Page 1

KONFERENCE KØBENHAVN 7. & 8. DECEMBER 2016 www.insightevents.dk

MILJØ LOVGIVNING 2016 InsightLegal denmark

I samarbejde med


TALERLISTE Myndigheder:

Virksomheder og rådgivere:

Fuldmægtig, cand. Jur. Benét Hermind, Energistyrelsen

Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI

Fuldmægtig Jamil Dawood, Energistyrelsen

Chefkonsulent Peter Harpsøe Engel, Dansk Standard

Afdelingsleder, Miljø Jens Dalgaard Aalborg Kommune

Konsulent og ejer Camilla Nørskov Flensted-Jensen, Nørskov Miljø

Toksikolog Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen

QHSE & CSR Manager Pia Byrial, Eltwin Group

Specialkonsulent Katia Skovgaard West, Rigspolitiet, National Beredskabsafdeling

Direktør, forretningsudvikling Morten Enggaard, Eltwin Group

Specialkonsulent Henrik Kildsgaard Jensen, Rigspolitiet, National Beredskabsafdeling Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen Juridiske eksperter: Advokat, partner Henriette Soja, Horten Professor Peter Pagh, Københavns Universitet

2 | MILJØLOVGIVNING 2016

Seniorkonsulent Uffe Sønderhousen NIRAS Markedschef Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS Manager of Environment, Health and Safety DK Eva Lund, EKOKEM Miljø- og sikkerhedschef Berit Kjerulf ROCKWOOL Skandinavien ORDSTYRER: Regionsdirektør Jens Peter Nielsen Miljø Øst, DGE Miljø- og ingeniørfirma A/S


MILJØ LOVGIVNING 2016 Den 7. og 8. december 2016 er det igen blevet tid til at afholde konferencen Miljølovgivning. Siden konferencen første gang så dagens lys, er mængden af regulering på miljøområdet kun blevet større. Virksomheder, der er underlagt miljømæssig regulering er ofte i en situation, hvor lovkomplekser, vejledninger og standarder i forskellig grad har indflydelse på, hvilke regler man præcist skal leve op til.

At navigere i forskellige lovkomplekser, standarder og diverse vejledninger fra både danske og europæiske myndigheder er ofte komplekstog ressourcekrævende. Derfor har konferencen til formål at kaste lys over problemstillinger og udfordringer knyttet hertil, dels ved indlæg fra eksperter og dels ved indlæg, som vil dele praktiske erfaringer fra hverdagen. På konferencen vil de mest aktuelle problemstillinger og nyeste tendenser blive belyst. Som deltager vil du blandt andet kunne høre flere eksperter tale om den nye risikobekendtgørelse, idet dette emne vil blive belyst fra både en teoretisk og praktisk vinkel. Endvidere kan du blive opdateret inden for relevante områder, når funktionsleder Ulla Ringbæk holder indlægget NYT fra Miljøstyrelsen om virksomhedsregulering.

Professor Peter Pagh fra Københavns Universitet vil igen i år gennemgå de allermest relevante og interessante domme inden for miljøretspraksis. Af yderligere spændende indlæg byder programmet i år på følgende: • Den nye Planlov 2016 • Opdatering på energisyn fra Energistyrelsen • Praktisk implementering af ISO og samspillet med energilovgivning • Kan man skabe bæredygtighed med miljøloven i hånden? • Tilsyn og håndhævelse Der er dermed lagt op til en interessant konference med talere og indlæg på højt fagligt niveau kombineret med praktiske erfaringer. Konferencen er relevant for dig som til daglig arbejder i en virksomhed, der er underlagt regulering. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kollegaer velkommen på konferencen Miljølovgivning 2016. Helene Henriksen Project Manager Insight Events MILJØLOVGIVNING 2016 | 3


PROGRAM DAG 1 – 7. DECEMBER 2016 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Åbning af konferencen Project Manager Helene Henriksen, Insight Events 09.05 Introduktion ved ordstyreren Regionsdirektør Jens Peter Nielsen, DGE Miljø- og ingeniørfirma PLANLOVEN 09.10 Den Nye Planlov 2016 I juni 2016 indgik regeringen forlig med et bredt flertal i folketinget om en aftale for den nye planlov. I aftalen ligger mange elementer, som kan få indflydelse på produktions- og forsyningsvirksomheder. Dette indlæg vil give indblik i, hvilke elementer i aftalen/lovforslaget, der kommer til at påvirke produktions- og forsyningsvirksomhederne. • Hvilke elementer i lovforslaget er de væsentligste for produktions- og forsyningsvirksomhederne (inkl. Risikovirksomheder)? • Hvordan kommer det til at påvirke de pågældende virksomheder? • Hvad skal man være opmærksom på i fremtiden i forhold til lovforslaget om ny planlov? Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI 09.55 Pause med kaffe/te AUDIT & ENERGI 10.05 Opdatering på energisyn og PSO Indlægget vil komme med en opdatering på de vigtigste nye tendenser. Det vil blandt andet være: • Status på energisyn • Ny ISO 14001 vejledning • Status på PSO-afgifter – hvad kommer der til at ske? Fuldmægtig, cand. Jur. Benét Hermind, Energistyrelsen Fuldmægtig Jamil Dawood, Energistyrelsen 4 | MILJØLOVGIVNING 2016


10.40 Pause med kaffe/te 10.50 ISO 14001:2015 I oktober 2015 udkom den nyeste version af miljøledelsesstandarden ISO 14001. Den nye version sætter blandt andet fokus på ledelsens rolle, proaktivitet og miljøkommunikation. • Hvad er de væsentligste ændringer i den nye version af 14001? • Hvad betyder ændringerne for virksomhederne? – Hvad er fordelene? – Hvad skal man særligt være opmærksom på? Chefkonsulent Peter Harpsøe Engel, Dansk Standard 11.35 Pause med kaffe/te 11.45 Standardens krav til overholdelse af bindende forpligtigelser Begrebet lovmæssige krav er ændret til bindende forpligtelser som en virksomhed skal overholde i forbindelse med en ISO certificering. Hertil kommer, at den nye ISO 14001 også kræver, at virksomheden inddrager livscyklus perspektivet. Det betyder at lovkravslisten vokser og at der kommer flere interessenter. • ISO 14001 standardens krav vedr. bindende forpligtigelser • Identifikation af lovgivning som er relevant for virksomheden – hvordan kan man gribe det an som en SMV virksomhed eller en stor virksomhed? • Implementering af processer til sikring af overholdelse – praktisk eksempel vedr. WEEE • Involvering af forskellige ressourcepersoner i virksomheden, som kan medvirke til lovmedholdelighed • Compliance evaluation på overholdelse af lovgivning m.v. Konsulent og ejer Camilla Nørskov Flensted-Jensen, Nørskov Miljø 12.30 Frokost

MILJØLOVGIVNING 2016 | 5


PROGRAM DAG 1 – 7. DECEMBER 2016 13.30 CASE: Implementering af ISO og samspillet med energilovgivningen Energilovgivning, ISO standarder og den praktiske implementering kan for mange virksomheder være udfordrende og ressource krævende. Eltwin Group producerer elektronikkomponenter til automation og har de sidste år arbejdet med bæredygtighed og implementering af ISO 50.001 punkt 4.4.3. Eltwin Group har fået det, som ved første øjekast virkede som et meningsløst lovkrav, til at skabe værdi for forretningen. Hør hvilke udfordringer Eltwin Group stødte på i processen og hvordan de valgte at tackle det. QHSE & CSR Manager Pia Byrial, & Direktør, forretningsudvikling Morten Enggaard, Eltwin Group 14.10 Pause med kaffe/te NYE SAMARBEJDER, BÆREDYGTIGHED & SYMBIOSE 14.25 Kan man skabe bæredygtighed med miljøloven i hånden? I region Nordjylland har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBEN skabt nye rammer for arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi. NBEN er en ny måde at tænke miljølovgivning, bæredygtighed, tilsyn i praksis og symbioser sammen og således understøtte grøn omstilling og bæredygtig erhvervsvækst. Dette indlæg vil blandt andet komme ind på følgende: • Hvad ligger til grund for etableringen af NBE? • Kommunen som tilsynsmyndighed og facilitator på en gang - hvordan og hvorfor? • Hvilke resultater har netværket skabt? • Hvilke udfordringer er de sværeste? Afdelingsleder, Miljø Jens Dalgaard, Aalborg Kommune 15.10 Pause med kaffe/te

6 | MILJØLOVGIVNING 2016


15.25 CASE: Cirkulær økonomi og bæredygtige samarbejder I ROCKWOOL A/S arbejder man med mange forskellige bæredygtige projekter. Formål, forventede gevinster og udfordringer kan variere fra projekt til projekt, men for dem alle gør det sig gældende, at de bidrager positivt til ROCKWOOLs overordnede strategi i forhold til cirkulær økonomi og miljøregulering. Dette indlæg vil give et indblik i, hvordan man hos ROCKWOOL arbejder med de forskellige projekter: • Hvilke typer af bæredygtige projekter arbejder man med hos ROCKWOOL? • Hvilke resultater ønsker man at opnå – økonomiske, marketingmæssige, miljømæssige eller nogle helt andre? • Hvad er de vigtigste learnings hos ROCKWOOL? Miljø- og sikkerhedschef Berit Kjerulf, ROCKWOOL Skandinavien 16.05 Opsummering 16.10 Konferencens første dag slutter

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER BUILDING GREEN 2.-3. november 2016 København UDBUDSKONFERENCEN Konference den 9.-10. november 2016 København JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE OG ANLÆG Konference den 24.-25. januar 2017 København Læs mere på www.insightevents.dk MILJØLOVGIVNING 2016 | 7


PROGRAM DAG 2 – 8. DECEMBER 2016 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Introduktion ved ordstyreren MILJØRETSPRAKSIS 09.05 Aktuel Miljøretspraksis – udvalgte domme og emner Indlægget vil give det årlige indblik i aktuelle domme, som har relevans for miljøvirksomheder. Professor Peter Pagh, Københavns Universitet 10.05 Pause med kaffe/te SEVESO III 10.15 Den nye Risikobekendtgørelse Den 1. maj 2016 trådte den nye Risikobekendtgørelse i kraft, som gennemfører Seveso III direktivet. Dette indlæg vil give indblik i de væsentligste nye forhold, samt gøre opmærksom på mulighederne for at søge hjælp i risikomyndighedernes fælles håndbog. Indlægget kan også være relevant for virksomheder med oplag af kemiske stoffer, som er i tvivl om hvorvidt de er omfattet af bekendtgørelsen. • Hvad er de væsentligste nye forhold i bekendtgørelsen? • Risikohåndbogen: Hvorfor, hvad og hvordan? Toksikolog Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen 10.40 Paragraf 11 Et af de nye elementer i Risikobekendtgørelsen er § 11, som forpligter kolonne 3-virksomheder til at udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed og eventuelt en sikringsplan for at forebygge forsætlige skadevoldende handlinger. Men hvorfor skal de det, hvordan skal det gribes an, og hvilke konsekvenser har det for de berørte virksomheder? Specialkonsulent Katia Skovgaard West & specialkonsulent Henrik Kildsgaard Jensen, Rigspolitiet, National Beredskabsafdeling 11.15 Pause med kaffe/te 8 | MILJØLOVGIVNING 2016


11.30 Den nye Risikobekendtgørelse – konkrete erfaringer Den nye Risikobekendtgørelse stiller skærpede krav på en række områder. Udover terrorforhold er det bl.a. nyt, at der er krav om vurdering af risiko fra f.eks. klimaforandringer og dominoeffekt fra naboer. Dette indlæg vil vise konkrete eksempler på nogle af de nye typer risici, som skal vurderes – samt give praktiske anvisninger på, hvordan arbejdet kan gribes an. Seniorkonsulent Uffe Sønderhousen NIRAS 12.30 Frokost OPDATERING 13.30 NYT fra Miljøstyrelsen om virksomhedsregulering Digitalisering af ansøgninger om miljøgodkendelser, den nye DMA platform, nye bekendtgørelser og vejledninger, samt BAT konklusioner og BREF dokumenter fra EU er nye tiltag, man skal holde sig opdateret på. Dette indlæg har til formål at besvare nogle af de aktuelle spørgsmål i relation til virksomhedsregulering på miljøområdet. Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen 14.10 Pause med kaffe/te 14.25 3 ½ år med Basistilstandsrapporter Reglerne om basistilstandsrapporter, BTR trådte i kraft 7. januar 2013 og året efter udsendte EU-Kommissionen den 8 trins-vejledning, der i dag anvendes. Udarbejdelse af en BTR kan efter 3 ½ år stadig være en lang og omkostningstung proces, da nuværende anvisninger stadig opleves ikke at være tilstrækkelig konkrete. Dette indlæg giver svar på følgende: • Hvad udløser krav om basistilstandsrapport og hvornår er risiko for jord og grundvandsforurening tilstrækkelig belyst? • Hvilke udfordringer er der, når oplæg til teknisk undersøgelse skal faslægges; kan indikatorparametre benyttes, skal der udtages både jord og vandprøver, hvad er tilstrækkelig dokumentation? • Er der værktøjer/informationer fra andre regelsæt, som kan lette arbejdet, og/eller er der behov for nyt? • Hvilke erfaringer og udfordringer har EKOKEM haft med BTR, herunder til efterfølgende krav om monitering? Markedschef Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS & Manager of Environment, Health and Safety DK Eva Lund, EKOKEM MILJØLOVGIVNING 2016 | 9


PROGRAM DAG 2 – 8. DECEMBER 2016 15.10 Pause med kaffe/te TILSYN 15.20 Tilsyn og håndhævelse Tilsynsmyndigheden er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold og til at gennemføre tilsyn på de enkelte virksomheder. Nogle regelsæt på miljøområdet foreskriver regelmæssige tilsyn, mens andre regelsæt ikke indeholder krav til tilsynets hyppighed. Konstateres et ulovligt forhold på en ejendom, rejser det spørgsmål om, hvem der er adressat for påbud om lovliggørelse, og om forholdet skal lovliggøres fysisk eller retligt. For en virksomhed er det afgørende at kende sine rettigheder og pligter i en tilsyns- og håndhævelsessituation. Under dette indlæg vil vi blandt andet se på følgende spørgsmål: • Hvornår skal miljømyndigheden på tilsyn og hvilke oplysninger kan kræves udleveret af virksomheden? • Hvem er adressat for et påbud om lovliggørelse, og hvordan håndhæves et ulovligt forhold? • Hvilke regler gælder for tilsynet og den efterfølgende håndhævelse, og hvordan spiller de forvaltningsretlige principper ind på mulighederne for tilsyn og håndhævelse? Advokat, partner Henriette Soja, Horten 16.05 Opsummering 16.10 Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Helene Henriksen, telefon 41 95 14 24, e-mail hh@insightevents.dk. 10 | MILJØLOVGIVNING 2016


PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen Miljølovgivning 2016 afholdes den 7.-8. december 2016 i CPH Conference ved DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V, Tlf.: 33 29 80 00, www.dgi-byen.dk

PARKERING

Der er mulighed for parkering i DGI-byens eget P-hus, der har 192 pladser. P-huset ligger centralt med indkørsel fra Ingerslevsgade, 1704 København V. En dagsbillet koster kr. 190,- www.dgi-byen.dk/parkering/ Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

OVERNATNING

Insight Events henviser til DGI-byen for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på tlf. 33 29 80 70.

KONFERENCEPRIS

Konference

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

E ARLY BIRD! Tilmelding senest 28. oktober 2016 12.495,-

Tilmelding senest 18. november 2016 13.495,-

Tilmelding efter 18. november 2016 14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Insight Events ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, info@insightevents.dk, www.insightevents.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71. MILJØLOVGIVNING 2016 | 11


Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TIL MELDING TIL INSIGHT E V ENT S KONFERENCE MILJØLOVGIVNING 2016 | 7. & 8. DECEMBER 2016 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

JEG ØNSKER AT DELTAGE:

EARLY BIRD! Tilmelding senest 28. oktober 2016

Tilmelding senest 18. november 2016

Tilmelding efter 18. november 2016

12.495,-

13.495,-

14.495,-

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: (+45) 35 25 35 45 info@insightevents.dk

Venligst oplys registeringskode – se adressefelt

www.insightevents.dk Insight Events, Silkegade 17, st., 1113 København K

16kemi

Sæt X

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Miljølovgivning 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you