Page 1

ti

l R 0,- . apri 3 PA 0 t 1 S 1.5 senes . ing krlmeld

d ve

KONFERENCE 30. & 31. maj 2012 Workshop 29. maj 2012 København

Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/rif

fødevarelovgivning • De nye mærkningsregler 2012 • Danske særregler • Nyt om tilsætningsstoffer og positivlister • Håndtering af fødevarekontaktmaterialer • Fødevarernes saltindhold

Workshop: Fødevarer og kosttilskud på de sociale medier Hør talere fra:

Fødevarestyrelsen, Rynkeby Foods, LOLEX, Horten, Landbrug & Fødevarer, MAQS Law Firm, Arla Foods, FORCE Technology

i samarbejde med:

Sponsor:


talerliste: Afdelingsleder

Kontorchef

Afdeling for fødevarepolitik Landbrug & Fødevarer

Kontor for ernæring Fødevarestyrelsen

Advokatfuldmægtig

Juniorpartner

MAQS Law Firm

Horten

Morten Damkjær Nielsen

Tanja Buch-Weeke Nordic Quality Manager

Carina Jensen Rynkeby Foods Konsulent

Lotte Timmermann

LOLEX

Konsulent

Lone Blanner Jul

LOLEX

Legal Adviser

Else Molander

Martin Dræbye Gantzhorn Tilsynsførende

Tove Skaarup

Fødevarekontrolafdeling Rødovre Fødevarestyrelsen Senior Consultant

Søren Hendriksen

Arla Foods

Chefkonsulent

Jens Sinding

FORCE Technology

Tania Porsgaard Bayer Arla Foods Advokat

Kristine Lilholt Nilsson Horten

Fuldmægtig , cand.merc.jur.

Ordstyrer: Advokat

Kristine Lilholt Nilsson Horten

Louise Baad Rasmussen

Kontor for kemi og fødevarekvalitet Fødevarestyrelsen

sponsor: A-consult leverer professionel regulatorisk rådgivning til fødevarevirksomheder. A-consult’s fødevareafdeling er bemandet af erfarne levnedsmiddelkandidater og mejeriingeniører, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed indenfor et bredt udsnit af Fødevarelovgivningen. Kom og besøg os i pausen på konferencen, måske vi kan gøre noget for dig og din virksomhed – Vi kan hjælpe med mere end du tror. For mere information: www.a-consult.com

2

Snup også en brochure på vores stand.


Fødevarelovgivning 2012 For 9. år i træk inviterer IBC Euroforum til konferencen Fødevarelovgivning. Vi er glade for endnu engang at kunne invitere til denne begivenhed, som giver en faglig opdatering omkring fødevarelovgivning. Samtidig skaber vi rammerne for værdifuld erfaringsudveksling med kolleger i branchen. Der er lagt op til to spændende dage med oplæg og debat omkring nye regler, aktuelle problemstillinger og praktisk håndtering af lovgivningsmæssige krav. Emnerne på dette års konference er: • Fødevarelovgivning i et EU-perspektiv • De nye mærkningsregler • Hvilken praktisk betydning får de nye mærkningsregler? • Allergener • Status på anprisninger – hvordan skal de håndteres? • Danske særregler? • Tilsætningsstoffer og positivlister • Strategi for at reducere danskernes indtag af salt • Ansvar og erstatning • Fødevarekontaktmaterialer – lovgivningen • Fødevarekontaktmaterialer i praksis • Sporbarhed Workshop om fødevarer og kosttilskud på de sociale medier Du og dine kolleger har også mulighed for at deltage i en workshop om de sociale medier. Workshoppen omhandler, hvordan virksomheder, der markedsfører fødevarer og kosttilskud, kan anvende de sociale medier i kommunikationen og markedsføringen. Workshoppen giver også indblik i de juridiske faldgruber. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til nogle spændende og udbytterige dage. Med venlig hilsen

Marianne Ravn Valerius Project Manager IBC Euroforum

3


Progr am

føde varelovg ivn ing 2012 dag 1 • 30. maj 2012

09.00

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.30

Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.35

Introduktion ved ordstyreren Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten

09.40

Fødevarelovgivning i et EU-perspektiv Rammerne for EU’s fødevarelovgivning; EU’s fødevareforordning, EFSA i skudlinjen, horisontal lovgivning. De væsentligste igangværende og kommende initiativer til fødevarelovgivning i EU. ”Blød lovgivning” i form af frivillige initiativer, som svar på nye udfordringer på sundheds-, miljø- og bæredygtighedsområdet. Hvem bestemmer i EU? Lissabon traktaten, 27 medlemslande og et stærkere parlament. • Rammerne for EU’s fødevarelovgivning – de kendte redskaber • Lovgivning på vej • Nye udfordringer – nye redskaber • Hvem bestemmer i EU? Afdelingsleder Morten Damkjær Nielsen, afdeling for fødevarepolitik, Landbrug & Fødevarer

4

10.25

Pause med kaffe/te

10.40

De nye mærkningsregler Med den nye forordning om fødevareinformation til forbrugere har vi fået et helt nyt regelsæt om mærkning af fødevarer. Nogle af reglerne er en gennemskrivning og forenkling af de regler, der allerede gælder for mærkning af fødevarer. Dog er nogle af reglerne både nye og vigtige at være opmærksomme på allerede nu og især, når man som virksomhed skal til at revurdere sin emballage. Indlægget vil især fokusere på: • De nye regler i forhold til de eksisterende regler • Hvordan skal de nye regler fortolkes, og hvornår gælder de fra? • Hvilken betydning får den nye lovgivning for eksisterende fødevarer på markedet? Advokatfuldmægtig Tanja Buch-Weeke, MAQS Law Firm

11.30

Pause med kaffe/te


føde varelovg ivn ing 2012 dag 1 • 30. maj 2012

Progr am

11.45

Hvilken praktisk betydning får de nye mærkningsregler? Med udgangspunkt i Rynkeby Foods udfordringer vil indlægget fokusere på små pakninger, skriftstørrelser og den obligatoriske næringsdeklaration, som absolut vil få betydning, da den både skal laves om og oversættes til alle de sprog, man har på pakken. • Hvilke elementer i mærkningsreglerne får den største betydning? • Eksempler på mærkningen ”før og efter” • Kommer kravet om obligatorisk næringsdeklaration til at give problemer, eller kan den eksisterende næringsdeklaration bruges? Nordic Quality Manager Carina Jensen, Rynkeby Foods

12.30

Frokost

13.30

Allergener Kravene om mærkning af produkter med indhold af allergener er langt fra nye. Alligevel viser erfaringen, at der kan være behov for at få repeteret reglerne. F.eks. mærker nogle producenter deres varer med ”indeholder gluten”, men er det den rigtige måde at fortælle om indhold af hvede? Myndighederne gennemførte i 2011 en kampagne om allergenmærkning. Det forventes, at resultaterne af kampagnen er blevet offentliggjort inden konferencen, så vi kan gennemgå pointer og måske nye retningslinjer. • Hvordan skal man mærke med allergener? • Spor af allergener – hvornår skal det nævnes i mærkningen? • Kampagnen om allergenmærkning Konsulent Lotte Timmermann og konsulent Lone Blanner Jul, LOLEX

14.15

Pause med kaffe/te

14.30

Status på anprisninger – hvordan skal de håndteres? Indlægget omhandler hvilke muligheder og begrænsninger, der er inden for anprisninger på fødevarer, og hvordan det bruges i praksis, nu hvor listen (forhåbentlig) er blevet offentliggjort. Endvidere gives der eksempler på, hvad der falder ind under anprisningsforordningen, og hvad der reguleres på anden vis. Endelig gives en kort opdatering fra Bruxelles omkring, hvad vi kan forvente som det næste inden for anprisninger. • Anprisninger. Hvordan skal de bruges i praksis, når artikel 13.1-listen er offentliggjort? • Hvilke muligheder er der for fleksibilitet i ordlyden af claims? • Muligheder for at anprise ’naturlighed’ og ’frisk’ • Hvad er næste skridt – ernæringsprofiler, flere ernæringsanprisninger, botanical claims m.m? Legal Adviser Tania Porsgaard Bayer, Arla Foods 5


Progr am

6

føde varelovg ivn ing 2012 dag 1 • 30. maj 2012

15.15

Pause med kaffe/te

15.30

Danske særregler? Hvorfor skal det være så kompliceret? Fødevarevirksomheder, der sælger deres produkter på det danske marked, står ofte overfor den problemstilling, at der enten gælder særlige danske regler på bestemte områder, eller at de danske myndigheder anlægger en mere restriktiv fortolkning af EU-reglerne, end hvad virksomhederne kender fra andre markeder. • Gennemgang af eksempler på danske særregler og fortolkninger, herunder spørgsmål om vildledning • Spørgsmål om danske myndigheders jurisdiktion Advokat Kristine Lilholt Nilsson, Horten

16.15

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.20

Konferencens første dag slutter


føde varelovg ivn ing 2012 dag 2 • 31. maj 2012

Progr am

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Tilsætningsstoffer og positivlister Regler om tilsætningsstoffer og positivlister er et komplekst område. Louise Baad Rasmussen fra fødevarestyrelsen vil redegøre for det eksisterende regelsæt og fortælle om, hvad man kan forvente på området i fremtiden. Indlægget vil fokusere på: • Regler om tilsætningsstoffer • Den danske og europæiske Positivliste i praksis • Fremtidens tilsætningsstof-regler Fuldmægtig, cand.merc.jur. Louise Baad Rasmussen, Kontor for kemi og fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen

09.50

Pause med kaffe/te

10.05

Strategi for at reducere danskernes indtag af salt Indlægget vil redegøre for, hvad et højt saltindtag betyder for danskernes sundhed. Det vil omtale den danske strategi for at reducere indtaget og gå i dybden med de initiativer, der skal reducere indholdet af salt i industrielt producerede fødevarer: • Salt og sundhed • Saltpartnerskabets strategi, herunder EU-programmet • Reduktion af saltindholdet i industrielt producerede fødevarer og i udespisning • Hvad betyder de nye regler for næringsdeklaration for mærkningen af fødevarernes saltindhold? Kontorchef Else Molander, Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

10.50

Pause med kaffe/te

11.05

Ansvar og erstatning I indlægget gives en overordnet gennemgang af produktansvarsreglerne. Fødevarelovgivningen regulerer virksomhedernes ansvar i forhold til myndighederne og myndighedskontrollen, mens det er produktansvarsreglerne, som regulerer, hvornår forbrugerne kan kræve erstatning. • Hvornår er en fødevare defekt i produktansvarslovens forstand? • Har det nogen betydning, at en fødevare indgår som råvare i produktionen af en anden fødevare? • Hvilket forsvar, om noget, har man som producent/mellemhandler af en fødevare, som viser sig at være defekt? Juniorpartner Martin Dræbye Gantzhorn, Horten

7


Progr am

8

føde varelovg ivn ing 2012 dag 2 • 31. maj 2012

11.50

Frokost

12.50

Fødevarekontaktmaterialer Med baggrund i tilsynsarbejdet i fødevarekontrollen gives en summarisk gennemgang af opbygning af FKM-lovgivningen, herunder: • Oversigt over gældende lovgivning • Dokumentationskrav – herunder overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation • Praktisk tilsynsarbejde • Kampagner Tilsynsførende Tove Skaarup, Fødevarekontrolafdeling Rødovre, Fødevarestyrelsen

13.35

Pause med kaffe/te

13.50

Fødevarekontaktmaterialer i praksis Indlægget omhandler, hvordan Arla Foods konkret håndterer de krav, der stilles i relation til fødevarekontaktmaterialer. • Hvordan håndterer Arla Foods udfordringer i forhold til FKM ? • Overensstemmelseserklæringer • Krav til/samarbejde med leverandører • Udfordringer Senior Consultant Søren Hendriksen, Arla Foods

14.35

Pause med kaffe/te

14.50

Sporbarhed Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer er et generelt krav i 1935/2004-EC. Sporbarheden kan håndteres på flere måder, og med varierende detaljeringsgrad, alt efter risikovurderingens udfald og den ønskede økonomiske risikoniveau ved en tilbagekaldelse. Indlægget vil give eksempler på sporbarhedsstyring og blandt andet omhandle: • Regler om sporbarhed • Risikovurdering af forskellige materialetyper i forhold til anvendelse • Afvejning af økonomisk risici • Sporbarhed i sammensat udstyr Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

15.35

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.40

Konferencen slutter


Workshop om fødevarer og kosttilskud på de sociale medier

progr am 29. maj 2012

3 millioner danskere er på Facebook, som dermed er Danmarks største medie. På denne workshop får du indblik i, hvordan virksomheder, der markedsfører fødevarer (og kosttilskud) kan anvende de sociale medier i kommunikationen og markedsføringen. På workshoppen får du indblik i de juridiske faldgruber og de kommunikationsmæssige muligheder og ser eksempler på, hvordan andre med større eller mindre succes har benyttet de sociale medier i markedsføringen af fødevarer og kosttilskud. Du får også rig lejlighed til at teste dine egne ideer af og diskutere mulighederne med eksperter og kolleger i branchen. Undervisere: Tanja Buch-Weeke, advokatfuldmægtig, MAQS Law Firm Christian Vinding Thomsen, advokat og partner, MAQS Law Firm Elisabeth Tissot Ludvig, adm. direktør, Effector Communications Christian Tramp, adm. direktør, Cox Copenhagen Tid: 29. maj 2012 kl. 09.00 – 14.00 Workshoppen omfatter: • Introduktion til de forskellige sociale medier og deres anatomi • Eksempler på anvendelse af nye digitale muligheder som Augmented Reality, Near Field Communication og QR codes • Gennemgang af lovgivning, som er relevant i brugen af sociale medier • Hvordan håndteres opslag eller kommentarer, som kan tolkes som ulovlige sundhedsanprisninger eller ulovlig markedsføring? • Eksempler på, hvordan virksomheder i ind- og udland anvender de sociale medier i markedsføringen og kommunikationen • Sådan tilrettelægger man en strategi for at anvende de sociale medier Om underviserne: Effector Communications A/S er et skandinavisk kommunikationsbureau, specialiseret i sundhed, kosttilskud og fødevarer og er førende inden for sociale medier. MAQS Law Firm har Life Science som et af sine fokusområder og tilbyder specialiseret juridisk rådgivning og know-how inden for bl.a. fødevarer og lægemidler. Cox Copenhagen er et reklamebureau med spidskompetencer inden for digitale kommunikationsformer.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius, telefon 41 95 14 04, e-mail mrv@ibceuroforum.dk.

9


Andre spændende arrangementer Kommercielle kontrakter Konference 9. & 10. maj 2012 i København Virksomhedsjuristen 2012 Konference 22. & 23. maj 2012 i København Økonomi for ikke-økonomer kursus 13. & 14. juni 2012 i København

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE = 12 LEKTIONER workshop = 4 lektioner Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Fødevarelovgivning 2012, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer efter endt konference deltagerbeviser med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation.

10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Fødevarelovgivning 2012 afholdes den 30. og 31. maj 2012 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Workshoppen om Fødevarer og kosttilskud på de sociale medier afholdes den 29. maj 2012 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 13. april

Spar

Tilmelding senest 11. maj

Spar

Tilmelding efter 11. maj

Konference & workshop

12.995,-

1.500,-

13.995,-

500,-

14.495,-

Konference

10.995,-

1.500,-

11.995,-

500,-

12.495,-

Workshop

2.995,-

1.500,-

3.995,-

500,-

4.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

T i l m e l d i n g t i l i b c e ur o f o rum ko n f e r e n c e & wo rksh o p

Fødevarelovgivning 2012

Konference 30 & 31. maj 2012 • Workshop 29. maj 2012 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Alle priser er ekskl. moms.

Sæt X

Spar

Tilmelding senest 11. maj

Spar

Tilmelding efter 11. maj

Konference & workshop

12.995,-

1.500,-

13.995,-

500,-

14.495,-

Konference

10.995,-

1.500,-

11.995,-

500,-

12.495,-

Workshop

2.995,-

1.500,-

3.995,-

500,-

4.495,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/rif

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

18159

Tilmelding senest 13. april

Fødevarelovgivning 2012  

Bliv opdateret og hør om de nye regler, aktuelle problemstillinger og praktisk håndtering af lovgivningsmæssige krav inden for fødevarer.

Fødevarelovgivning 2012  

Bliv opdateret og hør om de nye regler, aktuelle problemstillinger og praktisk håndtering af lovgivningsmæssige krav inden for fødevarer.