Page 1

r R 0,- janua . PA 0 27 S 2.0 senest . ng krmeldi

d ve

til

KONFERENCE den 13. og 14. marts 2012 KØBENHAVN

FINANSIEL COMPLIANCE Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com

• Det nye europæiske tilsyn

Hør talere fra

• Konsekvenserne af §71 om ledelse af pengeinstitutter

Københavns Universitet Finanstilsynet

• Optimering af compliance funktionen

Finansrådet

• FSA tiltag & ny anti-korruptionslovgivng i UK & US

SØK Michelmores LLP (UK)

• MIFID II, MAD II, FATCA & CRD IV

Nykredit

• Klager i Pengeinstitutsankenævnet – tendenser & aktuel praksis

Danske Markets - Danske Bank

• Hvidvask – international udvikling & SØK praksis

Konferencen lever op til kravene for advokaters efteruddannelse

Deloitte


talerli ste: Professor, dr. jur

Jesper Lau Hansen

Københavns Universitet Head of the Regulatory Team, partner

Andrew Oldland QC

Regulering og Rating Nykredit Chefkonsulent

Michael Landberg

Michelmores LLP (UK)

Finanstilsynet

Chefkonsulent

Politikommissær

Finanstilsynet

SØK

Mikkel Holle Afdelingsdirektør, advokat

Annelise Warrer Nykredit

Head of Compliance

Charlotte Selmer Brøndsted

Danske Markets Danske Bank

Leder af Kapitalmarkedsret, advokat

David Moalem Deloitte

Leder af Bank- og Finansieringsret, advokat

Andreas Hallas Deloitte

Kontorchef

Mick Thimm Sayed Finansrådet

2

Chefanalytiker

Kim Laustsen

Jens Kauffeld Andreasen

Ordstyrer Seniorkonsulent

Sofie Kringelholt Legal Services Deloitte


FINANSIEL COMPLIANCE – det årlige mødested for compliance professionelle Den 13. og 14. marts 2012 afholder IBC Euroforum igen den årlige konference Finansiel Compliance. Konferencen har de seneste år udviklet sig til at blive et årligt mødested for compliance professionelle fra den finansielle sektor, hvor muligheden for at blive fagligt og kollegialt opdateret er omdrejningspunktet. Fokus i 2012 Vi har i år fokus på følgende emner: • Det nye europæiske tilsyn – hvilken rolle & betydning? • Konsekvenser for compliance funktionen af §71 om ledelse af pengeinstitutter – praktiske erfaringer • Optimering af compliancefunktionen – værktøjer, metoder & kontroller • Aktuelt udefra – FSA tiltag & ny anti-korruptionslovgivng i UK & US • MIFID II & MAD II – nye regler & praktiske konsekvenser • Klager i Pengeinstitutsankenævnet – tendenser & aktuel praksis • FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – betydning for compliance funktionen? • CRD IV – ændringer & konsekvenser • Hvidvask – international udvikling & SØK praksis Hvem kommer? Konferencen udmærker sig ved at deltagerlisten er mindst lige så interessant som talerlisten. Vi har gennem årene haft deltagere fra 70 forskellige finansielle institutioner, primært store som små pengeinstitutter, kreditforeninger, investeringsforeninger mv. Blandt årets indlægsholdere fra ind- og udland er repræsentanter fra Finanstilsynet, SØK, Finansrådet, ansvarlige for compliance afdelinger og fagspecialister. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


progr am • dag 1 • 13. marts 2012

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Seniorkonsulent Sofie Kringelholt, Legal Services, Deloitte

Det europæiske finansielle tilsyn – hvilken rolle & betydning? 09.10

Det nye europæiske tilsyn • European System of Financial Supervisors (ESFS) • Hvem er de nye europæiske tilsyn, og hvad er deres rolle? – European Securities and Markets Authority (ESMA) – European Banking Authority (EBA) – European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) • Hvilken betydning har det nye system for europæisk tilsyn for danske finansielle virksomheder? Professor, dr. jur Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet Jesper Lau Hansen er medlem af The Securities and Markets Stakeholder Group, som er en interessentgruppe, der skal rådgive det nye europæiske børstilsyn ESMA. ESMA er blevet tillagt en række vigtige og vidtgående beføjelser som led i den nye tilsynsstruktur og kan f.eks. udarbejde egentlig lovgivning og vil føre et indgående tilsyn med tilrettelæggelsen af de nationale tilsynsmyndigheders daglige arbejdsgang og rutiner. Det må således forventes, at ESMA på kort tid vil harmonisere ikke bare reglerne, men også den måde som tilsynet udføres på i de enkelte medlemsstater.

10.00

4

Pause med kaffe/te


progr am • dag 1 • 13. marts 2012

Aktuelt udefra – hvad er på vej fra UK & US? 10.15

Trends from the UK & US • Recent approaches from FSA and the reaction in the British financial sector • The UK anti-Bribery legislation – how does it affect outside the UK? • US Foreign & Corrupt Practices Act - how does it affect outside the US? • Future perspectives Head of the Regulatory Team, partner Andrew Oldland QC, Michelmores LLP (UK) Andrew is a barrister and specialises in a wide range of regulatory matters and has particular expertise in financial regulation (including anti-corruption and anti-money laundering). He has held a number of senior regulatory and prosecution roles, including standing counsel to HM Revenue & Customs and the ’A’ lists of counsel for both the Attorney-General and the Serious Fraud Office. He also frequently acts against government departments and agencies on regulatory matters.

11.15

Pause med kaffe/te

Ledelse af pengeinstitutter – implementering af §71 11.30

Implementing af bekendtgørelsen om ledelse af pengeinstitutter – status & forventninger • Reglerne i § 71 i lov om finansiel virksomhed og baggrunden for bekendtgørelsen • Væsentlige nyheder og skærpelser i forhold til hidtidig vejledning og gældende praksis indtil 1. januar 2011 • Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar særligt på kreditområdet • Risikostyring på kreditområdet • Rækkevidden af bekendtgørelsens krav for de små og mellemstore store pengeinstitutter • Foreløbige erfaringer med bekendtgørelsen Chefkonsulent Mikkel Holle, Finanstilsynet

5


progr am • dag 1 • 13. marts 2012

12.30

Frokost

13.30

Konsekvenser for compliance funktionen af §71 om ledelse af pengeinstitutter – praktiske erfaringer • Hvad har vi gjort, og hvad er vores erfaringer? • Værktøjer til risikoanalyse – hvad skal man kigge på, og hvordan kan man dokumentere sine valg og fravalg? Afdelingsdirektør, advokat Annelise Warrer, Nykredit

14.15

Pause med kaffe/te

Optimering af compliance funktionen

6

14.30

Optimering af compliance funktionen – værktøjer, metoder & kontroller Taler annonceres senere

15.15

Kort pause

15.20

Optimering af compliance funktionen – værktøjer, metoder & kontroller • Hvilke metoder bruger compliance? – Risikovurdering – Rådgivning – Undervisning – Kontroller • Undervisning som metode – Hvilken form skal vælges? • Hvilke værktøjer og kontroller skal vælges? – Manuelle contra systembaserede – Forebyggende contra efterfølgende Head of Compliance Charlotte Selmer Brøndsted, Danske Markets, Danske Bank

16.05

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.15

Konferencens første dag slutter


progr am • dag 2 • 14. marts 2012

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Lovgivning, regulering & praksis 09.05

MIFID II & MAD II – nye regler & praktiske konsekvenser • Hvilke ændringer kan vi forvente? • Hvordan griber man ændringerne an? Leder af Kapitalmarkedsret, advokat David Moalem, Deloitte

10.20

Pause med kaffe/te

10.35

Klager i Pengeinstitutsankenævnet – tendenser & praksis • Overblik over praksis vedrørende klager om rådgivning i forbindelse værdipapirhandel • I hvilken retning går tendensen? • Kan man tale om ny praksis? Leder af Bank- og Finansieringsret, advokat Andreas Hallas, Deloitte

11.25

Pause med kaffe/te

11.40

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act • Status på FATCA og reglernes ikrafttræden • Krav til finansielle virksomheder • Nye procedurer og fokusområder for compliance Kontorchef Mick Thimm Sayed, Finansrådet

12.30

Frokost

13.30

CRD IV – regulatorisk bølge undervejs... • Hvilke ændringer vil følge af CRD IV? • Hvordan bliver kreditinstitutterne compliant med de nye kapital- og likviditetsregler? Chefanalytiker Kim Laustsen, Regulering og Rating, Nykredit

7


progr am • dag 2 • 14. marts 2012

14.15

Pause med kaffe/te

Hvidvask – aktuel udvikling & praksis 14.30

Hvidvaskområdet – international udvikling • FATF anbefalinger – omfattende ændringer forventes vedtaget i februar 2012 • Revision af EU’s 3. hvidvaskdirektiv er skudt i gang – hvad kommer der til at ske? Chefkonsulent Michael Landberg, Finanstilsynet

15.00

Hvidvask – processen hos SØK • Nyeste udvikling – bank og realkredit • Hvad sker der i sagerne, når der er blevet indberettet? Politikommissær Jens Kauffeld Andreasen, SØK

15.35

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.45

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29 , e-mail rc@ibceuroforum.dk.

8


MĂĽlgruppe for konferencen Konferencen henvender sig til primĂŚrt Heads of Compliance, Compliance Managers, Compliance Officers, Compliance Associates, jurister, advokater, kontorchefer og direktionssekretariatsmedarbejdere. Herudover relaterede inden for Risk Management, Internal Audit, investering samt andre med interesse og ansvar for compliance i den finansielle sektor.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE 12 LEKTIONER Den 1/1 2008 trĂĽdte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Finansiel Compliance, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

9


Andre spændende arrangementer

Kreditporteføljestyring Konference den 27. marts 2012 København Virksomhedsjuristen Konference den 22.-23. maj 2012 København Liv & Pension 2012 Konference den 6.-7. juni 2012 København

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Finansiel Compliance afholdes den 13.- og 14. marts 2012 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00. Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser. Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 27. januar

Spar

Tilmelding senest 24. februar

Spar

Tilmelding efter 24. februar

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www. ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmeldin g til I BC E uroforum Konferencen

Finansiel Compliance

Konference • 13. & 14. marts 2012 • København

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Konference

Tilmelding senest 27. januar

Spar

Tilmelding senest 24. februar

Spar

Tilmelding efter 24. februar

12,495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/com

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

21392

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.

FINANSIEL COMPLIANCE  
FINANSIEL COMPLIANCE  

Konferencen Finansiel Compliance har de seneste år udviklet sig til at blive et årligt mødested for compliance professionelle, hvor mulighed...