Page 1

BUILDING GREEN AARHUS

PROGRAM

29. & 30. MARTS 2017 | CENTRALVÆRKSTEDET | AARHUS

GRATIS AD G AN G Hent din gratis billet på www.buildinggreen-aarhus.dk

#BG17


QUICK GUIDE TIL SCENERNE 29. MARTS 2017

CENTRAL STAGE

MAIN STAGE

09.30 Åbningstale Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

09.45 Panel arrangeret af InnoBYG og VIA University College

10.15 Panel faciliteret af Building Council Denmark

11.15 Panel faciliteret af Bygherreforeningen

11.30 Panel faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder & Arkitekforeningen

13.10 Anders Lendager, Stifter & Partner, Lendager Group

12.30 Rune Kilden, Byudvikler

14.00 Peter Andreas Sattrup, Arkitekt MAA PhD, Danske Arkitektvirksomheder

13.45 Panel faciliteret af Bygherreforeningen

15.00 Césare Pereen, Co-founder, Superuse Studios

14.40 Panel faciliteret af Realdania

15.55 Panel faciliteret af Dansk Byggeri

15.30 Panel faciliteret af Arkitektforeningen

30. MARTS 2017

CENTRAL STAGE

MAIN STAGE

09.15 Morten Schmidt, Stiftende Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

09.15 Ivana Kildsgaard, Sustainability Manager, LINK Arkitektur

10.30 Lewis Perkins, President, Cradle to Cradle Products Innovation Institute

10.20 Lars Juel Thiis, Indehaver, CUBO Arkitekter

11.45 Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

11.30 Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle Kommune • Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt, Aalborg Kommune • Stephen Willacy, Stadsarkitekt , Aarhus Kommune

13.00 Birgitte Tanderup Eybye, Arkitekt MAA, Ph.D

13.00 Marco Poletto, Co-founder & Director, ecoLogicStudio

14.15 Antoine Chaaya, Partner, Renzo Piano

14.15 Jesper Ravn, Arkitekt og lysdesigner Associate IALD, GOTTLIEB PALUDAN Architects

15.15 Neel Strøbæk, Group Market Director, Planning & Urban Design, Rambøll

15.15 Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects 16.15 Dome of Visions & Vinterakademiet

2


VELKOMMEN TIL AARHUS Den første udgave af Building Green uden for København er endelig en realitet. Det til dato mest ambitiøse konferenceprogram kombineret med opbakning fra de mest innovative producenter giver berettigede forventninger om to ekstraordinært inspirerende dage i Centralværkstedet.

PROGRAMMET Central Stage & Main Stage Et omfattende og aktuelt konferenceprogram, som indeholder keynotes fra ind- og udland samt mange større debatter og cases. Guidede ture Aarhus City Tower, 29. marts kl. 13.15. Prestigeprojekter i Aarhus med FSC, 29. marts kl. 13.15 Bæredygtigt boligbyggeri i Aarhus, 30. marts kl. 08.30. Nylig opført skole i brugte mursten - Frederiksbjerg Skole, 30. marts kl. 12.00. Building Innovation Inspiration og rådgivning til virksomheder. Ideer pitches og vurderes: 29. marts kl. 10:00-10:45 og kl. 13:45-14:30. 30. marts kl. 09:45-10:30 og kl. 12:45-13:30. Green Connections Professionel speeddating for virksomheder, iværksættere, investorer mv. inden for den bæredygtige byggearena. Udstillingen Mød Building Greens udstillere, der fremviser bæredygtige og energieffektive produkter og løsninger til byggeriet.

TILMELD DIG PÅ FORHÅND!

Hent din gratis billet på buildinggreen-aarhus.dk

3


PROGRAM 29. MARTS 2017 CENTRAL STAGE 09.30

Åbningstale: Aarhus er en by i vækst Aarhus har en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral i 2030 – og det stiller krav til den måde, vi bygger og planlægger byudviklingen. Det handler om at bygge smart, bygge tæt og bygge bæredygtigt. Med udgangspunkt i den stærke bygningssektor i Aarhus glæder vi os derfor til at diskutere gode erfaringer og vise de spændende eksempler frem. Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune 10.15

Hvordan boostes værdiskabelsen for bygherren gennem bæredygtighed?

PANEL

Der er fortsat fokus på at minimere anlægsudgifter, hvilket har negative konsekvenser for drift og vedligehold samt trivsel i bygningen. Det er den hurtige fortjeneste her og nu på bekostning af de fremtidige ejere og brugere. Det kræver indsigt og mod at komme videre. Løsningerne er der, og deltagerne i panelet vil give deres bud på, hvordan de arbejder med bæredygtighed i konkrete eksempler. Olav de Linde, Direktør & indehaver, Olav de Linde • Allan Werge, Direktør, AL2Bolig • Gyrithe Saltorp, Direktør, Bygningsstyrelsen • Jørgen Lang, Direktør, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) Moderator: Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark

11.30

Byggeriets grønne eksportpotentialer Byggeri og byliv som grønt væksterhverv – i Danmark og internationalt. Vi diskuterer hvor og hvordan vi skal prioritere indsatsen for at fremme byggeri, byudvikling og byliv som en grøn vækstmotor. Hvilken rolle spiller byerne og bylivet som attraktive eksempler og hvordan kan et højt niveau i bæredygtigt arkitektur og byudvikling herhjemme stimulere eksport af danske kompetencer? Hvad er erfaringerne og hvordan kommer man i gang med at eksportere – helt konkret? Arrangeret i et samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen Kristian Würtz (S), Rådmand, Århus Kommune,Teknik og Miljø • Carina Serritzlew, CEO, The Architecture Project • Martine Gram Barbry, Generalkonsul Hamborg, Eksportrådet • Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects • Marlene Damgaard Sørensen, Chef for forretningsudvikling, AART Architects • Jørgen Bach, Partner, Arkitema Architects • Julian Weyer, Partner, CF Møller Arkitekter

4

Moderatorer: Jens Ole Bahr, Bestyrelsesmedlem Danske Arkitektvirksomheder, Friis & Moltke Arkitekter & Lars Juel Thiis, Leder af Akademisk Arkitektforenings konkurrenceudvalg, CUBO Arkitekter


12.30

Skab byliv før boliger Livet mellem husene er ofte noget vi tænker på, når boligerne er bygget, men hvordan kan vi vende processen om, så fokus er mere holistisk på alle elementer i den gode by? Hør eksempler på, hvordan man også kan arbejde med mental byomdannelse, så man kan vise et steds kvaliteter før byen er udviklet, og hvordan man kan integrere de erfaringer, man her gør sig i den videre byudvikling. Rune Kilden, Byudvikler

PANEL

13.45

Vil energikravene i 2020 føre til bæredygtige bygninger?

Bygherreforeningen lægger op til en spændende debat om, hvordan kravene skal opfyldes i byggerier, der samtidigt skal være bæredygtige, bl.a.: Hvor meget skal bygningsintegreret VE fylde i beregningerne? Hvilken betydning får energifaktorerne på sigt for, hvilken energiforsyning, der bliver fremtidssikret. Hvad kan vi opnå gennem de rette tekniske og arkitektoniske løsninger? Per Heiselberg, Professor, Aalborg Universitet • Niels Bruus Varming, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen • Jørgen Lang, Direktør, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S • Lars Kvist, Arkitekt MAA, Arkitema A/S • Niels Heidtmann, Teknisk direktør, Komproment A/S Moderator: Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen

PANEL

14.40

Indeklima, sundhed og børn

Byggeriets materialer og installationer betyder noget, men adfærd og hverdagspraksisser betyder mindst lige så meget, når det handler om at skabe et godt indeklima. Lene Wiell Nordberg, Projektleder, Realdania • Geo Clausen, Professor, DTU • Sebastian Borum Olsen, Adfærdsdesigner, KL.7 • Moderator: Rasmus Rune Nielsen, Partner, ANDEL 15.30

Byggebranchen i Cirkler Den cirkulære økonomi har som mål, at alle ressourcer recirkuleres til gavn for miljøet, for mennesker og for økonomien samt at sikre mindre træk på materialeressourcer, energiressourcer og mindre belastning af affaldssystemet. Byggebranchen i Cirkler” er en debat blandt initiativrige kvinder fra byggebranchen - om genbrug, recycling og upcycling af bygningsstrukturer, materialer og installationer. Suna Cenholt, Partner, Pluskontoret Arkitekter • Tina Snedker Kristensen, Head of Marketing and Communication, Troldtekt A/S • Lone Feifer, Programdirektør for bæredygtigt byggeri, VELUX Group • Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects Moderator: Natalie Mossin, Arkitekt og formand for Arkitektforeningen 5


PROGRAM 29. MARTS 2017 MAIN STAGE PANEL

09.45

Genbrug er genialt – men kan det gå galt? Mød folk fra videninstitutionerne og erhvervslivet til en spændende debat. De seneste år er der kommet mere og mere fokus på at genbruge og genanvende byggematerialer. I stedet for at bruge energi og økonomi på at producere nye byggematerialer er det langt mere fornuftigt at se på, hvilke dele af det eksisterende byggeri der kan indgå som komponent i det nye byggeri. Kan det f.eks. altid betale sig miljømæssigt at genbruge? Hvordan håndterer vi skadelige stoffer i eksisterende byggematerialer? Er der overhovedet mulighed for at få leveret nok materialer, eller er der risiko for, at vi løber tør midt i byggeri? Katrine Hauge Smith, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Claus Juul Nielsen, Direktør, Gamle Mursten Debatten er arrangeret af InnoBYG har sammen med VIA University College

PANEL

11.15

Bæredygtige valg af materialer Markedet for materialer, produkter og løsninger til både nybyggeri og renovering, der deklareres som bæredygtige, er stigende. Det åbner for en række muligheder men samtidigt også for en række dilemmaer i bygherrens beslutningsproces. For hvad kan dokumenteres, og hvad har mere eksperimenterende karakter? Er der styr på standarder, farlige stoffer og ansvaret for den reelle bæredygtighed? Hvordan agerer bygherrerne i et produktmarked, der har både udenlandske og hjemmemarkedsleverandører? Bente Sejersen, Projektleder, Aarhus Kommune • Anders V. Sonnichsen, Arkitekt MAA, Sonnichsen Arkitektur • Thomas Kingo Carlsen, Adm. direktør, Kingo Carlsen A/S • Bjarne Bonné, Foreningskonsulent, Danske Byggecentre Moderator: Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen Debatten er arrangeret og modereret af Bygherreforeningen 13.10

Fra affald til arkitektonisk ressource: Fremtidens værdiskabelse i byggeriet Via innovation og cirkulær økonomi er det muligt at skabe bæredygtigt byggeri, hvor økonomi og miljø er hinandens forudsætninger fremfor modsætninger. Det kræver, at vi ser nye muligheder i de tilstedeværende materialer og ikke mindst åbner øjnene for at indgå i nye roller i værdikæden. Anders Lendager, Stifter & Partner, Lendager Group 6


14.00

Arkitektur skaber merværdi! Danske Arkitektvirksomheder har samlet en lang række eksempler, der viser, hvordan bygninger og bymiljøers design skaber værdi for bygherrer, brugere og samfund på forskellige – og ofte overraskende effektfulde måder. Peter Andreas Sattrup præsenterer nogle af de mest interessante cases og diskuterer, hvordan viden om arkitekturens værdiskabelse kan skabe bæredygtigt byggeri og nye forretningsmuligheder. Peter Andreas Sattrup, Arkitekt MAA PhD, Danske Arkitektvirksomheder

15.00

Superuse, optimally using locally wasted resources for design The lecture will show a strategy and hands on tools to design and build integrated sustainable architecture with existing local resources and labour. It shows 21 years of pioneering work by Superuse Studios in which they evolved from building experimental art works, to building architecture with wasted resources now being one of the frontrunners of the blue economy; locally shortcutting resource flows to transform this wasteful society into a sustainable one. Césare Pereen, Co-founder, Superuse Studios

PANEL

15.55

Bygningers rolle i den grønne omstilling

Der lægges op til debat om bygningers rolle i den grønne omstilling frem mod 2050, herunder hvordan marked for energirenovering igangsættes i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er fra politisk hold vedtaget, at Danmark skal være fri af de fossile brændsler i 2050. Der er allerede realiseret mange energibesparelser i vores bygninger, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Henrik D. H. Müller, Klimachef, Klimasekretariatet, Aarhus kommune • Michael H. Nielsen, Direktør Dansk Byggeri • Peter Rathje, Adm. direktør, Project Zero • Niels Heidtmann, R&D direktør / Partner Komproment

7


PROGRAM 30. MARTS 2017 CENTRAL STAGE 09.15

Bæredygtige urbane fællesskaber Hvordan kan arkitekter arbejde med bæredygtige boligformer, som skaber fællesskaber og levedygtige urbane kvarterer? Morten Schmidt kommer ind på, hvordan vi kan tilpasse vores byer til de mennesker, som skal leve i dem; er vores eksisterende planlægningsværktøj gode nok, og hvordan ser masterplanning ud i fremtiden. Morten Schmidt, Stiftende Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects 10.30

Built Positive from the Molecule to the Metropolis: A new value proposition for the built environment Lewis Perkins will introduce BUILT POSITIVE, an initiative that challenges our industry to build better and increase value. Using examples of circular design and circular value chains, he will demonstrate how materials in buildings sustain their value so that buildings function as banks of valuable materials.You will be introduced to the key concepts of BUILT POSITIVE, spark ideas for how you can apply the concepts to your work, and challenge you to think about the value from the molecule to the metropolis. Lewis Perkins, President, Cradle to Cradle Products Innovation Institute 11.45

Sunde boliger i Holstebro (Vol. 2) Sunde Boliger er et eksperimenterende nybyggeri i 1:1. Tre ensartede gårdhavehuse skal ved hjælp af nytænkning og varierende indretning, byggemetoder, materialevalg og teknologiske løsninger give svar på, hvordan vi skaber et bedre indeklima - uden at give køb på energibesparelser og økonomi. De tre huse i Holstebro står nu på nippet til opstart af målinger og indflytning af testfamilier, og Jørgen Søndermark bringer alt det sidste nye, frisk fra byggepladsen, om både boligerne, og det vi forventer at lære fra dem. Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

8


13.00

Materialer og ressource flows i den traditionelle bygningskultur Materialer som kalkmørtel, ler, tang og strå var udbredte i den førindustrielle bygningskultur, og de begynder nu at blive ”genopdaget” – bl.a. fordi den bæredygtige agenda gør, at byggebranchen begynder at se på andre alternativer end dem, som har været brugt de sidste 20-50 år. InnoBYG og Via University College inviterer til oplæg om emnet ved Ph.D. Birgitte Tanderup Eybye, der for nylig har forsvaret sin Ph.D. afhandling med titlen ’Bæredygtighed i Danmarks førindustrielle bygningskultur og dens aktuelle relevans’ ved Arkitektskolen Aarhus. Birgitte Tanderup Eybye, Arkitekt MAA, Ph.D 14.15

Harmony with the environment through architecture, sustainability and technology Preserving the earth is a common responsibility belonging to all of us. And this is what we are trying to do at RPBW in designing buildings. Architecture for us is an expression of lightness and transparency. It is a balance between art and science, between nature and technology. The presentation is a journey through a selection of RPBW’s projects, where architecture, sustainability and technology combine to create harmony with the environment. Antoine Chaaya, Partner, Renzo Piano

15.15

Developing liveable buildings through smart collaboration Aarhus and Copenhagen have attracted global interest and recognition in urban liveability that other cities look to for inspiration. Rambøll has contributed to all aspects of sustainable development over many years. Neel Strøbæk works with both planning and urban design including how to create smarter sustainable solutions through interdisciplinary design. Neel will present cases on how Rambøll contributes to the green transition by creating liveable buildings Neel Strøbæk, Group Market Director, Planning & Urban Design, Rambøll

9


PROGRAM 30. MARTS 2017 MAIN STAGE 09.15

Sustainable Interiors, good for the occupants and the environment The quality of indoor environment has a direct impact on occupant’s performance, health and well-being. In Sweden, a newly started association, called 100-gruppen, focuses on developing criteria, working methods and business models for sustainable, circular interiors. The goal is to move the sector towards 100% circular interiors, by utilising as many of the existing products as possible and combining them with new products that were designed for circular economy. The prerequisite is that the products are made from healthy, good quality, low carbon and resource efficient materials. Ivana Kildsgaard, Sustainability Manager, LINK Arkitektur 10.20

25 år med bæredygtigt byggeri - en status Lars Juel Thiis har været involveret i bæredygtighedsaspekter siden begyndelsen af 90'erne. Han giver sit syn på udviklingen, som hvis man inddrager historiske perspektiver, nærmest er gået baglæns og i bedste fald går alt for langsomt. Hvad er det der mangler, og hvordan får vi speedet processen op? Lars Juel Thiis, Indehaver, CUBO Arkitekter

11.30

Hvordan bygger vi den bæredygtige by? Mød tre toneangivende stadsarkitekter og hør deres deres bud på de udfordringer man møder i arbejdet med bæredygtig byudvikling, om bæredygtighedsbegrebets udstrækning, og hvor de ser tendenserne. Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle Kommune • Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt, Aalborg Kommune Stephen Willacy, Stadsarkitekt , Aarhus Kommune

10


13.00

Cyber-Gardening the City In the age of the Anthropocene no territory is left untouched by human influence. Notions of wilderness and environmental conservation have to be reassessed against the new milieu of planetary urbanization. Embracing the tradition of practice-driven research, ecoLogicStudio’s activity will be described in the talk as an ongoing inquiry into the origin of eco-systemic architecture, for which human inhabitation is understood as a co-evolutionary to natural eco-systems. Particular focus will be placed on the description of a series of prototypes for Urban Algae Farming, developed at the intersection of public realm design, infrastructure and bio-technology. Marco Poletto, Co-founder & Director, ecoLogicStudio 13.00

Building Light – om arkitektur, lys og bæredygtighed Gottlieb Paludan Architects indtænker lys i projekterne fra første færd, så arkitekturens vigtigste byggemateriale underbygger den arkitektoniske ide, fremmer funktion og æstetik og gavner menneskers udfoldelse og velbefindende. Hør om lysets betydning og muligheder med eksempler fra tegnestuens nyeste projekter. Jesper Ravn, Arkitekt og lysdesigner Associate IALD, GOTTLIEB PALUDAN Architects 15.15

Facaden som innovationsagent

16.15

Facaden er en byggeplads fuld af muligheder og kan være en platform for nye byggetekniske løsninger som regnvandsopsamling og begrønning, nye materialer og sunde boliger. Facaden og taget er den 'weather boundary', som rent byggeteknisk rummer de fleste muligheder for innovation og eksportudvikling. At arbejde med den eksisterende bygningsmasses facader ligger lige for, og det kan skabe værdi for alle parter - byer, ejere og beboere - at facaderenovere eksisterende, klassiske byhuse og karréejendomme. Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects

Dome of Visions & Vinterakademiet: Fremtidens bæredygtige og robuste by Vinterakademi er en uges akademi for kandidatstuderende og nyuddannede, der giver by- og byggebranchens næste generation et kompetence- og vidensløft. Tre af Vinterakademiets deltagere vil præsentere et løsningsorienteret manifest, der er resultatet af en uges tværfagligt samarbejde. Manifestet er de unges og dermed fremtidens professionelles opråb og indspil til byudviklingens og byggebranchens mange aktører om behovene og mulighederne for at skabe fremtidssikre, bæredygtige byer. Synnøve Kjærland, Vinterakademiets projektleder, CONCITO & tre af Vinterakademiets deltagere

11


ØVRIGE AKTIVITETER PÅ BUILDING GREEN AARHUS

Udover de mange debatter og cases på scenerne, byder Building Green på flere andre aktiviteter, der har fokus på det bæredygtige byggeri. De øvrige aktiviteter er gratis at deltage i, dog kræver de gudide ture forhåndstilmelding. Du kan holde dig orienteret på www.buildinggreen-aarhus.dk og også tilmelde dig nyhedsbrevet. Så sørger vi for at holde dig opdateret. Guidede ture Aarhus City Tower, 29. marts kl. 13.15. Bæredygtigt træ i Aarhus C med FSC, 29. marts kl. 13.15. Bæredygtigt boligbyggeri i Aarhus C, 30. marts kl. 08.30. Bæredygtigt træ i Aarhus med FSC, 30. marts kl. 12.15. Nylig opført skole i brugte mursten - Frederiksbjerg Skole, 30. marts kl. 12.00. Building Innovation Inspiration og rådgivning til virksomheder. Ideer pitches og vurderes: 29. marts kl. 10:00-10:45 og kl. 13:45-14:30. 30. marts kl. 09:45-10:30 og kl. 12:45-13:30. Green Connections Professionel speeddating for virksomheder, iværksætter, investorer mv. inden for den bæredygtige byggearena.

AARHUS CITY TOWER

Aarhus City Tower er et af landets største lavenergibyggerier. Arkitema Architects er firmaet, der tegnede City Tower. Mette Julie Skibsholm, Arkitekt MAA og Associeret Partner fra Arkitema Architects vil fortælle om byggeriet, og, om de udfordringer der er, når et byggeri af den størrelse skal leve op til fremtidens energikrav. Turen er gratis og finder sted onsdag 29.marts kl. 13.15 Tilmelding er nødvendig - kan foretages på joka@energisafari.dk Læs mere på www.buildinggreen-aarhus.dk

BÆREDYGTIGT TRÆ I AARHUS C Tag med FSC Danmark på en rundtur til forskellige prestigeprojekter i Aarhus, hvor der er brugt FSC-certificeret træ. Rundturen slutter ved den gamle kulbro, fem minutter fra Building Green-messen, hvor der er ved at blive opført en demobro i en lang række FSC-certificerede tropiske træarter. Turen er gratis og finder sted onsdag 29.marts kl. 13.15 og torsdag 30. marts kl. 12.15 Tilmelding er nødvendig - kan foretages på info@fsc.dk . Rundturen er gratis, men der er et no-show gebyr på 500 kr., så husk at melde fra, hvis du bliver forhindret i at deltage. Læs mere på www.buildinggreen-aarhus.dk 12


BÆREDYGTIGT BOLIGBYGGERI I AARHUS

Studieturen, som foregår med bus, sætter fokus på udvalgte boligbyggerier, som har taget bæredygtighedens tre parametre seriøst, bl.a. via miljømæssig optimering ved præfabrikation, fokus på tæthed, isolering og C2C tænkning vedr. materialevalg. Undervejs på turen vil de to guider – en arkitekt og en ingeniør – introducere bygningerne og give et overblik over de bæredygtige indsatser i de enkelte byggerier. Turen er gratis og finder sted torsdag 30. marts kl. 8:30 Læs mere om tilmelding og betingelser her www.buildinggreen-aarhus.dk

NYLIGOPFØRT SKOLE I BRUGTE MURSTEN

Frederiksbjerg Skole er et fantastisk eksempel på, hvordan gamle mursten er blevet genanvendt til nyt liv. Henning Larsens Architects & GPP Arkitekter er firmaerne, der tegnede Frederiksbjerg Skole, og skolen blev i 2016 kåret til Årets skolebyggeri i Danmark. Vi starter turen med et besøg ved standen for Gamle Mursten Aps, hvor Direktør og Indehaver Claus Juul Nielsen vil fortælle om projektet, og de udfordringer det gav. Claus vil også give indspark til, hvorfor genanvendelse af brugte byggematerialer er så vigtigt. Turen er gratis og finder sted torsdag 30. marts kl. 12.00 Tilmelding kan foretages på joka@energisafari.dk Læs mere på www.buildinggreen-aarhus.dk 13


BUILDING INNOVATION Mød BLOXHUB på Building Green Building Innovation er Building Greens innovationsområde. Her får du inspiration og rådgivning om, hvordan BLOXHUB matcher virksomheder med kompetencer, ressourcer og aktører, der kan føre til vækst og internationalisering. Oplev blandt andet: Lanceringen af Sunset Lab – hør eksperternes dom over den bæredygtige innovation Sunset Lab er et nyt koncept i BLOXHUB, hvor nytænkende virksomheder, der arbejder inden for bæredygtig byudvikling, pitcher deres løsninger og udfordringer over for et hold af eksperter, som giver feedback og gode råd til den videre udvikling.

Vi lancerer Sunset Lab live på Building Innovation: Onsdag den 29. marts kl. 10:00-10:45 og kl. 13:45-14:30 Torsdag den 30. marts kl. 09:45-10:30 og kl. 12:45-13:30 I ekspertpanelerne sidder:

Lone Feifer, Programme Director, Velux • Søren Faebo Larsen, Udviklingschef, Altan.dk • Niko Grünfeld, Medstifter af Alternativet og politisk udviklingskonsulent • Ninette Alto, Afdelingschef for Bæredygtighed, MT Højgaard • Signe Kromann-Rasmussen, Fuldmægtig, Miljøstyrelsen • Ulrik Branner, CCO, GenieBelt • Lennie Clausen, Programchef, Realdania • Torben Klitgaard, Hub Director, BLOXHUB • Med flere…. BLOXHUB er en forening og et co-working space, der består af virksomheder, organisationer og forskere, som arbejder med bæredygtig byudvikling. BLOXHUB’s arrangementer og programmer er nøje designet til at støtte virksomheder i at udnytte deres fulde potentiale og øge mulighederne for salg og eksport. Building Innovation er et samarbejde mellem Building Green, BLOXHUB og Smith Innovation.

14


GREEN CONNECTIONS Via Building Green Connections kan du booke møder med nye forretningspartnere og kunder. Building Green Connections er et fælles forum for beslutningstagere, udbydere og branchefolk inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, hvor du har mulighed for at præsentere, diskutere, udvikle og udbyde nye projekter og idéer. Læs mere og opret din profil på www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017

UDSTILLING MED BÆREDYGTIGE LØSNINGER Building Green er den førende danske event inden for bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet. Det danner rammerne for, at den danske byggebranche kan mødes, lære, opdage nye innovative løsninger og få inspirerende ideer med hjem. Her er de foreløbige udstillere - hold øje med vores online udstillerkatalog på www.buildinggreen-aarhus.dk for opdateringer. A. Rindom A/S Airmaster BEWI Insulation Buus Anlægsgartner A/S BWT - Best Water Technology Byggros A/S Cembrit A/S Dansk Energi Management & Esbenen A/S Derbigum EXPO-NET Danmark A/S FAKRO Fermacell Fischer Danmark A/S FOAMGLAS Frøslev Træ FSC Danmark Gamle Mursten Glasergy Go Green With Aarhus Haucon A/S

Idealcombi A/S InVentilate Mikrovent Isoklinker Facadeisolering Izodom K.NEERSKOV A/S KALK A/S Kebony Danmark A/S KEIM Kingspan Insulation Konstruktørforeningen Korkbyg Krüger aquacare KVM-Genvex Kyedbyg NCC Industry Newtek Panelbyg PEFC Danmark Per Aarsleff A/S Phønix Tag Energi A/S Phønix Tag Materialer A/S

Proline Group Proopeel RHEINZINK Danmark A/S Sandenergi - drexel und weiss Scankalk A/S Small Planet smba Solar Partner ApS STO Superwood The Pavepad System Thermozell Thors design ApS Tikkurila Danmark A/S Troldtekt VELUX Danmark A/S Ventilationsvinduet Vetrokom Visblue Ytong ZinCo Danmark A/S 15


BUILDING GREEN AARHUS 2017 TID & STED

29. & 30. marts 2017 Eventen er åben begge dage fra kl. 9:00 til 17:00. Gratis adgang. Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus C

TILMELDING & BILLET

Spring køen over! Hent din gratis billet på www.buildinggreen-aarhus.dk Husk at medbringe din billet på print eller smartphone

KONTAKT

Har du spørgsmål til Building Green, kontakt os på tlf. 35253545 eller på e-mail: info@buildinggreen.eu

TRANSPORT

Det er muligt at parkere i Bruuns Galleri, som er nabo til Centralværkstedet. Busser og toge holder et stenkast her fra.

WEB

www.buildinggreen-aarhus.dk

TWITTER

@BuildingGreenDK

LINKEDIN

Building Green 2017

INSTAGRAM

Buildinggreen17

FACEBOOK

Building Green 2017

#BG17

Building Green Aarhus 2017  

VELKOMMEN TIL AARHUS Den første udgave af Building Green uden for København er endelig en realitet. Det til dato mest ambitiøse konferencepr...

Building Green Aarhus 2017  

VELKOMMEN TIL AARHUS Den første udgave af Building Green uden for København er endelig en realitet. Det til dato mest ambitiøse konferencepr...