Page 1

KONFERENCE  25. februar 2014

www.ibceuroforum.dk/avm

Værdiansættelse af sikkerheder Med fokus på ejerboliger og anvendelse af automatiske værdiansættelsesmodeller Finansiel Stabilitets værdiansættelse af ejendomme ved afvikling af lån  Regnskabspraksis  Modellering af ejendomsværdier for ejerboliger  Praktisk erfaring


konference

talerliste Rådgivnings- og vurderingschef

Steen Christian Nielsen Finansiel Stabilitet A/S

Casper Andersen

Standard & Poor’s European Covered Bond Ratings Structured Finance

Head of Collateral Valuation Models Credit Risk Models

Frederik Nybo Petersen Danske Bank

Senior Manager

Kim Søberg Petersen

PwC

Statsautoriseret revisor

Hans Peter Lindegård Buhrkal KPMG

Ordstyrer : Senior Manager

Senior Manager

Jens Erik Nielsen

Jens Erik Nielsen

PwC

PwC

Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


Værdiansættelse

af sikkerheder De senere års voldsomme prisudsving har gjort værdiansættelse af de ejerboliger, der ligger til sikkerhed for udlån til en krævende disciplin. Mangelfuld værdiansættelse af de ejendomme, der har ligget til sikkerhed for bankernes udlån, har fået en stor del af skylden for krakket i en række af de banker, der er havnet hos Finansiel Stabilitet. Senest har Skat været i vælten på grund af fejlbehæftede vurderinger. Med konferencen stilles der skarpt på værdiansættelse af sikkerheder med fokus på ejerboliger og anvendelse af automatiske værdiansættelsesmodeller, og der gives et bud på: • • • • • •

Finansiel Stabilitets værdiansættelse af ejendomme ved afvikling af lån Modelbaserede værdiansættelser i et ratingbureaus perspektiv Regnskabspraksis Modellering af ejendomsværdier for ejerboliger Praktisk erfaring med AVM Vurdering af erhvervsejendomme – metode & værdiudvikling

Vi ser frem til at byde dig velkommen! Venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


program  25. februar 2014 værdiansættesle af sikkerheder 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Senior Manager Jens Erik Nielsen, PwC

09.10

Finansiel Stabilitets værdiansættelse af ejendomme ved afvikling af lån Vurdering af ejendomme i forbindelse med afvikling af udlån med sikkerhed i ejendomme

Rådgivnings- og vurderingschef Steen Christian Nielsen, Finansiel Stabilitet A/S 09.55

Pause med kaffe/te

10.10

Modelbaserede værdiansættelser i et ratingbureaus perspektiv • Værdiansættelsens indflydelse på analysen • S&P’s syn på modelbaserede værdiansættelser

Casper Andersen, Standard & Poor’s – European Covered Bond Ratings Structured Finance 10.55

Pause med kaffe/te

Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


11.05

Regnskabspraksis • Hvilke modeller benyttes, når aktiverne skal vurderes i regnskabsmæssig sammenhæng? • Hvordan indgår tallene i regnskabet? • Værdiansættelsen af de stillede sikkerheder er konjunkturpåvirkede • Skøn over afkastkrav og tidshorisont for afvikling

Statsautoriseret Revisor Hans Peter Lindegård Buhrkal, KPMG 12.00

Frokost

13.00

Modellering af ejendomsværdier for ejerboliger • Metodemæssige overvejelser ved udvikling af automatiske opgørelsesmetoder • Forskellige modeltyper - fordele og ulemper • Drøftelse af, om man skal have flere forskellige modeltyper samtidig • Data • Usikkerhed, præcision og mulige faldgrupper

Senior Manager Jens Erik Nielsen, PwC 13.55

Pause med kaffe/te

14.10

Praktisk erfaring med AVM • Værdifastsættelse af ejendomme – Model kontra fysisk vurdering • Udarbejdelse af model – Data – Anvendelsesområder – Fleksibilitet

Head of Collateral Valuation Models Credit Risk Models Frederik Nybo Petersen, Danske Bank

Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


... program Fortsat

14.55

Pause med kaffe/te

15.10

Vurdering af erhvervsejendomme - metode & værdiudvikling • Hvordan udvikler værdierne sig for erhvervsejendomme? • Hvilke ejendomsklasser og beliggenheder klarer sig bedst nu og fremadrettet? • Værdiansættelsesmodeller er blevet mere omfattende. Gør det markedet mere gennemskueligt? • Hvor langt er branchen nået i forhold til at ensrette standarderne?

Senior Manager Kim Søberg Petersen, PwC 15.45

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.55

Konferencen slutter

andre spændende arrangementer: Finansiel Compliance 11. & 12. marts 2014 København

Kreditporteføljestyring Maj 2014 København

Læs mere på www.ibceuroforum.dk Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


praktiske oplysninger værdiansættesle af sikkerheder Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Værdiansættelse af sikkerheder afholdes den 25. februar 2014 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 24. januar

Tilmelding efter 24. januar

kr. 6.995,-

kr. 7.995,-

Prisen er pr. person og inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send eller ring din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Tlf. 35 25 35 45, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 Værdiansættelse af sikkerheder | Februar 2014


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T il m eldi n g til I B C E u r o f o r u m ko n f ere n ce

Værdiansættelse af sikkerheder Konference  den 25. februar 2014

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen kr. 2.495,- ekskl. moms). Jeg ønsker at deltage:

EARLY BIRD! Tilmelding senest 24. januar

Tilmelding efter 24. januar

kr. 6.995,-

kr. 7.995,-

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45

registration@ibceuroforum.dk

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/avm IBC Euroforum, Silkegade 17, st., 1113 København K

14avm

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

Værdiansættelse af sikkerheder  

De senere års voldsomme prisudsving har gjort værdiansættelse af de ejerboliger, der ligger til sikkerhed for udlån til en krævende discipli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you