Page 1

KONFERENCE 30. & 31. OKTOBER 2013 www.ibceuroforum.dk/rm

Aktuelle kernerisici | Ny lovgivning | Finanstilsynets fokusområder på governanceområdet | Kapitalallokering | CVA i kreditrisikosammenhæng | Styring af kreditrisiko på porteføljeniveau | De nye CRR/CRD regler | Risikostyring, compliance og intern revision

Risk Management i den finansielle sektor

Hør talere fra: Finanstilsynet | Lokale Pengeinstitutter | Danske Bank | Nordea Nykredit | Arbejdernes Landsbank | Sparekassen Fåborg |

I samarbejde med


Talerliste

Risk Management i den finansielle sektor

Ordstyrer Partner Lars Schwartz-Petersen KPMG

KPMG Partner Lars Schwartz-Petersen Assistant Manager Frederik Thufason

Danske Bank First Vice President Jens Jakob Svanholt Head of Credit Risk Models Analyst Mathias S. Ledam Rasmussen Group Regulatory Capital

Finanstilsynet Kontorchef Stig Nielsen

Lokale Pengeinstitutter Underdirektør Søren Mølgård

Danske Bank Markets Head of Counterparty Credit & Funding Risk Martin Linderstrøm

2

| Risk Management i den finansielle sektor

Nordea Head of Group Strategic Risk Management and Analysis Frank Bøgholm Klausen

SPFK Financial Knowhow CFA, FRM, PRM Søren Plesner

Nykredit Vicedirektør Dan Sørensen

Tidl. Nationalbankdirektør Adj. professor Torben Nielsen

Arbejdernes Landsbank Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen

Sparekassen Fåborg Vicedirektør Flemming Nielsen Konferencen henvender sig til alle med interesse i og ansvar for Risk Management i den finansielle sektor, og der vil være rigtig gode muligheder for erfaringsudveksling og networking.


risk management

i den finansielle sektor

For 6. år i træk afholder IBC Euroforum konferencen Risk Management i den finansielle sektor. Konferencen sætter fokus på en række aktuelle emner, og giver dig mulighed for at få et unikt indblik i andres erfaringer med Risk Management. Der er naturligvis fortsat fokus på nuværende og kommende regulering – både på håndtering og effekt af den øgede regulering. Derudover er risici forbundet med kapitalog kreditstyring centrale emner. Endelig sættes der fokus på selve risikostyringsfunktionen. Konferencen giver dig viden om: • Brush up på aktuelle kernerisici • Ny lovgivning – nye ting på vej, fremadrettet proces på lovgivningen • Finanstilsynets fokusområder på governanceområdet • Den nødvendige kapital – opgørelse og styring • Kapitalallokering • CVA i kreditrisikosammenhæng • Styring af kreditrisiko på porteføljeniveau • Proaktiv risikostyring som strategisk ledelsesværktøj • Nykredit og de nye CRR/CRD regler – implementering i praksis • Risikoudvalg, opgaver og erfaringer • Opgavefordelingen mellem risikostyring, compliance og intern revision • Erfaringer med opsætning og drift af risikostyringsfunktion Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen på konferencen. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

Risk Management i den finansielle sektor |

3


program

Onsdag den 30. oktober 2013 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Partner Lars Schwartz-Petersen, KPMG

09.10

Brush up på aktuelle kernerisici • Gennemgang af pengeinstitutternes vigtige og aktuelle risici First Vice President Jens Jakob Svanholt, Head of Credit Risk Models, Danske Bank

10.00

Pause med kaffe/te

10.10

Ny lovgivning – nye ting på vej, fremadrettet proces på lovgivningen • Brush up på ny lovgivning: Gennemgang af kommende regulering blandt pengeinstitutter. Partner Lars Schwartz-Petersen, KMPG Assistant Manager Frederik Thufason, KPMG

10.55

Pause med kaffe/te

11.05

Finanstilsynets fokusområder på governanceområdet • Kravene til bestyrelsesmedlemmerne • Kravene til aflønning • Kravene til ledelsens involvering i risikostyringen • Tilsynet med overholdelsen af reglerne Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet

12.00

Frokost

4

08.30

| Risk Management i den finansielle sektor


13.00

Den nødvendige kapital – opgørelse og styring • 8+ modellen og Finanstilsynets nye tilgang til overholdelse af solvensbehovet • Pengeinstitutternes udfordringerne ved anvendelse af 8+ modellen • De nye reglers betydning for pengeinstitutternes ”komfortkapital”? • Samspillet mellem søjle I og II Underdirektør Søren Mølgård, Lokale Pengeinstitutter

13.45

Pause med kaffe/te

13.55

Kapitalallokering • Hvilke modeller og overvejelser er vigtige når kapitalomkostninger allokeres til forretningsområder på basis af disses kapitalforbrug? • Hvordan indgår kapital i den løbende styring af forretningen og i performancemålingen af forretningsområder? Analyst Mathias S. Ledam Rasmussen Group Regulatory Capital, Danske Bank

14.40

Pause med kaffe/te

14.50

CVA i kreditrisikosammenhæng • CVA og FVA på prisnings- og værdisætningssiden. • Hvad er praksis omkring behandling af disse størrelser – herunder hvordan reguleringer optages i regnskabet? Head of Counterparty Credit & Funding Risk Martin Linderstrøm Danske Bank Markets

15.40

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

15.45

Konferencens første dag slutter

Risk Management i den finansielle sektor |

5


program

Torsdag den 31. oktober 2013

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Styring af kreditrisiko på porteføljeniveau Head of Group Strategic Risk Management and Analysis Frank Bøgholm Klausen, Nordea

09.50

Pause med kaffe/te

10.05

Proaktiv risikostyring som strategisk ledelsesværktøj • De ændrede forudsætninger for virksomheders risikostyring i kølvandet på den finansielle krise • Hvordan et skift fra reaktiv til proaktiv risikostyring kan sikre virksomhedens konkurrencedygtighed, vækst og lønsomhed i en verden med lave afkast og øgede kapitalkrav • Hvordan en effektiv, strategisk risikostyring sikres gennem et ”Enterprise Risk Management” program Certificeret finansanalytiker (CFA) og Risk Manager (FRM og PRM) Søren Plesner, SPFK Financial Knowhow

11.00

Pause med kaffe/te

11.15

Nykredit og de nye CRR/CRD regler – implementering i praksis • Overvågning og påvirkning af regeludformningen • Interaktionen mellem generalister og specialister • Der er reelt ikke mange nye formler, men – krav om mere kapital af bedre kvalitet, behov for at gentænke kapitalpolitik, priser m.m. – nye likviditetskrav giver behov for at gentænke produkter og investe ringsportefølje m.m. – et hav af nye rapportering, behov for IT-udvikling med tung forretningsinvolvering • Utallige dataopsamlingsøvelser, stresstest og prøveberegninger • Hertil kommer krav om tydeligere governance (Risikoudvalg) og aflønning Vicedirektør Dan Sørensen, Nykredit

6

| Risk Management i den finansielle sektor


12.00

Frokost

13.00

Risikoudvalg, opgaver og erfaringer • Hvorfor særligt risikoudvalg? • Hvad er risikoudvalgets opgaver? • Hvorledes er arbejdsdeling mellem ledelse og udvalg/bestyrelse? • Hvordan ser fremtiden ud for bestyrelsens kontrol af Risk Management? Tidl. Nationalbankdirektør, adj. professor Torben Nielsen

13.45

Pause med kaffe/te

14.00

Opgavefordelingen mellem risikostyring, compliance og intern revision • Bestyrelsen og direktionens rolle • Den risikoansvarliges arbejdsområde • Skæringen mellem risikostyring, compliance og intern revision • Proportionalitetsprincippet i praksis Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Arbejdernes Landsbank

14.45

Pause med kaffe/te

14.55

Erfaringer med opsætning og drift af risikostyringsfunktion • Hvordan og hvor dybt? Påpege eller udføre? • Afgrænsning til Compliance og Intern revision? • Organisatorisk involvering? • Konstaterende eller drivende? Vicedirektør Flemming Nielsen, Sparekassen Fåborg

15.40

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.50

Konferencen slutter

Risk Management i den finansielle sektor |

7


Praktiske oplysninger

praktiske oplysninger Konference

Afholdelsesdato og -sted Konferencen Risk Management i den finansielle sektor afholdes den 30. og 31. oktober 2013 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD! Tilmelding senest 13. september

Tilmelding senest 11. oktober

Tilmelding efter 11. oktober

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

IBC Euroforum ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@ibceuroforum.dk | www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 8

| Risk Management i den finansielle sektor


Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum. dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Risk Management i den finansielle sektor |

9


Praktiske oplysninger

andre arrangementer

hos IBC Euroforum

Finansiel Compliance Konference Marts 2014 København

Jura & strategi Kursus 26. september 2013 København

Økonomi for ikke-økonomer Konference 18.-19. september 2013 København

Læs mere om alle vore arrangementer på www.ibceuroforum.dk

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk 10

| Risk Management i den finansielle sektor


andre spændende arrangementer

Er du træt af at modtage information der ikke vedrører dig og dine arbejdsopgaver?

Gå ind på www.ibceuroforum.dk/info og vælg præcis de emner, der er relevante for dig, så sørger vi for at tilpasse og sende den specifikke information til dig. Risk Management i den finansielle sektor |

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konference

Risk Management i den finansielle sektor København • Konference den 30. & 31. oktober 2013

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).  Jeg ønsker at deltage på konferencen (sæt X)

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 13. september

Tilmelding senest 11. oktober

Tilmelding efter 11. oktober

12.995,-

13.995,-

14.995,-

35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/rm

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13rm

sådan kan du tilmelde dig:

13ina final  
13ina final  

Få et samlet overblik over risikostyring, ny regulering samt udfordringer som følge heraf