Page 1

KONFERENCE | 13. & 14. maj 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/rif

fødevare lovgivning

Ændringer i EU-lovgivningen | Den nye mærkningsforordning | Ernærings- og sundhedsanprisninger | Vildledende markedsføring og produktefterligninger Hør talere fra: Landbrug & Fødevarer | Danish Dairy Board Brussels s.a. | Fødevarestyrelsen | Horten | FORCE Technology | Nordic Sugar | Eurofins Steins Laboratorium A/S | Eurofins Product Testing

I samarbejde med:


fødevare lovgivning 2014 For 11. år i træk inviterer IBC Euroforum til konferencen Fødevarelovgivning. Vi er glade for endnu engang at kunne invitere til denne begivenhed, som giver en faglig opdatering omkring fødevarelovgivning samtidig med der bliver skabt gode rammer for værdifuld erfaringsudveksling med kolleger i branchen. Fødevareområdet er et af de mest regulerede i EU, så der er nok at sætte fokus på. Du kan se frem til to spændende dage med oplæg og debat omkring nye regler, aktuelle problemstillinger og praktisk håndtering af lovgivningsmæssige krav.

Emnerne på dette års konference

• • • • • • • • • •

Fødevarelovgivning 2014 Ændringer i EU-lovgivningen Den nye mærkningsforordning, som træder i kraft december 2014 - Generel mærkning Ny offentlighedslov – hvad betyder ændringerne for virksomhederne? Ernærings- og sundhedsanprisninger Vildledende markedsføring og produktefterligninger Reklamation / Recall Procesudstyr og hygiejnisk design Tilsætningsstoffer i sukker, må man det? Analyser

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til nogle spændende og udbytterige dage. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

2


talerliste Ordstyrer: Partner Martin Dræbye Gantzhorn Horten talere: Chefkonsulent Morten Damkjær Nielsen Fødevare- & Veterinærpolitik Landbrug & Fødevarer Erhvervspolitisk chef Kirsten Holm Svendsen Danish Dairy Board Brussels s.a. Cand.brom., Ernæring Dagny Løvoll Warming Cand.techn.al, Ernæring Anne Scott Fødevarestyrelsen

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 12 LEKTIONER IBC Euroforums juridiske konferencer herunder Fødevarelovgivning 2014 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

Partner Martin Dræbye Gantzhorn Advokat Maria Kjer Hedegaard Advokatfuldmægtig Christian Marquard Svane Partner Martin Dræbye Gantzhorn Advokatfuldmægtig Maria Vilfort Horten Konsulent og mejeriingeniør Annette Baltzer Larsen FORCE Technology Corporate Sustainable Development / Specialist Regulatory Affairs Marianne Bergstrøm Matzen Nordic Sugar Kvalitetschef, Scient i kemi og biologi med Ph. D i masseespektrometri Carsten Theisen Pedersen Eurofins Steins Laboratorium A/S Consultant M.Sc. Microbiology Mette Damgaard Kristensen Eurofins Product Testing

3


program | tirsdag den 13. maj 2014 09.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

10.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post IBC Euroforum

10.05

Introduktion ved ordstyreren Partner Martin Dræbye Gantzhorn Horten

10.10

Fødevarelovgivning 2014 • Den fødevarepolitiske dagsorden – hvor er vi på vej hen? • Ny lovgivning nationalt og internationalt – fødevareindustrien i internationalt perspektiv Chefkonsulent Morten Damkjær Nielsen, Fødevare- & Veterinærpolitik, Landbrug & Fødevarer

11.00

Pause med kaffe/te

11.10

Ændringer i EU-lovgivningen • Nye tiltag • Hvordan holde sig opdateret? Erhvervspolitisk chef Kirsten Holm Svendsen Danish Dairy Board Brussels s.a.

11.55

Pause med kaffe/te

12.10

Den nye mærkningsforordning, som træder i kraft december 2014 – Generel mærkning • Status på den nye fødevareforordning inkl. fokus på de dele, der afhænger af rapporter og gennemførelsesbestemmelser fra kommissionen • Hvor langt er man med fortolkningsspørgsmål? • Regler for oprindelsesmærkning Fuldmægtig, cand.jur. Nina Læssø Jakobsen ,Fødevarestyrelsen

4


13.00

Frokost

14.00

Ny offentlighedslov – hvad betyder ændringerne for virksomhederne? • Den nye offentlighedslov trådte i kraft den 1. januar 2014 – hvad betyder den for min virksomhed? • De væsentligste ændringer i forhold til den ”gamle” offentlighedslov • Konkurrenters adgang til følsomme oplysninger om erhvervsforhold Advokat Maria Kjer Hedegaard, Horten

14.50

Pause med kaffe/te

15.05

Ernærings- og sundhedsanprisninger • Opdatering om den seneste status Cand.brom., Ernæring Dagny Løvoll Warming, Fødevarestyrelsen Cand.techn.al, Ernæring Anne Scott, Fødevarestyrelsen

16.05

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

5


program | onsdag den 14. maj 2014 16.10

Konferencens første dag slutter

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Vildledende markedsføring og produktefterligninger • ”Trends” inden for vildledende markedsføring – ”naturlig”-anprisninger, sammenlignende markedsføring og brug af illustrationer. • Forskelle og ligheder mellem EU-landene • Særligt om produktefterligninger? • Muligheder og fordele ved varemærke- og designretlig beskyttelse? • Hvor tæt på man lægge sig op ad eksisterende produkter? • Hvordan håndteres efterligninger? Advokatfuldmægtig Christian Marquard Svane og partner Martin Dræbye Gantzhorn Horten

10.00

Pause med kaffe/te

10.10

Reklamation / Recall • Hvornår er én reklamation nok til en fuld tilbagetrækning? • Hvordan håndterer vi indikationer på, at reklamationen ikke er ægte - dvs. indikationer på, at et fremmedlegeme er tilsat varen, efter varen har forladt supermarkedet? • Er vi forpligtede til at reagere på henvendelser på vores side på Facebook, Twitter, LinkedIn m.fl.? • Pressehåndtering? (”Undgå en mediestorm”) Advikatfuldmægtig Maria Vilfort, Horten

11.10

Pause med kaffe/te

6


11.25

Procesudstyr og hygiejnisk design Mange aspekter skal være gennemtænkt og opfyldt ved procesudstyr til fødevareindustrien. Der skal være anvendt hygiejnisk design til konstruktion af proceslinien, rengøringsproceduren skal være optimeret og valideret, så der kan produceres fødevaresikre og højkvalitetsprodukter. Der ud over skal det sikres, at det er korrekte materialer, der er anvendt til procesudstyret, således at der ikke sker en afsmitning til fødevaren. Konsulent og mejeriingeniør Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology

12.15

Frokost

13.15

Tilsætningsstoffer i sukker, må man det? • Hvad er sukker? • Sukkerdirektivet • Hvad må tilsættes sukker? • ”Beskyttelse” af navnet/ ordet sukker i andre EU lande • Sultesukker må/kan ikke være et sukker • Tilsætningsstof-forordningen med andre øjne Corporate Sustainable Development / Specialist Regulatory Affairs Marianne Bergstrøm Matzen Nordic Sugar

14.00

Pause med kaffe/te

14.15

Analyser og lovgivning Kvalitetschef, Cand. Scient i kemi og biologi med Ph. D i masseespektrometri Carsten Theisen Pedersen, Eurofins Steins Laboratorium A/S Fødevarekontaktmaterialer og migration Consultant M.Sc. Microbiology Mette Damgaard Kristensen, Eurofins Product Testing

15.30

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.45

Konferencen slutter

7


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Fødevarelovgivning 2014 afholdes den 13. og 14. maj 2014 på: Hotel skt. Petri Krystalgade 22 1172 København Tel. 33 45 91 00 www.sktpetri.dk Parkering Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Overnatning IBC Euroforum henviser til Hotel Skt. Petri for bestilling af hotelværelser. Kontakt Hotel Skt. Petri på telefon 33 45 91 00.

IBC Euroforum ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | 8


Konferencepris EARLY BIRD

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 11. april 2014

Tilmelding senest 2. maj 2014

Tilmelding efter 2. maj 2014

10.995,-

11.995,-

12.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

info@ibceuroforum.dk | www.ibceuroforum.dk | Giro 3 93 14 55 | CVR-nr 24 24 03 71 9


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T i l m e l d i n g t i l i b c e u r o f o r u m ko n f e r e n c e

Fødevarelovgivning 2014

Konference 13. & 14. maj 2014 Navn Stilling Afdeling E-mail

Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Tilmelding senest 2. maj

Tilmelding efter 2. maj

10.995,-

11.995,-

12.995,-

Konference

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 registration@ibceuroforum.dk

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/rif

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

14rif

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD Tilmelding senest 11. april

Fødevarelovgivning 2014