Page 1

Tilmeld dig direkte på

b R A 0,- ecem SP .00est 9. d . 2 sen kr ing

eld m til

d ve

Konference & WORKSHOP den 25. og 26. januar 2012 København

www.ibceuroforum.dk/nis

• Den aktuelle økonomiske situation på kort og lang sigt • Finanskrisen i relation til forsikring • Efter valget • Hvordan bygges en lean, world class skadesorganisation? • Solvens II: hvor er vi, og hvad skal der ske? • Ledelsesbekendtgørelsen – hvordan forholder man sig effektivt til Finanstilsynets udmeldinger? • Skærp forretningen ved at analysere på dine historiske forretningsdata • Sociale medier som salgs- og kommunikationskanal til kunderne • Vejrliget Workshop: Bekæmpelse af forsikringssvindel – optimer indsatsen med svindelbekæmpelse Hør følgende talere: Henrik Drusebjerg, Seniorstrateg, Nordea • Sophie Hæstorp Andersen, Sundhedspolitisk ordfører, Socialdemokraterne • Kasper Rasmussen, Seniorkonsulent, PA Consulting Group • Jan Parner, vicedirektør, Finanstilsynet • Henrik Axelsen, Partner, Ernst & Young • Mark van den Akker, Partner Manager, FICO • Thomas Egede Kragh, Underdirektør Digitale Kanaler, Nykredit • Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør Kommunikation og CSR, Codan A/S Workshop: Esben Ejsing, cand.scient, MBA Risk Intelligence Division, Business Advisory, SAS Institute Christian Ebbesen, Relationship Manager, Insurance & Pension Division, SAS Institute Accenture Subject Matter Expert

www.ibceuroforum.dk

er

Forsikring 2012


TALERLISTE Henrik Drusebjerg Seniorstrateg Nordea

Jeanette Fangel Løgstrup Direktør Kommunikation og CSR Codan A/S

Sophie Hæstorp Andersen, Sundhedspolitisk ordfører Socialdemokraterne

Undervisere på workshop:

Kasper Rasmussen Seniorkonsulent PA Consulting Group Jan Parner Vicedirektør Finanstilsynet Henrik Axelsen Partner Ernst & Young Mark van den Akker Partner Manager FICO

Esben Ejsing Cand.scient, MBA Risk Intelligence Division Business Advisory SAS Institute Christian Ebbesen Relationship Manager, Insurance & Pension Division SAS Institute Accenture Subject Matter Expert

Ordstyrer: Claus Høyer Madsen PA Consulting

Thomas Egede Kragh Underdirektør Digitale Kanaler Nykredit

SAS er verdens førende leverandør af software og tjenesteydelser til business intelligence og business analytics. SAS er grundlagt i 1976, privatejet og uafhængig af eksterne økonomiske interesser. Flere end 45.000 virksomheder over hele verden får med SAS’ innovative løsninger grundlag for at træffe bedre beslutninger hurtigere. Vi giver vores kunder THE POWER TO KNOW® Læs mere på: www.sas.com/dk

2


Forsikring 2012 – nye muligheder? For ottende år i træk afholder IBC Euroforum konferencen Forsikring – og vi glæder os til endnu engang at byde dig velkommen til denne tilbagevendende begivenhed, der giver dig mulighed for at netværke med kolleger og tage pulsen på forsikringsbranchens tilstand. Den danske forsikringsbranche er præget af mange udfordringer, og markedet har de seneste år gennemgået en række forandringer. Den finansielle krise har sat sine spor – på både kundernes adfærd og regulering af branchen, mæglerne har fået en ændret rolle, og vejret synes under forandring. I år har vi ligeledes fået ny regering. Konferencen giver et bud på, hvilke muligheder og udfordringer forandringerne medfører. I år vil der være fokus på: • Den aktuelle økonomiske situation på kort og lang sigt • Finanskrisen i relation til forsikring • Efter valget • Hvordan bygges en lean, world class skadesorganisation? • Solvens II: hvor er vi, og hvad skal der ske? • Ledelsesbekendtgørelsen – hvordan forholder man sig effektivt til Finanstilsynets udmeldinger? • Skærp forretningen ved at analysere på dine historiske forretningsdata • Sociale medier som salgs- og kommunikationskanal til kunderne • Vejrliget I år har du ligeledes mulighed for at deltage i en valgfri workshop om Bekæmpelse af forsikringssvindel, der vil have fokus på optimering af og praktiske metoder til at forbedre bekæmpelse og identifikation af svindel. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til to spændende og inspirerende dage på årets forsikringskonference. Med venlig hilsen

Henrik Ulander Adm. direktør IBC Euroforum

3


Program • onsdag 25. januar 09.00

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale. Morgenkaffe/te

09.30

Åbning af konferencen Adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum

13.25

Pause med kaffe/te

Organisation og eksterne krav

09.35

13.40

Alle forsikringsselskaber er under pres for at øge effektiviteten og samtidig levere den stærke, loyalitetsskabende kundeoplevelse – hver gang!

Introduktion ved ordstyreren Claus Høyer Madsen, PA Consulting

Finanskrise og ny regering – en ny virkelighed? 09.40

Den aktuelle økonomiske situation på kort og lang sigt Seniorstrateg Henrik Drusebjerg, Nordea

10.30

Pause med kaffe/te

• Hvordan nedbringes ”failure demand”, således at alle claims håndteres korrekt første gang? • Hvordan kan effektiviteten øges markant via automatisering og selvbetjening? • I hvilket omfang kan fraud detection automatiseres? • Hvordan kan sociale medier hjælpe med at skabe en effektiv kundedialog?

Finanskrisen i relation til forsikring

Seniorkonsulent Kasper Rasmussen, PA Consulting Group

10.45

• Hvordan udvikler den sig, og hvilken betydning vil det få for forsikringsområdet? • Mange banker er blevet påvirket, men det har ikke endnu sat sit dybe spor på forsikringsområdet – vil det også ske her? • Hvad betyder det for det danske marked, erhvervsliv og forbruger? • Hvad betyder det for volumen i forsikringer? • Hvad kan vi forvente?

14.30

Pause med kaffe/te

14.45

Solvens II: hvor er vi, og hvad skal der ske? Der kommer mange forskellige signaler fra Europa om, hvor Solvens II er på vej hen. Finanstilsynet giver en status på processen i EU og fortæller nærmere om Omnibus II direktivet. Indlægget giver deltagerne et bedre indblik i, hvad der er væsentligt at prioritere i deres egen Solvens II implementering. Der vil også blive fortalt om de kommende offentlige høringer af EIOPA guidelines, det kommende rapporteringsregime og om paratheden i den danske sektor.

Taler annonceres senere 11.35

Frokost

12.35

En ny regering har sat sig i stolen • Hvad vil det betyde for forsikringsområdet, at en ny regering sætter sig i stolen efter folketingsvalget? • Sundhedsforsikring/ordninger – hvad er fremtiden for dem med en ny regering? Sundhedspolitisk ordfører Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokraterne

4

Hvordan bygges en lean, world class skadesorganisation?

Vicedirektør Jan Parner, Finanstilsynet 15.45

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

15.50

Konferencens første dag slutter


Program • TORSDAG 26. januar 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

10.50

• Sociale medier i en større sammenhæng • Hvad er styrker/svagheder ved de forskellige kanaler? • Sociale medier – Nykredits overvejelser omkring, hvad der kommer til at ske her? • Nykredits erfaringer, best practice og cases

Aktuelle udfordringer og muligheder 09.05

Ledelsesbekendtgørelsen – hvordan forholder man sig effektivt til Finanstilsynets udmeldinger? • Organisering af risikostyring • Compliance og overvågning • Europæiske eksempler på, hvordan selskaber organiserer sig for at reducere kontrolomkostninger og bureaukrati

Underdirektør Digitale Kanaler Thomas Egede Kragh, Nykredit 11.35

Pause

11.50

Vejrliget • Klimaforandringer – vås eller fakta – Ændring i nedbør – Ændring i vandstand • Hvad kan borger/kommune gøre, og hvad gør/kan forsikringsselskaberne? • Betydning for forsikring – hvad gør vi i dag? • Hvad kunne man ellers forestille sig? – samarbejder mellem interessenter

Partner Henrik Axelsen, Ernst & Young 09.55

Pause med kaffe/te

10.05

Skærp forretningen ved at analysere på dine historiske forretningsdata Predictive Analytics (forudsigende analyse) har allerede bevist sit værd ift. Fraud Detection. Men Predictive Analytics kan bidrage på mange andre måder til at skærpe forretningen. • Kundesegmentering: Få en stærkere forståelse for de reelle segmenter i kundebasen • Præsicionsmarketing: Målret markedsføringen og mangedobl resultaterne • Risikobaserede prissætning: Lad prissætningen afspejle den faktiske risiko som kundegruppen udgør • Få et overblik over verden af Prediction Analytics og forstå, hvordan det kan optimere din forretning

Sociale medier som salgs- og kommunikationskanal til kunderne

Direktør Kommunikation og CSR Jeanette Fangel Løgstrup, Codan A/S 12.35

Frokost

13.30

Workshop – se program side 6

16.30

Workshoppen slutter

Partner Manager Mark van den Akker, FICO

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen og workshoppen besvares af adm. direktør Henrik Ulander, telefon 20403083, e-mail hu@ibceuroforum.dk. 5


WORKSHOP • 26. JANUAR • KL. 13.30-16.30

WORKSHOP: Bekæmpelse af forsikringssvindel – optimer indsatsen med svindelbekæmpelse Formål & indhold Workshoppen vil have fokus på den praktiske tilgang ved svindelforebyggelse. Gennem fælles dialog vil workshoppen således skabe overblik over de udfordringer, som forsikrings- og pensionsselskaber oplever i dag, bl.a. som følge af den økonomiske krise og stadig mere avancerede former for svindel. Workshoppen har fokus på optimering af og praktiske metoder til at forbedre bekæmpelse og identifikation af svindel, herunder: • Reduktion af forkerte svindelsignaler (false positives) • Forbedring af virksomhedernes sagsbehandlingsprocesser, og bedre udnyttelse af efterforskningsressourcer • Mulighed for at arbejde med svindelidentifikation i ”real-time” og forbedre kundeoplevelsen ved skadesanmeldelser (hurtige udbetalinger) • Forbedre muligheder for sanering • Mulighed for at komme hurtigt i gang med en hosted løsning • Hvordan ny teknologi kan bruges til at analyse kundens adfærd på nettet og dermed forudsige svindel, herunder brug af sociale netværk

Undervisere Esben Ejsing, cand.scient, MBA Risk Intelligence Division, Business Advisory, SAS Institute Christian Ebbesen, Relationship Manager, Insurance & Pension Division, SAS Institute Accenture Subject Matter Expert

SAS er verdens førende leverandør af software og tjenesteydelser til business intelligence og business analytics. SAS er grundlagt i 1976, privatejet og uafhængig af eksterne økonomiske interesser. Flere end 45.000 virksomheder over hele verden får med SAS’ innovative løsninger grundlag for at træffe bedre beslutninger hurtigere. Vi giver vores kunder THE POWER TO KNOW® Læs mere på: www.sas.com/dk

Accenture er en global virksomhed med speciale inden for management consulting, teknologi og outsourcing med mere end 223.000 medarbejdere, der arbejder for kunder i mere end 120 lande. Vi besidder enestående erfaringer, omfattende kompetencer inden for alle brancher og forretningsfunktioner og ekstensiv forskning om verdens mest succesfulde virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at blive højt præsterende virksomheder og offentlige organisationer. Accenture omsatte for 21,6 mia. USD i det regnskabsår, der blev afsluttet den 31. august 2010. Vores hjemmeside er www.accenture.com 6


PRAKTISKE OPLYSNINGER Afholdelsesdato og -sted Konferencen Forsikring 2012 afholdes den 25. og 26. januar og workshoppen Bekæmpelse af forsikringssvindel den 26. januar 2012 på Radisson Blu Falconér Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, telefon 38 15 80 01.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes, at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som konferencegæst er det IKKE muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conference’s egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Pris Tilmelding senest 9. december

Spar

Tilmelding senest 6. januar

Spar

Tilmelding efter 6. januar

Konference og workshop

10.995,-

2.000,-

11.995,-

1.000,-

12.995,-

Konference

9,995,-

2.000,-

10.995,-

1.000,-

11.995,-

Workshop

1.495,-

1.000,-

1.995,-

Vælg alternativ

500,2.495,Alle priser er ekskl. moms

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 7


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilm e ldi n g til fo r sik r i n g 2 012 København • Konference og workshop • 25. & 26. januar 2012 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere materialet fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Alle priser er ekskl. moms

Tilmelding senest 9. december

Spar

Tilmelding senest 6. januar

Spar

Tilmelding efter 6. januar

Konference og workshop

10.995,-

2.000,-

11.995,-

1.000,-

12.995,-

Konference

9.995,-

2.000,-

10.995,-

1.000,-

11.995,-

Workshop

1,495,-

1.000,-

1.995,-

500,-

2,495,-

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt www.ibceuroforum.dk/nis registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

12188

Sæt X

Forsikring 2012  
Forsikring 2012  

Forsikring 2012 – nye muligheder? For 8. år i træk afholder IBC Euroforum konferencen Forsikring – og vi glæder os til endnu engang at byde...