Page 1

Konference • København • 23. & 24. september 2014 www.ibceuroforum.dk/liv

Liv & Pension 2014 Årets talerpanel:

Direktør Per Bremer Rasmussen Forsikring & Pension Direktør Søren Andersen Willis Direktør Peter Hermann PFA Pension Direktør Kim Johansen SEB Pension Adm. direktør Hasse Jørgensen Sampension

Head of Human Capital Jannik Andersen Aon CEO Carsten Stendevad ATP Koncernen Vicedirektør Jan Parner Finanstilsynet CEO Dima Rifai Paradigm Change Capital Partners (UK) Head of Investor Relations Jonas Börjesson BRUMMER & PARTNERS (SE) Sponsorer:

I samarbejde med:

Salgsdirektør Jesper Steensen SEB Pension Michael Leth Strategisk fastholdelse og vækst PFA Pension Investeringschef Henrik Nøhr Poulsen Industriens Pension CFO Lars Wallberg LD


Liv & Pension 2014 Det er med stor fornøjelse, at vi for 9. år i træk inviterer til konferencen Liv & Pension – vi glæder os til at byde dig velkommen til denne årligt tilbagevendende begivenhed, der har markeret sig som en af de vigtigste begivenheder i den danske liv- og pensionssektor.

Mere indhold • Mere viden • Større udbytte Konferencen giver dig to dage fyldt med fagligt indhold på et højt niveau præsenteret af pensionssektorens topledelse og markerer sig yderligere ved, at du med to spor har mulighed for at fordybe dig i det område, der har din største interesse. Det ene med fokus på kunderne, det andet med fokus på investering.

I år kigger vi også ud over landets grænser for at få eksperters bud på fremtidens investeringer og det er med stor glæde at vi kan præsentere både Head of Investor Relations Jonas Börjesson, BRUMMER & PARTNERS og CEO Dima Rifai, Paradigm Change Capital Partners.

målgruppe for konferencen

Direktører, økonomer, markedschefer, udviklingschefer, kundechefer, rådgivningschefer, mæglere, projektledere, økonomichefer, afdelingsdirektører fra liv- og pensionsbranchen og den finansielle sektor generelt. Derudover også konsulenter, som arbejder med kunder inden for liv & pension samt andre med interesse i og ansvar for liv & pension. Konferencen har eksisteret siden 2006. I diagrammet ses deltagerprofilen for konferencen. 6% 14 % 8%

2%

Afdelingschef

Pensionschef

Aktuar

Salg/marketingchef

Direktør

Forretningsudviklingschef

Konsulent/rådgiver

Økonom

Kundechef

17 %

25 %

4% 9% 14 %

2


talerliste Konferencen giver dig et unikt indblik i branchens mest aktuelle udfordringer og muligheder I år sætter vi fokus på: • Det danske pensionssystem • Hvordan ser fremtidens pensionsprodukt ud? • Flyt fra garanti til markedsrente • Pensionsprodukter med garanteret afkast • Pensionstjek og differentieret rådgivning • Risiko og investering – et kundeperspektiv • Hvordan skaber vi mest mulig værdi for fremtidens pensionister? • Status fra Finanstilsynet • Future Investments: Opportunities and Risks • Fremtidens investeringstrends • Best practice omkring brug af mobile løsninger i salgs- og rådgivningssituationer • Risiko på markedsrenteprodukter • Investeringsmæssige udfordringer i det lave renteniveau • Ændring af forretningsmodel for investeringsforvaltning gennem anvendelse af strategisk outsourcing Jeg ser frem til at byde dig velkommen til to spændende dage med gode muligheder for at blive fagligt inspireret og netværke med kolleger på tværs af branchen Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

Direktør Per Bremer Rasmussen Forsikring & Pension Direktør Søren Andersen Willis Direktør Peter Hermann PFA Pension Direktør Kim Johansen SEB Pension Adm. direktør Hasse Jørgensen Sampension Head of Human Capital Jannik Andersen Aon CEO Carsten Stendevad ATP Koncernen Vicedirektør Jan Parner Finanstilsynet CEO Dima Rifai Paradigm Change Capital Partners Head of Investor Relations Jonas Börjesson BRUMMER & PARTNERS Salgsdirektør Jesper Steensen SEB Pension Michael Leth, Strategisk fastholdelse og vækst PFA Pension Investeringschef Henrik Nøhr Poulsen Industriens Pension CFO Lars Wallberg LD

Ordstyrer Partner Claus Høyer Madsen, PA Consulting 3


sponsorer

Accenture is helping its insurance, banking and capital markets clients meet the operational, technology, customer relationship and risk challenges of a changed industry to gain competitive advantage and achieve high performance. Accenture works with the world's leading financial institutions, delivering proven experience and research-based insights.

Hos ALOC har vi specialiseret os i at udvikle software til finansiel styring. Det er midlet. Målet er at styrke vores kunders konkurrenceevne. Vi har siden 1985 udviklet software til vores kunder i det finansielle marked og dækker med vores løsninger behovet for portefølje- og risikostyring samt rapportering. Med en kundeorienteret tilgang til markedet og langvarige kunderelationer har vi udviklet os til i dag at være 75 medarbejdere fordelt på vores hovedkontor i Odense og en afdeling i Norge. Læs mere på www.aloc.dk

Visma leverer it-konsulenter og it-løsninger til den offentlige sektor, liv & pension samt udvalgte brancher i den private sektor. Ydelserne spænder lige fra at hjælpe organisationer og virksomheder med at analysere deres behov over design af it-løsninger til udvikling, integration, vedligehold, support og forvaltning af systemer og applikationer. Visma Consulting A/S indgår i Visma-koncernen, der beskæftiger flere end 5.600 medarbejdere fordelt over hele Norden. Visma Consulting har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Litauen og beskæftiger 500 medarbejdere.

4


Program • 23. september 2014 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Partner Claus Høyer Madsen, PA Consulting Group

09.10

Det danske pensionssystem • Hvilken betydning har det for samfundet og for den enkelte? • Hvordan ser det ud i forhold til udlandet? • Hvilke udfordringer står det overfor? • Hvordan løser vi dem? Direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension

10.00

Pause med kaffe/te

10.15

Hvordan ser fremtidens pensionsprodukt ud? I takt med bevægelsen væk fra traditionelle garanterede pensionsprodukter oplever vi en voldsom differentiering i typer af pensionsprodukter. I øjeblikket er markedet en kæmpe blanding af rene livscyklusprodukter, traditionelle garanterede produkter, traditionelle gennemsnitsrenteprodukter uden garanti, nye gennemsnitsrenteprodukter uden garanti, livcyklusprodukter med garanti etc. Pensionsprodukter er i forvejen voldsomt komplicerede for den almindelige dansker at forstå, og vi har altså nu et marked, som er blevet endnu sværere at gennemskue. Hvordan vil de kommende års pensionsprodukter komme til at se ud – og hvordan sikrer vi forbrugerne en rimelig indsigt i markedet? Direktør Søren Andersen, Willis

11.00

Pause med kaffe/te

5


Program • 23. september 2014 11.15

Flyt fra garanti til markedsrente • Status i branchen • Udfordringer • Mulige veje Migreringsbonus • Efter gennemsnitmetoder eller individuelle metoder – fordele og ulemper, herunder ved den metode tilsynet nu (snart) har valgt. Direktør Peter Hermann, PFA Pension

12.05

Frokost

13.05

Pensionsprodukter med garanteret afkast Tiden er ved at løbe fra pensionsordninger, hvor kunderne har garanteret et minimumsafkast mange år frem – men hvad skal erstatte dem? Direktør Kim Johansen, SEB Pension

13.50

Pause med kaffe/te

14.05

Pensionstjek og differentieret rådgivning • Kan effektiv brug af selvbetjent pensionstjek være en vej til at spare omkostninger og sikre fokus på de medlemmer / kunder, som har et reelt behov for justering af deres pensionsordning? • Hvordan sikrer man en helhedsorienteret rådgivning, hvor ”one size” ikke passer til alle, men som samtidig er omkostningseffektiv? Adm. direktør Hasse Jørgensen, Sampension

14.50

Pause med kaffe/te

15.05

Risiko og investering – et kundeperspektiv • Forstår kunderne begrebet ”risiko”, når vi snakker investering af opsparingen? • Afdækning af risiko til valg af investeringsprofil - Hvad gør vi i Aon? - Hvad gør branchen? • Risiko i de forskellige opsparingsprodukter, og hvad kunden skal forholde sig til? Head of Human Capital Jannik Andersen, Aon

6


15.50

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.00

Konferencens første dag slutter

16.05 – 17.00

Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen.

7


Program • 24. september 2014 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Hvordan skaber vi mest mulig værdi for fremtidens pensionister? ATP bidrager sammen med folkepensionen til økonomisk grundtryghed for stort set alle landets pensionister og indgår dermed i det fundament, som andre pensioner bygger ovenpå. Ni ud af ti folkepensionister, 915.300 personer, modtager i dag en livsvarig pension fra ATP, og for halvdelen af landets folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen. CEO Carsten Stendevad, ATP Koncernen

09.55

Pause med kaffe/te

10.10

Status fra Finanstilsynet Finanstilsynets mange ændringer i 2014 – blandt andet • Omvalg i liv og pension • Ændrede regnskabsregler • Prudent person principle • Solvens II (Parlamentet ventes at vedtage forordningerne i september måned) • Ny ledelsesbekendtgørelse for pensionsområdet Vicedirektør Jan Parner, Finanstilsynet

11.20

Pause med kaffe/te

11.35

Future Investments: Opportunities and Risks The investment landscape is continuously shifting in sync with cyclical trends. What are some of the key structural changes underlying this cyclicality and their long term effects on investment decisions, in terms of: • Emerging investment opportunities • Regulatory drivers • New business models CEO Dima Rifai, Paradigm Change Capital Partners (UK) A dynamic senior executive, Dima’s career spans over 20 years of accomplishment across technology, investment banking and low carbon energy. Over the last decade, she has established and developed several global, high-growth businesses in both finance and low carbon. This was preceded by a long career in investment banking at Deutsche Bank, JP Morgan, Greenwich Capital, RBS and ultimately ABN AMRO, where she built and ran a global distribution platform across all asset classes to the wealth market. As a seasoned professional, Dima brings a unique grasp of the global commercial landscape combined with a detailed understanding of the key drivers. Dima was recently selected by Mayor Johnson as one of his London Business Ambassadors and travelled with him to the Middle East to promote London as a leading destination to do business and invest.

12.20

Frokost

8


13.20

Fremtidens investeringstrends • Fremtidens investeringer – alternative investeringer en naturlig del av en portfölj • Hedgefondmarknaden - trender Head of Investor Relations Jonas Börjesson, BRUMMER & PARTNERS (SE)

14.05

Pause med kaffe og kage

Konferencen fortsætter i to spor: 14.20

Spor 1: Kunderelaterede emner

SPOR 2: Investeringer

Best practise omkring brug af mobile løsninger i salgs- og rådgivningssituationer Onlineløsningerne til kunderne – og hvordan man får kunderne til rent faktisk at bruge selvbetjeningsløsningerne? Egner pension sig overhovedet til selvbetjening?

Investeringsmæssige udfordringer i det lave renteniveau • Hvad gør man investeringsmæssigt – udfordringer i pensionsbranchen med det lave renteniveau samtidig med garantirenten? • Hvad er løsningen? Hvordan kommer vi videre? • Selskaberne forsøger at flytte til markedsrente – FT har lavet en opgørelse, at de kunder der flyttes, modsvares af kunder på den gamle ordning, som fortsat indbetaler – der er således status quo på kapitalsiden. Investeringschef Henrik Nøhr Poulsen Industriens Pension

Salgsdirektør Jesper Steensen, SEB Pension

15.05

Pause

Pause

15.20

Risiko på markedsrenteprodukter Hvordan beskriver vi risikoen over for kunden, og hvordan skal kunden forholde sig til selskabernes forskellige aktieandele indenfor samme risikoklasse (f.eks. mellem risiko)? Michael Leth, Strategisk fastholdelse og vækst PFA Pension

Ændring af forretningsmodel for investeringsforvaltning gennem anvendelse af strategisk outsourcing LD har mødt sin strategiske udfordring, der indebærer et langsigtet fald i den forvaltede formue, ved at ændre sin forretningsmodel for investeringsforvaltning. LD har med udgangspunkt i værdikæden valgt en model med omfattende outsourcing baseret på konsekvent konkurrenceudsættelse. CFO Lars Wallberg, LD

16.05

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.10

Konferencen slutter

Konferencen slutter 9


praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Liv & Pension 2014 afholdes den 23. og 24. september 2014 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD!

Tilmelding senest 15. august 2014

Tilmelding senest 5. september 2014

Tilmelding efter 5. september 2014

Kr. 11.995,-

Kr. 12.995,-

Kr. 13.995,-

Husk at vælge spor til konferencens 2. dag, når du tilmelder dig. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45 , info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

10


andre spændende arrangementer

Konkurrenceret Konference i København 16. & 17. september 2014

Contract Management Konference i København 23. & 24. september 2014

Selskabsret Konference i København 22. & 23. oktober 2014

Risk Management i den finansielle sektor Konference i København 12. & 13. november 2014

Læs mere på www.ibceuroforum.dk

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Til m eldi n g til I BC E u r o fo r um Ko n fere n ce n

LIV & PENSION 2014 • København • Konference den 23. og 24. september 2014 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak

Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage:

alle priser er ekskl. moms

EARLY BIRD!

Konference SPOR 1 SPOR 2

Tilmelding senest 15. august

Tilmelding senest 5. september

Tilmelding efter 5. september

kr. 11.995,-

kr. 12.995,-

kr. 13.995,-

sådan kan du tilmelde dig:

35 25 35 45

Husk at sætte kryds ved det ønskede spor

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/liv registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

14liv

Sæt X

Liv & Pension 2014  
Liv & Pension 2014