Page 1

Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat

Juridiske kurser Aktualitet, faglig kvalitet & praktisk anvendelighed

2013

SKANDINAVISK ANSÆTTELSESRET ANSÆTTELSESFORHOLDET – FRA START TIL SLUT

Kurserne opfylder kravene for advokaters og revisorers efteruddannelse an informa business

rabat ved tilmelding til flere kurser

euroforum


Juridiske kurser – aktualitet, faglighed & erfaringsudveksling IBC Euroforums kurser har som altid fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau for at sikre deltagerne et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. Kurserne er planlagt således, at der vil være rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med underviseren og de øvrige deltagere. På de juridiske kurser hos IBC Euroforum får du: • Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og forudgående undervisningserfaring • Kurser, der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området • Kurser med fokus på praktisk anvendelighed • Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser • Kurser, der lever op til kravene for advokaters og revisorers obligatoriske efteruddannelse Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

MÅLGRUPPE Kurserne retter sig primært mod advokater, advokatfuldmægtige, jurister og juridiske sagsbehandlere, men kan i høj grad også være relevante for revisorer, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med de juridiske udfordringer, som kurserne omhandler. 2


SKANDINAVISK ANSÆTTELSESRET – AKTUALITET, FORSKELLE & LIGHEDER

København • 28. maj 2013 • kl. 09.00-17.00

Erik Wendelboe Christiansen og Finn Schwarz mfl., Horten Advokater fra DLA Piper (Norge), DLA Nordic (Sverige), Borenius (Finland) Danmark, Finland, Norge og Sverige er på de fleste områder ens, men når det gælder ansættelsesretten, er der store forskelle mellem landene. Mange virksomheder er repræsenteret i flere skandinaviske lande, og det er væsentligt at have forskellene og lighederne for øje, når virksomhedernes HR-politik forberedes og anvendes – også i det daglige. Kurset retter sig mod dig, som arbejder med ansættelsesretlige spørgsmål, og som i det daglige beskæftiger dig med ansættelsesretlige problemstillinger, der ofte har et skandinavisk islæt. Kurset retter sig også mod dig, som gerne vil vide mere om ansættelsesret i Skandinavien. Kursusdagen giver dig et praktisk indblik i skandinavisk ansættelsesret, dvs. i gældende regler og praksis i relation til de mest centrale ansættelsesretlige problemstillinger. Herudover vil der indgå cases, som indeholder problemstillinger, der er relevante for alle de skandinaviske lande: Arbejdsgiverens forpligtelser overfor arbejdstageren • løn – ferie – sociale afgifter – pension – bonusaftaler – aktieaflønning Arbejdstagerens forpligtelser overfor arbejdsgiveren • loyalitetspligt – konkurrenceklausuler – kundeklausuler Ansættelsesforholdets ophør • opsigelse – bortvisning – suspension – fritstilling I forbindelse med kurset vil du få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne fra de forskellige lande. Underviserne Advokatfirmaerne Horten, DLA Piper, DLA Nordic og Borenius har i en årrække samarbejdet om at rådgive skandinaviske klienter i ansættelsesret på tværs af landegrænserne. Fra Horten kommer advokat, partner & leder af ansættelsesretsafdelingen Erik Wendelboe Christiansen, advokat, partner Finn Schwarz, advokat, associeret partner Jonas Enkegaard og advokat Marianne Lage. Fra DLA Piper kommer advokat, partner Per Benonisen og advokat, partner Anette Mittet Gjertsen. Fra DLA Nordic kommer advokat, partner Jonas Wiberg og advokat, partner Johan Sundberg. Fra Borenius kommer advokat, specialist partner Jani Syrjanen og advokat Antti Rajamäki.

Efteruddannelse for advokater og revisorer = 7 lektioner Kurset har evalueret 4,36 på en skala fra 1-5 3


ANSÆTTELSESFORHOLDET – FRA START TIL SLUT

København • 30. maj 2013 • kl. 09.00-17.00 Maria Helbo Holck, Kromann Reumert Kurset omhandler ansættelsesforholdets mange facetter, og der vil være fokus på særligt relevante problemstillinger for den, der arbejder med HR-jura. Følgende emner og problemstillinger vil blive behandlet: Den gode ansættelseskontrakt • Kravene i ansættelsesbevisloven – og alt det andet… • Kunsten at medtage de relevante kontraktvilkår for stillingen • Inspiration til enkelte bestemmelser på centrale områder Vilkårsændringer, sygdom, ferie og barsel • Hvad er en væsentlig vilkårsændring, og hvordan gennemføres den? • Sygdom i forbindelse med ferie • Varsling af ferie ved ansættelsesforholdets ophør • Barsel – hovedreglerne om ret til fravær og ret til løn/dagpenge • Hvilken dokumentation for sygdom kan arbejdsgiveren kræve og hvornår? Opsigelse og bortvisning • Hvornår er en opsigelse saglig? • Hvor meget skal der til for at bortvise en medarbejder? • Hvad kan det koste, hvis opsigelsen er usaglig, eller en bortvisning er uberettiget? • Hvornår er en suspension og/eller fritstilling relevant, og hvad indebærer det? • Hvad skal/bør arbejdsgiveren forholde sig til i en opsigelsesskrivelse? Ligebehandling og diskrimination • Særlige opsigelsesbegrænsninger (køn, barsel, alder, handicap mv.) • Hvornår er en medarbejder handicappet, og hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren? • Er det diskrimination, hvis en medarbejder opsiges på grund af fedme? Underviseren Maria Helbo Holck er erfaren advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Gennem sin professionelle karriere har hun været involveret i alle nicher inden for det ansættelsesretlige og arbejdsretlige område. Maria beskæftiger sig dagligt med mange forskellige sager og klienter hos Kromann Reumert.

Efteruddannelse for advokater og revisorer = 7 lektioner 4


praktiske oplysninger Tid og sted

Skandinavisk ansættelsesret afholdes 28. maj 2013 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup Ansættelsesforholdet –fra start til slut afholdes 30. maj 2013 på Radisson Blu Falconér Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Kurserne afholdes kl. 09.00 til 17.00

Overnatning

Skandinavisk ansættelsesret: Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser. Ansættelsesforholdet – fra start til slut: Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Kursuspris

Alle priser er ekskl. moms.

Antal kurser

Pris

Du sparer

Tilmeldning til 1 kursus

5.995,-

Tilmeldning til 2 kurser

9.995,-

1.995,-

Tilmelder du dig begge kurser senest 8. maj 2013 tilbyder vi dig yderligere rabat og den vil den samlede pris vil derfor udgøre kr. 9.495,- ekskl. moms. Deltagerprisen inkluderer forplejning på kurset samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller pr. e-mail til registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! TILMELD DIG ONLINE

Klik på kursusnavnet herunder for at komme direkte til tilmeldingsdelen

Skandinavisk ansættelsesret – 28. maj 2013

Ansættelsesforholdet fra start til slut – 30. maj 2013

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Ændringer

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurserne besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 5


Juridiske kurser

2013

Tilmeld dig direkte online Ved at klikke på tilmeldingsknappen for ønskede kursus, kommer du direkte til online-tilmeldingsmodulet tilmeld

Skandinavisk ansættelsesret – 28. maj 2013

tilmeld

Ansættelsesforholdet fra start til slut – 30. maj 2013

Du er også velkommen til at tilmelde dig via telefon, e-mail, post eller fax: 35 25 35 45 35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

Venligst oplys tilmeldingskoden: GRP6-ADV

Obligatorisk efteruddannelse Obligatorisk efteruddannelse for ADVOKATER Siden 1. januar 2008 har alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark, været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i 54 dokumenterede efteruddannelseslektioner (á 45 min.) over en 3-årig periode. IBC Euroforums juridiske kurser er skræddersyet til advokater og advokatfuldmægtige og opfylder Advokatsamfundets kvalitetsskrav til efteruddannelse. Vi udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation.

Obligatorisk efteruddannelse for REVISORER Siden 1. januar 2009 har alle revisorer været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i mindst 120 timers dokumenteret efteruddannelse over en 3-årig periode. En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times efteruddannelse. IBC Euroforums juridiske kurser lever op til Erhvervsstyrelsens kvalitetskrav for revisorers efteruddannelse. Vi udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation.

Læs hele kursuskataloget på www.ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser om ansættelsesret  
Advokatkurser om ansættelsesret  

SKANDINAVISK ANSÆTTELSESRET ANSÆTTELSES FORHOLDET – FRA START TIL SLUT