Page 1

KONFERENCE • 17. & 18. april 2013 13. ÅR I TRÆK!

eu-udbud 2013 Tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/eu

• Udbudsrådets formand om offentlig-privat samarbejde – hvor skal vi hen? • Det nye udbudsdirektiv – hvad siger EU-kommissionen?

• Reformen af Klagenævnet for Udbud – hvad mener KL, DI & Klagenævnet? …..og øvrig aktuel lovgivning, praksis & praktik ”Højt abstraktionsniveau, hvilket underbygger den faglige kompetence på konferencen” Advokatfuldmægtig Pernille Poulsen, Nielsen & Thomsen

”En utrolig relevant og fagligt veltilrettelagt konference” Juridisk konsulent Helle Norking, Region Hovedstaden

”Det er berigende at høre de mange gode, kvalificerede indlæg” Projektchef Svend Poulsen, Atkins Danmark A/S

”Det er altid en fornøjelse at deltage på grund af deltagernes høje faglige niveau” Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

FOR ADVOKATER: Konference: 14 lektioner


talerliste Markedschef Jakob Scharff Dansk Erhverv

Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert

Advokat, partner Jesper Fabricius Accura

Principal Administrator Claudio Romanini Legal Affairs DG Internal Market & Services, European Commission

Kontorchef Claus Mogensen Kommunernes Landsforening

Cand.merc.jur, partner Peter Dann Jørgensen BvHD

Erhvervsjuridisk chef Kim Haggren Dansk Industri

Adjunkt, ph.d. Carina Risvig Hansen Juridisk Institut Syddansk Universitet

Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert

Landsdommer Katja Høegh Klagenævnet for Udbud Advokat, partner Tina Braad Bech-Bruun

Advokat, partner Erik Bertelsen Kromann Reumert Professor Steen Treumer Københavns Universitet

Advokat, partner Martin Dittmer Gorrissen Federspiel

Advokat, partner Jens Bødtcher-Hansen Kammeradvokaten

Advokat, partner Peter Stig Jakobsen Bech-Bruun

Advokat, partner Lotte Hummelshøj Nielsen Nørager

Advokat, partner Andreas Christensen Horten

Ordstyrere: Advokat, partner Jens Munk Plum Kromann Reumert Advokat, partner Erik Bertelsen Kromann Reumert

Undervisere på workshop: Advokat Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert mfl.

Tidligere års deltagerprofil på konferencen Konferencen EU-udbud har været afholdt årligt siden 2001. Tidligere års deltagere på konferencen fordeler sig som følger: 15 % 45 %

Advokat / jurist Fuldmægtig

8%

Indkøbschef / indkøbskonsulent Juridisk konsulent

7%

Projektchef / projektleder 10 %

Konsulent / rådgiver 15 %

2


EU-udbud 2013 – udvikling, ny lovgivning, håndhævelse, retspraksis & meget mere... For 13. år i træk byder vi velkommen til IBC Euroforums årlige konference om EU-udbud – konferencen for dig, der har brug for at være opdateret på den seneste udbudsretlige udvikling. Hvad er på agendaen? Programmet for EU-udbud 2013 er et overflødighedshorn for udbudspraktikere – vi kommer hele vejen rundt om de mange nyheder på lovgivningsområdet, vi har en lang række udvalgte aktuelle problemstillinger på programmet og sidst, men ikke mindst, byder vi på overblik over seneste relevante retspraksis. Resultatet af vores nøje udvælgelsesproces er følgende emner og problemstillinger: • Udbudsrådet & udviklingen af offentlig-privat samarbejde – hvor skal vi hen? • De(t) nye udbudsdirektiv(er) – hvad siger EU-kommissionen? • Dansk udbudslovgivning – aktuelle & kommende ændringer • Nyt i dansk udbudspraksis – overblik & indblik i udvalgte afgørelser • EU-retlig praksis – update på væsentligste nyheder • Håndhævelse – de juridiske udfordringer • Reform af Klagenævnet for Udbud – og hvad så? • Udbud i praksis – Nyt OPP paradigme – Undgå karteldannelse i forbindelse med udbud – Nej til Fairtrade – aktuelt om CSR i indkøb & udbud – Evaluerings(point)modeller – Udnyttelse af undtagelser i udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivet Bland dig i debatten om håndhævelse – paneloplæg & paneldebat! I år har vi et særligt fokus på dialog i forbindelse af dækningen af emnet håndhævelse – dialog blandt oplægsholderne, blandt deltagerne og indbyrdes. Vi gentager således successen fra sidste år og dækker de mange juridiske udfordringer omkring håndhævelse via paneloplæg med en række talere. Derudover lægger vi op til debat om reformen af Klagenævnet for Udbud. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til dette årlige forum for opdatering og diskussion af lovgivning, retspraksis og udvalgte udbudsretlige problemstillinger! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


EU-udbud 2013

onsdag den 17. april 2013 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

UDBUD i UDVIKLING 09.10

Hvor skal vi hen? Indlæg om Udbudsrådets arbejde med at fremme offentlig-privat samarbejde i Danmark • Hvad kan vi vente os – hvor vil der blive sat ind? Markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv

09.50

Pause

LOVGIVNING

4

10.00

De(t) nye udbudsdirektiv(er) • Udbudsdirektivet: Væsentligste ændringer • Forsyningsvirksomhedsdirektivet – væsentlige specifikke ændringer Principal Administrator Claudio Romanini, Legal Affairs, DG Internal Market & Services, European Commission

10.50

Pause

11.00

Dansk udbudslovgivning • Ny lov til implementering af det nye udbudsdirektiv? • En nye tilbudslov – de væsentlige ændringer • Hvad betyder den ændrede annonceringspligt? Adjunkt, ph.d. Carina Risvig Hansen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet (Tidligere Konkurrence- og forbrugerstyrelsen)

12.00

Frokost


EU-udbud 2013

onsdag den 17. april 2013 HÅNDHÆVELSE 13.00

Håndhævelse – de juridiske udfordringer Følgende emner vil blive behandlet og efterfølgende debatteret af talerne: • Opsættende virkning • Uden virkning • Økonomiske sanktioner • Erstatning • §4 procedure og annullation Talere: Landsdommer Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud Advokat, partner Tina Braad, Bech-Bruun Advokat, partner Martin Dittmer, Gorrissen Federspiel Advokat, partner Peter Stig Jakobsen, Bech-Bruun Advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert

14.40

PANELDEBAT: Håndhævelse – de juridiske udfordringer

15.20

Eftermiddagspause

15.40

PANELDEBAT: Reform af Klagenævnet for Udbud – og hvad så? Følgende vil blive debatteret af paneldeltagerne: • Reformen af Klagenævnet for Udbud • Klagenævnets fremtidige rolle Talerpanel: Landsdommer Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud Kontorchef Claus Mogensen, Kommunernes Landsforening Erhvervsjuridisk chef Kim Haggren, Dansk Industri

16.25

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.30

Konferencens første dag slutter

5


EU-udbud 2013

torsdag den 18. april 2013 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dages indlæg Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

RETSPRAKSIS 09.05

Nyt i dansk praksis – hvad man skal vide Med baggrund i seneste års retspraksis kommer indlægget ind på en række særligt udvalgte afgørelser fra Klagenævnet for Udbud og de danske domstole. Hvad går afgørelserne på, hvordan skal de tolkes, og hvad siger det om udviklingen? • Overblik over det seneste års afgørelser • Need to know og nice to know • Udviklingstendenser Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

10.40

Formiddagspause

11.00

EU-retlig praksis – update på væsentligste nyheder Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

12.00

Frokost

UDBUD i PRAKSIS 13.00

Offentligt Privat Partnerskab (OPP) • Grundlæggende om OPP • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt(er) for OPP • Fordele/ulemper ved de forskellige modeller • Særligt om det kommercielle OPP Advokat, partner Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten

14.00

Pause

6


EU-udbud 2013

torsdag den 18. april 2013 14.10

Undgå karteldannelse i forbindelse med udbud Store udbud fra stat og kommuner skaber øget behov for at mindre virksomheder går sammen om at byde på opgaverne. Konsortier er lovlige og i visse tilfælde nødvendige, men karteller er ulovlige og ny lov indfører skærpet straf for karteldannelse. Få indblik i følgende: • Hvor går grænserne mellem et lovligt konsortium og et ulovligt kartel? • Hvilke tiltag kan ordregivere og tilbudsgivere tage for at undgå karteldannelse eller mistanke herom? Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Nielsen Nørager

14.40

NEJ TIL FAIRTRADE – aktuelt om CSR i indkøb & udbud Indlæg vedrørende den seneste udvikling om betydningen af CSR i indkøb og udbud med udgangspunkt i de seneste afgørelser fra EU Domstolen og tilsynspraksis • Slut med CSR i kommunale indkøb? Advokat, partner Jesper Fabricius, Accura

15.20

Pause

15.30

Evaluerings(point)modeller Aktuel praksis i en praktisk anvendelig kontekst Cand.merc.jur, partner Peter Dann Jørgensen, BvHD

16.10

Kort pause

16.15

Udnyttelse af undtagelserne • Kontraktindgåelse uden udbud, når der kun er en mulig leverandør. • Mulighed for at bruge undtagelsesbestemmelserne i akutte situationer, herunder når en udbudsproces er kommet for sent i gang. • Supplerende indkøb uden udbud – muligheder og begrænsninger • Profylaksebekendtgørelse som redningsvest ved kontraktindgåelser uden udbud Advokat, partner Andreas Christensen, Horten

16.55

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

17.00

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk.

7


8


Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE 14 LEKTIONER IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder EU-udbud 2013 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

9


andre spændende arrangementer Contract management Konference den 14.-15. maj 2013 København

K03 – standardkontrakten til iterative projekter Kursus den 22. maj 2013 København

Internationale kontraktforhold for jurister Kursus den 12. juni 2013 København

Konkurrenceret 2013 Konference den 10.-11. september 2013 København

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

10


praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen EU-udbud 2013 den 17. og 18. april 2013 afholdes på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Hotel Skt. Petri for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 33 45 91 00 og henvis til deltagelse på konferencen.

Parkering

Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

EARLY BIRD!

Konference

Tilmelding senest 1. marts 2013

Tilmelding senest 5. april 2013

Tilmelding efter 5. april 2013

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konference & workshop

EU-udbud 2013 København • Konference den 17. og 18. april 2013

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage:

EARLY BIRD! X

Konference

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Tilmelding senest 1. marts 2013

Tilmelding senest 5. april 2013

Tilmelding efter 5. april 2013

12.995,-

13.995,-

14.995,-

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt www.ibceuroforum.dk/eu registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13eu

Sæt

EU-Udbud 2013  

For 13. år i træk byder vi velkommen til IBC Euroforums årlige konference om EU-udbud – konferencen for dig, der har brug for at være opdate...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you