Page 1

Tilmeld dig direkte p책 www.ibceuroforum.dk/advokat

r 책 r o F

Juridiske kurser 2012 Aktuelle kurser med fokus p책 praktisk anvendelighed

Kurserne lever op til kravene for advokaters og revisorers efteruddannelse

rabat ved tilmelding til flere kurser

www.ibceuroforum.dk


Indholdsfortegnelse Dato MARTS 2012 14.-15. 21.

Kursus

Kursusnavn

Side

Økonomi for ikke-økonomer Byggeriets juridiske kerneområder – entrepriseret

22.

1 2 3

APRIL 2012 11. 17. 17.

4 5 6

Contract Management for jurister Sådan taler en overbevisende og tillidsvækkende advokat En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø – Århus

20. 23.

7 8

Rammeaftaler – anvendelse i praksis En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø

25. 27.

9 10

Forhandlingsteknik – styrk din strategi & adfærd Dødsbobehandling

11 12 13

MAJ 2012 1. 10. 15. 16.

11 12 13 14

Digital tinglysning Bestyrelsesarbejde i praksis De nye rekonstruktionsregler – kreditorvinklen Miljøretligt serviceeftersyn af virksomheder

14 15 16 17

JUNI 2012 6. 7. 7. 12. 13.-14. 14.

15 16 17 18 19 20

Byggeriets juridiske kerneområder – entrepriseret Tilbudsindhentning – 2håndtering af tilbud og udbud Ejeraftaler Selskabsret – et aktuelt fokus Økonomi for ikke-økonomer Aktuel konkurrenceret

18 19 20 21 22 23

OKTOBER 2012 3.

21

Børs- og kapitalmarkedsret

24

Juridiske konferencer fra IBC Euroforum Praktiske oplysninger (tid, sted og tilmelding mv.)

25 26

Tilbudsindhentning – håndtering af tilbud og udbud

4 5 6

7 8 9 10

MÅLGRUPPE Kurserne retter sig primært mod advokater, advokatfuldmægtige, jurister og juridiske sagsbehandlere, men kan i høj grad også være relevante for revisorer, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med de juridiske udfordringer, som kurserne omhandler.

2


Juridiske kurser – aktualitet, faglighed & erfaringsudveksling IBC Euroforum udbyder igen i foråret 2012 et udvalg af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske discipliner. Kurserne har fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau – dette for at sikre deltagerne et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. Kurserne er planlagt således, at der vil være rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med underviseren og de øvrige deltagere. På de juridiske kurser hos IBC Euroforum får du: • • • • •

Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og forudgående undervisningserfaring Kurser, der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området Kurser med fokus på praktisk anvendelighed Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser Kurser, der lever op til kravene for advokaters og revisorers obligatoriske efteruddannelse

Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

Obligatorisk efteruddannelse for ADVOKATER Siden 1. januar 2008 har alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark, været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i 54 dokumenterede efteruddannelseslektioner (á 45 min.) over en 3-årig periode. IBC Euroforums juridiske kurser er skræddersyet til advokater og advokatfuldmægtige og opfylder Advokatsamfundets kvalitetsskrav til efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. I beskrivelsen af hvert enkelt kursus angives antallet af kursuslektioner.

Obligatorisk efteruddannelse for REVISORER Siden 1. januar 2009 har alle revisorer været forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. Der kræves deltagelse i mindst 120 timers dokumenteret efteruddannelse over en 3-årig periode. En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times efteruddannelse. IBC Euroforums juridiske kurser lever op til Erhvervsstyrelsens kvalitetskrav for revisorers efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. I beskrivelsen af hvert enkelt kursus angives antallet af kursuslektioner.

3


kursus

1

13 LEKTIONER

ØKONOMI FOR IKKE-ØKONOMER

København • 14. & 15. marts 2012 • 2 dage

Jacob R. Jørgensen, Babcock & Wilcox Vølund A/S Arbejder du med tal – uden at være økonomiuddannet? Har du budget- eller resultatansvar? Fylder økonomi en del i din hverdag, eller forventer du, det kommer til at ske fremover? Dette kursus giver dig de nødvendige redskaber til at styre håndteringen af økonomisk information og styrke dig i mødet med nye udfordringer. Kurset kommer grundigt omkring regnskabsforståelse, budgettering, investering og finansiering, og undervisningen bygger på en kombination af teori, praktiske eksempler og opgaver. Deltag på kurset og opnå: • En bedre forståelse, håndtering og rapportering af økonomisk information • Større sikkerhed, når du arbejder med økonomiske problemstillinger • Indsigt i, hvordan du tackler økonomiske udfordringer på jobbet Kurset er delt op i 3 sektioner: • Regnskabsforståelse og -analyse • Budgettering • Investering og finansiering På kursets førstedag gennemgås en virkelig årsrapport, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål. På kursets anden dag lærer du bl.a. at lave et driftsbudget og får stillet en opgave, som der arbejdes med i grupper. Underviseren vil gennemgå hvilke budgetposter, der er vigtige for at vurdere et projekts succes. Derudover vil der blive rådgivet i, hvordan du bedst låner penge, og hvor de kan anbringes med størst fordelagtighed.

Underviseren Jacob R. Jørgensen er økonomidirektør i Babcock & Wilcox Vølund A/S og har gennem de sidste 17 år undervist mere end 1.500 personer på kurset Økonomi for ikke-økonomer

Sagt om kurset og underviseren: ”God, engageret og faglig kompetent underviser. Spændende indhold og emner. Jeg har lært, hvad jeg kom efter.” Afdelingschef Jesper Schmidt Hansen, R. Riisfort A/S ”Super kursusleder. Indholdet blev gennemgået og forklaret meget pædagogisk med små humoristiske indslag.” Afdelingschef Elisabeth Rasmussen, SAS Revenue Information A/S Kurset har evalueret 4,6 på en skala fra 1-5.

4


kursus

BYGGERIETS JURIDISKE KERNEOMRÅDER – ENTREPRISERET

København • 21. marts 2012 • kl. 09.00-16.30

2

7 LEKTIONER

Henrik Hauge Andersen, Viltoft Entreprisejuraen er en næsten uundgåelig udfordring for byggesagens teknikere, uanset om man arbejder for bygherren, entreprenøren eller rådgiveren. Kurset er i høj grad praktisk tilrettelagt og omhandler de regler, som oftest giver anledning til tvist mellem byggesagens parter. Emnerne behandles med udgangspunkt i drøftelse af en case, og der vil derfor være lejlighed til at få afprøvet egne synspunkter og få belyst spørgsmål relateret til emnerne, som er: • • • • • •

Rådgivningsaftalen Projektets omfang Forsinkelse Ændringsretten Mangler Rådgiveransvaret

Som deltager på kurset får du belyst de i praksis vigtigste juridiske regler ud fra en case-orienteret undervisning, som gør emnerne håndgribelige for deltageren. Du opnår dermed indsigt i – eller får en opfriskning af – de vigtigste spilleregler på området. Undervisningsformen lægger op til dialog, og du har dermed også selv mulighed for at præge dagen og optimere dit udbytte.

Underviseren Advokat Henrik Hauge Andersen er partner hos Viltoft og har udbuds- og entrepriseret som sit væsentligste arbejdsområde. Henrik Hauge Andersen har stor erfaring med afholdelse af kurser om bl.a. udbud og tilbudsindhentning.

5


kursus

3 7 LEKTIONER

TILBUDSINDHENTNING – HÅNDTERING AF TILBUD & UDBUD

København • 22. marts 2012 • kl. 09.00-16.30

Henrik Hauge Andersen, Viltoft Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren blev med tilbudslovens gennemførelse i 2001 for alvor et minefyldt farvand. Med loven blev en god del af de regler, som tidligere kun kendtes fra udbudsdirektiverne, sat i kraft i Danmark for offentlige bygherrer uanset byggesagens størrelse. Kurset vil omfatte en gennemgang af de væsentligste regler på området, og de øvrige regler i tilbudsloven, og endvidere vil der i hovedlinjer blive redegjort for reglerne i udbudsdirektivet, den nye udbudsbekendtgørelse, forsyningsvirksomhedsdirektivet samt håndhævelsesloven. Som deltager på kurset opnår du et overblik over reglerne om tilbudsindhentning og får en solid gennemgang af de vigtigste regler. Du får en opdatering af de gældende regler på tilbudsområdet, og nyere væsentlig klagenævnspraksis vil blive inddraget. Frem for alt vil du stifte bekendtskab med den særlige tankegang, der ligger bag reglerne, og begreber som ligebehandling, transparens og saglighed vil blive afmystificeret. Kurset kommer ind på følgende emner: • • • • • •

Reglerne, ordregivende myndigheder og tærskelværdier Udbudsformerne Tildelingskriterier og evaluering Forbehold og alternative tilbud Habilitet Annullation, sanktioner og erstatning

Underviseren Advokat Henrik Hauge Andersen er partner hos Viltoft og har udbuds- og entrepriseret som sit væsentligste arbejdsområde. Henrik Hauge Andersen har stor erfaring med afholdelse af kurser om bl.a. udbud og tilbudsindhentning.

6


kursus

4

CONTRACT MANAGEMENT for jurister

København • 11. april 2012 • kl. 09.00-15.30

6 LEKTIONER

René Franz Henschel, Aarhus School of Business Contract management defineres som en avanceret metode, hvor en organisation proaktivt anvender kvalitetsprincipper på dens forretningsvilkår, politikker, praksisser og processer, for derigennem at forbedre og optimere forhandlinger, kontraktopfyldelse og standarder for styring af organisationens kontrakter. Contract management er en systematisk metode, der sikrer, at de formelle forpligtelser er tilpasset organisationens behov og muligheder, således at udvælgelsen af forretningspartnere og forretningsrelationer optimeres, og kontrakten bliver opfyldt som aftalt. Kurset henvender sig til primært til virksomhedsjurister, men også til rådgivere, der ønsker praktisk indblik i, hvad contract management er, og hvorledes contract management konkret implementeres og udnyttes til sit fulde potentiale. På kurset behandles bl.a. følgende aspekter af contract management: • Hvad kendetegner god contract management? – hvordan benchmarker man organisationens contract management? • Hvad er virksomhedsjuristens rolle og ansvar i forbindelse med contract management? Og hvad med andre gruppers roller or ansvar? • Hvilke processer og værktøjer er vigtige at have ved god kontraktstyring? • Hvordan kan contract management understøtte outsourcing, supply chain management, legal risk management og financial risk management?

Underviseren René Franz Henschel er uddannet jurist fra Århus Universitet, og har en ph.d. i international kontraktsret. Han har udgivet bøger om bl.a. dansk og international kontraktsret, og er medforfatter på et nyt stort internationalt værk om contract management, der udkom i 2010. Han er lektor på School of Business and Social Sciences, Århus Universitet. Han er endvidere medlem af bestyrelsen for DCMA (formand) og af IACCM (Advisory Board).

Kurset har evalueret 4,8 på en skala fra 1-5

7


kursus

5 6 LEKTIONER

SÅDAN TALER EN OVERBEVISENDE OG TILLIDSVÆKKENDE ADVOKAT

København • 17. april 2012 • kl. 09.00-15.30

Maya Overbye Herulf, Copenhagen Speech Technique Som advokat er det afgørende at blive opfattet som troværdig, kompetent og sympatisk. Dette kursus giver dig indsigt i konkrete værktøjer, der forbedrer dine evner til at tale på en måde, som understøtter netop disse forhold. Kursets omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvad skal der til for at vække positiv genklang i andres hjerner, og hvad er det for en proces, der går i gang, når vi lytter til en person, der taler? Ser man på processen rent videnskabeligt (Cognitive Neuroscience), kastes helt nyt lys over, hvad der foregår, når man kommunikerer, og hvorfor nogle mennesker tilsyneladende har lige præcis ”det”, der skal til for at blive opfattet som troværdig, kompetent, sympatisk og endda karismatisk. Der ligger helt konkrete årsager til grund for, hvorfor nogle kan det, og det er noget, alle kan lære. På kurset vil du få konkrete råd og værktøjer, men også blive trænet i følgende: • • • • • • • • • •

At holde dine lytteres koncentration fænget At optimere dine chancer for at andre kan huske, hvad du har sagt i en præsentation At tale på en måde, så du bliver opfattet efter hensigten At give udtryk for empati, autoritet, sympati og forhandlingsvillighed At få styr på selvtilliden, når du taler At tale som en karismatisk og handlekraftig person At tale med en stemme, der lyder godt og giver indtryk af personligt overskud At tage styringen i en samtale på en positiv måde At ”servere” din viden på et sølvfad At tilpasse din måde at tale på i svære samtaler og i konflikthåndtering

Underviseren Maya Overbye Herulf en af de førende forskere i, hvordan stemmeføring og tale påvirker den, man taler til. Hun har for nylig undervist professorer ved Yale University i USA i hendes egen nyudviklede taleteknik; Copenhagen Speech Technique. Du kan læse mere omkring Maya Overbye Herulf på www.speechtechnique.dk

Kurset har evalueret 4,8 på en skala fra 1-5

8


kursus

EN ANSÆTTELSESRETLIG OG ERSTATNINGSMÆSSIG VINKEL PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Århus • 17. april 2012 • kl. 13.00-17.00

6

4 LEKTIONER

Finn Schwarz, Horten Der har været fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst psykisk hårdt arbejdsmiljø i de senere år. Med Højesterets dom af 15. november 2011 om en medarbejders psykiske skade som følge af et konfronterende forløb må det antages, at der vil komme yderligere fokus på såvel den ansættelsesretlige som den erstatningsretlige behandling af skader som følge af det psykiske arbejdsmiljø. Kurset omhandler følgende emner og problemstillinger: • Det psykiske arbejdsmiljø i relation til anerkendelsespraksis vedrørende arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven • Retspraksis i relation til krav gjort gældende samtidigt eller ved siden af arbejdsskadesikringsloven overfor arbejdsgiveren • Den ansættelsesretlige vinkel navnlig i relation til forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven (sexchikane) • Problemstillingen om fratrædelsesaftaler, forfølgning af enkelte dele af kravet og ”udstykningsproblematikken”

Underviseren Advokat Finn Schwarz er partner i Horten og er medforfatter til bogen Ansvar for arbejdsskader og er i øvrigt forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder om arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader.

9


kursus

7

5 LEKTIONER

RAMMEAFTALER – ANVENDELSE I PRAKSIS

København • 20. april 2012 • kl. 09.00-14.00

Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten Malene Roose Bagh, Kammeradvokaten Anja Piening, SKI Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert Behovet for anvendelige rammeaftaler står højt på dagsordenen hos mange ordregivende myndigheder – de giver fleksibilitet i indkøbspolitikken, da de pr. definition ikke indebærer en forpligtelse til at foretage et bestemt indkøb, men derimod sikrer myndigheden udbudsretligt, når indkøbsbehovet opstår. Kurset gennemgår den udbudsretlige håndtering af rammeaftaler og giver indblik i anvendelsen af rammeaftaler samt en viden omkring de særlige forhold og problematikker, der knytter sig til udbud af rammeaftaler, herunder særligt udbud af rammeaftaler med mange varenumre og flere leverandører. • Rammeaftalers anvendelighed – Rammeaftaler med en leverandør – Rammeaftaler med flere leverandører • Modeller for sortimentsudbud på rammeaftaler – Hvordan udbydes sådanne udbud (kvalitative og kvantitative krav til beskrivelsen)? – Hvordan evalueres sådanne udbud? • Parallelle rammeaftaler • Problematikken omkring at tildeling på rammeaftaler reelt set er en udvidet udvælgelse – Hvilke tildelingskriterier må bruges? – Hvordan finder man kriterier, der både er anvendelige og giver mening? Praktiske eksempler inddrages i undervisningen, der i øvrigt vil bære præg af dialog mellem deltagere og undervisere om rammeaftaler og deres anvendelse. Undervisernes forskellige tilgang til og erfaring med brugen af rammeaftaler bevirker, at rammeaftaler i undervisningen vil blive behandlet ud fra tilsvarende forskellige vinkler. Underviserne Advokat Jens Bødtcher-Hansen er partner hos Kammeradvokaten og beskæftiger sig især med rådgivning om samarbejdsformer inden for det offentlige og i samspillet med private aktører.

Advokat Malene Roose Bagh er associeret partner hos Kammeradvokaten og rådgiver især staten, regioner og kommuner om planlægning og gennemførelse af indkøb og bistår herunder særligt i forbindelse med tilrettelæggelsen og processtyringen af udbud.

Anja Piening er chef for den juridiske afdeling hos Statens og Kommunnernes Indkøbs Service (SKI), der arbejder med at levere rammeaftaler til brug for den offentlige sektor i forbindelse med udbud og indkøb. Advokat Jeppe Lefevre Olsen rådgiver hos Kromann Reumert primært inden for udbudsret – på den ene side erhvervsklienter i forbindelse med tilbudsafgivelse og klageprocesovervejelser, og på den anden side ordregivende myndigheder med gennemførelsen af udbud.

10


kursus

EN ANSÆTTELSESRETLIG OG ERSTATNINGSMÆSSIG VINKEL PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ

København • 23. april 2012 • kl. 13.00-17.00

8

4 LEKTIONER

Finn Schwarz, Horten Der har været fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst psykisk hårdt arbejdsmiljø i de senere år. Med Højesterets dom af 15. november 2011 om en medarbejders psykiske skade som følge af et konfronterende forløb må det antages, at der vil komme yderligere fokus på såvel den ansættelsesretlige som den erstatningsretlige behandling af skader som følge af det psykiske arbejdsmiljø. Kurset omhandler følgende emner og problemstillinger • Det psykiske arbejdsmiljø i relation til anerkendelsespraksis vedrørende arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven • Retspraksis i relation til krav gjort gældende samtidigt eller ved siden af arbejdsskadesikringsloven overfor arbejdsgiveren • Den ansættelsesretlige vinkel navnlig i relation til forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven (sexchikane) • Problemstillingen om fratrædelsesaftaler, forfølgning af enkelte dele af kravet og ”udstykningsproblematikken”

Underviseren Advokat Finn Schwarz er partner i Horten og er medforfatter til bogen Ansvar for arbejdsskader og er i øvrigt forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder om arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader.

11


kursus

9

6 LEKTIONER

FORHANDLINGSTEKNIK – styrk din strategi & adfærd

København • 25. april 2012 • kl. 09.30-15.30

Kaare Thomsen, Praktikon Lær at forberede og gennemføre forhandlinger effektivt og med optimale resultater. Du træner dels din strategiske tankegang, dels din adfærd i forhandlingen. Deltagelse i kurset giver dig værktøjer til at strukturere forberedelsen af dine forhandlinger • • • • •

Du kommer til at træne i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser Du får værktøjer til at komme videre med modparten i fastlåste situationer Du øver fokuseret samtale-, lytte- og spørgeteknik Du arbejder med din metodik i prisforhandlinger og købslagning Du får prøvet dig selv af i rollespil – og du får konstruktiv feedback på din adfærd som forhandler

Dit udbytte vil være helt kontant: Du får bedre resultater og tjener mere på dine fremtidige kontraktforhandlinger. Kurset veksler i sin undervisningsform mellem teorioplæg, diskussioner, øvelser og simulerede forhandlinger som rollespil.

Underviseren Kaare Thomsen er direktør i Praktikon og har undervist en lang række danske og udenlandske virksomheders ansatte, herunder jurister i den svære kunst at forhandle. Metoden er enkel og effektiv og særlig egnet, hvis du har brug for win-win resultater. Kaare Thomsen underviser desuden i en lang række andre emner inden for erhvervspsykologi og argumentation.

Kurset har evalueret 4,6 på en skala fra 1-5

12


kursus DØDSBOBEHANDLING

København • 27. april 2012 • kl. 09.00-15.30

10

6 LEKTIONER

Birgitte Arnfred, Arnfred Advokater Kurset indeholder en gennemgang af reglerne i arveloven af januar 2008 og ændringslov nr. 221 af 21. marts 2011 vedrørende ændringer af dødsboskifteloven i hovedtræk. Derudover gennemgås reglerne for behandling af dødsboer med hovedvægten lagt på den praktiske afvikling samt en orientering om de nyeste regler og aktuel praksis. Kurset er tilrettelagt således, at reglerne i den ny arvelov gennemgås om formiddagen og dødsbobehandling om eftermiddagen. Følgende emner og problemstillinger behandles: Arveret • Gennemgang af de legale delingsregler i den nye arvelov sammenholdt med de gamle regler • Overgangsregler og fortolkningsspørgsmål ved overlapning mellem den gamle og den nye arvelov • Overordnet gennemgang af ændringslov nr. 221 af 21. marts 2011 Praktisk dødsbobehandling • Valg af skifteform • Tilrettelæggelse af bobehandlingen ved skiftets påbegyndelse • Beslutningskompetencen under skiftet • Værdiansættelse af boets aktiver og passiver • Arveudlæg / acontoudlæg • Arveafkald • Legatarer • Beskatning • Boets afslutning, herunder valg af skæringsdag, beregning af boafgift og udlodning samt afsluttende ekspeditioner

Underviseren Advokat Birgitte Arnfred har som autoriseret bobestyrer ved Københavns Byrets skifteafdeling stor ekspertise i behandling af dødsboer og yder rådgivning inden for samtlige arve- og skifteretlige forhold, herunder oprettelse af testamente, ægtepagt med videre. Endvidere har hun i 2009 gennemført masterfag i Dødsboskifte og Dødsboskatteret, hvorfor hun tillige besidder en stor ekspertise inden for dødsboskatteret.

Sagt om underviseren: ”Meget vidende og erfaren - dygtig!” Kundekonsulent Bettina Hansen fra Eik Bank A/S

Kurset har evalueret 4,9 på en skala fra 1-5

13


kursus

11

DIGITAL TINGLYSNING

København • 1. maj 2012 • kl. 09.00-15.30

6 LEKTIONER

Brian Pedersen, Tinglysningsretten Det digitale tinglysningssystem forbedres stadig løbende ud fra de behov som Tinglysningsretten identificerer – dels i dialog med brugergrupper, dels i forlængelse af brugernes anvendelse af tinglysningssystemet, og også i sommeren 2012 kan ændringer forventes. Der vil på kursuset blive lagt vægt på følgende: • Underskrift af anmeldelser med disponentunderskrift, fuldmagtsunderskrift, prokuraunderskrift – for selskabers underskrift af egen rolle og kreditor mv., underskrives ikke • Ændringer for transport/debitorskifte for ejerpantebrev • Vedtægter hhv. vedtægter lyst pantstiftende – Seneste nyt vedr. debitorrollen – Påtaleberettiget – skal angives med cvr- eller cpr-nummer • Mortifikationssager – Aflysning med eller uden kreditors underskrift – ”Erstatnings”pantebrev • Civile sager – Stævningspåstand i bl.a. anerkendelsessøgsmål, hvor dommen ønskes anvendt til tinglysning uden modparts underskrift af påtegning • Tvangsauktionssager, herunder status på verserende kæremål vedr. retsplejeloven § 581 • Selskabsændringer og specielt konfusionsnotering • Digitalisering af pantebreve • Matrikulære ændringer vedr. fast ejendom – Uskadelighedsattest – Kort- og Matrikelstyrelsens kompetence hhv. Tinglysningsrettens kompetence – Uskadelighedsattest for ændring i ejerlejlighedsejendom • Nyere afgørelser fra Vestre Landsret og sager undervejs i Landsretten og evt. Højesteret: • Tinglysning i personbogen, herunder særligt om landsretsafgørelser vedr. tinglysning af ægtepagt • Tinglysningsrettens praksis i øvrigt • Emner som deltagerne ønsker behandlet Underviseren Brian Pedersen er sekretariats- og souschef i Tinglysningsretten og er desuden en rutineret underviser i emnet.

Sagt om underviseren: ”Meget kompetent og behagelig underviser” Advokat, partner Birgit Jordan, Jordan & Løgstrup 14

Kurset har evalueret 4,6 på en skala fra 1-5


kursus BESTYRELSESARBEJDE I PRAKSIS

København • 10. maj 2012 • kl. 09.00-15.30

12

6 LEKTIONER

Søren Elmann Ingerslev, Abel & Skovgård Larsen Kurset vil gøre rede for bestyrelsesmedlemmers opgaver og ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Der vil være eksempler og opgaver fra praksis med typiske udfordringer for bestyrelsesmedlemmer. Under kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner: • • • • • •

Bestyrelsens årskalender og dagsorden Do’s and dont’s i bestyrelsesarbejdet Minimumskrav til ledelsesrapportering Sammensætning af kompetenceprofil og udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens opgaver og pligter med særlig fokus på valg af strategi og udarbejdelse af forretningsplan Gennemgang af indikatorer, som kan medføre en pligt for bestyrelsen til at overveje virksomhedens mulighed for fortsat drift eller tilkøb/frasalg af aktiviteter • Ansvarsnorm for bestyrelsesmedlemmer herunder for ansatte (f.eks. jurister), der som repræsentant for koncernledelsen deltager i ledelsen af tilknyttede virksomheder (helt eller delvist ejede datterselskaber) • Bestyrelsesformandens særlige rolle • Tendenser i bestyrelsesarbejdet

Underviseren Søren Elmann Ingerslev er partner i advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen med speciale inden for selskabsret og har derudover bestyrelsesposter i en række selskaber. Han har flere års undervisningserfaring hos bl.a. Copenhagen Business School, Danske Advokater og Center for Ledelse. Søren Elmann Ingerslev har desuden været med i Advokatrådets arbejdsgruppe om advokaters arbejde i bestyrelser.

Sagt om underviseren: ”Stor erfaring og indsigt i emnet hos Søren Ingerslev” Advokat Richard Sand, Philip Advokatfirma

15


kursus

DE NYE REKONSTRUKTIONSREGLER – KREDITORVINKLEN

13

København den 15. maj 2012 • kl. 09.00-15.30

6 LEKTIONER

Nicolai Dyhr, Horten John Mikkelsen, Christensen Kjærulff I 2011 blev der gennemført omfattende ændringer i konkursloven ved indførelsen af de nye rekonstruktionsregler. Kurset har til formål at give kreditorerne og deres rådgivere et overblik over rekonstruktionsreglernes muligheder og faldgruber i lyset af de erfaringer, der er gjort i praksis med de nye regler. Reglernes fordele og ulemper vil blive inddraget i forhold til de stille betalingsordninger. På kurset gennemgås bl.a.: • • • • • • • • •

Rekonstruktionsreglerne i hovedtræk Håndtering af samarbejdspartnere og debitorer i økonomiske problemer, herunder modregning Hvornår kan debitor med fordel begæres i rekonstruktion? Aktørerne under rekonstruktion – rekonstruktøren og tillidsmanden Tillidsmandens arbejdsopgaver, heruder samarbejdet med rekonstruktør og revisor Finansiering under en rekonstruktionsproces Kreditorernes indflydelse på rekonstruktionsprocessen Håndtering af pantsatte aktiver, herunder bindende værdiansættelse af panter Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler i en rekonstruktion, herunder om adgangen til at genindtræde i ophævede aftaler. • Rekonstruktørens muligheder for at overtage ledelsen • Håndtering af omstødelses- og erstatningskrav • Forskellige former for rekonstruktionsforslag Kurset vil være målrettet den praktiske håndtering af de udfordringer, arbejdsopgaver og ikke mindst faldgruber, som rådgivere og kreditorer mødes med. Fokus vil være på dialogbaseret undervisning med betydelig inddragelse af praktiske eksempler. Underviserne Advokat Nicolai Dyhr er partner hos Horten og rådgiver om rekonstruktion i vid forstand, herunder rekonstruktioner, akkorder, konkursbehandling, virksomhedspant og generelle kreditretlige forhold. Han fungerer som repræsentant for kreditorer i nødlidende virksomheder, har gennemført en lang række rekonstruktioner og har betydelig erfaring i varetagelse af rekonstruktørerhverv og kuratorhverv i konkursboer. Statsautoriseret revisor John Mikkelsen er partner hos Christensen Kjærulff og beskæftiger sig primært med ejerledede virksomheder. Opgaverne omfatter rådgivning inden for økonomistyring, skattemæssige og finansielle forhold. Endvidere har han deltaget i flere rekonstruktioner af virksomheder og ydet assistance til banker i ejendomsselskaber, som var under konkurs.

Kurset har evalueret 4,4 på en skala fra 1-5

16


kursus

MILJØRETLIGT SERVICEEFTERSYN AF VIRKSOMHEDER – en tilstandsrapport med eller uden bemærkninger?

København • 16. maj 2012 • kl. 09.00-15.30

14

6 LEKTIONER

Henriette Soja, Horten • Hvorfor kan en virksomhed have fordele af et miljøretligt serviceeftersyn? • Hvorfor er det interessant, om der er sket ændringer på virksomheden, som afviger fra tilladelsesgrundlaget? • Hvad skal en virksomhed være opmærksom på ved f.eks. udvidelser eller produktionsændringer? Mange forhold – både på en virksomhed og i det gældende miljøretlige regelsæt – giver anledning til, at der med jævne mellemrum foretages et eftersyn af, om virksomheden er i compliance med gældende miljøregler; og om der er forhold på virksomheden, som med fordel kan ændres med henblik på en miljømæssig fremtidssikring, f.eks. med henblik på klargøring til en overdragelsessituation. Kurset retter sig mod virksomhedsjurister, advokater og konsulenter og alle andre, der enten er ansat i og/eller rådgiver miljøtunge virksomheder, herunder også offentligt ansatte sagsbehandlere. Kurset giver en grundlæggende indføring i regler og praksis af relevans for gennemførelsen af et miljøretligt serviceeftersyn. Gennemgang af regler og praksis vil i vidt omfang tage udgangspunkt i eksempler fra det virkelige liv, afgørelser og domme.

Underviseren Advokat (H) Henriette Soja er partner i Horten advokatfirma og rådgiver kommuner, kommunale selskaber og private virksomheder i sager inden for miljø-, plan- og byggeområdet og har ført forhandlinger og retssager inden for alle de sagsområder, der varetages af den kommunale tekniske forvaltning og forsyningssektor. Herudover rådgiver Henriette Soja om miljørelaterede due diligence-projekter, compliance-programmer og risikostyring i private virksomheder.

17


kursus

15

7 LEKTIONER

BYGGERIETS JURIDISKE KERNEOMRÅDER – ENTREPRISERET

København • 6. juni 2012 • kl. 09.00-16.30

Henrik Hauge Andersen, Viltoft Entreprisejuraen er en næsten uundgåelig udfordring for byggesagens teknikere, uanset om man arbejder for bygherren, entreprenøren eller rådgiveren. Kurset er i høj grad praktisk tilrettelagt og omhandler de regler, som oftest giver anledning til tvist mellem byggesagens parter. Emnerne behandles med udgangspunkt i drøftelse af en case, og der vil derfor være lejlighed til at få afprøvet egne synspunkter og få belyst spørgsmål relateret til emnerne, som er: • • • • • •

Rådgivningsaftalen Projektets omfang Forsinkelse Ændringsretten Mangler Rådgiveransvaret

Som deltager på kurset får du belyst de i praksis vigtigste juridiske regler ud fra en case-orienteret undervisning, som gør emnerne håndgribelige for deltageren. Du opnår dermed indsigt i – eller får en opfriskning af – de vigtigste spilleregler på området. Undervisningsformen lægger op til dialog, og du har dermed også selv mulighed for at præge dagen og optimere dit udbytte.

Underviseren Advokat Henrik Hauge Andersen er partner hos Viltoft og har udbuds- og entrepriseret som sit væsentligste arbejdsområde. Henrik Hauge Andersen har stor erfaring med afholdelse af kurser om bl.a. udbud og tilbudsindhentning.

18


kursus

TILBUDSINDHENTNING – HÅNDTERING AF TILBUD & UDBUD

København • 7. juni 2012 • kl. 09.00-16.30

16

7 LEKTIONER

Henrik Hauge Andersen, Viltoft Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren blev med tilbudslovens gennemførelse i 2001 for alvor et minefyldt farvand. Med loven blev en god del af de regler, som tidligere kun kendtes fra udbudsdirektiverne, sat i kraft i Danmark for offentlige bygherrer uanset byggesagens størrelse. Kurset vil omfatte en gennemgang af de væsentligste regler på området, og de øvrige regler i tilbudsloven, og endvidere vil der i hovedlinjer blive redegjort for reglerne i udbudsdirektivet, den nye udbudsbekendtgørelse, forsyningsvirksomhedsdirektivet samt håndhævelsesloven. Som deltager på kurset opnår du et overblik over reglerne om tilbudsindhentning og får en solid gennemgang af de vigtigste regler. Du får en opdatering af de gældende regler på tilbudsområdet, og nyere væsentlig klagenævnspraksis vil blive inddraget. Frem for alt vil du stifte bekendtskab med den særlige tankegang, der ligger bag reglerne, og begreber som ligebehandling, transparens og saglighed vil blive afmystificeret. Kurset kommer ind på følgende emner: • • • • • •

Reglerne, ordregivende myndigheder og tærskelværdier Udbudsformerne Tildelingskriterier og evaluering Forbehold og alternative tilbud Habilitet Annullation, sanktioner og erstatning

Underviseren Advokat Henrik Hauge Andersen er partner hos Viltoft og har udbuds- og entrepriseret som sit væsentligste arbejdsområde. Henrik Hauge Andersen har stor erfaring med afholdelse af kurser om bl.a. udbud og tilbudsindhentning.

19


kursus

17

EJERAFTALER

København • 7. juni 2012 • kl. 09.00-15.30

6 LEKTIONER Martin Chr. Kruhl, LETT

Kurset giver en grundlæggende introduktion til ejeraftaler, med inddragelse af nyeste praksis og lovændringer, herunder de ændringer, som den nye selskabslov indebærer. Kurset omfatter bl.a. • • • • • • • • • •

Indgåelse og forhandling Koncipering Fortolkning Håndhævelse i forhold til generalforsamling og direktion/tilsynsråd/bestyrelse Håndhævelse mellem parterne (misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser) Håndhævelse over for tredjemand (kreditorer og aftaleerhververe) Regulering af de forvaltningsmæssige beføjelser (stemmeretten) Regulering af de økonomiske beføjelser (udbytte, udlodninger m.v.) Regulering af de dispositionsmæssige beføjelser (samtykke, forkøbsret, medsalgsret, medsalgspligt m.v.) Skattemæssige problemstillinger omkring ejeraftaler

Underviseren Martin Chr. Kruhl er advokat ved Lett Advokatfirma, Ph.D., HD-R og adjungeret lektor i selskabsret ved Aarhus Universitet. Martin skrev sin Ph.D afhandling om ejeraftaler og har herudover udgivet adskillige artikler samt bidrag til antologier omkring selskabsret, kapitalmarkedsret, bank- og finansieringsret samt M&A, herunder om ejeraftaler efter såvel den tidligere lovgivning som den nye selskabslov.

Kurset har evalueret 4,5 på en skala fra 1-5

20


kursus SELSKABSRET – ET AKTUELT FOKUS

København • 12. juni 2012 • kl. 09.00-15.30

18

6 LEKTIONER

Mads Ilum, Hannes Snellman Nicholas Lerche-Gredal, Hannes Snellman Kursets formål er at give deltagerne kendskab til aktuelle emner på det selskabsretlige område og udviklingen i praksis efter ikrafttræden af den nye selskabslov. Deltagere, der vil have glæde af kurset, kan være advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, revisorer og andre, som har brug for at holde sig opdateret på aktuelle selskabsret. Kurset vil behandle følgende emner: • • • • • •

Kapitalselskabets ledelse Selvfinansiering og ejerlån Egne kapitalandele Fusion og spaltning Ejeraftaler Nye områder for ledelsesansvar

Underviserne Mads Ilum er partner i Hannes Snellmans afdeling for Public M&A og beskæftiger sig primært med selskabsret, kapitalmarkedsforhold og virksomhedsoverdragelser (M&A).

Nicholas Lerche-Gredal er advokat hos Hannes Snellman og beskæftiger sig primært med kapitalmarkedsforhold, selskabsret og virksomhedsoverdragelser (M&A).

21


kursus

19

13 LEKTIONER

ØKONOMI FOR IKKE-ØKONOMER

København • 13. & 14. juni 2012 • 2 dage

Jacob R. Jørgensen, Babcock & Wilcox Vølund A/S Arbejder du med tal – uden at være økonomiuddannet? Har du budget- eller resultatansvar? Fylder økonomi en del i din hverdag, eller forventer du, det kommer til at ske fremover? Dette kursus giver dig de nødvendige redskaber til at styre håndteringen af økonomisk information og styrke dig i mødet med nye udfordringer. Kurset kommer grundigt omkring regnskabsforståelse, budgettering, investering og finansiering, og undervisningen bygger på en kombination af teori, praktiske eksempler og opgaver. Deltagelse på kurset giver: • En bedre forståelse, håndtering og rapportering af økonomisk information • Større sikkerhed, når du arbejder med økonomiske problemstillinger • Indsigt i, hvordan du tackler økonomiske udfordringer på jobbet Kurset er delt op i 3 sektioner: • Regnskabsforståelse og -analyse • Budgettering • Investering og finansiering På kursets førstedag gennemgås en virkelig årsrapport, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål. På kursets anden dag lærer du bl.a. at lave et driftsbudget og får stillet en opgave, som der arbejdes med i grupper. Underviseren vil gennemgå hvilke budgetposter, der er vigtige for at vurdere et projekts succes. Derudover vil der blive rådgivet i, hvordan du bedst låner penge, og hvor de kan anbringes med størst fordelagtighed.

Underviseren Jacob R. Jørgensen er økonomidirektør i Babcock & Wilcox Vølund A/S og har gennem de sidste 17 år undervist mere end 1.500 personer på kurset Økonomi for ikke-økonomer

Sagt om kurset og underviseren: ”God, engageret og faglig kompetent underviser. Spændende indhold og emner. Jeg har lært, hvad jeg kom efter.” Afdelingschef Jesper Schmidt Hansen, R. Riisfort A/S ”Super kursusleder. Indholdet blev gennemgået og forklaret meget pædagogisk med små humoristiske indslag.” Afdelingschef Elisabeth Rasmussen, SAS Revenue Information A/S Kurset har evalueret 4,6 på en skala fra 1-5.

22


kursus AKTUEL KONKURRENCERET

København • 14. juni 2012 • kl. 09.00-15.30

20

6 LEKTIONER

Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel Kristian Helge Andersen, Gorrissen Federspiel Vi gennemgår de grundlæggende regler inden for konkurrenceretten med særlig vægt på ny praksis og lovændringer inden for de seneste år. Kurset vil bl.a. omfatte følgende: • Nyheder inden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler • Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling • Reglerne om fusionskontrol Der inddrages nyheder inden for både den danske konkurrenceret og EU-konkurrenceretten.

Underviserne Martin André Dittmer er partner hos Gorrissen Federspiel og har omfattende praktisk erfaring inden for konkurrenceretten, bl.a. fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale aftaler under artikel 81/konkurrencelovens § 6 (herunder karteller), misbrugssager efter artikel 82/ konkurrencelovens § 11. Han holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige emner.

Kristian Helge Andersen er advokat hos Gorrissen Federspiel med speciale i konkurrenceret. Han rådgiver klienter om distributionsaftaler, andre samarbejder af horisontal og vertikal karakter samt de grænser, der gælder for virksomheder med en dominerende stilling. Han har omfattende erfaring med fusioner, herunder fusionsanmeldelser i Danmark og udlandet. Han har i en periode arbejdet med konkurrenceret i USA.

Kurset har evalueret 4,7 på en skala fra 1-5.

23


kursus

21

6 LEKTIONER

BØRS- OG KAPITALMARKEDSRET

København • 3. oktober 2012 • kl. 09.00-15.30

Peter Lyck, Hannes Snellman Nicholas Lerche-Gredal, Hannes Snellman Kurset vil ud fra en praksis vinkel gennemgå de grundlæggende børs- og kapitalmarkedsretlige regler med særlig vægt på de væsentligste hovedområder af betydning for noterede selskaber samt nyere praksis fra Finanstilsynet og NASDAQ OMX København. Kursets målgruppe er ansatte i børsnoterede selskaber eller selskaber, som overvejer børsnotering, og disses rådgivere, herunder advokater og revisorer, eller i øvrigt personer, som har brug for en indføring i emnerne. Kurset vil bl.a. omfatte følgende emner: • • • • • • •

Noteringsbetingelser og compliance Løbende oplysningsforpligtelser Interne regler Markedsmisbrug, insiderhandel og kursmanipulation Prospektudarbejdelse Overtagelsestilbud Corporate Governance og børsretlig selskabsret

Underviserne Peter Lyck er partner i Hannes Snellmans Kapitalmarkedsgruppe og har lang erfaring med børs- og kapitalmarkedsretlige opgaver og problemstillinger, herunder rådgivning af danske og udenlandske klienter i forbindelse med emissioner, IPO’er, private placements, overtagelsestilbud og afnoteringer.

Nicholas Lerche-Gredal er advokat hos Hannes Snellman med speciale i kapitalmarkedsforhold og corporate finance. Han beskæftiger sig bl.a. med transaktioner, oplysningsforpligtelser, emissioner og overtagelsestilbud og er en erfaren underviser inden for børs- og selskabsretlige forhold samt virksomhedsoverdragelser.

Kurset har evalueret 4,3 på en skala fra 1-5.

24


Juridiske konferencer FINANsIEL COMPLIANCE 13.-14. marts 2012

IT-OUTSOURCING 20.-21. marts 2012

EU-UDBUD 2012 18.-19. april 2012

VIRKSOMHEDSJURISTEN 2012

22.-23. maj 2012

FØDEVARELOVGIVNING 2012 30.-31. maj 2012

LIV & PENSION 6.-7. juni 2012

CONTRACT MANAGEMENT 4.-5. september 2012

KONKURRENCERET 2012 11.-12. september 2012

Advokaters & revisorers efteruddannelse – lektioner Alle ovennævnte konferencer giver lektioner i relation til advokaters og revisorers efteruddannelse. Det nøjagtige antal lektioner for de enkelte arrangementer oplyses ved henvendelse til IBC Euroforum på tlf. 35 25 35 45 eller customerservice@ibceuroforum.dk. Læs mere om arrangementerne på www.ibceuroforum.dk eller ring til IBC Euroforum på telefon 35 25 35 45 25 25


praktiske oplysninger Afholdelsessted

Kurserne* afholdes på Radisson Blu Falconér Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. *Med følgende undtagelser: Kurserne Byggeriets juridiske kerneområder & Tilbudsindhentning & Rammeaftaler – anvendelse i praksis afholdes på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00. Kurset En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø afholdes 17. april i Århus – hotellet angives på et senere tidspunkt.

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen Falkoner Plads anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som kursusgæst er det IKKE er muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conferences egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 26

Kursuspris

Alle priser er ekskl. moms.

Antal kurser

Pris

Rabat

Tilmeldning til 1 kursus

5.995,-

Tilmeldning til 2 kurser

9.995,-

1.995,-

Tilmeldning til 3 kurser

13.995,-

3.990,-

Kursus 1 & 19 - Økonomi for ikke-økonomer

12.495,-

*

* Ved kombination af kurset Økonomi for ikke-økonomer med et af de øvrige kurser koster disse kr. 3.995,-. Prisen inkluderer forplejning på kursusdagen samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

26


TIDSPLAN*

Med mindre andet er angivet, afholdes kurserne i tidsrummet kl. 09.30 – 15.30, se nærmere tidsplan nedenfor: Kl. 09.00 Registrering & morgenkaffe/te Kl. 09.30

Kursus starter

Formiddagspause Kl. 12.30 Frokost Eftermiddagspause Kl. 15.30 Kursus slutter * Følgende kurser afholdes på andre tidspunkter: Kurserne Byggeriets juridiske kerneområder –entrepriseret afholdes kl. 09.00 – 16.30 Kurserne Tilbudsindhentning – håndtering af tilbud og udbud afholdes kl. 09.00 – 16.30 Kurserne En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø afholdes kl. 13.00 – 17.00 Kurset Rammeaftaler – anvendelse i praksis afholdes kl. 09.00 – 14.00 Kurserne Økonomi for ikke-økonomer afholdes hhv. kl. 09.00 -17.00 dag 1 og kl. 09.00-16.00 dag 2

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Ændringer

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurserne besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 27


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforums juridiske kurser Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.: Navn Stilling Afdeling E-mail

Jeg ønsker at tilmelde mig: Kursus

Kursusnavn

1

Økonomi for ikke-økonomer

2

Byggeriets juridiske kerneområder – entrepriseret

3

Tilbudsindhentning – håndtering af tilbud og udbud

4

Contract Management for jurister

5

Sådan taler en overbevisende og tillidsvækkende advokat

6

En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø – Århus Rammeaftaler – anvendelse i praksis

7 8 9

En ansættelsesretlig og erstatningsmæssig vinkel på psykisk arbejdsmiljø Forhandlingsteknik – styrk din strategi & adfærd

10

Dødsbobehandling

11

Digital tinglysning

12

Bestyrelsesarbejde i praksis

13

De nye rekonstruktionsregler – kreditorvinklen

14

Miljøretligt serviceeftersyn af virksomheder

15

Byggeriets juridiske kerneområder – entrepriseret

16

Tilbudsindhentning – håndtering af tilbud og udbud

17

Ejeraftaler

18

Selskabsret – et aktuelt fokus

19

Økonomi for ikke-økonomer

20 21

Aktuel konkurrenceret Børs- og kapitalmarkedsret

sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt 35 25 35 45 35 25 35 46 www.ibceuroforum.dk/advokat

registration@ibceuroforum.dk IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

12adv

sæt X

Juridiske Kurser Forår 2012  

IBC Euroforum udbyder igen i foråret 2012 et udvalg af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske discipliner. Kurserne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you