Page 1

d ve b AR 0,- ecem SP .00est 9. d . 2 sen kr ing

eld m til

Konference

den 24. og 25. januar 2012 København

Tilmeld dig direkte på

www.ibceuroforum.dk/bj

er

12 lektioner for advokater

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg – den praktiske håndtering

• Dagbod på mellemterminer – i opbrud?

Hør talere fra

• Entreprenørers globale krav – forsinkelse & forstyrrelse

Dansk Byggeri Bygningsstyrelsen Voldgiftsnævnet for byggeog anlægsvirksomhed Rambøll Sorø Kommune FrølundWinsløw Viltoft PwC Accura Horten MT Højgaard A/S Københavns Universitet Kammeradvokaten

• Udbudsretten i entreprisesammenhæng – værd at vide • Parallellopdrag – en mulighed inden for bygge & anlæg? • Rådgivers ansvar for udbudsfejl • Rekonstruktioner & bankgarantier – de praktiske implikationer • Understøtter AB systemet aftaler i det moderne byggeri?

Udarbejdet i samarbejde med

www.ibceuroforum.dk


Talerliste Afdelingschef

Henrik Fausing

Advokat, partner

Jesper Fabricius

Juridisk Afdeling Dansk Byggeri

Accura

Jurachef

Andreas Christensen

Bo Kobber Pedersen Bygningsstyrelsen Advokat

Casper Schmidt Rambøll

Senior projektchef

Flemming Schmidt

Rambøll

Projektleder

Jesper Storm

Sorø Kommune Advokat

Søren Staugaard Nielsen Rambøll

Advokat, partner

Trine Bøgelund-Kjær FrølundWinsløw

Advokat, partner

Jakob Juul

Viltoft

Statsaut. revisor, partner

Søren Primdahl

PwC

Advokat, partner Horten

Afdelingschef

Tove Dyre Palnum MT Højgaard A/S Advokat, partner

Henrik Hauge Andersen

Viltoft

Advokat, partner

Christian Johansen Horten

Advokat, partner

Nicolai Dyhr Horten

Professor

Ole Hansen

Københavns Universitet Advokat, partner

Tomas Ilsøe Andersen Kammeradvokaten

Ordstyrer: Advokat, partner

Henrik Hauge Andersen

Viltoft

Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCE: 12 LEKTIONER IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Juridiske udfordringer i bygge & anlæg, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet. 2


Juridiske udfordringer i bygge & anlæg – den praktiske håndtering

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg er en konference, der tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle juridiske problemstillinger og har fokus på den praktiske betydning for branchens mange aktører – det være sig entreprenører, rådgivere, arkitekter som bygherrer. Konferencen er derfor det oplagte forum for dig, der til daglig er beskæftiget med juridiske forhold inden for bygge & anlæg, og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling inden for lovgivning, retspraksis og praktisk anvendelse mv. Programmet for konferencen sætter fokus på en række aktuelle problemstillinger: • Juridiske udfordringer i bygge & anlæg – hvad siger branchen selv? • Nye offentlige/private samarbejdsformer – erfaringer med ESCO • Hvad kan bygge- og anlægskontrakter lære fra IT? • Dagbod på mellemterminer – er praksis i opbrud? • Entreprenørers globale krav vedrørende forsinkelse og forstyrrelse • Udbudsretlige udfordringer i et entrepriseretligt perspektiv – hør rådgiveren & praktikeren • Parallellopdrag – en mulighed inden for bygge & anlæg? • Rådgivers ansvar for udbudsfejl • Rekonstruktioner & garantier – de praktiske implikationer • AB systemet – understøttes de gældende standardvilkår aftaler i det moderne byggeri? Et talerpanel af førende specialister Konferencens talere repræsenterer de relevante juridiske aktører inden for bygge & anlæg – lige fra advokat, bygherre, rådgiver, entreprenør til brancheorganisation og forsker – og tilsammen står de som garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på praktiske løsninger. Bliv inspireret til nye løsninger Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret på aktuelle juridiske forhold, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen – og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med juridiske forhold i bygge & anlæg. Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


Program • 24. januar 2012 08.30

09.00

09.05

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

NYE KONTRAKTFORMER 10.15

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

Indlægget tager pulsen på de nye samarbejdsformer, såsom OPP, samlet Udbud og ESCO. Der gennemgås et konkret ESCO projekt i Sorø Kommune, hvor rådgivers og kommunens overvejelser drøftes. Konkrete udfordringer og de tilhørende løsninger præsenteres.

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft

AKTUELLE JURIDISKE UDFORDRINGER 09.10

Advokat Casper Schmidt, Rambøll Senior projektchef Flemming Schmidt, Rambøll

Aktuelle juridiske udfordringer i bygge & anlæg

Projektleder Jesper Storm, Sorø Kommune

• Hvad er de væsentligste aktuelle juridske udfordringer?

10.00

Nye offentlige/private samarbejdsformer – erfaringer med ESCO i praksis

Afdelingschef Henrik Fausing, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri

11.10

Pause

Jurachef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen og formand for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

11.20

Hvad kan bygge- og anlægskontrakter lære fra IT? I forhold til entrepriseretten er IT-retten en ny disciplin med kun 20 år bag sig, men der en række ligheder mellem de udfordringer, der findes inden for de to kontraktområder.

Pause

Udviklingen inden for ITkontraktsretten med særligt fokus på områder, hvor IT-retten har fundet løsninger, som kan være relevante for bygge & anlægsområdet, herunder: – Kontraktuelle emner – Udbudsretlige forhold Advokat Søren Staugaard Nielsen, Rambøll 12.00

4

Frokost


Program • 25. januar 2012 ENTREPRISERET – udvalgte aktuelle problemstillinger 13.00

Dagbod på mellemterminer – er praksis i opbrud? • Har kendelsen fra Voldgiftsretten af 8. februar 2011 nogen betydning for praksis vedrørende dagbodssanktionerede mellemfrister ?

08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

UDBUD i praksis 09.05

Advokat, partner Trine Bøgelund-Kjær, FrølundWinsløw 13.30

Pause

13.45

Entreprenørers globale krav vedrørende forsinkelse og forstyrrelse

• Udvalgte udfordringer – erfaringer & gode råd til praktikeren Advokat, partner Jesper Fabricius, Accura 10.20

• I hvilket omfang kan entreprenørens opgørelse af sit samlede (globale) tab på entreprisen danne grundlag for krav mod bygherren? • Strategier til dokumentation og anfægtelse af globale krav

15.15

15.30

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

Parallellopdrag – en mulighed inden for bygge & anlæg • Hvorfor anvende parallellopdrag – hvad kan denne model? • Værd at vide om anvendelse af parallellopdrag i praksis – fordele, ulemper & gode råd Advokat, partner Andreas Christensen, Horten

Advokat, partner Jakob Juul, Viltoft Statsaut. revisor, partner Søren Primdahl, PwC

Aktuelle udbudsretlige udfordringer – et entrepriseretligt perspektiv

10.50

Pause

11.00

Praktikerens udbudsudfordringer • Hvad oplever praktikere i relation til udbud, og hvad betyder det for den måde, praktikere agerer på i forbindelse med udbud/tilbud?

Konferencens første dag slutter

Afdelingschef Tove Dyre Palnum, MT Højgaard A/S 11.40

Kort pause

5


Program • 25. januar 2012 11.45

Rådgivers ansvar for udbudsfejl

14.45

Udbudsdirektiverne og tilbudsloven er minefyldt farvand for den tekniske rådgiver:

JURIDISKE UDFORDRINGER I FREMTIDEN

• Hvor langt rækker den tekniske rådgivers ansvar for fejl i udbudsmaterialet og under vurderingen af tilbud? • Dækker forsikringen?

15.00

13.20

Advokat, partner Christian Johansen, Horten Advokat, partner Nicolai Dyhr, Horten

16.00

DEBAT – perspektiver for AB systemet Professor, dr. jur. Ole Hansen, Københavns Universitet Advokat, partner Tomas Ilsøe Andersen, Kammeradvokaten

16.20

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.30

Konferencen slutter

Rekonstruktioner – praktiske konsekvenser • Orientering om nye rekonstruktionsregler, retsvirkninger og konsekvenser • Håndtering af igangværende entrepriser • Ansvar og garantier ved rekonstruktion og konkurs Advokat, partner Nicolai Dyhr, Horten Advokat, partner Christian Johansen, Horten

6

Advokat, partner Tomas Ilsøe Andersen, Kammeradvokaten

Bankgarantier & sagkyndige beslutninger • Garantier under AB92 og ABT93 • Status for AB92 § 46 • Særligt om konkurs og rekonstruktion

14.00

Professor, dr. jur. Ole Hansen, Københavns Universitet

Frokost

REKONSTRUKTION & BANKGARANTIER

Perspektiver for AB systemet • Understøtter de gældende standardvilkår aftalerne i det moderne byggeri?

Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft 12.30

Pause

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk.


praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 24. og 25. januar 2012 på Radisson Blu Falconér Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen ’Falkoner Plads’ anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes, at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som konferencegæst er det IKKE muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conference’s egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris Vælg alternativ Konference

Tilmelding senest 9. december

Spar

Tilmelding senest 6. januar

Spar

Tilmelding efter 6. januar

12,495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Alle priser er ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 7


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lm e l d i n g ti l I BC Eu ro fo r um ko n f e r e n c e n

Juridiske udfordringer i bygge & anlæg København • Konference • 24. & 25. januar 2012 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere materialet fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Sæt X Konference

Tilmelding senest 9. december

Spar

Tilmelding senest 6. januar

Spar

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

Tilmelding efter 6. januar 14.495,Alle priser er ekskl. moms

35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt www.ibceuroforum.dk/bj registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

21390

sådan kan du tilmelde dig:

Juridiske udfordringer i Bygge & Anlæg  

uridiske udfordringer i bygge & anlæg er en konference, der tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle juridiske problemstillinger og har fokus...

Juridiske udfordringer i Bygge & Anlæg  

uridiske udfordringer i bygge & anlæg er en konference, der tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle juridiske problemstillinger og har fokus...