Page 1

Konference 28. & 29. oktober 2013 www.ibceuroforum.dk/sr

Selskabsret set fra Højesteret | Ledelsesansvar i praksis | Erhvervsstrafferet | God Selskabsledelse | Revision af Selskabsloven | Aktuel kapitalmarkedsret | Ny lovgivning om erhvervsdrivende fonde

2013

Selskabsret

Hør blandt andre: Højesteretsdommer, dr. jur. Jan Schans Christensen, Højesteret Direktør Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Komitéen for God Selskabsledelse Professor, dr. jur., advokat Erik Werlauff, Aalborg Universitet Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet Vicestatsadvokat Hans Fogtdal, Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet Kontorchef Lars Bunch & kontorchef Jytte Heje Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen

FOR ADVOKATER / REVISORER: KONFERENCE: 12 LEKTIONER/TIMER


Talerliste

selskabsret 2013

Ordstyrer

Højesteret

Partner, advokat Philip Risbjørn Hannes Snellman

Højesteretsdommer, dr. jur. Jan Schans Christensen

obligatorisk efteruddannelse Advokater KONFERENCE 12 LEKTIONER Selskabsret 2013 opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

revisorer KONFERENCE 12 timer

Erhvervsstyrelsen Kontorchef Lars Bunch Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen

Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet Vicestatsadvokat Hans Fogtdal

Aalborg Universitet Professor, dr. jur., advokat Erik Werlauff

Københavns Universitet Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen

Komitéen for God Selskabsledelse Direktør, formand Birgit Aagaard-Svendsen

Selskabsret 2013 lever op til Erhvervsstyrelsens kvalitetskrav for revisorers obligatoriske efteruddannelse i relation til såvel Regnskabsområdet som Resterende 60 timer. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Willis

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for revisorer kan rettes til Erhvervsstyrelsen.

Partner, advokat Christian Th. Kjølbye

Partner Klaus Stubkjær Andersen

Bech-Bruun Partner, advokat Morten Krogsgaard

Plesner PwC Partner Jan Hetland Møller

Selskabsret 2013 | oktober 2013


selskabsret

aktualitet & faglighed

Det er i år 10. gang IBC Euroforum afholder den årlige konference om selskabsret. En konference, som gennem årene er blevet fast mødested for virksomhedsjurister, advokater og andre, der beskæftiger sig med selskabsretten i praksis, og som ønsker at holde sig ajour – med lovgivning, regler og praksis såvel som med andre faglige forhold omkring branchen og dens aktører.

selskabsret 2013 I år indledes konferencen med et sjældent indblik i udviklingen i selskabsretten set fra et dommerperspektiv – således lægger vi ud med et indlæg fra Jan Schans Christensen, der i mange år har holdt indlæg på denne konference om samme emne, dengang som professor i selskabsret, nu som højesteretsdommer. Konferencen i år kommer omkring følgende: • Selskabsret set fra Højesteret • Ledelsesansvar i praksis • Erhvervsstrafferet • God Selskabsledelse • Revision af Selskabsloven • Aktuel kapitalmarkedsret • Ny lovgivning om Erhvervsdrivende Fonde Konferencens faglige kvalitet sikres af en række erfarne indlægsholdere, som repræsenterer de mest relevante aktører på det selskabsretlige område – fra Højesteret, Erhvervsstyrelsen, SØK og Komitéen for God Selskabsledelse til juridiske eksperter i form af professorer og advokater.

TID TIL FORDYBELSE & DIALOG Med baggrund i erfaringerne fra tidligere års selskabsretlige konferencer har vi valgt at prioritere tid til indlæggene, tid til fordybelse og tid til dialog mellem deltagere og indlægsholdere. Derudover er det mellem indlæggene rig mulighed for i løbet af konferencen at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere og talerne. Velkommen på Selskabsret 2013! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum Selskabsret 2013 | oktober 2013


program | 28. oktober 2013 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Partner, advokat Philip Risbjørn, Hannes Snellman

SELSKABSRET SET FRA HØJESTERET 09.10

Selskabsretten og domstolene – nogle tanker om udviklingen i selskabretten set fra et dommerperspektiv Højesteretsdommer, dr. jur. Jan Schans Christensen, Højesteret

10.00

Pause

ERHVERVSSTRAFFERET 10.15

Erhvervsstrafferet – øget fokus på kursmanipulation og insiderhandel • Hvori består SØK’s øgede fokus på markedsmisbrug? • Hvad er det SØK ser og oplever? • Hvad bør virksomheder være særligt opmærksomme på? Vicestatsadvokat Hans Fogtdal, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

11.15

Pause

Selskabsret 2013 | oktober 2013


M&A 11.30

Købesumsregulering i M&A • Modeller for købesumsopgørelse (enterprise value vs. locked box) • Fordele og ulemper ved typiske modeller • Faldgruber i overdragelsesaftaler Partner Jan Hetland Møller, PwC Jan Hetland Møller er leder af Deals i PwC, som beskæftiger sig med rådgivning om M&A-transaktioner. Jan har mere end 15 års erfaring med due diligence, værdiansættelse og rådgivning om købesumsmekanismer.

12.30

Frokost

LEDELSESANSVAR 13.30

Ledelsesansvar og ledelsesarbejde Professor, dr. jur., advokat Erik Werlauff, Aalborg Universitet

14.30

Pause

14.45

Ledelsesansvar – ansvars- og forsikringsmæssige problemstillinger i praksis Partner Klaus Stubkjær Andersen, Willis Cand.jur. Klaus Stubkjær Andersen leder Willis’ afdeling for Financial & Executive risk, der primært håndterer risici og forsikringsløsninger vedrørende bestyrelses- og direktionsansvar, prospektansvar, medarbejderdiskrimination, virksomheds- og it-kriminalitet samt professionelt ansvar.

15.45

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.00

Konferencens første dag slutter

Selskabsret 2013 | oktober 2013


program | 29. oktober 2013 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

GOD SELSKABSLEDELSE 09.05

Hvad er god selskabsledelse? • Baggrunden for de seneste anbefalinger om god selskabsledelse • De nye anbefalinger • Udvalgte fokusområder/problemstillinger Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Komitéen for God Selskabsledelse Birgit Aagaard-Svendsen er til daglig Executive Vice President & CFO hos J. Lauritzen A/S og har været formand for Komitéen for God Selskabsledelse siden 2011. Komitéen offentliggjorde den 6. maj 2013 sine seneste anbefalinger.

10.00

Pause

KAPITALMARKEDSRET 10.15

Aktuel kapitalmarkedsret • Kommende EU-regler • Udvalgte aktuelle problemstillinger • Seneste retspraksis fra OMX og Finanstilsynet Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

11.15

Pause

Selskabsret 2013 | oktober 2013


11.30

Virksomhedsobligationer – strukturering, udstedelse & anvendelse Virksomhedsobligationer nævnes ofte som en del af løsningen på de ændrede forhold på finansieringsmarkedet, herunder finansiering af små og mellemstore virksomheder. • Hvad er de juridiske udfordringer? • Hvordan foreslås de juridiske udfordringer løst i det igangsatte lovforberedende arbejde? • Hvad er erfaringerne indtil videre? Partner, advokat Morten Krogsgaard, Bech-Bruun Morten Krogsgaard har mange års erfaring med finansieringsretlige forhold – som rådgiver og fra tidligere ansættelse i Finanstilsynet. Han bistår som rådgiver danske og internationale finansielle virksomheder på lånegiversiden samt større danske og internationale virksomheder og private equity fonde på låntagersiden.

12.15

Pause

ERHVERVSDRIVENDE FONDE 13.15

Erhvervsdrivende fonde – baggrunden for den kommende lovgivning • Overvejelserne undervejs • Resultatet – Hvor skal vi hen i relation til erhvervsdrivende fonde? – Rapportens forslag Partner, advokat Christian Th. Kjølbye, Plesner Christian Th. Kjølbye var sagkyndigt medlem af Erhvervsfondsudvalget, der i 2012 undersøgte behovet for en modernisering af erhvervsfondslovgivningen. Udvalgets rapport omfatter bl.a. udkast til lovforslag og udkast til anbefalinger for god fondsledelse.

13.45

Den kommende lovgivning om erhvervsdrivende fonde • Hvad er status på den kommende lovgivning? • Hvad er hovedpunkterne i den kommende lovgivning og ændringerne? • Hvad er de praktiske konsekvenser Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen

Selskabsret 2013 | oktober 2013


14.30

Pause

SELSKABSLOVEN 14.45

Revision af Selskabsloven og aktuelle emner I 2013 er der gennemført en revision af Selskabsloven i lyset af de indhøstede erfaringer med loven. Oplægget vil fokusere på denne revision, men enkelte andre aktuelle emner vil også blive inddraget. Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen

16.15

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.20

Konferencen slutter

Andre spændende arrangementer Proaktiv Contract Management Kursus den 3. september 2013 i København

Konkurrenceret 2013

Konference den 10.-11. september 2013 i København

CISG og betydningen af værneting i internationale kontrakter Kursus den 18. september 2013 i København

Jura & strategi

Kursus den 26. september 2013 i København

Rekonstruktion

Konference, november 2013

Læs mere på www.ibceuroforum.dk

Selskabsret 2013 | oktober 2013


Magnus Informatik - viden der fremmer vækst Magnus Informatik er en software- og informationsvirksomhed, der udvikler stærke og dybdegående værktøjer til såvel erhvervslivet som erhvervslivets rådgivere. Vi skaber værdi ved at kombinere information, ekspertise og teknologi i vores løsninger, så vores kunder er i stand til at træffe de bedst mulige beslutninger og arbejde sikkert og effektivt. Vores løsninger understøtter arbejdsprocesser – hvad enten det er i form af informationsdatabaser, softwareprogrammer eller bøger/eBøger. Vores værktøjer og løsninger omfatter: Nyheds- og informationsværktøjer, der sikrer et ajourført overblik over de seneste nyheder samt et korrekt lovgrundlag. Software, der bl.a. sikrer korrekte beregninger ved personskat, budgetlægning mv. Procesværktøjer, der kvalitetssikrer lovregulerede processer, revisionsprocessen og udarbejdelsen af juridiske dokumenter og regnskaber. Desuden laver vi skræddersyede løsninger baseret på elementer fra vores værktøjer og vores dybe kompetencer inden for skat, jura, økonomi og regnskab.

www.magnus.dk Wolters Kluwer Magnus Informatik er en del af den hollandske medievirksomhed Wolters Kluwer. Wolters Kluwer er en af verdens førende udbydere af information, software og serviceydelser inden for skat, revision, regnskab, jura og medicin. Wolters Kluwer er repræsenteret i over 40 lande og beskæftiger omkring 19.000 medarbejdere på verdensplan.

Selskabsret 2013 | oktober 2013


Er du træt af at modtage information der ikke vedrører dig og dine arbejdsopgaver?

Gå ind på www.ibceuroforum.dk/info og vælg præcis de emner, der er relevante for dig, så sørger vi for at tilpasse og sende den specifikke information til dig. Selskabsret 2013 | oktober 2013


praktiske oplysninger selskabsret 2013

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Selskabsret 2013 den 28. og 29. oktober 2013 afholdes i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 30. august

Tilmelding senest 11. oktober

Tilmelding efter 11. oktober

12.995,-

13.995,14.995,Prisen er pr. person og inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, e l s 3k93 a b14s 55, r e CVR-nr t 2 0 1243 24| 03o71 ktober info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk,SGiro

2013


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmeldi n g til I BC E uroforums Ko n fere n ce selskabsret 2013 | 28. & 29. oktober 2013 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage (sæt X)

Tilmelding senest 30. august

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 11. oktober

Tilmelding efter 11. oktober

13.995,-

14.995,-

12.995,sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/sr

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13sr

EARLY BIRD!

Selskabsret 2013  

Det er i år 10. gang IBC Euroforum afholder den årlige konference om selskabsret. En konference, som gennem årene er blevet fast mødested fo...