Page 1

KONFERENCE • KØBENHAVN • 5. OG 6. MARTS 2013

Skatteforhold ved til- og fraflytning Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/skat

• • • • • •

Et perspektiv fra SKAT Vigtige fokusområder i bankens rådgivning Skattepligtsforhold Konsekvenser ved overtrædelse af skattelovene Omstrukturering af selskaber Særlige forhold ved Schweiz, Luxembourg og England Hør talere fra: Skatteadvokaterne Danske Bank International (Luxembourg) KPMG SKAT Rønne & Lundgren PwC CORIT Advisory Advokatgruppen Luxembourg North Star LAW LLP (London)

I samarbejde med

Konferencen er pointgivende for revisorer og advokater: 13 lektioner/timer


Talerliste Konsulent

Statsautoriseret revisor, partner

Mette Refsager

Klaus Okholm

Therese Kemp

SKAT

PwC

Rønne & Lundgren

Senior Manager

Managing director Honorary professor

Ordstyrer:

Lone Bak PwC

Jakob Bundgaard CORIT Advisory P/S

Advokat

Martin Bekker Henrichsen Skatteadvokaterne

Advokat, partner

Advokat

Advokat, partner

Jan Hansen Rønne & Lundgren

Jan Hansen Rønne & Lundgren

Senior Tax Partner

Hans Henrik Bonde Eriksen KPMG

Advokat

Helene Müller Schwiering Advokatgruppen Luxembourg

Associate Director, Head of International Tax

Advokat, partner

Henriette Kühl Olufsen

Benedikte Malling Bech

Danske Bank International (Luxembourg)

North Star Law LLP (London)

Målgruppe for konferencen: Heads of Private Banking, private banking rådgivere, skatterådgivere, skattekonsulenter, kundechefer, formueforvaltere, revisorer, skattejurister og andre med interesse i skatteforhold ved til- og fraflytning.

revisorer og Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE: 13 LEKTIONER/timer

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogramet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til henholdsvis Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Advokatsamfundet.

2


Skatteforhold ved til- og fraflytning Den 5. og 6. marts 2013 byder IBC Euroforum velkommen til konferencen Skatteforhold ved til- og fraflytning. Der er lagt op til to spændende dage, hvor det faglige indhold vil være i højsædet samtidig med, at der vil være god mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger og fageksperter i branchen. Skatteforhold ved til- og fraflyting er et kompliceret område. Denne konference kommer hele vejen rundt om skattereglerne, og samtidig belyses de særlige forhold i England, Luxembourg og Schweiz. Udfordringer i forbindelse med rådgivningen af den internationale kunde vil blive belyst ved konkrete erfaringer fra Danske Bank i Luxembourg. Endvidere vil SKAT fortælle om deres håndtering af skattesager og fokusområder fremover, og endelig vil der blive kastet lys over de faktiske konsekvenser, man risikerer ved overtrædelse af skattelovene. Emnerne på konferencen er: • SKAT’s perspektiv • Skattepligtsforhold ved fraflytning • Skattepligtsforhold ved tilflytning • Strafferet – konsekvenser ved overtrædelse af skattelovene • Fraflytningsskatter/exitskatter • Schweiz som tilflytterland • Samarbejdet mellem advokat, revisor og kundens internationale bank • Samhandel med selskab efter fraflytning – hvad skal man være opmærksom på? • Beneficial Ownership • Omstrukturering af selskaber • Særlige forhold ved Luxembourg • Særlige forhold ved England • International privatret Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to spændende dage. Med venlig hilsen

Marianne Ravn Valerius Projektleder IBC Euroforum

3


Skatteforhold ved til- og fraflytning Dag 1 • tirsdag den 5. marts 2013

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jan Hansen, Rønne & Lundgren

09.10

SKAT’s perspektiv • Hvordan håndteres til- og fraflytningssager? • SKAT’s indsats på området • Udvikling på området og SKAT’s fokus fremover Konsulent Mette Refsager, SKAT

09.55

Pause med kaffe/te

10.10

Skattepligtsforhold ved fraflytning • Hvornår ophører skattepligten? • Dobbeltbeskatningsaftaler • Ophævelse af ligningslovens §33A – konsekvenser • Faldgruber ved fraflytning – For privatpersoner, særligt hovedaktionærer Senior Manager Lone Bak, PwC

10.55

Pause med kaffe/te

11.10

Skattepligtsforhold ved tilflytning • Hvornår (gen-)indtræder skattepligten? • Hvad er kortvarigt ferieophold/sporadisk arbejde i Danmark? • Faldgruber ved tilflytning – Overvejelser til brug for at komme rigtig ud af bopælslandet og ind i Danmark Senior Manager Lone Bak, PwC

4


Skatteforhold ved til- og fraflytning Dag 1 • tirsdag den 5. marts 2013

11.55

Kort pause

12.00

Strafferet – konsekvenser ved overtrædelse af skattelovene • Hvornår straffes en skattelovsovertrædelse? • Hvornår straffes der med bøde, og hvornår med fængsel? • Straf ved overtrædelse af skattepligtsreglerne – Projekt Money Transfer • Selvanmeldelse og SKATs amnestiordning Advokat Martin Bekker Henrichsen, Skatteadvokaterne

12.45

Frokost

13.45

Fraflytningsskatter/exitskatter • Fraflytningsbeskatningen i Danmark • Henstand- og afdragsreglerne mv. • EU-retlige betragtninger (proportionalitetsprincippet) og case law – andre landes fraflytningsbeskatningsregler Senior Tax Partner Hans Henrik Bonde Eriksen, KPMG

14.45

Pause med kaffe/te

15.00

Schweiz som tilflytterland • Beskatningsstrukturer (federalt/kantonalt) • Skattepligt • Ordinær beskatning eller Aufwandbesteuerung (Pauschale) Senior Tax Partner Hans Henrik Bonde Eriksen, KPMG

15.30

Pause med kaffe/te

5


Skatteforhold ved til- og fraflytning Dag 1 • tirsdag den 5. marts 2013

15.40

Samarbejdet mellem advokat, revisor og kundens internationale bank Baseret på eksempler illustreres vigtige fokusområder i servicering af din internationale kunde: • Hvem deltager i processen? • Hvad er rollefordelingen? • Hvordan er forløbet? Associate Director, Head of International Tax Henriette Kühl Olufsen, Danske Bank International (Luxembourg)

16.30

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.35

Konferencens første dag slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius telefon 41 95 14 04, e-mail mrv@ibceuroforum.dk. 6


Skatteforhold ved til- og fraflytning Dag 2 • onsdag den 6. marts 2013

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Samhandel med selskab efter fraflytning – hvad skal man være opmærksom på? Indlægget vil komme ind på de skattemæssige forhold, man skal være opmærksom på ved samhandel mellem aktionær og selskab og selskaber imellem over landegrænser: • Renter • Husleje • Management fees • Anden samhandel Hvordan sættes prisen, så den er skattemæssig acceptabel? Statsautoriseret revisor, partner Klaus Okholm, PwC

09.50

Pause med kaffe/te

10.05

Beneficial Ownership Indlægget behandler de skattemæssige risici, der er forbundet med betaling af udbytter og renter fra danske selskaber til udenlandske holdingselskaber. Dette emne udgør et af de helt store spørgsmål i tiden, og der verserer et betydeligt antal sager herom. Managing director, Honorary professor Jakob Bundgaard, CORIT Advisory P/S

10.50

Pause med kaffe/te

11.05

Omstruktureringer af selskaber • Omstruktureringer inden fraflytning – tilpasning/optimering af struktur • Omstrukturering efter fraflytning – etablering af udenlandsk holdingstruktur • Omstrukturing i forbindelse med hjemflytning Advokat, partner Jan Hansen, Rønne & Lundgren

7


Dag 2 • onsdag den 6. marts 2013

12.00

Frokost

13.00

Særlige forhold ved Luxembourg • Hvornår indtræder og ophører skattepligten i Luxembourg? • Beskatning af indkomst herunder især pensioner • Arveretslige aspekter • Andre positive aspekter i Luxembourg Advokat Helene Müller Schwiering, Advokatgruppen Luxembourg

13.45

Pause med kaffe/te

14.00

Særlige forhold ved England • Beskatning af privatpersoner – overvejelser til brug for at flytte rigtigt ind i UK • Udstationering til UK • Arv og gaver Advokat, partner Benedikte Malling Bech, North Star Law LLP (London)

14.45

Pause med kaffe/te

14.55

International privatret • Skilsmisse og bodeling – herunder de danske regler omkring formuefællesskab/særeje. • I hvilke lande kan de danske ægtepagter anvendes? • De danske regler om testamente • Hvordan vælges boets skiftested, og hvilke lands arveregler gælder? Advokat Therese Kemp, Rønne & Lundgren

15.40

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.45

Konferencen slutter

8


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

STRATEGI I JURIDISK PERSPEKTIV Konference den 27.- 28. februar 2013 København REKONSTRUKTION Konference den 6.- 7. marts 2013 København FINANSIEL COMPLIANCE Konference den 11.- 12. marts 2013 København

9


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Skatteforhold ved til- og fraflytning afholdes den 5. og 6. marts 2013 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes, at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som konferencegæst er det IKKE muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center’s egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

10


Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 11. januar

Spar

Tilmelding senest 8. februar

Spar

Tilmelding efter 8. februar

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K • Telefon 35 25 35 45 • Fax 35 25 35 46 • info@ibceuroforum.dk • www.ibceuroforum.dk • Giro 3 93 14 55 • CVR-nr 24 24 03 71 11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lm e ld i n g ti l IBC E u ro fo r u m Ko n f e r e n c e n

Skatteforhold ved til- og fraflytning Konference den 5. & 6. marts 2013 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Konference

Tilmelding senest 11. januar

Spar

Tilmelding senest 8. februar

Spar

Tilmelding efter 8. februar

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/skat

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13skat

SÆT X

Alle priser er ekskl. moms.

SKATTEFORHOLD VED TIL- OG FRAFLYTNING  

På denne konference om Skatteforhold ved til- og fraflytning er der lagt op til to spændende dage, hvor det faglige indhold vil være i højsæ...

SKATTEFORHOLD VED TIL- OG FRAFLYTNING  

På denne konference om Skatteforhold ved til- og fraflytning er der lagt op til to spændende dage, hvor det faglige indhold vil være i højsæ...