Page 1

m

til

R 0,- oktob PA 0 21. S 1.0 nest . g se kr eldin

d ve

Konference • 29. november 2011 • København

err

ucits ivupdate Tilmeld dig direkte på

www.ibceuroforum.dk/ucits

• Overblik over de nye danske regler • TEMA: De skattemæssige udfordringer • Stress & Back Testing Hør talere fra:

Deloitte Plesner Danske Bank Marshall Wace

www.ibceuroforum.dk


talere : Advokat og leder af Bank –og Finansieringsgruppen Andreas Hallas Deloitte

Global head of Risk and Performance Christian Szylar Marshall Wace

Advokat og Ph.D i retsvidenskab Vibeke Borberg Plesner

Ordstyrer:

Partner Erik Banner-Voigt Deloitte International Koordinator Henrik Laust Poulsen Danske Bank

2

Director Nina Movin Threadneedle Asset Management


UCITS implementeret i dansk lovgivning Den 1. juli blev UCITS-direktivet implementeret i dansk lov. Konferencen vil præsentere de kerneområder, der fremover regulerer området, og vil samtidig agere platform som netværksmulighed for den relativt begrænsede skare af personer, der arbejder professionelt med emnet. Regelgennemgangen står imidlertid ikke alene. UCITS har forgreninger ind i andre retsområder, og konferencen søger i lige så høj grad at bidrage med at skabe overblik over disse sammenhænge. Det betyder bl.a., at forholdet til AIFM-direktivet vil blive diskuteret, og at der er dedikeret flere indlæg om de skattemæssige perspektiver (og mangler?). Endelig vil der i en international vinkel være en præsentation om Stress & Back Testing og erfaringerne hermed – et mere operationelt perspektiv. Som arrangør skylder jeg stor tak til de mange, der har bidraget med input til vinkler og problemstillinger. Disse tilbagemeldinger har dannet basis for tilrettelæggelsen og udvælgelsen af emnerne, som på den måde fremstår, som en afspejling af tidens typiske udfordringer. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på konferencen Med venlig hilsen

Henrik Ulander Adm. direktør IBC Euroforum

3


Program • ucits iv update 29. november 2011 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød 09.00 Åbning af konferencen Ordstyrer Nina Movin, Director, Threadneedle Asset Management

Udvalgte problemstillinger 09.05 De vigtigste regler Med ikrafttræden den 1. juli er UCITS-reglerne blevet implementeret i dansk ret. Imidlertid er der dele af regelsættet der fortsat giver anledning til spørgsmål, herunder: • Cross-border administration/service providers • Markedsføringstilladelser – den nye process for notification • KIID Advokat og leder af Bank -og Finansieringsgruppen, Andreas Hallas, Deloitte 11.00 Pause med kaffe/te 11.15 Samspillet mellem AIFM og UCITS AIFM-direktivet medfører en reel udvidelse af EU-reguleringen på området for kollektive investeringsordninger. Med direktivet indføres harmoniserede krav til forvaltere af alternative investeringsfonde (f.eks. kapitalfonde og hedgeforeninger), som ikke tidligere har været omfattet af EU-regulering. Dermed ophæves en væsentlig forskel mellem non-UCITS og UCITS, der længe har været EU-retligt reguleret, og AIFM-direktivet indfører endda nye standarder, som på nogle punkter går videre end UCITS-direktivet. Indlægget vil fokusere på, hvilken betydning reguleringen af de alternative investeringsfonde vil få, og hvordan AIFM-direktivet og dets nye standarder må forventes at påvirke den fremtidige regulering af UCITS-området Advokat og Ph.D i retsvidenskab, Vibeke Borberg, Plesner 12.00 Frokost Den skattemæssige håndtering 13.00 Skattemæssige muligheder og udfordringer ved en internationalisering af markedet for investeringsforeninger, herunder: • Grænseoverskridende fusioner • Feeder foreninger • Udenlandske foreningers indtog i Danmark Partner, Erik Banner-Voigt, Deloitte

4


Program • ucits 4 update 29. november 2011 14.00 Pause med kaffe/te 14.15 Skattemæssige udfordringer ved internationalt salg af danske investeringsforeninger: • Hvordan beskattes investorerne på foreskellige europæiske markeder ved køb af danske investeingsforeninger? • Tilgodeses UCITS IV i tilstrækkelig grad af den danske skattelovgivning? Konsekvenserne af EF-domstolens afgørelse i Aberdeen-sagen (C-303/07): • Hvad er danske investeringsforeningers muligheder for tilbagesøgning af udenlandske udbytteskatter? • Hvilke konsekvenser får EF-dommen få på sigt? International Koordinator, Henrik Laust Poulsen, Danske Bank 15.00 Pause med kaffe/te 15.10 Monitoring Efficiency via Stress Testing and Back Testing • • • •

A historical perspective: why stress testing and back testing under UCITS The concept of VaR and its inherent limitations Stress testing: historical test versus sensitivity tests Defining useful stress test and using stress test reports: board, CIO, portfolio manager level • Back testing: clean / dirty backtesting • How to interpret the back test report and what do they tell us Global head of Risk and Performance, Christian Szylar, Marshall Wace 16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.10 Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum, telefon 20 40 30 83, e-mail hu@ibceuroforum.dk

5


ANDRE SPÆNDENDE ARR ANGEMENTER: Risk management i den finansielle sektor Konference den 27.–28 . september 2011 i København CRD IV / Basel III Konference den 7. december 2011 i København Ope r ational Risk Management i den finansiellse sektor Konference den 13.–14. december 2011 i København

Læs mere på w w w.ibceuroforum.dk

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

6


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen UCITS IV update afholdes den 29. november 2011 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dk

Parkering Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 21. oktober

Spar

Tilmelding efter 21. oktober

kr. 6.495,-

kr. 1.000,-

kr. 7.495,-

Konference

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

7


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

UCITS IV update Konference den 29. november 2011

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms.

Jeg ønsker at deltage:

Konference

Tilmelding senest 21. oktober

Spar

Tilmelding efter 21. oktober

kr. 6.495,-

kr. 1.000,-

kr. 7.495,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/ucits

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

35062

Sæt X

Ucits IV Update  

Ucits Update 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you