Page 10

Andre spændende arrangementer Kommercielle kontrakter Konference 9. & 10. maj 2012 i København Virksomhedsjuristen 2012 Konference 22. & 23. maj 2012 i København Økonomi for ikke-økonomer kursus 13. & 14. juni 2012 i København

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE = 12 LEKTIONER workshop = 4 lektioner Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Fødevarelovgivning 2012, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer efter endt konference deltagerbeviser med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation.

10

Fødevarelovgivning  

fødevarelovgivning, konference, ibc euroforum, 2012