Page 4

Progr am

føde varelovg ivn ing 2012 dag 1 • 30. maj 2012

09.00

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.30

Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.35

Introduktion ved ordstyreren Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten

09.40

Fødevarelovgivning i et EU-perspektiv Rammerne for EU’s fødevarelovgivning; EU’s fødevareforordning, EFSA i skudlinjen, horisontal lovgivning. De væsentligste igangværende og kommende initiativer til fødevarelovgivning i EU. ”Blød lovgivning” i form af frivillige initiativer, som svar på nye udfordringer på sundheds-, miljø- og bæredygtighedsområdet. Hvem bestemmer i EU? Lissabon traktaten, 27 medlemslande og et stærkere parlament. • Rammerne for EU’s fødevarelovgivning – de kendte redskaber • Lovgivning på vej • Nye udfordringer – nye redskaber • Hvem bestemmer i EU? Afdelingsleder Morten Damkjær Nielsen, afdeling for fødevarepolitik, Landbrug & Fødevarer

4

10.25

Pause med kaffe/te

10.40

De nye mærkningsregler Med den nye forordning om fødevareinformation til forbrugere har vi fået et helt nyt regelsæt om mærkning af fødevarer. Nogle af reglerne er en gennemskrivning og forenkling af de regler, der allerede gælder for mærkning af fødevarer. Dog er nogle af reglerne både nye og vigtige at være opmærksomme på allerede nu og især, når man som virksomhed skal til at revurdere sin emballage. Indlægget vil især fokusere på: • De nye regler i forhold til de eksisterende regler • Hvordan skal de nye regler fortolkes, og hvornår gælder de fra? • Hvilken betydning får den nye lovgivning for eksisterende fødevarer på markedet? Advokatfuldmægtig Tanja Buch-Weeke, MAQS Law Firm

11.30

Pause med kaffe/te

Fødevarelovgivning  

fødevarelovgivning, konference, ibc euroforum, 2012

Fødevarelovgivning  

fødevarelovgivning, konference, ibc euroforum, 2012