljøer og undervisningslokaler samt test og demonstrationsfaciliteter inden for smart energi. Husene i Green Tech Center er udviklet med den sidste nye intelligente teknologi, og faciliteter løsninger inden for:  Energiproduktion  Demand-response-kapacitet  Energistyring af kontorhuse  Lokal varme/køl-teknologi  Nye ventilationsprincipper  Smart building for energistyring  Regnvandsabsorbering

Grønne iværksættere og virksomheder

Test & demonstration af intelligente energiløsninger

Billede af løsning

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Haucon A/S Stand nr. 60 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis:

Isokorb® Isokorb® er et bærende og termisk isolerende element til altanforbindelser.

Ingeniører, arkitekter, entreprenører og elementfabrikker

JA EPD (Environmental Product Declaration)

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Hensigten med Isokorb® er at minimere linjetabet, og derved opnå en bedre energiramme til bygningen, hvilket i sidste ende er med til at reducere energiforbruget. Flere dele af produktet kan efter nedbrydning genanvendes. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage anvendt under fremstillingen af produktet, eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus.

DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 50001

1


ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

I form af miljøledelsessystemerne, hvor fokus er på optimering af energiforbruget. Herudover bliver alt overskydende materiale fra produktionen enten genbrugt eller sorteret og kørt til deponering.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Produktet bliver samlet i Baden-Baden i Tyskland og består af isolering, rustfri og sort stål samt trykmoduler. Isoleringen er fra Wolfgantzen i Alsace-området, hvilket er tæt på Baden-Baden i Tyskland. Det rustfrie stål kommer fra Danmark, og byerne Hagen og Kamp-Lindford i Tyskland. Det sorte stål kommer fra Kehl og Riesa i Tyskland samt Gerlafingen i Schweiz. Svejsning og bøjning af armeringen sker på egen fabrik i Baden-Baden, og HTE-trykmodulerne bliver lavet i Landsberg, Tyskland.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Produktets råvarer kommer fra Danmark, Tyskland og Schweiz.

    

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

EPD (Environmental Product Declaration) PHI-Low Energy-Component BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) LEED v4® (Leadership in Energy and Environmental Design) DGNB Navigator

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Efter installationen af Isokorb®, er alle anvendte materialer beskyttet mod ydre påvirkninger ved den sigtede brug. Der kan ikke opstå fare i forbindelse med vand, luft eller jord, hvis produktet anvendes efter hensigten. Efter installation af Isokorb® i bygningen, kan de ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen. Gennem flere testscenarier, er det bekræftet at produktet har en levetid på mindst 50 år. Dette er gældende for Schöck Isokorb® ved en gennemsnitlig bygningsanvendelse. Den praktiske levetid kan dog være betydeligt længere. Levetiden er baseret på en udmattelsestest som simulerer en levetid på 50 år baseret på faktorer (temperatur, deformation og miljø). En anden forudsætning for levetiden er, at de krævede betingelser for emballering, transport, opbevaring,

2


installation og anvendelse overholdes. Isokorb® er med til at reducere energiforbruget (varmetabet) ved altantilslutninger med op til 70 %, og derved overholder de strengeste energikrav i forhold til energirigtigt byggeri (Bygningsklasse 2020). Det betyder, at produktet minimerer kuldebroer, som ofte danner kondens og den særdeles skadelige skimmelsvamp. Efter installation af Isokorb® i bygningen kan produkterne ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Nedbrydningen af Isokorb® elementet sker samtidig med betondækket. Armeringsjernet i det angivne produkt kan returneres til materialets cyklus og genanvendes. Der bør lægges vægt på en adskillelse, der er så ren som muligt for at sikre en effektiv mulighed for genanvendelse. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage, anvendt under fremstillingen af produktet eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus. De ikke-genanvendelige dele af Schöck Isokorb® Type KXT50CV35-V6-H200-REI120 kan bortskaffes i deponeringsanlæg efter det tilsvarende affald kodenummer (efter affaldskode i Det Europæiske Affaldskatalog - Katalog: 170904).

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Idealcombi A/S Stand nr. 24 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) 1.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling 2.a. Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

FSC

Idealcombi har bevidst valgt brugen af PUR-materialet i konstruktionen af produkterne. Dette er bl.a. valgt pga. høj isoleringsevne, minimal vedligeholdelse samt en lang levetid på +50 år. Det anvendte træ er FSC certificeret og aluminium kan genanvendes. ISO 14001 ISO 9001:2008

Idealcombi’s produkter fremstilles med fokus på minimal affald og korrekt affaldshåndtering.

Generelt prioriteres nærmest mulige naboer i forbindelse med valget af leverandører.

Produkter fra Idealcombi’s bidrager positivt til bygningens energibalance gennem hele produktets levetid. Produkterne har en lang levetid og vedligeholdelsen er minimal.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: InVentilate Mikrovent Stand nr. 23 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

MicroVent® InVentilate har udviklet det ressourcebesparende og decentrale ventilationssystem MicroVent. MicroVent er et behovsstyret ventilationssystem som afhjælper indeklima og fugtproblemer i bl.a. Skoler, børnehaver, kontor og boliger med markeds mindste energiforbrug.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Bygherre/bygningsejer, Rådgivende og projekterende samt installatører.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Ved at benytte MicroVent kan de følgearbejderne som normal er ifbm. etablering af ventilation minimeres. Her skal fx ikke bruges nedhængte loft, teknikrum til ventilationsaggregat, installations skakte til rørføring, øgende tagehøjder for at få plads til rør. mv.

JA

MicroVent skaber dermed mere plads i energirammen for bygherren. Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

MicroVent kræver minimal energi ved fremstilling. Der skal hverken bruges vand, varme eller kemiske stoffer.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vesteuropa og Fjernøsten

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Levetiden er mellem 18-20 år og kræver minimal vedligeholdelse. I MicroVents levetid skal der ikke udskiftes nogle funktionsdele som der ellers skal i mange andre decentrale og centrale ventilationsanlæg. Der er kun udgifter til normal rengøring af enheden. JA

Ca. 80% af MicroVent kan efter endt levetid kan genbruges.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Isoklinker Facadeisolering Stand nr. 45 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet:

Isoklinker Facadeisoleringselement Termisk facadeisoleringssystem, til udvendig efterisolering og fornyelse af facadeudtrykket på eksisterende bygninger og nybyggeri. Systemet er præfabrikeret, hovedkomponenterne er, isolerende PUR (polyurethan) skum og teglskaller.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Bygningsrådgivere, totalentreprenører og bygherrer

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

3. parts verificeret EPD

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

3. parts verificeret EPD: Verificeret miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804.

ISO 14025 – 14040 - 14044

Produktet anvendes kun som udvendige beklædninger.

1


Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Levetid ˃ 40 år. Vedligeholde som traditonelt murværk.

JA Teglstenene kan nedknuse til fyldmateriale.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: K. Neerskov A/S Stand nr. 18 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Blyfri vandhaner Sunde energi- og vandbesparende vandhaner produceret uden giftige tungmetaller.

Der er fokuseret på at producere armaturer der er sunde for forbrugeren, og skånsom for miljøet i brug og fremstilling. Desuden er der ingen arbejdere der har lidt overlast i fremstillingsprocessen.

Der er i alle materialevalg kun valgt de miljørigtige – fx er der brugt Trivalent krom i stedet for det traditionelle Hexavalente krom – Cr3 er ugiftigt, Cr6 MEGET giftigt.

Fjernøsten – der arbejdes bevidst kontinuerligt med at nedbringe vægten af vandhanerne for at mindske CO2 fodaftrykket.

Den keramiske indsats er både vand- og energibesparende. Den klarer 500.000 op/i lukninger i sin levetid, hvilket er 2½ gange kravet i DK. I områder med hårdt vand må man påregne at smøre svingtuden med jævne mellemrum, ellers er der intet vedligehold.

JA

1


som rĂĽvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bĂŚredygtighed

JA Vandhanen kan smeltes om og bruges til andre messing produkter som fx beslag, brugskunst osv.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KALK A/S Stand nr. 36 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

Rødvig Kulekalk – Rødvig Juramørtel - VITRUV JA

C2C Silver

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KEIM Stand nr. 39 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Indendørs silikatfarve (KEIM Ecosil-ME og KEIM Optil) Mineralsk farve baseret på kvartssand, potaske og vand. Uden tilsætning af konserveringsmidler (indeholder ikke MI), blødgørere eller opløsningsmidler (f.eks VOC / formaldehyd)

Environmental Product Declaration, DGNB Navigator

Lang levetid: Forstener på /med underlaget. Pigmenter falmer ikke. Indeklima: Meget åndbar ( Sd < 0,01). Allergi-, emissions- og brandtestet.

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Environmental Product Declaration

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Silikatfarvens forbrug af energi (MJ), emission (m3), spildevand (L.) affald (cm3) og kuldioxid (g) er ¼ til ½ i forhold til traditionel dispersionsfarve (plastfarve) .

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mineralske råstoffer og pigmenter, der primært hentes fra forekomster i Centraleuropa (fremstillingen sker i Sydtyskland)

Natureplus, M1, TÜV NORD Raumlufthygienische Materialprüfung

Silikatfarve forstener på eller med underlaget. Undersøgelser af silikatfarven udendørs viser, at levetiden er ca. dobbelt så lang som traditionel dispersionsfarve. Indendørs gælder det samme, men vejrliget slider ikke her. Ommaling sker normalt af dekorationsmæssige årsager. Silikatfarvens fordel er her, at den ikke tiltrækker smuds (ikke elektrostatisk eller thermoplastisk), ikke giver grobund for skimmel og at farven ikke falmer.

Der er tale om maling, som det ikke vil kunne betale sig at separere fra underlaget. Men de enkelte bestanddele kan i sig selv indgå i det biologiske kredsløb.

Certifikater:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Kingspan Insulation Stand nr. 13 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Kooltherm®, Optim-R® og Therma En af vejene til at minimere udledningen af drivhusgasser er med en optimal energieffektivitet i bygninger. Dette kan bl.a. opnås med Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma som er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag. Kooltherm® : Bæredygtig og højeffektiv bygningsisolering med en lambdaværdi ned til 0,018 W/m·K. Maximal isolering på minimum plads.

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle Kooltherm isoleringsprodukter har BREAAM A+ certifikat.

Danmark er en af forløberne i reduktionen af drivhusgasser og har samtidig nogle af verdens strengeste energikrav til bygninger. Kingspans produkter kan hjælpe med at opfylde disse krav med maksimum isolering på minimal plads. Brugen af vores produkter kan ikke alene være med til at reducere CO2 udledningen som følge af den høje isoleringsevne, det kan også være med til at reducere den samlede konstruktion, hvorved man kan spare på andre byggematerialer og mindske materialespild, hvilket igen fører til mindre CO2-fodaftryk.

1


Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

BREAAM, EPD

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er målsætningen, at alle Kingspan faciliteter fra 2020 udelukkende skal drives af vedvarende energi.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

BREAAM EUROFINS GOLD (på nogle relevante produkter) M1 (på nogle relevante produkter)

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag, hvilket bidrager til at gøre bygninger mere energieffektive. Vi forventer, at isoleringen og isoleringsevnen vil forblive intakt i hele bygningens levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Kingspans produkter kan genanvendes efter endt levetid.

Billeder af produkter: Kooltherm®

Optim-R®

Therma

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Korkbyg Stand nr. 29 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Kork Et fantastisk, alsidigt og 100% naturligt og genanvendeligt materiale med uanede anvendelsesmuligheder. Alle der ønsker at gøre noget for miljøet. Kork kan bruges til både facader, isolering og design. FSC

En 100% naturlig industriproces: > Det eneste råmateriale i processen er kork. > Uden tilsætninger. Et agglomerat af dets egen resin (suberin). > 90% af den anvendte energi er biomasse, som er et biprodukt af selve tilvirkningen. > Alt overflødigt materiale fra fremstillingsprocessen genbruges 100% (kork og støvgranulat). ISO 9001, 14001, 22000

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

IqNet and Haccp

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til

Korkegen genererer ny bark, som kan høstes hvert niende år. (Et selvfornyende råmateriale).

1


fremstillingsproces. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ubegrænset holdbarhed, bevarer sine tekniske karakteristika (officielle tests bekræfter 45 - 50 år)

JA JA

Fuldstændig genanvendeligt elementer er brugt. Korken kan genbruges i byggeapplikationer.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Krüger Aquacare Stand nr. 8 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vandløsninger til ejendomme Varmemestre, Ejendoms administratorer, viceværter, bygherrer, beslutningstagere, bestyrelser, tekniske forvaltninger. Alle steder hvor der opstår en opvarmning af vand, vil der opstå problemer med belægninger af kalk (kedelsten), korrosion, slam, bakterier etc. Følgevirkningerne er forringet varmeoverførsel, øget slitage, nedsat levetid og øget belastning af pumper. Kedelsten har meget svært ved at lede varmen og er derfor bliver energiudnyttelsen dårligere og dårligere, efterhånden som mere og mere kedelsten afsættes i systemet. Dette betyder højere varmeregninger ok ikke mindst belastning af miljøet. Rens af varmtvandsbeholdere sikrer stabil og billig drift. Der opnås besparelser på vedligeholdelse- og driftsudgifter.

I Krüger Aquacare får du en leverandør, som opfylder alle miljøkrav i vores produktionsfaciliteter. Vi benytter kemi til renseopgaver, som er valgt ud fra et sikkerhed- og miljømæssigt hensyn. Har beregninger fra Teknologisk Institut på Carbon Footprint (CO2) for rens af beholder og veksler. Vi tilstræber på alle måder at være så ”miljørigtige” som muligt og følger kontinuerligt med i udviklingen af miljørigtige løsninger.

Billede af løsning

1


Før & efter billede

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Louis Poulsen Stand nr. 61 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

LED upgrade kit Som professionel skal du nøje udvælge de rigtige armaturer til dine projekter. Der er mange aspekter, du skal tage højde for, når du vælger lys, f.eks.: Hvilke specifikke opgaver, skal belysningen løse. Hvad er formålet med lys i de pågældende områder? Hvordan indpasse design og belysningskoncept i omgivelserne og arkitekturen? Med et originalt LED upgrade kit kan Louis Poulsen-klassikere som Albertslund, Toldbod og Kipp nemt opdateres til LED. Hvert LED upgrade kit er udviklet helt specifikt til det enkelte armatur med respekt for dets design, funktion og lyskomfort. Med Louis Poulsens ”LED upgrade kit” får du en løsning, som får vores produkter til at holde endnu længere. ”Retrofit” består af et originalt LED-upgrade kit til det specifikke armatur, så du kun udskifter de gamle el-tekniske dele med nye opdaterede LED enheder, og på den måde bibeholder det originale armatur. Louis Poulsen har udviklet skræddersyede retrofit-løsninger til vores egne produkter for at bevare de enkelte armaturers kvalitet og identitet. Alle vores retrofit-kits er gennemtestet og overholder alle gældende krav.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle

JA Reach EC/1907/2006

1


etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Louis Poulsen-lygteikoner Albertslund, Kipp og Toldbod har i mange årtier været og er stadigvæk populære på grund af deres klassiske design, som passer i de fleste arkitektoniske miljøer. Det er armaturer med en lang holdbarhed og dermed en høj grad af bæredygtighed – både ud fra et æstetisk, materiale- og miljømæssigt perspektiv. Selvom mange af vores produkter har en lang historie, tester vi hele tiden nye teknologier, som successivt tilføres produkterne, så de kan være fuldt optimerede i forhold til energimæssige og tekniske krav. Fordele ved LED upgrade kit MILJØ Mindre energiforbrug (40-80 %) fra dag ét og mindre affald, da kun lyskilden og ikke hele armaturet udskiftes. Energibesparelser på 40-80 % ØKONOMI Når lyskilden udskiftes til LED, får du en lyskilde med ca. fire gange så lang levetid. 4 gange længere levetid DESIGN Armaturets æstetik og lyskvalitet bevares og dermed også stemningen og identiteten på det sted, hvor armaturet allerede findes. Lysets integritet bevares > Besparelser på forskellige lyskilder

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

RoHs 2011/65/UE

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

De primære komponenter er fremstillet af aluminium. Aluminium indeholder altid en høj grad af genanvendt materiale.

Transport

2


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Danmark

LED: L80B10>100.000 timer Driver: 100.000 timer Ved at udskifte eksisterende armaturs lysenhed ud med disse LED upgrade kit, vil man kunne spare følgende: Albertslund: 85W -> 42W 55W -> 21W 50W -> 28W Toldbod: 85W -> 42W 55W -> 20W 50W -> 37W Kipp: 85W -> 32W 55W -> 16W

Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle dele kan adskilles ved brug af værktøj og genanvendes.

Billede af produkt:

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: NCC Industry Stand nr. 52 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NCC PermaVej® NCC PermaVej® er en belægningsopbygning, bestående af en permeabel overflade og under denne NCC DrænStabil® NCC PermaVej® er en selvdrænende vejbelægning, så overfladen altid er tør – uanset hvor meget vand der falder.

Bæredygtighedet i projektet, er at der ikke længrer dkal laves afvandingssystemer med tilledning med kloak med efterfølgende tilledning til renseanlæg. Nu håndteres vandet hvor det faldet og nedsivning sker på stedet. Dermed aflastes kloaksystemet og samtidig er det en klimasikring.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

NCC DrænStabilén laves af råstoffer fra lokalegrusgrave og ikke med importeret granit.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Lokale grusgrave i Danmark.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Selv om produktet er drænende for regnvand, har det samme levetid som traditionelle åbne asfalttyper.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA NCC DrænStabil® kan efter endt levetid genbruget til f.eks. nye bærelag i vejbygning. De drændende asfalter kan opbrydes og genbruges til ny asfalt på NCC´s asfaltfabrikker.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Newtek Stand nr. 43 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Soldreven informationstavle Informationstavle drevet af solceller/batteri til information i det offentlige rum

JA I produkterne indgår bl.a. stål (rustfrit), aluminium, og carbon, elektronik.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

USA, Tyskland, Canada & Kina

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

100 % solcelledrevet giver mulighed for ren off-grid brug, der videregiver information til borgere. Produktet kan øge graden af socialisering og forbedre mobiliteten.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Traditionelle råmaterialer der kan indsamles og genbruges.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Panelbyg Stand nr. 34 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Recticel Isolering Recticel er Polyuretan isolering i daglig tale PIR og PUR isolering. Største fordel ved dette produkt er at det isolerer op til 80% bedre end traditionelle isoleringsprodukter. Effektiv isolering som gør, at konstruktionerne ikke skal være så tykke = flere netto m2 i husene – mere lysindfald – uorganisk materiale som ikke suger fugt og dermed forhindre risiko for råd og svamp. Arkitekter, studerende, entreprenører og forbrugere.

BREAAM, ATG 2481, ATG/H750, Keymark.

Relativ lave energi forbrug ved fremstilling, fylder mindre grundet den gode isolerings værdi og har lav egenvægt = færre omkostninger til transport. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Lav energi forbrug ved fremstilling

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgĂĽ som rĂĽvare i et nyt produkt?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: PEFC Stand nr. 57 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen

Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

PEFC er et miljømærke og certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, samt sporbarhed af træprodukter til virksomheder. PEFC-certificeringen sikrer træ fra ansvarlig forvaltede skove PEFC Danmark står for udvikling og vedligeholdelse af den danske ordning. Vi hjælper virksomheder om viden om PEFCsystemet, og mulighederne ved en PEFC-certificeret. Under overskriften ”Byg bæredygtigt”, arbejder vi på at informere blandt andet byggebranchen, om alle de muligheder der er ved at anvende bæredygtigt træ. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation. Vi arbejder dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden.

Alle med interesse for bæredygtigt byggeri, hvori træ indgår. Det er både de virksomheder, som har produkter der indeholder træ, men også de aktører som er involveret i materialevalg. PEFC arbejder for en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt. Som det største skovcertificeringssystem sætter PEFC standarden for, hvordan vi sikrer en bedre verden for dyr, planter og de mennesker som lever af skovens ressourcer. Med et PEFCcertificeret produkt støtter virksomheder de bæredygtige skove, hvor mennesket er i fokus med respekt for de små familieskovbrug, arbejderne og lokalsamfundet. Træ optager CO2 fra atmosfæren, og træ der nedbrydes naturligt eller forbrændes vil frigive den samme mængde

1


CO2. Brugen af træ i byggeriet vil derimod fungere som en form for CO2-lager, og i mange år i fremtiden, være en del af et bæredygtigt byggeri.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Per Aarsleff A/S Stand nr. 51 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Aarsleff Strømpeforing Produkter/løsninger til opgravningsfri fornyelse af kloakledninger og afløbssystemer i bygninger.

JA Ved fornyelse af eksisterende rørføring med strømpeforing opnås væsentlige besparelser på CO2 regnskabet ift. traditionel udskiftning.

ISO 14001

Installationsmetoder ved brug af LED-teknologi. De bærende elementer i produktets råvarer er flit og kunstharpiks

Levetid på op til 100 år

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Eksempler på reduktion af CO2 på 70% ved benyttelse af produktet i ventilationsanlæg.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Opgravningsfri kloakfornyelse Rådgivning om rentable løsninger inden for kloakrenovering.

Ingeniørrådgiver, bygningsejere, industrier.

Rentabilitet i forhold til renovering kontra udskiftning. Økonomiske besparelser i størrelsesorden 30-50 % og samlet reduceret co2 udledning.

Mindsker driftsmæssige vedligeholdelses arbejder.

Minimum ressourceforbrug af materialer og let installationsproces gør en samlet reduktion af miljøpåvirkning ift konventionel udskiftning af kloakanlæg.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Energi A/S Stand nr. 14 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

PWP Montage system til solceller, terrasser mv.

JA PWP, montage systemet til solceller er udført i aluminium, som kan genanvendes.

Aluminium er et råstof, der kan genanvendes.

Aluminium, skal transporteres til Danmark.

Produktet er bæredygtigt, primært ved at sikre en længere levetid på de sammenbyggede komponenter. Den samlede belastning for PWP løsningen er lavest i blandt alternativer.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Den samlede miljøbelastning ved anvendelse af PWP er meget begrænset. Et begrænset materiale forbrug og arbejdsindsats.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

PWP montageløsning Montageløsning til solcellepaneler på tagpap.

Arkitekter, rådgivere, bygherrer og totalentreprenører.

Generelt en simpel løsning med meget lang levetid, som også er skånsom, så den samlede miljøbelastning i levetiden er et minimum.

Samlet set er der en kort ”tilbagebetalingstid” i miljøregnskabet.

PWP sikre montage af solceller, som reducerer CO2 belastningen fra bygningsdrift.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Materialer A/S Stand nr. 10 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Overmembran LESSNOX LESSNOX miljøvenlig overmembran. Reducerer mængden af NOx-partikler i luften. Grønne tage – Nature Impact Roof. Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med over 50%. Miljømærkning: Global G.A.P.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

JA

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Medlem af Greenet. I den forbindelse udarbejdes hvert 3. år en miljøredegørelse og i de mellemliggende år skal der afleveres opfølgningsrapporter.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Til fremstilling af LESSNOX overmembran anvendes en armering, der delvist består af genanvendt polyester. Derudover genanvendes produktionsspild i asfalt.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bitumen: Sverige (fremstilles ud fra råolie fra Venezuela), Mineralske komponenter fra henholdsvis Norge og Finland

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften. Da bestrøningennetop kun er katalysator på den NOx-nedbrydende proces, forbruges denne ikke og levetiden af produktet er ca. 30 år som alm. bitumenmembran. Drift og vedligehold er også som alm. bitumenmembran.

JA

LESSNOX membranen kan efter endt levetid blive findelt og genanvendes i asfalt (Disse processer sker hos helholdsvis Tarpaper og SuperAsfalt)

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Proline Group Stand nr. 9 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på

Relining & Strømpeforing Polyesterplast med knust glas (relining) Filtstrømpe leveret af I.S.T (strømpeforing)

Ejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber.

Renoveringen medfører stort set ingen byggeaffald.

ISO 527, ISO 178

Vi støber et nyt rør inden i den gamle faldstamme i etagebyggerier.

Jotun

Intet bygningsarbejde, levetid som minimum svarende til nyt støbejernsrør, +50. Ingen vedligeholdelse.

1


produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: ProPeel Stand nr. 37 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

ProPeel Midlertidig glasbeskyttelse. Peel-off coating er et vandbaseret produkt. En garanteret beskyttelse igennem hele byggeprocessen. Holder op til 12 måneder udvendigt !, beskytter glas og ramme imod mørtel, vinkelsliber og kontakt fra værktøj, er transparent så lys kan komme igennem.

Forhindrer skader på glas som reducerer udskiftning af glas.

Produktet består af 60 % vand og ingen opløsningsmidler. Alt transport ifb. med produktion og levering holdes CO2 neutralt ved investeringer i grønne projekter svarende til CO2 udslip.

USA

Ved brug af produktet beskyttes glas under byggefasen og dermed undgås udskiftninger som påvirker CO2 forbruget i produktionen.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Ved brug af produktet beskyttes glas under byggefasen og dermed undgås udskiftninger som påvirker CO2 forbruget i produktionen.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: RHEINZINK Danmark A/S Stand nr. 53 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

RHEINZINK Zink produkter til byggeri. Zink til tag, facader og tagrender m.m. Arkitekter og bygherre

JA

Cradle to Cradle

Zink er et naturmateriale som kan omsmeltes til nyt zink uden tab af kvalitet. Enten ved ”end life” eller når produktet af andre årsager ikke skal anvendes mere. Zink er et vedligeholdelsesfrit materiale, der ikke er overfladebehandlet og ikke skal overfladebehandles. Det har en levetid på min. 100 år. Det kan genanvendes 100% uden tab af kvalitet. Zink er et grundstof og dermed miljøvenlig både i den tekniske og biologiske kredsløb.

DIN ISO 9001:2008 zertifiziert, DIN ISO 14001:2004 zertifiziert, DIN EN 16001:2009 zertifiziert

1


Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Titanzink omsmeltes ved lave temperaturer. Der anvendes kun 20% af den oprindelig energi ved omsmeltning .

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Zink beskytter sig selv igennem en dannelse af patina på overfladen. Det er en naturlig proces som fortsætter i hele zinkens levetid. Dette gør at zink er vedligeholdelsesfrit. Zink holder min. 100 år. Der er ingen vedligeholdelse i brugsfasen. Dermed er der ingen energi omkostninger i brugsfasen.

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Zink er et grundstof som alt organisme har brug for. Pga. den kontinuerlige patinaproces leveres der zinkpartikler tilbage til naturen over hele levetiden. Det, der fysisk er tilbage efter ”end life/use”, smeltes om til nye zinkprodukter.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Sandenergi – drexel und weiss Stand nr. 28 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Aerosmart A9 Kompaktaggregat indeholdende luft vand varmepumpe, ventilation og styring for varmt vand, ventilation, passiv køling, solvarme

Produktet indspare energi da dette er yderst effektivt. Innovativ opbygning, kompakt design og energirigtige komponenter sikre en energibesparende drift. Styring sikre lette og enkle valg for bruger hvormed overforbrug undgås.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Virksomheden der producerer produktet, drexel und weiss i Østrig er underlagt ISO 14001 b.la. pga. bruge af kølemidler

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Frankring, Østrig

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Pro Passivhaus, passivhaus PHI certificeret

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produktet består hovedsageligt af metal der kan genanvendes.

Billede af produkt:

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Passivhus rådgivning Dimensionering af varme og ventilationsanlæg for passivhuse og br2020 huse.

Husproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter.

Optimering og minimering af installationer og dermed produktspild i boligbyggerier. Bedre kvalitet, indeklima og installationer til samme pris.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: SCANKORK Stand nr. 48 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer

SCANKORK SCANKORK tilbyder kombinationen af overlegne termiske egenskaber og effektive miljøydelser. Der er tale om et 100 % rent naturprodukter – der oven i købet kan indgå i bygningernes CO2 regnskab. Anvendelse af 100% naturlige korkplader til afdækning af bygningens ydre, sikrer maksimal varmeisolering og lydisolering – samtidig med at det skåner miljøet sammenlignet med konventionelle ETICS. Derudover er kork stærkt bandhæmmende. SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2. Arkitekter, entreprenører

JA SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2.

ISO 14000 på fabrikken

EU godkendt ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

1


miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2. Kork forgår ikke (nedbrydes ikke) og kan bruges på ny efter fx 50 år.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Kun kork og kalk er nødvendig – ingen kemiske produkter indgår

JA JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Solar Elements Stand nr. 68 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Solcelleløsninger Med branchens bredeste portefølje af løsninger inden for solceller, udfører SolarElements både traditionelle og bygningsintegrerede løsninger. Baggrunden er de erfaringer der er opbygget gennem nogle af landets mest betydningsfulde referencer, sammenholdt med en vilje til hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling. Til at skabe løsninger der er udfordrende, fremtidssikrede, økonomisk rentable og arkitektonisk gennemtænkte - Hver gang!

Grønne iværksættere, private og virksomheder

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Solar Partner ApS Stand nr. 41 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Tractile Klimatag - taget er lavet af et ikkeætsende kompositmateriale, bestående af glasfiber og harpiks. Dette kan ikke korrodere eller oxidere.

JA Klimatag, bestående af naturlige materialer, Harpiks og glasfiber, med integreret PV løsning og opvarmning af vand.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: STO Stand nr. 19 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

StoBrick, StoTherm Mineral og StoSilent StoBrick/StoTherm: Energioptimerende facadesystemer StoSilent: lydregulerende fugefrie pudsede lofter (akustiksystemer) Med udgangspunkt i det enkelte projekt, bistår vore konsulenter og tekniske rådgivere gerne med forslag til de mest omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger. Vi kan desuden hjælpe til med beregninger og rådgive om vedligeholdelse.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer

JA

EDP, Blauer Engel

Facadesystemerne mindsker CO2 udslip i bygninger. Akustiksystemerne er lavet er primært genanvendelige materialer.

ISO 14001

EPD

1


miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Facadesystemerne: Har en fortrinsvis kort tilbagebetalingstid i forhold til fremstillingsproces - holdt op imod det CO2 udslips der modvirkes ved at anvende Sto facadesystemerne i forbindelse med facadeenergirenoveringer. Hoveddelen af produkterne kommer fra Sverige.

Blauer Engel

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Superwood Stand nr. 6 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Superwood Træ- og facadebeklædning

PEFC

Gennemimprægneret gran fra udvalgte nordiske skove. Perfekt til smukke, miljøvenlige og holdbare facader.

Gennemimprægneringen foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Der anvendes blot 120 gram imprægneringsmiddel pr. kubik meter træ.

Sverige og Danmark

En unik og patenteret teknologi beskytter træet helt ind i kernen. Mage dobler træets levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse

1


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bortskaffes som alm. brandbart materiale

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: The Pavepad System Stand nr. 42 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Generel og kort beskrivelse af produktet

The PavePad system®

Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er et ”rent plastmateriale”, derfor kan det genanvendes uendeligt. Hvis det brændes opstår der udelukkende CO2 og vand. Produktionsenergien ved fremstilling opvarmer bygningerne. Vi har elimineret emballage i udtænkning af produktet.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

En serie af stabelbare flisefødder til etablering af terrasse på fladt tag, svalegang eller dæk.

JA, EN15804

PEHD er et 100% genanvendeligt materiale, produceres i regenerat, og leverandøren tilbyder tilbagekøb. JA. Materiale fra recyclecenter AVL Hobro. Produktionsteknikken fra start og gennem de sidste 22 år, er det som sidenhen kaldes C2C. Vi kalder det bare sund fornuft.

AVL Hobro, affaldsmateriale fra f.eks. fødevare industri.

JA. CE

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Kan indgå i Nordic Ecolabelling projekter Svensk byggvaror bedömning

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Produktet adskiller sig i råmateriale fra alle øvrige konkurrenter på dette marked. Det indeholder ingen blødgører og bliver derfor ikke porøs/skørt og tåler frost. Så har det en levetid der overstiger omgivelserne. Ved brand udskiller det ingen farlig røg, kan indåndes uden skader.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA og vi tilbyder at købe det retur. JA, som CO2 og hydrogen. C2C-egnet produkt.

Udstilling af løsning Funktion Navn på løsningen: Generel og kort beskrivelse af løsningen Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

The PavePad system® Flisefødder Bygge & Anlæg. Bygherre og Arkitekt. Det mest bæredygtige produkt indenfor sin funktion. Den bedste tekniske løsning og langtidsholdbare løsning da produktet ikke indeholder flygtig kemi, såsom blødgører. Muliggør enkle løsninger på besværlige problemstillinger.

Løsningen overordnet bidrager positivt til bygningens samlede energiforbrug.

Der bruges ingen NY materiale til produktion, så belaster ikke miljøet for NY råvarer. Kan bidrage til nedsat aircondition forbrug. Samt traditionelle volumen og fragtkrævende materialer.

Billeder

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Troldtekt Stand nr. 16 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Troldtekt akustikplader JA FSC, PEFC, Cradle to Cradle sølv

Troldekt akustikplader er produceret i Danmark af danske råvarer, certificeret rødgran og cement fra Aalborg Portland. Hele serien af Troldtekt akustikplader og designløsninger er Cradle to Cradle certificeret i kategorien sølv. Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost.

Cradle to Cradle sølv

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Troldtekt produceres i et lukket system uden udledning af spildevand. Troldtekt er DONG Klimapartner og al strøm er baseret på vedvarende energi (vind).

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Cement fra Aalborg Portland og PEFC eller FSC certificeret træ fra jyske skove.

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Dansk Indeklima Mærkning M1 Blauer Engel Allergy Friendly Product Award

Troldtekt har en lang levetid, min. 50-75 år, og kræver ingen vedligehold i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA Troldtekt produktionsaffald sendes til HedeDanmark til kompostering og anvendes som jordforbedringsmiddel. Sammen med Aalborg Portland arbejder Troldtekt på at etablere et take-back system for udtjente plader, der kan indgå som råvare i produktionen af ny cement.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Stand nr. Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Vent2Learn Ny systemløsning for bedre indeklima i klasselokaler, baseret på personlig luft.

JA

OEKO-TEX Standard 100, Cradle to Cradle Certified Bronze

Cradle to Cradle certificeret GreenWeave materiale bliver til CradleVent ventilationskanaler, der indgår i Vent2Learn systemløsningen til fordeling af frisk luft.

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

100% dokumentation for indhold i væv og ophængssystem i CradleVent systemet.

1


Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Spanien og Tyrkiet

GreenWeave materialet har en støvbæreevne (Dust Holding Capacity) på 25 g/m² tekstiloverflade iht. EN 779:2012. Det giver lange vaskeintervaller og dermed energibesparelser.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

CradleVent kan skilles ad og genbruges i et nyt teknisk kredsløb.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Ventilationsvinduet Stand nr. 62 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Ventilationsvinduet Vindue i dobbeltkonstruktion med indbygget termostatiske ventiler som tilfører bygningen forvarmet frisk luft med et minimum af varmetab.

FSC

Ligger primært i produktets funktion, hvor der primært ved naturens egne termiske kræfter føres frisk forvarmet luft ind i bygningen som alternativ til at det gøres mekanisk med ventilatorer.

Der bruges FSC certificeret træ. Primære materialer er træ, glas, aluminium og lister af EPDM gummi. Underleverandører følger gældende praksis. Der anvendes miljøvenlig vandbaseret maling.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Som andre kvalitetsvinduer. Primære funktion er at tilføre frisk forvarmet luft qua naturens egne termiske kræfter i modsætning til at gøre det mekanisk. Vedligehold mv. kræver ikke nogen særlige belastende processer.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Vetrokom Stand nr. 40 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Glapor celleglasplader Isoleringsplader af celleglas af 100 % genbrugsglas.

JA Pladerne produceres af 100 % genbrugsglas, returmaterialer kan genbruges i produktion. Produktet er diffusionstæt, trykfast og ikke brandbart.

98 % af det færdige produkt er genbrugsglas.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Visblue Stand nr. 49 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Redox Flow Batteri Vores batteri benyttes til at gemme den energi, som bliver produceret i et solcelle anlæg eller fra en vindmølle. I denne batteri type benyttes der ikke bly men vanadium. Batteriet er under udvikling men der er på nuværende tidspunkt blevet installeret et prototype batteri i København i samarbejde med RealDania.

Denne løsning henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygherrer, boligforeninger og entreprenører. Batteriet har en meget lang levetid men når batteriet er færdigt kan elektrolytten (vanadium), som er hoved bestanddelen i batteriet genbruges.

Denne batteri løsning gør at det er muligt at udnytte en større procent del af den energi som bliver produceret i det solcelle anlæg eller den vindmølle som er installeret på ejendommen.

Det er primært to aspekter i løsningen som gør den mere bæredygtig. Den ener er at der ikke benyttes bly i batteriet og den anden er at man kan udnytte den energi som producerer på ejendommen bedre.

1


Billede af løsning

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Ytong Stand nr. 11 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Ytong Energy+, Ytong Synergi, Multipor og Ytong O-Blok Ytong Porebeton er bæredygtige og varmeisolerende byggematerialer, der består af sand, kalk og vand. Ytong Porebeton har en række egenskaber som opfylder kravene til moderne byggeri: Fremragende isoleringsevne, høj stabilitet, uorganisk, ikke brandbart og indeklimamærket. Ytong Porebeton produceres i et bredt sortimentet, der giver mulighed for at opføre råhuset i ét materiale fra én leverandør. Det giver et bæredygtigt, økonomisk og effektivt byggeri.

JA Cradle-to-Cradle certificeret. ECO Institut certifikat. IBU EPD (Institut Bauen und Umwelt e.V) Grundstofferne til Ytong Porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er sand, kalk og vand – fuldkommen naturlige råstoffer. De findes på størstedelen af jordoverfladen og er næsten umulige at opbruge. Udvindelsen af råstofferne sker sparsomt, således at miljø og naturens naturlige balance ikke påvirkes.

ISO 14025

1


Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle-to-Cradle Institut Bauen und Umwelt e.V.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Selv om de råvarer, der bruges, stort set er uudtømmelige, bruger Xella dem med omtanke. Dette regnestykke viser, hvor optimalt råstofforbruget er: Ud af 1 m3 råmateriale kommer der ca. 5 m3 højisolerende Ytong porebeton. Og ud af 1 m3 råmateriale bliver der ca. 8 m3 Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade. Kalk, sand og vand – En del af råmaterialerne udgraves umiddelbart ved fabrikkerne, alle andre inden for en afstand på højst 200 km. De udgraves af autoriserede firmaer og er underkastet en certificeret kvalitetskontrol.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NaturePlus certificering

Tager vi et nybygget enfamiliehus, vil der i løbet af en forventet levetid på 100 år blive sparet op til 22 tons CO2. Alene materialernes forbedrede varmeledning mindsker hvert år energiomkostningerne mærkbart.

JA Ytong produkter kan genanvendes ved indsamling via Ytong affaldsordningen. Denne er en integreret del af Ytong værkernes produktionsgang og grundlaget for Ytong Synergi: 100% genanvendt byggeblok til indvendige skillevægge.

Billede af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Zinco Danmark A/S Stand nr. 31 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Komponenter og systemløsninger til grønne tage Systemopbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage. Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner helt nye muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene.

JA

Grønne tage er en vigtig del af fremtidens klimatilpasning. Grønne tage optager, forsinker og fordamper regnvandet. Op til 60% af nedbøren optages af haven på taget. Derved aflastes kloakker for store mængder vand. Et grønt tag med den rigtige opbygning og sammensætning af planter vil være et frodigt og naturligt levested for flora og fauna. ZinCo er ikke miljøcertificeret; dog vi arbejder i hverdagen i samme hus og samme mennesker som Malmos Anlægsgartnere, som er miljøcertificeret ISO 14001.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Systemet er omfattet DIBT’s European Technical Approval for ’Kits for Green Roofs’ – CE ETA-13/0668.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Systemjorden fremstilles 100 % af genbrugsmaterialer. Systemjorden/vækstmediet er knuste teglstensblanding.

1


Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Opsamler og tilbageholder vand. Biodiversitet. Stort set ingen driftsomkostninger. Levetid +30 år.

De er genanvendelige.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BEWI Insulation Stand nr. 26 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Isoleringsmaterialer Isoleringsløsninger i EPS, XPS og PIR/PUR til boligformål.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Arkitekter, Bygningsingeniører, rådgivere, byggeentreprenører mv.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

EPS og XPS er 100 % recyclebar, og kan genanvendes til Ny EPS eller XPS. Produkterne er fremstillet af oliebaserede råvarer. Da det færdige produkt består at 98 % luft og 2 % råvare, er det en ekstrem høj udnyttelse af råvaren i forhold til isoleringsværdien.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på

JA

Al spild i produktionen bliver anvendt i ny produktion.

”Sunda Hus”, og ”Byggvarubedömningen”.

Produkterne har ekstrem lang levetid, og vil ikke miste isoleringsevne over tid.

1


produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produktet kan 100% genanvendes til nye isoleringsprodukter. Hvis produktet ikke direkte anvendes til nye produkter, kan produktet brændes, hvorved der kun er emission af CO2 og H2O.

Billeder af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BUUS Anlægspartner A/S Stand nr. 54 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Grønt tag og løsning til lokal håndtering af regnvand, LAR Eksempler på grønne tage og hvordan det kan kombineres med LAR løsninger i terræn.

Arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og kommuner

Løsningen med at sende rent regnvand i vores kloaker med beskidt spildevand, for derefter at rense det længere ned af vejen er meget utidssvarende. Grønne tage i kombination med nedsivning eller anden rekreativ udnyttelse af regnvandet er fremtidens måde at håndtere regnvandet i byen på.

Rensning af spillevand er en dyr og energitung proces, ved at håndtere regnvandet hvor det falder med grønne tage og LAR løsninger kan man skåne miljøet og samtidig skabe en by der er bedre, sundere og mere spændende at leve i?

Grønne tage opsuger regnvand og mindsker dermed belastningen af vores kloaksystem. Vandet frigives derefter gennem planterne, der på den måde skaber en bedre luftkvalitet i byen. Personer der bor og arbejder ud til tagflader, der begrønnet oplever en øget arbejdsglæde og livskvalitet. Grønne tage binder CO2 i deres levetid og bidrager derfor med at mindske CO2 i atmosfæren.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: BWT – Best Water Technology Stand nr. 12 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Navn på produktet: Generel og kort beskrivelse af produktet

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

AQA therm, AQA basic & AQA life Vandfiltre og blødgøringsanlæg til at fjerne kalken i vandet.

ISO 9001 og ISO 14001

BESPARELSER: Mindre forbrug af el, rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler samt længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. INTET BESVÆR MED KALK: Undgå tilkalkede, dryppende vandhaner, løbende toiletter og kalkbelægninger i elkedel, kaffemaskine og varmtvandsbeholder. SKÅNSOMT FOR MILJØET: Op til 50 % reduceret forbrug af sæbe, shampoo, skylle- og vaskemiddel og rengøringskemikalier skåner miljøet. MILJØVENLIG OPVARMNING: Bare 1 mm kalk i varmeanlægget giver op til 10 % højere energiforbrug. Med korrekt vandkvalitet undgås et øget energiforbrug.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

JA

1


som rĂĽvare i et nyt produkt? AQA therm

AQA basic

AQA life

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Byggros A/S Stand nr. 35 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktet

BGreen-it grønne tage og grønne vægge JA BGreen-it er konceptløsninger til alle former for grønne tage, ekstensive og intensive, samt grønne vægge. BGreen-it grønne tage og vægge er med til at forbedre klimaet i byer, håndtere vand og skabe et sundere byrum. Flere af løsningerne er 100% produceret i Danmark, og alle underleverandører producerer ud fra en grøn og bæredygtig produktion. Grønne løsninger er holdbare løsninger med en levetid på minimum 50 år, hvis det vedligeholdes korrekt.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Størstedelen af komponenterne, der indgår i løsningerne, er produceret i Danmark, og transportomkostninger er dermed begrænsede.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Primært Danmark – enkelte komponenter kommer fra Ungarn.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Beplantning af facader og vægge er med til at reducere forurening, støj og forbrug af energi til afkøling og opvarmning af bygninger. Herudover forebygger grønne løsninger vandskade fra skybrud og fremmer biodiversitet i byer.

Bortskaffelse/genanvendelse

1


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA Efter endt brug kan størstedelen af komponenterne genanvendes. Genanvendeligt plastmateriale. Mineralsk/naturligt jordsubstrat + planter.

Billeder

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Cembrit A/S Stand nr. 32 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktet

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Cembrit Facadeplader JA Facadeplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge og som underbeklædning. Facadeplader med lang holdbarhed. Vandbaseret overfladebehandling.

ISO 14001.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

OHSAS 18001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima?

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Facadepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

1


(eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Let facade (der er mere plads til isolering) Minimal vedligeholdelse Forventet levetid minimum 40 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton. Kan anvendes som vejfyld.

Billede

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Cembrit Windstopper Vindspærreplader af fibercement – bl.a. til montering på lette ydervægge.

JA

2


Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (Eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) 4.b) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? 5.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vindspærreplader med lang holdbarhed.

ISO 14001

OHSAS 18001

FSC-certificerede cellulosefibre. Minimalt vandforbrug i lukket system.

Der anvendes kun lokalt produceret cement. Øvrige råvarer er også fra lokalområdet.

Vindspærrepladerne er anvendt til svanemærkede byggerier.

Let facade (der er mere plads til isolering) Forventet levetid minimum 60 år.

JA Kun lokalt cement. FSC-certificerede cellulosefibre. Ingen brug af kemikalier. Genbrug af fibercementrester. Minimalt vandforbrug i lukket system. Transporteres via tog eller skib frem for lastbiler. Smarte lagerplaceringer. Genbrug af træpaller. ISO 14001-certificerede fabrikker. Fibercement kan ikke brænde. Kan genbruges i ny beton.

3


Kan anvendes som vejfyld. Billede

Udstilling af løsning Generel information Navnet på løsningen: Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

2. Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Cembrit Projekt Cembrit Projekt har til formål at hjælpe dig og dine kolleger med at optimere jeres byggeprojekter – både byggeteknisk, æstetisk og økonomisk. Vi tilbyder rådgivning og sparring fra start til slut og står altid klar til en snak om dine visioner og mange muligheder. Vi taler også bæredygtigt byggeri, som handler om mere end energi – det handler om at skabe de bedst mulige rammer for byggebranchen – både på det miljømæssige, praktiske, sociale og økonomiske område. Vi har de kompetencer, der skal til for at kunne matche både dine og kundens behov – og i samarbejde med jer tilføre byggeriet nye, spændende facetter.

Arkitekter, boligselskaber, ingeniører og entreprenører. Når du vælger et Cembrit-produkt, bidrager det på rigtig mange områder til den samlede bæredygtighed i dit byggeri, for vores produkter er lavet af naturmaterialer, frembragt under miljørigtige forhold og med fokus på minimering af ressourcer i både produktion og anvendelse. I Cembrit Projekt rådgiver vi bl.a. om dette. Som virksomhed er vi kommet langt ift. bæredygtig produktion af byggematerialer, og vi leverer i dag produkter til både DGNB-certificerede og svanemærkede byggerier.

Billede

4


5


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Dansk Management & Esbensen A/S Stand nr. 44 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Funktion Navn på løsningen: Kort beskrivelse af produktet

Dansk Energi Management & Esbensen A/S sikrer kvaliteten af din energirenovering. Dansk Energi Management & Esbensen A/S har i alle projekter fokus på inddragelse, kvalitet og forankring. Det er med til at sikre, at vores projekter er bæredygtige nu – men også i fremtiden. Med vores særlige spidskompetencer inden for energirenovering af bygninger har vi mulighed for at kigge på hele værdikæden, og sørge for, at alle led er smurte og fungerer som en helhed:  I de indledende faser sørger vi for, at værdiforøgelsen af et lavere energiforbrug og et forbedret indeklima bliver en integreret del af det samlede projekt.  I projekterings- og udførelsesfasen indarbejder vi alle værdigivende parametre i et samlet projekt. Vi sikrer kvaliteten og den økonomiske gevinst af projektet ved at sørge for, at den tekniske performance bliver testet ved aflevering og idriftsættelse.  I driftsfasen inddrager vi brugerne i et naturligt forløb, der vil klæde dem på til at sikre en energirigtig drift af bygningen Ovenstående forløb er en integreret tankegang, som vi altid arbejder efter. Vi inddrager brugerne, sørger for at den tekniske kvalitet er 100 % i orden samt forankrer projektet ved modtagerne. Vores tidligere erfaringer fra energirenoveringer spænder bredt, og indeholder blandt andet:  I et pilotprojekt fra 2016 for Bygningsstyrelsen har vi

1


afprøvet performancetest i energirenoveringer, og sikret at metoden er blevet videreudviklet med henblik på at gøre testen til en integreret del af alle fremtidige energirenoveringer. I 2014 vandt vi RENOVER-prisen for Danmarks bedste renovering. I projektet forøgede vi værdien ved at gøre en lukket, mørk og halvtom bygning til en lys, levende og bæredygtig bygning.

I Malaysia finansierer vi store, garanterede energibesparelser i samarbejde med IFU (Investeringsfonden for udviklingslande), som et ESCO-projekt.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Derbigum Stand nr. 30 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

DERBIGUM Miljøvenlige tagpapløsninger.

JA

Cradle to Cradle.

DERBIPURE er verdens første Cradle to Cradle certificerede tagpapmembran. DERBIPURE er baseret på vegetabilske komponenter. Øvrige produkter er tilsat genanvendt tagpap materiale. ISO 14001, EMAS.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Den fremstilles uden bitumen.

Brugsfase

1


Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Produktet kan anvendes til Svanemærket byggeri.

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Kan recycles og bruges i nye materialer, Derbicolor olivine omdanner CO2 til sand, Derbipure og Derbibrite har en hvid overflade som reflekterer solens stråler og dermed nedsætter behovet for nedkøling i bygninger.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Derbigums produkter er miljøvenlige, nogle er Cradle to Cradle certificerede, andre indeholder genanvendte materialer, alle kan recycles.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: EcoCocon Stand nr. 21 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

EcoCocon Præfabrikeret vægelement. Meget høj bæredygtighed. Hurtig opførsel. Diffusionsåben konstruktion. Passivhus komponent.

Over 90% er halm fra landbruget. Det anvendte træ er FSC certificeret, Cradle to Cradle, Passivhus certificeret. Lav embodied energy. Stor mængde lagret CO2. Høj isoleringsværdi. Tæg Passivhus løsning i kombination med naturmaterialer, såsom ler og fiberplader.

Cradle to Cradle.

Meget lavt energibehov nødvendigt til produktionen.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Litauen, men der arbejdes på lokal produktion.

Passivhus certificering.

Hver 1m2 væg binder ca. 75kg CO2 (i halmen og træet) og kan binde yderligere 100250kg CO2 i løbet af 50 år sammenlignet med et lavenergihus.

JA Hele vægkonstruktionen kan komposteres eller brændes.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: EXPO-NET Danmark A/S Stand nr. 56 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Produkter: Materiale Generel og kort beskrivelse af produktet

Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Snefangsrør, Sne & fuglestop til bølgetagplader, Regnvandsfaskine Snefangsrør sikrer mod fygesne på loftet, giver optimal ventilation. Fås i flere diametre og er patenterede. Sne og fuglestop er effektivt værn mod sne samt holder fugle ude, er fremstillet af uforgængeligt materiale. Regnvandskassetter er den ideelle løsning til opbygning af faskiner samt til forsinkelsesbassin. JA Der indgår genbrugsplast i produktionen af emnerne.

Produkterne er fremstillet af regenereret PE, og produkterne kan efter brug sendes til regenerering.

PE er et uforgængeligt materiale, der kan regenereres og genanvendes til nye produkter.

JA

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FAKRO Stand nr. 25 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Ovenlysvinduer FSC.

EU.

Svanemærket.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fermacell Stand nr. 20 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Fibergips Slag- og skruefast byggeplade til gulv, væg og loft.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Arkitekter, entreprenører, Developer/Bygherre, tømrermestre.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

20% Genbrugspapir, 80% Industrigips.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 9001, ISO14001.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Vand fra produktionen renses og genanvendes. Overskudsvarme genanvendes.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Papirindsamling til genbrug Afsvovlning af røggasser.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

M1.

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Eco-label, IBR Rosenheim.

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Mindre vedligehold end sammenlignelige produkter. Ét lag i stedet for to.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Produktet kan indgå 100% i ny produktion.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Fischer Danmark A/S Stand nr. 33 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

SuncyncTM SuncyncTM er en brugervenlig løsning til styring af solafskærmning, der både er med til at reducere en bygnings energiforbrug og optimere indeklimaet. Konceptet kan skaleres og programmeres, så det imødekommer den enkelte brugers behov samt integreres i bygningens øvrige styring.

Ingeniører, arkitekter og bygherrer.

Med det optimerede styringssystem, Sunsync, er det muligt både at tilgodese brugerens oplevelse af indeklimaet og at nedbringe bygningen samlede energiforbrug. For at opnå den størst mulige energibesparelse og det bedst mulige indeklima, er det nødvendigt med integration af flere parametre i styringsstrategien.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Sunsync tillader at anlægge en indeklimastrategi, når brugerne er til stede og en strategi, når der ikke er mennesker i bygningen.

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Regulerbare solafskærmningssystemer kan nedbringe en bygnings samlede energiforbrug med 5-20%.

1


Billeder af løsning

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FOAMGLAS Stand nr. 50 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

FOAMGLAS ® Cellglasisolering FOAMGLAS ® cellglasisolering er absolut vand- og damptæt, syrefast, sikret mod skadedyr, stabilt, nemt at håndtere, har høj trykstyrke og er ikke-brændbart, miljøvenligt.

Funktion Hvilken faggruppe henvender produktet sig til?

Projekterende/bygherrer

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

JA

Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer.

JA, ISO 14001, ISO 9001-2008, ISO 50001 OHSAS 18001 JA, NaturePlus, Passivhaus Institut

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Returglas / Foregår ikke over tid.

JA, Nature Plus, Passivhaus Institut

FOAMGLAS® er et celleglasisoleringsmateriale med fremragende alders- og bestandighedsegenskaber. Materialet fremstilles af returglas, glasråvarer samt kul og indeholder millionvis af hermetisk lukkede glasceller, som giver både en lav vægt og en høj isoleringsevne. Med sine unikke egenskaber opfylder FOAMGLAS®celleglasisolering de højeste byggemiljøkrav. Udover de konstruktionsmæssige fordele giver FOAMGLAS®-celleglasisolering lave eller ingen vedligeholdelsesomkostninger i hele bygningens levetid og bidrager også til at sikre lave energiomkostninger. Materialet er fuldstændig vand-, damp og fugttæt, men har samtidig en høj trykfasthed. Takket være materialestrukturen har FOAMGLAS® både isolering og dampspærre i et eneste lag. FOAMGLAS®-kompakttag på betondæk har i 50 år været en sikker løsning, der tåler selv de største belastninger. Alle isoleringsblokke er limet på den bærende konstruktion. Fordelene: Lækagesikkert og ekstremt lang levetid. JA

FOAMGLAS ® fremstilles af returglas og er helt fri for miljøskadelige stoffer. Miljøvenlig FOAMGLAS® indeholder ingen miljøskadelige brandhæmmende midler eller opskumningsmidler og indeholder i den forbindelse heller ingen miljøgifte.

Billede af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Frøslev Træ Stand nr. 22 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

OrganoWood, ThermoWood Bæredygtige facade- og terrasseprofiler i fx OrganoWood, ThermoWood, cedertræ og gran. Bæredygtige alternativer til byggeriet. Arkitekter, konstruktører, det offentlige og kommunale

FSC, PEFC

Langtidsholdbare byggematerialer i træ efterbehandlet uden brug af kemi og FSC eller PEFC certificeret.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er træ – det mest bæredygtige byggemateriale der findes. Det er CO2 venligt.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Sverige, Finland, Canada, Tyskland

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af

Træprodukterne har lang levetid (10 år+) og nem vedligeholdelse.

1


produktet mm. Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Det er CO2 venligt og naturligt uden indhold af kemi.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: FSC Danmark Stand nr. 4 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

FSC® – mærknings- og certificeringsordning til træprodukter fra bæredygtig skovbrug og ansvarlige kilder. FSC Danmark (www.fsc.dk) er det danske kontor for FSCmærket. Vi arbejder non-profit med at udbrede brugen af FSC-certificerede produkter og øge kendskabet til mærket og herigennem udbrede bæredygtigt skovbrug over hele verden. En del af dette arbejde foregår inden for byggeriet, som bruger rigtig meget træ. I byggebranchen samarbejder vi med rådgivere, entreprenører, bygherrer og leverandører af byggematerialer for at sikre, at der anvendes dokumenterbart bæredygtigt træ. Til alle aktører i træ- og papirindustrien, herunder byggebranchen, hvor det særligt er materialeproducenter og –leverandører, entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherrer samt politikere, som FSC er relevant for FSC-certificerede produkter er lavet af træ fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. I bæredygtige FSC-certificerede skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig beskyttes dyr og planteliv, og de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Når en aktør i byggebranchen vælger FSC, er vedkommende med andre ord med til at sikre, at der er ordentlige vilkår for natur og mennesker i skovene, hvor træet kommer fra. Brug af FSCcertificerede produkter bidrager også positivt i kampen for at standse den globale opvarmning. Ubæredygtig brug og forringelse af verdens skove bidrager nemlig alene til 18 procent af verdens samlede menneskeskabte udledning af CO2 og står dermed for mere end hele den samlede

1


transportsektor tilsammen.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Gamle Mursten Stand nr. 55 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten og Gamle Mursten Vægsystemer Gamle Mursten kan som de eneste i Danmark rense og genbruge mursten i stor skala. Uden brug af kemikalier eller vand, renses og kvalitetstjekkes de gamle sten, og giver patina og historik til nye byggerier, samtidig med, at der spares et halvt kilo CO2 for hver eneste sten der genbruges. Stenene kan både leveres som hele sten til nybyggerier og renoveringer, og som præfabrikerede vægmoduler med murstensskaller, lige klar til at skrue op på eksisterende vægge både inde og ude.

JA

Der er lavet LCA og en EPD er underudarbejdelse. Produktet er direkte genbrug samt upcycling.

Når en bygning nedrives, havner de gamle mursten ofte som byggeaffald, som knuses og downcycles til vejfyld eller hældes i havne. Gamle Mursten har udviklet en patenteret mekanisk renseproces, hvor hver sten kvalitetstjekkes og klargøres til at kunne bære bygningskulturen og historien videre til nye byggerier. Herved spares energi og ressourcer som ellers skulle være brugt til udgravninger og brænding af nye sten, samtidig med, at affaldsmængden fra nedrivninger mindskes.

Fremstilling

1


Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Gamle Mursten bruger ingen vand eller kemikalier til at rense de gamle mursten og har fokus på optimal udnyttelse af råmaterialet gennem hele renseprocessen. Således leverer Gamle Mursten ikke bare hele og halve sten til nybyggerier, men skærer også ukurante sten til skaller, som påmonteres isoleringsmaterialer. Disse præfabrikerede moduler er nemme og hurtige at skrue op, og giver et unikt New Yorker look. Ved at skære ukurante sten til skaller, upcycles det materiale som ellers ville være blevet knust og brugt til vejfyld. De gamle mursten er et organisk teglprodukt, som generelt leverer et behageligt indeklima og som ikke bliver forringet med årene ved almen brug og ej heller kræver vedligehold. Vælger man vores præfabrikerede vægsystemløsning, er det muligt at efterisolere hele facaden, eller blot enkelte vægge, såvel indvendig som udvendig fra.

JA

Når en bygning med gamle mursten nedrives, kan stenene renses og genbruges igen. Såfremt murstenene ikke klarer kvalitetstjekket, kan de downcycles til vejfyld, speedwaygrus mv. Murstensskaller påmonteret vores vægsystem, er designet med henblik på dissambly, således at hvert modul kan skrues ned og sættes op igen utallige gange.

Billeder af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Genvex Stand nr. 46 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Boligventilation, ECO 190 og 375 Ventilationsanlæg til lejligheder og parcelhuse med høj varmegenvinding og energieffektive ventilatorer.

Hovedbestanddelen af maskinen består af et kabinet udført i EPS / Styropor. Materialet kan genanvendes og anvendes til fremstilling af mange andre plastprodukter i polystyren. ISO 14001

Den fremstillende virksomhed er certificeret iht. ledelsessystemstandard for energi ISO 50001 og har derfor stor fokus på bæredygtig produktion med mindst mulige miljøpåvirkning.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er

Svanemærket

Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på

1


bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

De anvendte materialer i aggregatet kan genanvendes f.eks. EPS til nye plastprodukter.

Billede af produkt:

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af produktet

Eco 190 og Eco 375 Eco 190 er ventilationsanlæg til lejligheder og rækkehuse, som typisk indbygges over nedhængt loft. Er kun 24 cm høj og dermed kræver anlæg ikke meget plads over loft. Eco 375 er væghængt ventilationsanlæg til boliger op til 350 m2, som indbygges i teknikskab. Eco 375 er velegnet til BR20 byggeri, da anlægget har lavt energiforbrug og høj varmegenvinding.

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Ingeniør, arkitekt, boligforeninger, klima, energi, projektleder og håndværker.

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Maskinens primære bestanddel er EPS som kan genanvendes til nye plastemner i Polystyren.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ventilationsaggregatet er fremstilles med fokus på højeffektive ventilatorer med lavt elforbrug og plastmodstrømsveksler med højeste varmegenvinding. Der vil under aggregatets forventede levetid på 20 år ikke være behov for andet end filterskift og rengøring af veksler med rent vand.

De anvendte materialer til fremstilling af maskinen kan generelt genanvendes og har dermed en minimal

2


miljø/klimapåvirkning ved genanvendelse. Billede af løsning ECO 190

ECO 375

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Glasergy Stand nr. 47 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen?

BIPV-solutions Building integrated photovoltaic solutions which are used for the replacement of conventional construction materials from different parts of the building’s exterior such as skylights, facades, windows, curtain walls or roofs. The photovoltaic transparent glass produces electricity even in diffuse light, shade and under cloud cover.

We recycle the leftover encapsulating (both PVB and EVA) and purchase the raw material from the first manufacturing, warrantying the highest quality of our product. Same case with the ribbon, back sheet, etc. With the spare material coming other products are done with other encapsulating of lower quality, like shoes soles.

Energy generation on the spot. (eg. Solar panels) Energy generation. UV & IR filter. Thermal and acoustic performance. Natural light. Innovative design. Reducing CO2 emissions.

ISO 14001:2015

-Environmental License from Ayuntamiento de Ávila, 08-042015 for the place VICOLOZANO. -Certificate for gas deposit pressure with acoustic emissions

1


(eksempelvis Cradle to Cradle)

technology from INGEIN, 03-2016 - Inscription in the production register and manage of residues of Castilla y León for used oils, contaminated containers, aerosol sprays, contaminated absorbents, fluorescent tubes and solvents. - Spill analysis carried out by LABDIAL, all places, positive result. - Environmental noise measurements carried out by IBERACÚSTICA, positive result.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

LEED Certification.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Green Tech Center Stand nr. 68 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Green Tech Center Green Tech Center er et energiunivers i Vejle, som består af en række attraktive kontormiljøer og undervisningslokaler samt test og demonstrationsfaciliteter inden for smart energi. Husene i Green Tech Center er udviklet med den sidste nye intelligente teknologi, og faciliteter løsninger inden for:  Energiproduktion  Demand-response-kapacitet  Energistyring af kontorhuse  Lokal varme/køl-teknologi  Nye ventilationsprincipper  Smart building for energistyring  Regnvandsabsorbering

Grønne iværksættere og virksomheder

Test & demonstration af intelligente energiløsninger

Billede af løsning

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Haucon A/S Stand nr. 60 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis:

Isokorb® Isokorb® er et bærende og termisk isolerende element til altanforbindelser.

Ingeniører, arkitekter, entreprenører og elementfabrikker

JA EPD (Environmental Product Declaration)

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Hensigten med Isokorb® er at minimere linjetabet, og derved opnå en bedre energiramme til bygningen, hvilket i sidste ende er med til at reducere energiforbruget. Flere dele af produktet kan efter nedbrydning genanvendes. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage anvendt under fremstillingen af produktet, eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus.

DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 50001

1


ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

I form af miljøledelsessystemerne, hvor fokus er på optimering af energiforbruget. Herudover bliver alt overskydende materiale fra produktionen enten genbrugt eller sorteret og kørt til deponering.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Produktet bliver samlet i Baden-Baden i Tyskland og består af isolering, rustfri og sort stål samt trykmoduler. Isoleringen er fra Wolfgantzen i Alsace-området, hvilket er tæt på Baden-Baden i Tyskland. Det rustfrie stål kommer fra Danmark, og byerne Hagen og Kamp-Lindford i Tyskland. Det sorte stål kommer fra Kehl og Riesa i Tyskland samt Gerlafingen i Schweiz. Svejsning og bøjning af armeringen sker på egen fabrik i Baden-Baden, og HTE-trykmodulerne bliver lavet i Landsberg, Tyskland.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Produktets råvarer kommer fra Danmark, Tyskland og Schweiz.

    

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

EPD (Environmental Product Declaration) PHI-Low Energy-Component BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) LEED v4® (Leadership in Energy and Environmental Design) DGNB Navigator

Isokorb® er et bærende- og kuldebrobrydende element, der anvendes til balkontilslutninger. Efter installationen af Isokorb®, er alle anvendte materialer beskyttet mod ydre påvirkninger ved den sigtede brug. Der kan ikke opstå fare i forbindelse med vand, luft eller jord, hvis produktet anvendes efter hensigten. Efter installation af Isokorb® i bygningen, kan de ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen. Gennem flere testscenarier, er det bekræftet at produktet har en levetid på mindst 50 år. Dette er gældende for Schöck Isokorb® ved en gennemsnitlig bygningsanvendelse. Den praktiske levetid kan dog være betydeligt længere. Levetiden er baseret på en udmattelsestest som simulerer en levetid på 50 år baseret på faktorer (temperatur, deformation og miljø). En anden forudsætning for levetiden er, at de krævede betingelser for emballering, transport, opbevaring,

2


installation og anvendelse overholdes. Isokorb® er med til at reducere energiforbruget (varmetabet) ved altantilslutninger med op til 70 %, og derved overholder de strengeste energikrav i forhold til energirigtigt byggeri (Bygningsklasse 2020). Det betyder, at produktet minimerer kuldebroer, som ofte danner kondens og den særdeles skadelige skimmelsvamp. Efter installation af Isokorb® i bygningen kan produkterne ikke forårsage nogen negative virkninger på hverken miljø eller sundhed i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Nedbrydningen af Isokorb® elementet sker samtidig med betondækket. Armeringsjernet i det angivne produkt kan returneres til materialets cyklus og genanvendes. Der bør lægges vægt på en adskillelse, der er så ren som muligt for at sikre en effektiv mulighed for genanvendelse. Alle typer affald, f.eks. rustfrit stål, armeringsstål, ekspanderet polystyren (EPS), plast, træ (herunder paller) og folie fra emballage, anvendt under fremstillingen af produktet eller overskydende materiale adskilles, oplagres og omdirigeres til materialets cyklus. De ikke-genanvendelige dele af Schöck Isokorb® Type KXT50CV35-V6-H200-REI120 kan bortskaffes i deponeringsanlæg efter det tilsvarende affald kodenummer (efter affaldskode i Det Europæiske Affaldskatalog - Katalog: 170904).

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Idealcombi A/S Stand nr. 24 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) 1.c) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling 2.a. Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

FSC

Idealcombi har bevidst valgt brugen af PUR-materialet i konstruktionen af produkterne. Dette er bl.a. valgt pga. høj isoleringsevne, minimal vedligeholdelse samt en lang levetid på +50 år. Det anvendte træ er FSC certificeret og aluminium kan genanvendes. ISO 14001 ISO 9001:2008

Idealcombi’s produkter fremstilles med fokus på minimal affald og korrekt affaldshåndtering.

Generelt prioriteres nærmest mulige naboer i forbindelse med valget af leverandører.

Produkter fra Idealcombi’s bidrager positivt til bygningens energibalance gennem hele produktets levetid. Produkterne har en lang levetid og vedligeholdelsen er minimal.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: InVentilate Mikrovent Stand nr. 23 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

MicroVent® InVentilate har udviklet det ressourcebesparende og decentrale ventilationssystem MicroVent. MicroVent er et behovsstyret ventilationssystem som afhjælper indeklima og fugtproblemer i bl.a. Skoler, børnehaver, kontor og boliger med markeds mindste energiforbrug.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet?

Bygherre/bygningsejer, Rådgivende og projekterende samt installatører.

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Ved at benytte MicroVent kan de følgearbejderne som normal er ifbm. etablering af ventilation minimeres. Her skal fx ikke bruges nedhængte loft, teknikrum til ventilationsaggregat, installations skakte til rørføring, øgende tagehøjder for at få plads til rør. mv.

JA

MicroVent skaber dermed mere plads i energirammen for bygherren. Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

MicroVent kræver minimal energi ved fremstilling. Der skal hverken bruges vand, varme eller kemiske stoffer.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra? Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vesteuropa og Fjernøsten

Mikroventilation bruger op til 85% mindre energi til at transportere luft end traditionelle ventilationsløsninger, og har samtidig en varmegenvinding på op til 92%. Levetiden er mellem 18-20 år og kræver minimal vedligeholdelse. I MicroVents levetid skal der ikke udskiftes nogle funktionsdele som der ellers skal i mange andre decentrale og centrale ventilationsanlæg. Der er kun udgifter til normal rengøring af enheden. JA

Ca. 80% af MicroVent kan efter endt levetid kan genbruges.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Isoklinker Facadeisolering Stand nr. 45 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet:

Isoklinker Facadeisoleringselement Termisk facadeisoleringssystem, til udvendig efterisolering og fornyelse af facadeudtrykket på eksisterende bygninger og nybyggeri. Systemet er præfabrikeret, hovedkomponenterne er, isolerende PUR (polyurethan) skum og teglskaller.

Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Bygningsrådgivere, totalentreprenører og bygherrer

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

3. parts verificeret EPD

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

3. parts verificeret EPD: Verificeret miljøvaredeklaration i henhold til ISO 14025 og EN 15804.

ISO 14025 – 14040 - 14044

Produktet anvendes kun som udvendige beklædninger.

1


Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Levetid ˃ 40 år. Vedligeholde som traditonelt murværk.

JA Teglstenene kan nedknuse til fyldmateriale.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: K. Neerskov A/S Stand nr. 18 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Blyfri vandhaner Sunde energi- og vandbesparende vandhaner produceret uden giftige tungmetaller.

Der er fokuseret på at producere armaturer der er sunde for forbrugeren, og skånsom for miljøet i brug og fremstilling. Desuden er der ingen arbejdere der har lidt overlast i fremstillingsprocessen.

Der er i alle materialevalg kun valgt de miljørigtige – fx er der brugt Trivalent krom i stedet for det traditionelle Hexavalente krom – Cr3 er ugiftigt, Cr6 MEGET giftigt.

Fjernøsten – der arbejdes bevidst kontinuerligt med at nedbringe vægten af vandhanerne for at mindske CO2 fodaftrykket.

Den keramiske indsats er både vand- og energibesparende. Den klarer 500.000 op/i lukninger i sin levetid, hvilket er 2½ gange kravet i DK. I områder med hårdt vand må man påregne at smøre svingtuden med jævne mellemrum, ellers er der intet vedligehold.

JA

1


som rĂĽvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bĂŚredygtighed

JA Vandhanen kan smeltes om og bruges til andre messing produkter som fx beslag, brugskunst osv.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KALK A/S Stand nr. 36 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc)

Rødvig Kulekalk – Rødvig Juramørtel - VITRUV JA

C2C Silver

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Kebony Danmark A/S Stand nr. 1 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Kebony Kebony er smukt træ som er anbefalet af førende arkitekter. Det er bæredygtigt, holdbart og der kræves ingen vedligehold bortset fra almindelig rengøring. Kebonys ydeevne er bevist i en række forskellige applikationer som inkluderer både terrasse og facadebeklædning. Kebony® teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig patenteret proces, som forbedrer egenskaberne af ikke varigt nåletræ med en biobaseret væske. Processen modificerer træets cellevægge permanent og Kebony får hårde egenskaber og en brun farve som kan sammenlignes med hårdttræ. Kebony fås som typerne Clear og Character. Efter eksponering for sol og regn udvikler træet en sølvgrå patina. Ydeevnen bibeholdes, mens udseendet forbedres. Anerkendt som Technology Pioneer af World Economic Forum og Global Cleantech 100 har førende arkitekter og projektudviklere taget rigtig godt imod Kebony internationalt.

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Svanemærkning og FSC

Bæredygtigt modificeret træ med lang holdbarhed og lave driftsomkostninger. 30 års garanti. Svanemærket og FSCcertificeret. De bærende elementer består af træ og biomasseaffald fra landbrug.

1


Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Billede af produkt:

Svanemærkning og FSC.

Svanemærket.

Vedligeholdelsesfrit – 30 års garanti.

JA JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: KEIM Stand nr. 39 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Indendørs silikatfarve (KEIM Ecosil-ME og KEIM Optil) Mineralsk farve baseret på kvartssand, potaske og vand. Uden tilsætning af konserveringsmidler (indeholder ikke MI), blødgørere eller opløsningsmidler (f.eks VOC / formaldehyd)

Environmental Product Declaration, DGNB Navigator

Lang levetid: Forstener på /med underlaget. Pigmenter falmer ikke. Indeklima: Meget åndbar ( Sd < 0,01). Allergi-, emissions- og brandtestet.

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Environmental Product Declaration

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Silikatfarvens forbrug af energi (MJ), emission (m3), spildevand (L.) affald (cm3) og kuldioxid (g) er ¼ til ½ i forhold til traditionel dispersionsfarve (plastfarve) .

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Mineralske råstoffer og pigmenter, der primært hentes fra forekomster i Centraleuropa (fremstillingen sker i Sydtyskland)

Natureplus, M1, TÜV NORD Raumlufthygienische Materialprüfung

Silikatfarve forstener på eller med underlaget. Undersøgelser af silikatfarven udendørs viser, at levetiden er ca. dobbelt så lang som traditionel dispersionsfarve. Indendørs gælder det samme, men vejrliget slider ikke her. Ommaling sker normalt af dekorationsmæssige årsager. Silikatfarvens fordel er her, at den ikke tiltrækker smuds (ikke elektrostatisk eller thermoplastisk), ikke giver grobund for skimmel og at farven ikke falmer.

Der er tale om maling, som det ikke vil kunne betale sig at separere fra underlaget. Men de enkelte bestanddele kan i sig selv indgå i det biologiske kredsløb.

Certifikater:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Kingspan Insulation Stand nr. 13 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Kooltherm®, Optim-R® og Therma En af vejene til at minimere udledningen af drivhusgasser er med en optimal energieffektivitet i bygninger. Dette kan bl.a. opnås med Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma som er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag. Kooltherm® : Bæredygtig og højeffektiv bygningsisolering med en lambdaværdi ned til 0,018 W/m·K. Maximal isolering på minimum plads.

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle Kooltherm isoleringsprodukter har BREAAM A+ certifikat.

Danmark er en af forløberne i reduktionen af drivhusgasser og har samtidig nogle af verdens strengeste energikrav til bygninger. Kingspans produkter kan hjælpe med at opfylde disse krav med maksimum isolering på minimal plads. Brugen af vores produkter kan ikke alene være med til at reducere CO2 udledningen som følge af den høje isoleringsevne, det kan også være med til at reducere den samlede konstruktion, hvorved man kan spare på andre byggematerialer og mindske materialespild, hvilket igen fører til mindre CO2-fodaftryk.

1


Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

BREAAM, EPD

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er målsætningen, at alle Kingspan faciliteter fra 2020 udelukkende skal drives af vedvarende energi.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

BREAAM EUROFINS GOLD (på nogle relevante produkter) M1 (på nogle relevante produkter)

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Kingspans isoleringsmaterialer såsom Kooltherm®, Optim-R® og Therma er nogle af de mest termisk effektive materialer til rådighed i dag, hvilket bidrager til at gøre bygninger mere energieffektive. Vi forventer, at isoleringen og isoleringsevnen vil forblive intakt i hele bygningens levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Kingspans produkter kan genanvendes efter endt levetid.

Billeder af produkter: Kooltherm®

Optim-R®

Therma

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Korkbyg Stand nr. 29 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Kork Et fantastisk, alsidigt og 100% naturligt og genanvendeligt materiale med uanede anvendelsesmuligheder. Alle der ønsker at gøre noget for miljøet. Kork kan bruges til både facader, isolering og design. FSC

En 100% naturlig industriproces: > Det eneste råmateriale i processen er kork. > Uden tilsætninger. Et agglomerat af dets egen resin (suberin). > 90% af den anvendte energi er biomasse, som er et biprodukt af selve tilvirkningen. > Alt overflødigt materiale fra fremstillingsprocessen genbruges 100% (kork og støvgranulat). ISO 9001, 14001, 22000

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

IqNet and Haccp

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til

Korkegen genererer ny bark, som kan høstes hvert niende år. (Et selvfornyende råmateriale).

1


fremstillingsproces. Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Ubegrænset holdbarhed, bevarer sine tekniske karakteristika (officielle tests bekræfter 45 - 50 år)

JA JA

Fuldstændig genanvendeligt elementer er brugt. Korken kan genbruges i byggeapplikationer.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Krüger Aquacare Stand nr. 8 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Vandløsninger til ejendomme Varmemestre, Ejendoms administratorer, viceværter, bygherrer, beslutningstagere, bestyrelser, tekniske forvaltninger. Alle steder hvor der opstår en opvarmning af vand, vil der opstå problemer med belægninger af kalk (kedelsten), korrosion, slam, bakterier etc. Følgevirkningerne er forringet varmeoverførsel, øget slitage, nedsat levetid og øget belastning af pumper. Kedelsten har meget svært ved at lede varmen og er derfor bliver energiudnyttelsen dårligere og dårligere, efterhånden som mere og mere kedelsten afsættes i systemet. Dette betyder højere varmeregninger ok ikke mindst belastning af miljøet. Rens af varmtvandsbeholdere sikrer stabil og billig drift. Der opnås besparelser på vedligeholdelse- og driftsudgifter.

I Krüger Aquacare får du en leverandør, som opfylder alle miljøkrav i vores produktionsfaciliteter. Vi benytter kemi til renseopgaver, som er valgt ud fra et sikkerhed- og miljømæssigt hensyn. Har beregninger fra Teknologisk Institut på Carbon Footprint (CO2) for rens af beholder og veksler. Vi tilstræber på alle måder at være så ”miljørigtige” som muligt og følger kontinuerligt med i udviklingen af miljørigtige løsninger.

Billede af løsning

1


Før & efter billede

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Louis Poulsen Stand nr. 61 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

LED upgrade kit Som professionel skal du nøje udvælge de rigtige armaturer til dine projekter. Der er mange aspekter, du skal tage højde for, når du vælger lys, f.eks.: Hvilke specifikke opgaver, skal belysningen løse. Hvad er formålet med lys i de pågældende områder? Hvordan indpasse design og belysningskoncept i omgivelserne og arkitekturen? Med et originalt LED upgrade kit kan Louis Poulsen-klassikere som Albertslund, Toldbod og Kipp nemt opdateres til LED. Hvert LED upgrade kit er udviklet helt specifikt til det enkelte armatur med respekt for dets design, funktion og lyskomfort. Med Louis Poulsens ”LED upgrade kit” får du en løsning, som får vores produkter til at holde endnu længere. ”Retrofit” består af et originalt LED-upgrade kit til det specifikke armatur, så du kun udskifter de gamle el-tekniske dele med nye opdaterede LED enheder, og på den måde bibeholder det originale armatur. Louis Poulsen har udviklet skræddersyede retrofit-løsninger til vores egne produkter for at bevare de enkelte armaturers kvalitet og identitet. Alle vores retrofit-kits er gennemtestet og overholder alle gældende krav.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle

JA Reach EC/1907/2006

1


etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Louis Poulsen-lygteikoner Albertslund, Kipp og Toldbod har i mange årtier været og er stadigvæk populære på grund af deres klassiske design, som passer i de fleste arkitektoniske miljøer. Det er armaturer med en lang holdbarhed og dermed en høj grad af bæredygtighed – både ud fra et æstetisk, materiale- og miljømæssigt perspektiv. Selvom mange af vores produkter har en lang historie, tester vi hele tiden nye teknologier, som successivt tilføres produkterne, så de kan være fuldt optimerede i forhold til energimæssige og tekniske krav. Fordele ved LED upgrade kit MILJØ Mindre energiforbrug (40-80 %) fra dag ét og mindre affald, da kun lyskilden og ikke hele armaturet udskiftes. Energibesparelser på 40-80 % ØKONOMI Når lyskilden udskiftes til LED, får du en lyskilde med ca. fire gange så lang levetid. 4 gange længere levetid DESIGN Armaturets æstetik og lyskvalitet bevares og dermed også stemningen og identiteten på det sted, hvor armaturet allerede findes. Lysets integritet bevares > Besparelser på forskellige lyskilder

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

RoHs 2011/65/UE

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

De primære komponenter er fremstillet af aluminium. Aluminium indeholder altid en høj grad af genanvendt materiale.

Transport

2


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Danmark

LED: L80B10>100.000 timer Driver: 100.000 timer Ved at udskifte eksisterende armaturs lysenhed ud med disse LED upgrade kit, vil man kunne spare følgende: Albertslund: 85W -> 42W 55W -> 21W 50W -> 28W Toldbod: 85W -> 42W 55W -> 20W 50W -> 37W Kipp: 85W -> 32W 55W -> 16W

Bortskaffelse/genanvendelse Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Alle dele kan adskilles ved brug af værktøj og genanvendes.

Billede af produkt:

3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: NCC Industry Stand nr. 52 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NCC PermaVej® NCC PermaVej® er en belægningsopbygning, bestående af en permeabel overflade og under denne NCC DrænStabil® NCC PermaVej® er en selvdrænende vejbelægning, så overfladen altid er tør – uanset hvor meget vand der falder.

Bæredygtighedet i projektet, er at der ikke længrer dkal laves afvandingssystemer med tilledning med kloak med efterfølgende tilledning til renseanlæg. Nu håndteres vandet hvor det faldet og nedsivning sker på stedet. Dermed aflastes kloaksystemet og samtidig er det en klimasikring.

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

NCC DrænStabilén laves af råstoffer fra lokalegrusgrave og ikke med importeret granit.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Lokale grusgrave i Danmark.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Selv om produktet er drænende for regnvand, har det samme levetid som traditionelle åbne asfalttyper.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA NCC DrænStabil® kan efter endt levetid genbruget til f.eks. nye bærelag i vejbygning. De drændende asfalter kan opbrydes og genbruges til ny asfalt på NCC´s asfaltfabrikker.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Newtek Stand nr. 43 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Soldreven informationstavle Informationstavle drevet af solceller/batteri til information i det offentlige rum

JA I produkterne indgår bl.a. stål (rustfrit), aluminium, og carbon, elektronik.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

USA, Tyskland, Canada & Kina

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

100 % solcelledrevet giver mulighed for ren off-grid brug, der videregiver information til borgere. Produktet kan øge graden af socialisering og forbedre mobiliteten.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Traditionelle råmaterialer der kan indsamles og genbruges.

1


2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Panelbyg Stand nr. 34 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Recticel Isolering Recticel er Polyuretan isolering i daglig tale PIR og PUR isolering. Største fordel ved dette produkt er at det isolerer op til 80% bedre end traditionelle isoleringsprodukter. Effektiv isolering som gør, at konstruktionerne ikke skal være så tykke = flere netto m2 i husene – mere lysindfald – uorganisk materiale som ikke suger fugt og dermed forhindre risiko for råd og svamp. Arkitekter, studerende, entreprenører og forbrugere.

BREAAM, ATG 2481, ATG/H750, Keymark.

Relativ lave energi forbrug ved fremstilling, fylder mindre grundet den gode isolerings værdi og har lav egenvægt = færre omkostninger til transport. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Lav energi forbrug ved fremstilling

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgĂĽ som rĂĽvare i et nyt produkt?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: PEFC Stand nr. 57 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen

Kort beskrivelse af produktet

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

PEFC er et miljømærke og certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, samt sporbarhed af træprodukter til virksomheder. PEFC-certificeringen sikrer træ fra ansvarlig forvaltede skove PEFC Danmark står for udvikling og vedligeholdelse af den danske ordning. Vi hjælper virksomheder om viden om PEFCsystemet, og mulighederne ved en PEFC-certificeret. Under overskriften ”Byg bæredygtigt”, arbejder vi på at informere blandt andet byggebranchen, om alle de muligheder der er ved at anvende bæredygtigt træ. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation. Vi arbejder dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden.

Alle med interesse for bæredygtigt byggeri, hvori træ indgår. Det er både de virksomheder, som har produkter der indeholder træ, men også de aktører som er involveret i materialevalg. PEFC arbejder for en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt. Som det største skovcertificeringssystem sætter PEFC standarden for, hvordan vi sikrer en bedre verden for dyr, planter og de mennesker som lever af skovens ressourcer. Med et PEFCcertificeret produkt støtter virksomheder de bæredygtige skove, hvor mennesket er i fokus med respekt for de små familieskovbrug, arbejderne og lokalsamfundet. Træ optager CO2 fra atmosfæren, og træ der nedbrydes naturligt eller forbrændes vil frigive den samme mængde

1


CO2. Brugen af træ i byggeriet vil derimod fungere som en form for CO2-lager, og i mange år i fremtiden, være en del af et bæredygtigt byggeri.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Per Aarsleff A/S Stand nr. 51 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Aarsleff Strømpeforing Produkter/løsninger til opgravningsfri fornyelse af kloakledninger og afløbssystemer i bygninger.

JA Ved fornyelse af eksisterende rørføring med strømpeforing opnås væsentlige besparelser på CO2 regnskabet ift. traditionel udskiftning.

ISO 14001

Installationsmetoder ved brug af LED-teknologi. De bærende elementer i produktets råvarer er flit og kunstharpiks

Levetid på op til 100 år

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Eksempler på reduktion af CO2 på 70% ved benyttelse af produktet i ventilationsanlæg.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Opgravningsfri kloakfornyelse Rådgivning om rentable løsninger inden for kloakrenovering.

Ingeniørrådgiver, bygningsejere, industrier.

Rentabilitet i forhold til renovering kontra udskiftning. Økonomiske besparelser i størrelsesorden 30-50 % og samlet reduceret co2 udledning.

Mindsker driftsmæssige vedligeholdelses arbejder.

Minimum ressourceforbrug af materialer og let installationsproces gør en samlet reduktion af miljøpåvirkning ift konventionel udskiftning af kloakanlæg.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Energi A/S Stand nr. 14 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

PWP Montage system til solceller, terrasser mv.

JA PWP, montage systemet til solceller er udført i aluminium, som kan genanvendes.

Aluminium er et råstof, der kan genanvendes.

Aluminium, skal transporteres til Danmark.

Produktet er bæredygtigt, primært ved at sikre en længere levetid på de sammenbyggede komponenter. Den samlede belastning for PWP løsningen er lavest i blandt alternativer.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA Den samlede miljøbelastning ved anvendelse af PWP er meget begrænset. Et begrænset materiale forbrug og arbejdsindsats.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

PWP montageløsning Montageløsning til solcellepaneler på tagpap.

Arkitekter, rådgivere, bygherrer og totalentreprenører.

Generelt en simpel løsning med meget lang levetid, som også er skånsom, så den samlede miljøbelastning i levetiden er et minimum.

Samlet set er der en kort ”tilbagebetalingstid” i miljøregnskabet.

PWP sikre montage af solceller, som reducerer CO2 belastningen fra bygningsdrift.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Phønix Tag Materialer A/S Stand nr. 10 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Overmembran LESSNOX LESSNOX miljøvenlig overmembran. Reducerer mængden af NOx-partikler i luften. Grønne tage – Nature Impact Roof. Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med over 50%. Miljømærkning: Global G.A.P.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

JA

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Medlem af Greenet. I den forbindelse udarbejdes hvert 3. år en miljøredegørelse og i de mellemliggende år skal der afleveres opfølgningsrapporter.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Til fremstilling af LESSNOX overmembran anvendes en armering, der delvist består af genanvendt polyester. Derudover genanvendes produktionsspild i asfalt.

Transport

1


Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bitumen: Sverige (fremstilles ud fra råolie fra Venezuela), Mineralske komponenter fra henholdsvis Norge og Finland

LESSNOX overmembran er med en titandioxid bestrøning, der sammen med sollyset katalyserer nedbrydningen af NOxpartikler i luften. Da bestrøningennetop kun er katalysator på den NOx-nedbrydende proces, forbruges denne ikke og levetiden af produktet er ca. 30 år som alm. bitumenmembran. Drift og vedligehold er også som alm. bitumenmembran.

JA

LESSNOX membranen kan efter endt levetid blive findelt og genanvendes i asfalt (Disse processer sker hos helholdsvis Tarpaper og SuperAsfalt)

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Proline Group Stand nr. 9 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på

Relining & Strømpeforing Polyesterplast med knust glas (relining) Filtstrømpe leveret af I.S.T (strømpeforing)

Ejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber.

Renoveringen medfører stort set ingen byggeaffald.

ISO 527, ISO 178

Vi støber et nyt rør inden i den gamle faldstamme i etagebyggerier.

Jotun

Intet bygningsarbejde, levetid som minimum svarende til nyt støbejernsrør, +50. Ingen vedligeholdelse.

1


produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: ProPeel Stand nr. 37 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

ProPeel Midlertidig glasbeskyttelse. Peel-off coating er et vandbaseret produkt. En garanteret beskyttelse igennem hele byggeprocessen. Holder op til 12 måneder udvendigt !, beskytter glas og ramme imod mørtel, vinkelsliber og kontakt fra værktøj, er transparent så lys kan komme igennem.

Forhindrer skader på glas som reducerer udskiftning af glas.

Produktet består af 60 % vand og ingen opløsningsmidler. Alt transport ifb. med produktion og levering holdes CO2 neutralt ved investeringer i grønne projekter svarende til CO2 udslip.

USA

Ved brug af produktet beskyttes glas under byggefasen og dermed undgås udskiftninger som påvirker CO2 forbruget i produktionen.

1


Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA

Ved brug af produktet beskyttes glas under byggefasen og dermed undgås udskiftninger som påvirker CO2 forbruget i produktionen.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: RHEINZINK Danmark A/S Stand nr. 53 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

RHEINZINK Zink produkter til byggeri. Zink til tag, facader og tagrender m.m. Arkitekter og bygherre

JA

Cradle to Cradle

Zink er et naturmateriale som kan omsmeltes til nyt zink uden tab af kvalitet. Enten ved ”end life” eller når produktet af andre årsager ikke skal anvendes mere. Zink er et vedligeholdelsesfrit materiale, der ikke er overfladebehandlet og ikke skal overfladebehandles. Det har en levetid på min. 100 år. Det kan genanvendes 100% uden tab af kvalitet. Zink er et grundstof og dermed miljøvenlig både i den tekniske og biologiske kredsløb.

DIN ISO 9001:2008 zertifiziert, DIN ISO 14001:2004 zertifiziert, DIN EN 16001:2009 zertifiziert

1


Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Titanzink omsmeltes ved lave temperaturer. Der anvendes kun 20% af den oprindelig energi ved omsmeltning .

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Zink beskytter sig selv igennem en dannelse af patina på overfladen. Det er en naturlig proces som fortsætter i hele zinkens levetid. Dette gør at zink er vedligeholdelsesfrit. Zink holder min. 100 år. Der er ingen vedligeholdelse i brugsfasen. Dermed er der ingen energi omkostninger i brugsfasen.

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Zink er et grundstof som alt organisme har brug for. Pga. den kontinuerlige patinaproces leveres der zinkpartikler tilbage til naturen over hele levetiden. Det, der fysisk er tilbage efter ”end life/use”, smeltes om til nye zinkprodukter.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Sandenergi – drexel und weiss Stand nr. 28 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Aerosmart A9 Kompaktaggregat indeholdende luft vand varmepumpe, ventilation og styring for varmt vand, ventilation, passiv køling, solvarme

Produktet indspare energi da dette er yderst effektivt. Innovativ opbygning, kompakt design og energirigtige komponenter sikre en energibesparende drift. Styring sikre lette og enkle valg for bruger hvormed overforbrug undgås.

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Virksomheden der producerer produktet, drexel und weiss i Østrig er underlagt ISO 14001 b.la. pga. bruge af kølemidler

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Frankring, Østrig

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå

Pro Passivhaus, passivhaus PHI certificeret

JA

1


som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Produktet består hovedsageligt af metal der kan genanvendes.

Billede af produkt:

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Passivhus rådgivning Dimensionering af varme og ventilationsanlæg for passivhuse og br2020 huse.

Husproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter.

Optimering og minimering af installationer og dermed produktspild i boligbyggerier. Bedre kvalitet, indeklima og installationer til samme pris.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: SCANKORK Stand nr. 48 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Hvilken faggruppe henvender produktet sig til? Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer

SCANKORK SCANKORK tilbyder kombinationen af overlegne termiske egenskaber og effektive miljøydelser. Der er tale om et 100 % rent naturprodukter – der oven i købet kan indgå i bygningernes CO2 regnskab. Anvendelse af 100% naturlige korkplader til afdækning af bygningens ydre, sikrer maksimal varmeisolering og lydisolering – samtidig med at det skåner miljøet sammenlignet med konventionelle ETICS. Derudover er kork stærkt bandhæmmende. SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2. Arkitekter, entreprenører

JA SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2.

ISO 14000 på fabrikken

EU godkendt ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

1


miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

SCANKORK systemet er naturligt og bæredygtigt. Korken høstes cyklisk fra korktræet hver niende år og bidrager dermed til at binde CO2. Kork forgår ikke (nedbrydes ikke) og kan bruges på ny efter fx 50 år.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.) Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

Kun kork og kalk er nødvendig – ingen kemiske produkter indgår

JA JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Solar Elements Stand nr. 68 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til?

Solcelleløsninger Med branchens bredeste portefølje af løsninger inden for solceller, udfører SolarElements både traditionelle og bygningsintegrerede løsninger. Baggrunden er de erfaringer der er opbygget gennem nogle af landets mest betydningsfulde referencer, sammenholdt med en vilje til hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling. Til at skabe løsninger der er udfordrende, fremtidssikrede, økonomisk rentable og arkitektonisk gennemtænkte - Hver gang!

Grønne iværksættere, private og virksomheder

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Solar Partner ApS Stand nr. 41 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Tractile Klimatag - taget er lavet af et ikkeætsende kompositmateriale, bestående af glasfiber og harpiks. Dette kan ikke korrodere eller oxidere.

JA Klimatag, bestående af naturlige materialer, Harpiks og glasfiber, med integreret PV løsning og opvarmning af vand.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: STO Stand nr. 19 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

StoBrick, StoTherm Mineral og StoSilent StoBrick/StoTherm: Energioptimerende facadesystemer StoSilent: lydregulerende fugefrie pudsede lofter (akustiksystemer) Med udgangspunkt i det enkelte projekt, bistår vore konsulenter og tekniske rådgivere gerne med forslag til de mest omkostningseffektive og miljøvenlige løsninger. Vi kan desuden hjælpe til med beregninger og rådgive om vedligeholdelse.

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)? Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer

JA

EDP, Blauer Engel

Facadesystemerne mindsker CO2 udslip i bygninger. Akustiksystemerne er lavet er primært genanvendelige materialer.

ISO 14001

EPD

1


miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle) Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Facadesystemerne: Har en fortrinsvis kort tilbagebetalingstid i forhold til fremstillingsproces - holdt op imod det CO2 udslips der modvirkes ved at anvende Sto facadesystemerne i forbindelse med facadeenergirenoveringer. Hoveddelen af produkterne kommer fra Sverige.

Blauer Engel

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Superwood Stand nr. 6 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces. Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Superwood Træ- og facadebeklædning

PEFC

Gennemimprægneret gran fra udvalgte nordiske skove. Perfekt til smukke, miljøvenlige og holdbare facader.

Gennemimprægneringen foregår uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler. Der anvendes blot 120 gram imprægneringsmiddel pr. kubik meter træ.

Sverige og Danmark

En unik og patenteret teknologi beskytter træet helt ind i kernen. Mage dobler træets levetid.

Bortskaffelse/genanvendelse

1


Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Bortskaffes som alm. brandbart materiale

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: The Pavepad System Stand nr. 42 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Navn på produktet: Materiale Generel og kort beskrivelse af produktet

The PavePad system®

Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

JA

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Det er et ”rent plastmateriale”, derfor kan det genanvendes uendeligt. Hvis det brændes opstår der udelukkende CO2 og vand. Produktionsenergien ved fremstilling opvarmer bygningerne. Vi har elimineret emballage i udtænkning af produktet.

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til

En serie af stabelbare flisefødder til etablering af terrasse på fladt tag, svalegang eller dæk.

JA, EN15804

PEHD er et 100% genanvendeligt materiale, produceres i regenerat, og leverandøren tilbyder tilbagekøb. JA. Materiale fra recyclecenter AVL Hobro. Produktionsteknikken fra start og gennem de sidste 22 år, er det som sidenhen kaldes C2C. Vi kalder det bare sund fornuft.

AVL Hobro, affaldsmateriale fra f.eks. fødevare industri.

JA. CE

1


påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Kan indgå i Nordic Ecolabelling projekter Svensk byggvaror bedömning

Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Produktet adskiller sig i råmateriale fra alle øvrige konkurrenter på dette marked. Det indeholder ingen blødgører og bliver derfor ikke porøs/skørt og tåler frost. Så har det en levetid der overstiger omgivelserne. Ved brand udskiller det ingen farlig røg, kan indåndes uden skader.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA og vi tilbyder at købe det retur. JA, som CO2 og hydrogen. C2C-egnet produkt.

Udstilling af løsning Funktion Navn på løsningen: Generel og kort beskrivelse af løsningen Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen Resultater Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

The PavePad system® Flisefødder Bygge & Anlæg. Bygherre og Arkitekt. Det mest bæredygtige produkt indenfor sin funktion. Den bedste tekniske løsning og langtidsholdbare løsning da produktet ikke indeholder flygtig kemi, såsom blødgører. Muliggør enkle løsninger på besværlige problemstillinger.

Løsningen overordnet bidrager positivt til bygningens samlede energiforbrug.

Der bruges ingen NY materiale til produktion, så belaster ikke miljøet for NY råvarer. Kan bidrage til nedsat aircondition forbrug. Samt traditionelle volumen og fragtkrævende materialer.

Billeder

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Troldtekt Stand nr. 16 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Troldtekt akustikplader JA FSC, PEFC, Cradle to Cradle sølv

Troldekt akustikplader er produceret i Danmark af danske råvarer, certificeret rødgran og cement fra Aalborg Portland. Hele serien af Troldtekt akustikplader og designløsninger er Cradle to Cradle certificeret i kategorien sølv. Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost.

Cradle to Cradle sølv

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Troldtekt produceres i et lukket system uden udledning af spildevand. Troldtekt er DONG Klimapartner og al strøm er baseret på vedvarende energi (vind).

Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Cement fra Aalborg Portland og PEFC eller FSC certificeret træ fra jyske skove.

1


Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Dansk Indeklima Mærkning M1 Blauer Engel Allergy Friendly Product Award

Troldtekt har en lang levetid, min. 50-75 år, og kræver ingen vedligehold i brugsfasen.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid gå tilbage til naturen? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

JA JA Troldtekt produktionsaffald sendes til HedeDanmark til kompostering og anvendes som jordforbedringsmiddel. Sammen med Aalborg Portland arbejder Troldtekt på at etablere et take-back system for udtjente plader, der kan indgå som råvare i produktionen af ny cement.

Billede af produkt:

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Stand nr. Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Vent2Learn Ny systemløsning for bedre indeklima i klasselokaler, baseret på personlig luft.

JA

OEKO-TEX Standard 100, Cradle to Cradle Certified Bronze

Cradle to Cradle certificeret GreenWeave materiale bliver til CradleVent ventilationskanaler, der indgår i Vent2Learn systemløsningen til fordeling af frisk luft.

ISO 14001

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle to Cradle

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

100% dokumentation for indhold i væv og ophængssystem i CradleVent systemet.

1


Transport Hvor kommer de bærende elementer i produktets råvarer fra?

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Spanien og Tyrkiet

GreenWeave materialet har en støvbæreevne (Dust Holding Capacity) på 25 g/m² tekstiloverflade iht. EN 779:2012. Det giver lange vaskeintervaller og dermed energibesparelser.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

CradleVent kan skilles ad og genbruges i et nyt teknisk kredsløb.

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Ventilationsvinduet Stand nr. 62 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Ventilationsvinduet Vindue i dobbeltkonstruktion med indbygget termostatiske ventiler som tilfører bygningen forvarmet frisk luft med et minimum af varmetab.

FSC

Ligger primært i produktets funktion, hvor der primært ved naturens egne termiske kræfter føres frisk forvarmet luft ind i bygningen som alternativ til at det gøres mekanisk med ventilatorer.

Der bruges FSC certificeret træ. Primære materialer er træ, glas, aluminium og lister af EPDM gummi. Underleverandører følger gældende praksis. Der anvendes miljøvenlig vandbaseret maling.

Brugsfase Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Som andre kvalitetsvinduer. Primære funktion er at tilføre frisk forvarmet luft qua naturens egne termiske kræfter i modsætning til at gøre det mekanisk. Vedligehold mv. kræver ikke nogen særlige belastende processer.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

JA

1


Kan produktet efter endt levetid gĂĽ tilbage til naturen?

JA

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Vetrokom Stand nr. 40 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.)

Glapor celleglasplader Isoleringsplader af celleglas af 100 % genbrugsglas.

JA Pladerne produceres af 100 % genbrugsglas, returmaterialer kan genbruges i produktion. Produktet er diffusionstæt, trykfast og ikke brandbart.

98 % af det færdige produkt er genbrugsglas.

1


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Visblue Stand nr. 49 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af løsning Generel information Navn på løsningen Kort beskrivelse af løsningen

Funktion Hvilken faggruppe henvender løsningen sig til? Generel og kort beskrivelse af løsningens bæredygtighed

Brugsfase Beskrivelse af hvordan løsningen er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen

Resultater Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Redox Flow Batteri Vores batteri benyttes til at gemme den energi, som bliver produceret i et solcelle anlæg eller fra en vindmølle. I denne batteri type benyttes der ikke bly men vanadium. Batteriet er under udvikling men der er på nuværende tidspunkt blevet installeret et prototype batteri i København i samarbejde med RealDania.

Denne løsning henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygherrer, boligforeninger og entreprenører. Batteriet har en meget lang levetid men når batteriet er færdigt kan elektrolytten (vanadium), som er hoved bestanddelen i batteriet genbruges.

Denne batteri løsning gør at det er muligt at udnytte en større procent del af den energi som bliver produceret i det solcelle anlæg eller den vindmølle som er installeret på ejendommen.

Det er primært to aspekter i løsningen som gør den mere bæredygtig. Den ener er at der ikke benyttes bly i batteriet og den anden er at man kan udnytte den energi som producerer på ejendommen bedre.

1


Billede af løsning

2


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Ytong Stand nr. 11 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navnet på produktet: Kort beskrivelse af produktet

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Har produktet en certificering i forhold til materialers bæredygtighed? (Eksempelvis FSC, PEFC, Cradle to Cradle etc.) Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Ytong Energy+, Ytong Synergi, Multipor og Ytong O-Blok Ytong Porebeton er bæredygtige og varmeisolerende byggematerialer, der består af sand, kalk og vand. Ytong Porebeton har en række egenskaber som opfylder kravene til moderne byggeri: Fremragende isoleringsevne, høj stabilitet, uorganisk, ikke brandbart og indeklimamærket. Ytong Porebeton produceres i et bredt sortimentet, der giver mulighed for at opføre råhuset i ét materiale fra én leverandør. Det giver et bæredygtigt, økonomisk og effektivt byggeri.

JA Cradle-to-Cradle certificeret. ECO Institut certifikat. IBU EPD (Institut Bauen und Umwelt e.V) Grundstofferne til Ytong Porebeton og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er sand, kalk og vand – fuldkommen naturlige råstoffer. De findes på størstedelen af jordoverfladen og er næsten umulige at opbruge. Udvindelsen af råstofferne sker sparsomt, således at miljø og naturens naturlige balance ikke påvirkes.

ISO 14025

1


Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Cradle-to-Cradle Institut Bauen und Umwelt e.V.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Selv om de råvarer, der bruges, stort set er uudtømmelige, bruger Xella dem med omtanke. Dette regnestykke viser, hvor optimalt råstofforbruget er: Ud af 1 m3 råmateriale kommer der ca. 5 m3 højisolerende Ytong porebeton. Og ud af 1 m3 råmateriale bliver der ca. 8 m3 Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade. Kalk, sand og vand – En del af råmaterialerne udgraves umiddelbart ved fabrikkerne, alle andre inden for en afstand på højst 200 km. De udgraves af autoriserede firmaer og er underkastet en certificeret kvalitetskontrol.

Brugsfase Har produktet en certificering i forhold til påvirkning af klima og/eller indeklima? (eksempelvis Dansk Indeklimamærkning, M1, Svanemærket, Blauer Engel eller lign.) Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.)

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

NaturePlus certificering

Tager vi et nybygget enfamiliehus, vil der i løbet af en forventet levetid på 100 år blive sparet op til 22 tons CO2. Alene materialernes forbedrede varmeledning mindsker hvert år energiomkostningerne mærkbart.

JA Ytong produkter kan genanvendes ved indsamling via Ytong affaldsordningen. Denne er en integreret del af Ytong værkernes produktionsgang og grundlaget for Ytong Synergi: 100% genanvendt byggeblok til indvendige skillevægge.

Billede af produkt:

2


3


DOKUMENTATION FOR BÆREDYGTIGHEDSPROFIL Building Green Aarhus 2017 Udstiller: Zinco Danmark A/S Stand nr. 31 Building Green eksisterer i kraft af troværdighed og renommé, som stedet hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den seneste udvikling inden for bæredygtighed. Derfor har vore udstillere dokumenteret deres bæredygtige produkt(er) eller løsning(er). Enten ved dokumentation for, at tilvirkning, anvendelse eller proces markant adskiller sig (i bæredygtig forstand) fra den konventionelle måde at gribe byggeri an på. Eller at man gennem certificeringer eller andre standarder har tredjemands ord for, at virksomheden aktivt indtænker bæredygtighed og energieffektivitet. Eller ved at vise eksempler på produktets/løsningens/rådgivningens rolle og anvendelse i byggeprojekter, hvor bæredygtighed har været en del af opgaven.

Udstilling af produkt Generel information Navn på produktet Kort beskrivelse af produktet:

Materiale Indgår der genanvendte materialer i produktet? Generel og kort beskrivelse af produktets bæredygtighed

Fremstilling Er produktionen omfattet af et miljøledelsessystem som (eksempelvis: ISO 14001)?

Komponenter og systemløsninger til grønne tage Systemopbygninger til ekstensivt og intensivt anlagte tage. Et avanceret system, der tilfører ekstra kvadratmeter og åbner helt nye muligheder for at indrette rekreative områder med et stærkt plantedække på tagene.

JA

Grønne tage er en vigtig del af fremtidens klimatilpasning. Grønne tage optager, forsinker og fordamper regnvandet. Op til 60% af nedbøren optages af haven på taget. Derved aflastes kloakker for store mængder vand. Et grønt tag med den rigtige opbygning og sammensætning af planter vil være et frodigt og naturligt levested for flora og fauna. ZinCo er ikke miljøcertificeret; dog vi arbejder i hverdagen i samme hus og samme mennesker som Malmos Anlægsgartnere, som er miljøcertificeret ISO 14001.

Er produktet omfattet af anden certificering, der dokumenterer miljøpåvirkning i fremstillingsprocessen? (eksempelvis Cradle to Cradle)

Systemet er omfattet DIBT’s European Technical Approval for ’Kits for Green Roofs’ – CE ETA-13/0668.

Beskrivelse af hvordan det udstillede produkt er bæredygtigt i forhold til fremstillingsproces.

Systemjorden fremstilles 100 % af genbrugsmaterialer. Systemjorden/vækstmediet er knuste teglstensblanding.

1


Beskrivelse af hvordan produktet er bæredygtigt / energieffektivt i forhold til brugsfasen, herunder levetiden på produktet, drift og vedligehold af produktet mm.

Bortskaffelse/genanvendelse Kan produktet efter endt levetid indgå som råvare i et nyt produkt?

Opsamler og tilbageholder vand. Biodiversitet. Stort set ingen driftsomkostninger. Levetid +30 år.

De er genanvendelige.

2

Groenne-profiler  
Groenne-profiler