Page 1

KONFERENCE | KØBENHAVN | 16. & 17. SEPTEMBER 2014 WORKSHOP | KØBENHAVN | 18. SEPTEMBER 2014 www.ibceuroforum.dk/kr

KONKURRENCERET Senior International Competition Counsel Gabriel McGann, Coca-Cola Direktør Agnete Gersing, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Dr. Petra Linsmeier, GleissLutz, München

2014

I samarbejde med:

FOR ADVOKATER KONFERENCE 13 lektioner WORKSHOP 4 lektioner


TALERLISTE

KONKURRENCERET 2014

ORDSTYRERE

Advokat, partner Jens Munk Plum Advokat, partner, Erik Bertelsen Kromann Reumert

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

LETT

Advokat, partner Søren Zinck

EU KOMMISSIONEN

Advisor to the Hearing Officers Mette Diget, DG Competition

BECH-BRUUN

Direktør Agnete Gersing Chefkonsulent Kirsten Levinsen Vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen

Advokat, partner Peter Stig Jacobsen

KROMANN REUMERT

Advokat, partner Morten Kofmann Advokat, Bart Creve Kromann Reumert

Advokat, partner Morten Kofmann Advokat, partner Erik Bertelsen Advokat, partner Jens Munk Plum Advokat Hans Jakob Folker Advocaat (Brussels Bar) Bart Creve

GORRISSEN FEDERSPIEL

Advokat, partner Martin André Dittmer

PLESNER

Advokat, partner, LL.M. Christian Karhula Lauridsen

COCA-COLA

Senior International Competition Counsel Gabriel McGann

GLEISSLUTZ, MÜNCHEN

Dr. Petra Linsmeier

2 | Konkurrenceret 2014

WORKSHOP

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE 13 LEKTIONER WORKSHOP 4 LEKTIONER Konkurrenceret 2014 opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet.


KONKURRENCERET 2014 AKTUALITET & FAGLIGHED

Så er det atter blevet tid til IBC Euroforums årlige konkurrenceretskonference. Vi er stolte over for 13. gang at kunne byde myndigheder, virksomheder og advokater velkommen til denne etablerede platform for erfaringsudveksling og opdatering. På de kommende sider kan du mere deltaljeret læse om de enkelte indlægsholdere og temaer. Igen i år leveres præsentationer fra nøgleaktører på området – men lige så vigtigt er det at pointere, at deltagerlisten i høj grad matcher rækken af talere i såvel erfaring som vidensniveau. Under samme tag giver det afsæt for en kvalificeret debat, der er fundamentet for konferencen.

WORKSHOP: KONKURRENCERETTENS PARADOKSER Efter konferencen afholdes workshoppen Konkurrencerettens paradokser. I arbejdet med konkurrenceret opstår situationer, hvor man tvinges til at forholde sig til indbyrdes modstridende begreber, eller hvor resultatet bare overrasker. Det er en del af konkurrencerettens DNA. Under workshoppen gennemgås sådanne temaer under inddragelse af deltagernes spørgsmål og erfaringer. Jeg håber at årets program falder i din smag, og vil se frem til at byde dig og dine kollegaer velkommen. Med venlig hilsen

Henrik Ulander Adm. direktør IBC Euroforum Konkurrenceret 2014 | 3


PROGRAM | TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2014 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

ÅRET I OVERBLIK – DEN DANSKE VINKEL 09.10

KEYNOTE Scenen sættes

09.40

Det årlige brush-up Her får du en gennemgang af de vigtige sager, nye tendenser og forventninger til fremtiden. Chefkonsulent Kirsten Levinsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Advokat, partner Morten Kofmann, Kromann Reumert (der vil være pause undervejs i indlægget)

12.00

Frokost

Konkurrencestyrelsens indsatsområder i den kommende tid. Direktør Agnete Gersing, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

FUSIONER 13.00

Håndtering af fusionssager fra Konkurrencestyrelsens perspektiv Vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

4 | Konkurrenceret 2014


13.45

Pause med kaffe/te

14.00

Fusioner • Udvalgte problemstillinger • Ny praksis Advokat, partner Martin André Dittmer, Gorrisen Federspiel

EU-OPDATERING OG KONSORTIER 15.00

Overblikket over EU-konkurrenceretten • Vigtigste nye sager • Nyeste kartelpraksis • Ny lovgivning • Hvad bringer fremtiden Advocaat (Brussels Bar) Bart Creve, Kromann Reumert

15.45

Pause med kaffe/te

16.00

Konkurrenceretlig vurdering af konsortiesamarbejde • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning om konsortier • Udvalgt praksis på området • Praktisk håndtering af den konkurrenceretlige udfordring Advokat, partner, LL.M. Christian Karhula Lauridsen, Plesner

16.50

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

17.00

Konferencens første dag slutter

Konkurrenceret 2014 | 5


PROGRAM | ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

MISBRUG 09.05

Misbrug – begreber, seneste praksis og tendenser • Rabatter og priser • Andre misbrugsformer, parallelimport Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

10.30

Pause med kaffe/te

10.45

KEYNOTE Managing Anti-trust Risks and Compliance

11.35

DEBAT

12.10

Frokost

Senior International Competition Counsel Gabriel McGann, Coca-Cola Håndtering af risiko og compliance i et dansk perspektiv Hvad er de aktuelle risiko- og complianceudfordringer i et dansk perspektiv, oplæg og debat. Modereres af advokat, partner Morten Kofmann, Kromann Reumert

UDVALGTE EMNER 13.10

KEYNOTE Internet Distribution

• Online sale & platforms • Latest developments from the Bundeskartelamt Dr. Petra Linsmeier, GleissLutz, München

6 | Konkurrenceret 2014


14.00

Pause med kaffe/te

14.15

Erstatningsdirektivet – erstatning for konkurrencelovovertrædelser Man har over de seneste år oplevet et stigende antal erstatningssager i kølvandet på konkurrencesager. Adgangen til erstatning indebærer store muligheder og risici for virksomhederne. Retsstillingen vil blive belyst med afsæt i de ledende domme fra EU og Danmark og forslaget til direktiv om erstatning for konkurrencelovsovertrædelser. Særlig fokus vil være på timingen af erstatningssagen og samspillet mellem erstatningssagen og konkurrencesagen, håndteringen af fortrolige oplysninger, bevisregler og bevissikring, overvæltning, tabsopgørelsen og forumshopping. Advokat, partner Søren Zinck, LETT

15.00

Access to File / Disclosure Bliv opdateret på udviklingen i såvel EU som Danmark Advisor to the Hearing Officers Mette Diget, EU Kommissionen, DG Competition Advokat, partner Peter Stig Jacobsen, Bech-Bruun

15.50

Pause med kaffe/te

16.00

Legal Privilege Advokat Hans Jakob Folker, Kromann Reumert

16.45

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.50

Konferencen slutter

Konkurrenceret 2014 | 7


WORKSHOP

KONKURRENCERERETTENS PARADOKSER TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2014 I arbejdet med konkurrenceret opstår situationer, hvor man tvinges til at forholde sig til indbyrdes modstridende begreber, eller hvor resultatet bare overrasker. Det er en del af konkurrencerettens DNA. Under workshoppen gennemgås sådanne temaer under inddragelse af deltagernes spørgsmål og erfaringer.

TEMAER • • • • • •

Økonomisk enhed kontra kontrolbegrebet Minoritetsposter, bestyrelsesposter hos konkurrenter og informationsudveksling Til formål eller til følge? Moderselskabsansvar i bødesager Det kontrafaktiske scenarie Bevisbyrderegler

WORKSHOPPENS UNDERVISERE Advokat, partner Morten Kofmann, Kormann Reumert Advokat, Bart Creve, Kromann Reumert

TIDSPLAN Kl. 08.30 Registrering og udlevering af deltagermateriale. Morgenkaffe/te Kl. 09.00 Workshoppen starter Kl. 11.30 Let frokost mens workshoppen fortsætter Kl. 13.00 Workshoppen slutter Der vil være pauser undervejs 8 | Konkurrenceret 2014


ANDRE JURIDISKE ARRANGEMENTER CONTRACT MANAGEMENT Strategisk & forretningsmæssig værdi Konference 23. & 24. september 2014

SELSKABSRET 2014 Konference 22. & 23. oktober 2014

EU-UDBUD 2014

Konference 11. & 12. november 2014

Konkurrenceret 2014 | 9


PRAKTISKE OPLYSNINGER KONKURRENCERET 2014

Afholdelsesdato og -sted Konferencen Konkurrenceret 2014 den 16. og 17. september 2014 samt workshoppen Konkurrencerettens paradokser den 18. september 2014 afholdes i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

10 | Konkurrenceret 2014


Konferencepris Konference & workshop Konference Workshop

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 27. juni 2014

Tilmelding senest 29. august 2014

Tilmelding efter 29 . august 2014

15.995,12.995,5.995,-

16.995,13.995,5.995,-

17.995,14.995,5.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Konkurrenceret 2014 | 11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T I L M E L D I N G T I L I B C E U R O F O R U M KO N F E R E N C E & WO R K S H O P

KONKURRENCERET 2014

København • Konference den 16. & 17. september • Workshop den 18. september 2014

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

JEG ØNSKER AT DELTAGE: Konference & workshop Konference Workshop

Tilmelding senest 29. august

Tilmelding efter 29. august

15.995,12.995,5.995,-

16.995,13.995,5.995,-

17.995,14.995,5.995,-

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: 35 25 35 45

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

www.ibceuroforum.dk/kr registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

14kr

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 27. juni

Konkurrenceret 2014  

Den årlige konference om konkurrenceret er det oplagte forum for virksomhedsjurister, advokater og andre, der beskæftiger sig med konkurrenc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you