Page 2

talerliste: Afdelingsleder

Kontorchef

Afdeling for fødevarepolitik Landbrug & Fødevarer

Kontor for ernæring Fødevarestyrelsen

Advokatfuldmægtig

Juniorpartner

MAQS Law Firm

Horten

Morten Damkjær Nielsen

Tanja Buch-Weeke Nordic Quality Manager

Carina Jensen Rynkeby Foods Konsulent

Lotte Timmermann

LOLEX

Konsulent

Lone Blanner Jul

LOLEX

Legal Adviser

Else Molander

Martin Dræbye Gantzhorn Tilsynsførende

Tove Skaarup

Fødevarekontrolafdeling Rødovre Fødevarestyrelsen Senior Consultant

Søren Hendriksen

Arla Foods

Chefkonsulent

Jens Sinding

FORCE Technology

Tania Porsgaard Bayer Arla Foods Advokat

Kristine Lilholt Nilsson Horten

Fuldmægtig , cand.merc.jur.

Ordstyrer: Advokat

Kristine Lilholt Nilsson Horten

Louise Baad Rasmussen

Kontor for kemi og fødevarekvalitet Fødevarestyrelsen

sponsor: A-consult leverer professionel regulatorisk rådgivning til fødevarevirksomheder. A-consult’s fødevareafdeling er bemandet af erfarne levnedsmiddelkandidater og mejeriingeniører, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed indenfor et bredt udsnit af Fødevarelovgivningen. Kom og besøg os i pausen på konferencen, måske vi kan gøre noget for dig og din virksomhed – Vi kan hjælpe med mere end du tror. For mere information: www.a-consult.com

2

Snup også en brochure på vores stand.

Fødevarelovgivning  

fødevarelovgivning, konference, ibc euroforum, 2012

Fødevarelovgivning  

fødevarelovgivning, konference, ibc euroforum, 2012