Page 1

til

m

København

R - .j A 0, st 29 SP .00 sene .2 g kr eldin

d ve

KONFERENCE Den 27. og 28. september 2011

Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ina

i ul

Risk Management i den finansielle sektor – forretningsmæssige risici • Den finansielle sektor efter krisen • Fokus på regulatoriske risici • Har den øgede regulering ændret fundamentet for bankdrift?

HØR BLANDT ANDRE: Professor, Cand.polit., Ph.D. Jesper Rangvid Institut for Finansiering CBS Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen Internationale Forhold Aflønning og Likviditet Finanstilsynet Managing Director Kim Skov Jensen Nordea Finansdirektør Christian Ølgaard Økonomi- og Erhvervsministeriet Afdelingsdirektør Thorbjørn Horn Rasmussen Kapital og Risiko, Jyske Bank Underdirektør Søren Rahbek Group Risk, Danske Bank

I samarbejde med

www.ibceuroforum.dk


talerliste: Professor, Cand.polit., Ph.D.

Business Development

Afdelingsdirektør

Jesper Rangvid

Michael Vestergaard

Pernille M. Vastrup

Institut for Finansiering CBS

Experian Nordic

Risikostyring – Modeller Nykredit

Kontorchef

Finansdirektør

Thomas Broeng Jørgensen

Christian Ølgaard

Internationale Forhold Aflønning og Likviditet Finanstilsynet

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Thorbjørn Horn Rasmussen

Director

Kapital og Risiko Jyske Bank

Managing Director

Kim Skov Jensen

Lars Schwartz-Petersen Deloitte

Underdirektør

Søren Rahbek

Nordea Senior Risk Analyst

Steen Vingaard Larsen

Jesper Colliander Kristensen

Experian Nordic

FIH Erhvervsbank

Business Advisor

Afdelingsdirektør

Group Risk Danske Bank Ordstyrer: Partner

Jens Peter Hoeck Deloitte SPONSORER:

Experian er globalt den største virksomhed på markedet for kredit- og markedsinformation. Experian tilbyder en unik kombination af data, analyser og software, som forvandler data til værdifuld indsigt. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger, og skaber dermed værdi gennem hele kundecyklussen. www.experian.dk MEGA has 20 years of expertise in business process improvement. This provides a strong foundation for highly efficient and effective GRC solutions. Used by more than 75,000 people worldwide, MEGA’s software solutions and expert consulting services help coordinate risk, control, compliance, and audit activities and meet all stakeholders’ needs. www.mega.com MEDIEPARTNER:

Nyhedsbrev for Bestyrelser Modtag to numre af nyhedsbrevet samt kompendiet Bestyrelsesarbejde med Risikostyring eller Bestyrelsesarbejde i den Finansielle Sektor uden beregning. Mail jo@bestyrelsen.dk og få kompendiet idag.

2


Risk management i den finansielle sektor

- forretningsmæssige risici

Den 27. og 28. september 2011 afholder IBC Euroforum den 4. årlige konference ”Risk Management i den finansielle sektor”. Konferencen har markeret sig som en god tilbagevendende begivenhed i den danske banksektor, hvor muligheden for at blive fagligt opdateret er omdrejningspunktet. Konferencen sætter fokus på en række højaktuelle emner og giver dig mulighed for at få et samlet overblik over risikostyring, ny regulering og udfordringer som følge heraf. Den øgede regulering og krav til de danske pengeinstitutter, har i år resulteret i et program, der ud over opdatering på de regulartoriske risici – herunder blandt andet løbende udvikling af Basel lll – også vil fokusere på de mere forretningsmæssige risici som følge af den stigende regulering. Hvordan påvirker det forretningen – hvor risikobetonet kan man være og stadig tjene penge? Følgende emner vil blandt andre være i fokus: • Banksektoren efter bankpakkerne - et overview • Lånemuligheder og funding • Finanstilsynets syn på risk management i den finansielle sektor • Konsolidering – drivere og effekter • Løbende udvikling af Basel lll – status • Likviditet, Funding og Basel lll • Kreditmodeller i erhvervssegmentet og til privatkunder • Solvens • Risikostyringsfunktionen fremadrettet Hvem deltager? Hvert år samler konferencen mellem 40-60 deltagere med interesse i og ansvar for risikostyring i den finansielle sektor. Det skaber gode muligheder for erfaringsudveksling og networking. Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to indholdsrige dage. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum Målgruppe for konferencen: Risk Managers og analytikere samt andre i den finansielle sektor med interesse i og ansvar for Risk Management.

3


Risk Management i den finansielle sektor Program • dag 1 TIRSdag den 27. september 2011 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum 09.05 Introduktion ved ordstyreren Partner Jens Peter Hoeck, Deloittte Bankmarkedet og tilsyn

09.10 Banksektoren efter bankpakkerne - et overview • Transition til business as usual – uden statsstøtte, hvordan? • Hvad har de statslige indgreb medført? • Lånemuligheder og funding • Indlånsunderskuddet – hvor står vi, og hvilken betydning har det? • Gentænkning af bankmarkedets kapitalstruktur og rolle – indflydelse på risikostyring? • Hvad er konsekvenserne for forretningsmodeller og lønsomhed? Professor, Cand.polit., Ph.D. Jesper Rangvid Institut for Finansiering CBS

10.25 Finanstilsynets syn på risk management i den finansielle sektor • Opdatering og strategi fremadrettet • Hvordan vil Finanstilsynet tilrettelægge sin indsats fremadrettet? • Tilsyn med kant – hvordan? • Dansk implementering af international regulering • Skandinaviske forskelle Finanstilsynet har lanceret Tilsynsdiamanten, mens det svenske tilsyn vil detailstyre udlån og stille større krav til egenkapitalen. Hvad betyder det for konkurrenceevnen? Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen, Internationale Forhold, Aflønning og Likviditet, Finanstilsynet 11.15 Pause med kaffe/te 11.30 Liquidity Buffer Management under New Regulations Managing Director Kim Skov Jensen, Nordea 12.20 Frokost Operationalisering 13.20 Paragraf 71

10.10 Pause med kaffe/te

• Hvordan justere sit setup, sin rapportering og instruks på baggrund af 71? Taler annonceres senere 14.05 Pause med kaffe/te

4


Risk Management i den finansielle sektor Program • dag 1 TIRSdag den 27. september 2011 14.20 Fra en uoverskuelig risk managementverden til den daglige sagsbehandling – operationalisering af krav og regulering • I risk management er der mange komponenter, der skal håndteres samtidigt: compliance, ratings, scores, kreditpolitikker, forretningsregler, kredithåndbog, tilsynsmyndigheder mv. • Hvordan får man omsat alle disse størrelser til en daglig eksekvering i en sagsbehandling hos f.eks. en finansiel rådgiver? Business Advisor Steen Vingaard Larsen, Experian Nordic Business Development Michael Vestergaard, Experian Nordic 15.00 Pause med kaffe/te

Program • dag 2 ONsdag den 28. september 2011 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg Basel III og CRD IV 09.05 Basel lll • Løbende udvikling af Basel lll – status • Hvordan kommer Basel lll til at påvirke risikoopgørelserne? • Status på CRD Director Lars Schwartz-Petersen, Deloitte 09.50 Pause med kaffe/te 10.05 Likviditet, Funding og Basel lll • Status og overblik - Basel lll/EU regler

ny regulering – nye udfordringer 15.15 Udfordringer for banksektoren i lys af ny finansiel regulering • Nye krav til bl.a. kapital og likvitet • Hvad er krav til bankers tilpasning? • Vejen tilbage til normalitet i banksektoren Finansdirektør Christian Ølgaard Økonomi- og Erhvervsministeriet

• De centrale problemstillinger – Likviditetsstyring – Fundingplanlægning – Beredskabsplanlægning • Hvad har vi lært af den finansielle krise? • Konsekvenserne af det nye regelsæt Taler annonceres senere 10.55 Pause med kaffe/te

16.00 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 16.05 Konferencens første dag slutter

5


Risk Management i den finansielle sektor Program • dag 2 ONSdag den 28. september 2011 Kreditmodeller

14.40 Risikostyringsfunktionen fremadrettet

11.10 Kreditmodeller i erhvervssegmentet

• Kontrolorgan eller fremadrettet styring?

• Hvilke ting i kreditmodellerne bør være i fokus?

• Hvordan skabes der værdi og bidrages til forretningsudvikling?

• Baseret på historiske tal – er det stærkt nok til at styre efter? Senior Risk Analyst Jesper Colliander Kristensen, FIH Erhvervsbank 11.45 Pause med kaffe/te 12.00 Kreditmodeller - privatkunder • Hvad bør være i fokus? • Hvad kan de bruges til? • Hvad siger historikken? Afdelingsdirektør Pernille M. Vastrup, Risikostyring – Modeller, Nykredit 12.35 Frokost Solvens og risikostyringsfunktionen fremadrettet 13.35 Solvens • Øget fokus på solvens • Kobling mellem Solvensbehov og risikostyring – hvordan udnytte solvensbehovsopgørelsen og stresstest til styrkelse af bankens øvrige risikostyring? • Kapitalplanlægning og de kommende lovgivningsfastsatte kapitalbuffere Afdelingsdirektør Thorbjørn Horn Rasmussen, Kapital og Risiko, Jyske Bank 14.25 Pause med kaffe/te

6

• Risikostyring på tværs af foretningsmæssige risici – sammenhæng mellem kvalitative og kvantitative risici • De bestående risikostyringssystemer har af forskellige årsager vist sig at være utilstrækkelige – er der behov for et nyt rammeværk for risikostyring i finansielle virksomheder eller har det gamle rammeværk blot ikke været brugt? • Hvordan skal topledelsen involvere sig i den strategiske risikostyring fremadrettet? • Integration af risikostyring i virksomhedens strategiproces Underdirektør Søren Rahbek, Group Risk, Danske Bank 15.30 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 15.35 Konferencen slutter


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen Risk Management i den finansielle sektor afholdes den 27. og 28. september 2011 på Radisson Blu Falconér Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, telefon 38 15 80 01.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 29. juli

Spar

Tilmelding senest 9. september

Spar

Tilmelding efter 9. september

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

7


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konference

Risk Management i den finansielle sektor København • Konference den 27. & 28. september 2011

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 29. juli

Spar

Tilmelding senest 9. september

Spar

Tilmelding efter 9. september

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt www.ibceuroforum.dk/ina

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

12187

Konference

RISK MANAGEMENT  

Risk Management i den finansielle sektor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you