Page 1

Konference

17. april 2013

København

AIFM-direktivet i praksis

tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/aifm

HØR: Advokat, ph.d., partner David Moalem, Moalem Weitemeyer Bendtsen Statsaut. revisor, partner Bill Haudal Pedersen, Deloitte Advokat, chef for Jura & Compliance Marianne Settnes, Maj Invest First Vice President Peter Søeby, Nykredit Portefølje Administration Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet i samarbejde med

Konference

18. april 2013

København

UCITS

Nye UCITS-former i dansk ret tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/ucits

HØR: Advokat, ph.d. Vibeke Borberg, Plesner Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet Advokat Jef Nymand Hounsgaard, Plesner

i samarbejde med

For advokater AIFM = 6 lektioner • UCITS = 6 lektioner


tale r liste AIFM Advokat, ph.d., partner David Moalem, Moalem Weitemeyer Bendtsen Statsaut. Revisor, partner Bill Haudal Pedersen, Deloitte Advokat, chef for Jura & Compliance Marianne Settnes, Maj Invest First Vice President Peter Søeby, Nykredit Portefølje Administration Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet Ordstyrer: Advokat, MBA, partner Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen

UCITS Advokat, ph.d. Vibeke Borberg, Plesner Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet Advokat Jef Nymand Hounsgaard, Plesner

Advokaters obligatoriske efteruddannelse AIFM: 6 LEKTIONER UCITS: 6 lektioner Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft IBC Euroforums juridiske konferencer herunder AIFM og UCITS opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogramet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

2


A I F M - og U C IT S - D i r e ktiv e t AIFM-direktivet – Fokus på den praktiske implementering Finanskrisen har ført til øget og fælles regulering på en lang række områder – således også med AIFMdirektivet, der har frist for national implementering den 22. juli 2013. Fremover vil alle udbydere af kapitalforvaltningsydelser komme under Finanstilsynets tilsyn, ligesom direktivet indeholder en række krav til kapitalforvalterne om rapportering, risikostyring og depositarforpligtelse. Det kræver forberedelse! På konferencen får du et overblik over den praktiske implementering, og der sættes fokus på: • AIFMD – overblik over den praktiske implementering • Værdiansættelse og depositarfunktionen • Aflønningsreglerne i praksis • Reglerne om delegation • Fra lov om investeringsforeninegr til kapitalforeninger Der bliver gået i dybden med de praktiske udfordringer med implementeringen af reglerne. UCITS – Nye UCITS-former i dansk ret En ændring af lov om investeringsforeninger gør det nu muligt at etablere danske SIKAV og værdipapirfonde. Formålet med indførelsen af de nye UCITS-former er at forbedre danske investeringsforeningers konkurrenceevne i det indre marked og gøre investeringsforeningernes produkter mere fleksible og mindre omkostningstunge. På konferencen får du et dybdegående indblik i de to nye UCITS-former og deres anvendelsesmuligheder. I den forbindelse orienteres om de nye UCITS grundlæggende karakteristika, herunder hvordan de stiftes og struktureres, om tilladelseskrav og selskabskapital, og om kravene til administration, ledelse og investorbeskyttelse. Du får også belyst den skattemæssige kvalifikation af forskellige UCITS-typer og reguleringen af beskatningen af investorerne. Der orienteres om den seneste udvikling i skattereglerne på området, og du får et overblik over de skattemæssige udfordringer og muligheder.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til en – eller to – spændende konferencedage. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

3


AIFM • tirsdag den 17. april 2013 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, MBA, partner Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen

09.10

AIFMD – overblik over den praktiske implementering Advokat, ph.d., partner David Moalem, Moalem Weitemeyer Bendtsen

09.45

Pause med kaffe/te

10.00

Værdiansættelse og depositarfunktionen Depositarfunktionen – Deloitte har gennemført en undersøgelse blandt private equity forvaltere i UK og deres vurdering er entydig - depositarfunktionen bliver den størst økonomiske byrde i AIFM-direktivet for forvalterne at implementere. Dette skyldes bl.a. at denne funktion ikke kan varetages af forvaltere selv, men skal outsources til en ekstern organisation. Vi sætter bl.a. spot på, hvilke aktiviteter der er omfattet af depositarfunktionen, herunder krav der bør stilles til denne funktion. Værdiansættelse – Kvartalsvise værdiansættelser af investeringsfondens investeringer og rapportering til investorerne herom er opgaver blandt de helt centrale opgaver for alternative investeringsforvaltere. AIFM stiller organisatoriske krav til værdiansættelsesfunktionen, men tillader fortsat under visse forudsætninger, at forvaltere udfører værdiansættelserne internt. Vi sætter spot på disse organisatoriske krav og diskuterer hvorledes forretningsgange og funktionsadskillelsen kan og bør implementeres. Statsaut. revisor, partner Bill Haudal Pedersen, Deloitte

11.00

Pause med kaffe/te

11.15

Aflønningsreglerne i praksis • Aflønning under AIFM-direktivet og Guidelines – hvad er muligt? • Hvilken ny dokumentation er nødvendig? Hvor skal beslutningerne forankres? • Hvad gør man med splitansatte i koncerner? • Forholdet mellem FIL og AIFM. Overgangsregler. Advokat, chef for Jura & Compliance Marianne Settnes, Maj Invest

12.15

Frokost

13.15

Reglerne om delegation Praktiske udfordringer First Vice President Peter Søeby, Nykredit Portefølje Administration

14.15

Pause med kaffe/te

4


14.30

Fra lov om investeringsforeninger til kapitalforeninger • Overblik over investeringsforvaltningsbranchen i dag og efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde • Kapitalforeninger • Markedsføring af alternative investeringsfonde til detailkunder • Placeringsregler for kapitalforeninger • Overgangsregler Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet

15.15

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.20

Konferencen slutter

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: Compliance i den finansielle sektor Konference 11. og 12. marts 2013 København Liv og Pension 2013 Konference 11. og 12. juni 2013 København CRD IV Konference i København Læs mere på www.ibceuroforum.dk 5


UCITS •- onsdag 17. april 2013 18. aprilden 2013 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.10

UCITS – scenen sættes UCITS IV brush up og ny EU-regulering i vente Advokat, ph.d. Vibeke Borberg, Plesner

10.00

Pause med kaffe/te

10.15

Nye UCITS-former i dansk ret SIKAV og værdipapirfonde Advokat, ph.d. Vibeke Borberg, Plesner

11.00

Pause med kaffe/te

11.10

Nye UCITS-former i dansk ret – fortsat SIKAV og værdipapirfonde Advokat, ph.d. Vibeke Borberg, Plesner

11.40

Pause

11.50

Udkast til ny lov om investeringsforeninger med ikrafttræden 22. juli 2013 Underdirektør Lotte Mollerup, Investeringsforeningsrådet

12.20

Frokost

13.00

Skattemæssige forhold Den skattemæssige kvalifikation af forskellige UCITS-typer Advokat Jef Nymand Hounsgaard, Plesner

14.00

Pause med kaffe/te

14.15

Skattemæssige forhold Beskatning af investorerne Advokat Jef Nymand Hounsgaard, Plesner

15.15

Spørgsmål og afrunding

15.25

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencerne besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon 41 95 14 24, e-mail mg@ibceuroforum.dk. 6


praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen AIFM-direktivet afholdes den 17. april 2013 og UCITS afholdes den 18. april 2013. Begge i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser. Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris pr. person

early bird! Konference

TILMELDING senest 8. marts 2013

TILMELDING senest 5. april 2013

TILMELDING efter 5. april 2013

AIFM

kr. 6.995,-

kr. 7.995,-

kr. 8.495,-

UCITS

kr. 6.995,

kr. 7.995,-

kr. 8.495,-

AIFM og UCITS

kr. 11.995,-

kr. 12.995,-

kr. 13.495.

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

7


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T i l m e l d i n g t i l IBC Eu r o f o r um Ko n f e r e n c e r n e

AIFM-direktivet • UCITS

København • Konference den 17. april • Konference den 18. april 2013

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencerne (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Sæt X

early bird!

Alle priser er ekskl. moms.

TILMELDING senest 8. marts 2013

TILMELDING senest 5. april 2013

TILMELDING efter 5. april 2013

AIFM

kr. 6.995,-

kr. 7.995,-

kr. 8.495,-

UCITS

kr. 6.995,

kr. 7.995,-

kr. 8.495,-

AIFM og UCITS

kr. 11.995,-

kr. 12.995,-

kr. 13.495,-

Konference

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

13AIFM

jeg ønsker at deltage:

AIFM & UCITS  

AIFM-direktivet – Fokus på den praktiske implementering afholdes 17. april 2013 UCITS – Nye UCITS-former i dansk ret afholdes 18. april...