Page 1

ve ilm

e R 0,- ecemb PA 0 . d S 2.0 est 22 . sen kr lding

dt

Konference København 25. og 26. januar 2011 W OR K S H O P 27. januar 2011

e

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/energi

r

Hør blandt andre: Professor, Prodekan Katherine Richardson Københavns Universitet, samt Formand for Klimakommissionen Centerleder Vagn Holk Lauridsen Videnscenter for energi­ besparelser i bygninger Professor Svend Svendsen DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri • Klimakommissionen – fokus på bygninger • Hvor er energisparepotentialet størst – hvor skal indsatsen lægges? • Konkrete erfaringer og værktøjer til energibesparelser • Energistrategi og -ledelse i praksis • Finansieringsmodeller – hvad er hensigtsmæssigt? • Energirenovering – energimæssige og økonomiske gevinster Workshop: Genanvendelse af overskudsvarme

I samarbejde med:

www.ibceuroforum.dk

Borgmester Thomas Lykke Petersen Fredensborg Kommune Ingeniør og projektleder Energi Thomas Rysgaard Jacobsen Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme Afdelingschef Thorkild Thomsen Energi og Miljø, YIT Energikoordinator Bo Allan Niebuhr Frederikshavn Kommune Arkitekt, energikoordinator Lars Højensgård Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Afdelingsleder, Civilingeniør, bygning Olaf Bruun Jørgensen Esbensen Rådgivende Ingeniører Civilingeniør, Energi og Indeklima Peter Hesselholt Moe & Brødsgaard Ingeniør, projektleder varme- og energiplanlægning Jakob Worm PlanEnergi Direktør Lars Holten Carlsberg A/S Ejendomme


T a l e r l i st e : O r d st y r e r : Chief Engineer Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Professor, Prodekan Katherine Richardson Københavns Universitet, samt Formand for Klimakommissionen

Teamkoordinator Teknik og maskinmester Poul Madsen Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme

Centerleder Vagn Holk Lauridsen Videnscenter for energi­ besparelser i bygninger

Seniorkonsulent Lene Kuszon Dansk Standard

Professor Svend Svendsen DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Borgmester Thomas Lykke Petersen Fredensborg Kommune Ingeniør og projektleder Energi Thomas Rysgaard Jacobsen Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme Flyvende maskinmester Jakob Bo Nielsen Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme

Afdelingschef Thorkild Thomsen Energi og Miljø, YIT Advokat Anders Vestergaard Buch Kromann Reumert Jurist og projektleder Bitten Munk Warmdahl COWI

Afdelingsleder, Civilingeniør, bygning Olaf Bruun Jørgensen Esbensen Rådgivende Ingeniører Civilingeniør, Energi og Indeklima Peter Hesselholt Moe & Brødsgaard Göran Wilke Exergi Ingeniør, projektleder varme- og energiplanlægning Jakob Worm PlanEnergi Direktør Lars Holten Carlsberg A/S Ejendomme

Energikoordinator Bo Allan Niebuhr Frederikshavn Kommune

U n d e r v i s e r p å w o r ksh o p

Arkitekt, energikoordinator Lars Højensgård Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

Manager Joan Faurskov Rasmussen PricewaterhouseCoopers i samarbejde med Grontmij | Carl Bro

M å l g r upp e f o r k o n f e r e n c e n Ingeniører, varmemestre, bygningschefer, bygningsinspektører, bygnings­ingeniører, miljøchefer, ­ejendomsinspektører, driftschefer, bygningsansvarlige, energichefer, energiansvarlige, kvalitets­ ansvarlige, teknisk ansvarlige, energikonsulenter, servicechefer, Facility Managers samt andre med interesse i og ansvar for energibesparelser i bygninger og ejendomme.

2


Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet og tegner sig for godt 40 pct. af energiforbruget i Danmark. Bygningsmassen er derfor et centralt indsatsområde, når vi skal opfylde de overordnede målsætninger om at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen – og der ligger et stort potentiale i det eksisterende byggeri. På konferencen sætter vi fokus på muligheder og udfordringer i forhold til energi­ effektiv renovering og drift af eksisterende byggeri. Agendaen vil i stort omfang være præget af praktiske erfaringer, løsninger og refleksioner, der vil give dig mulighed for på et konkret niveau at tage stilling til renoveringsopgaver – der kan give både energimæssige og økonomiske besparelser. Konferencen sætter bl.a. fokus på følgende emner: • • • • • • • •

Klimakommissionen – visioner og praksis Bygningsreglement 2010 Værktøjer til energibesparelse Hvad gør en ambitiøs klimakommune? Finansieringsmodeller for forskellige typer byggeri og renovering Konkrete erfaringer med energiprojekter Hvordan påvirkes indeklimaet? Hvordan forvaltes energistrategi i praksis?

En lang række inspirerende talere vil stå klar på konferencen – ikke blot med aktuelle og indsigtsfulde indlæg, men også med lyst til at debattere og besvare spørgsmål. Konferencen er således en oplagt mulighed for at udveksle ­synspunkter og erfaringer med andre, som til daglig beskæftiger sig med det energimæssige perspektiv på renovering og drift af bygninger. WORKSHOP – Genanvendelse af overskudsvarme Efter konferencen byder vi på workshop om Genanvendelse af overskudsvarme, hvor der bliver mulighed for at dykke ned i både tekniske og afgiftsmæssige aspekter på området. Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen. Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post Senir Project Manager IBC Euroforum

3


ag 1

Ti r

da

d en

25.

j an

ar

201 1

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

bning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05

ntroduktion ved ordstyreren Chief Engineer Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

isioner og krav 09.05

Klimakommissionen – visioner og praksis • Fokus på bygninger • Visioner og gennemførsel i praksis Professor, Prodekan Katherine Richardson, Københavns Universitet, samt Formand for Klimakommissionen

09.40 09.50

Pause med kaffe/te • • • • •

ygningsreglement 2010 Skærpede renoveringskrav Nye normer og standarder Hvordan ser man det gennemført? Lovgivning om nye energikilder BR20 – visioner

Forskningschef, Søren Aggerholm, SBi - Energi og miljø

10.30

Pause med kaffe/te

nergibesparelser & standarder 10.45

• • • • • •

nergibesparelser i bygninger Kort introduktion Hvor er energisparepotentialet i større bygninger? Værktøjer og løsninger Kampagner fra Center for Energibesparelser i bygninger Salg af C02 besparelser til f.eks. forsyningsselskaber – hvordan er rammerne? ESCO og ESCO-light koncepter

Centerleder Vagn Holk Lauridsen, Videnscenter for energibesparelser i bygninger

11.20

4

Pause med kaffe/te


Dag 1

Tir sdag

den

25.

j a nu a r

2 0 1 1

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 11.30

Scenarier for energirenovering og optimering • Hvilke standarder skal man renovere til? • Hvad er målet? • Ambitionsniveau? • Energiklasser • Passivløsninger • Hvor skal indsatsen lægges? Professor Svend Svendsen, DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

12.15 Frokost

Energiledelse og Finansiering 13.00

Hvad gør en ambitiøs klimakommune? • Ambitioner og initiativer • Overblik og handlingsplan • Konkrete projekter og de lavthængende frugter • Uddannelse af Tekniske Serviceledere Indlægget dækkes i fællesskab af: Borgmester Thomas Lykke Petersen, Fredensborg Kommune Ingeniør og projektleder Energi, Thomas Rysgaard Jacobsen, Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme Flyvende maskinmester Jakob Bo Nielsen, Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme Teamkoordinator Teknik, maskinmester Poul Madsen, Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme

14.00

Pause med kaffe/te

14.10 Energiledelse som alternativ til ESCO? • Potentielle konflikter ved ESCO – lavpraktiske erfaringer • Energiledelse – alternativ eller forberedelse • Hvornår er det hensigtsmæssigt for en kommune selv at løfte opgaven? • Hvad kræver det – politisk opbakning og kompetencer? • Praktiske erfaringer fra Fredensborg Kommune Indlægget dækkes i fællesskab af: Ingeniør og projektleder Energi, Thomas Rysgaard Jacobsen, Fredensborg Kommune, Kommunale Ejendomme Seniorkonsulent Lene Kuszon, Dansk Standard

14.45

Pause med kaffe/te

5


Dag 1

Tir sdag

den

25.

j a nu a r

2 0 1 1

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 14.55 Finansieringsmodeller for forskellige typer byggeri og renovering • ESCO og ESCO light (isoleret ESCO) • Hvornår er ESCO en god idé? • ESCO – hvilke typer projekter kan forventes gennemført på hvilke typer ESCO? • Baseline – datakrav til de enkelte ESCO typer • ESCO erfaringer – drifts og garantierfaringer Afdelingschef Thorkild Thomsen, Energi og Miljø, YIT

15.45

Pause med kaffe/te

Udbud af renoveringsprojekter 15.55

Udbud af renoveringsprojekter • Brugerinddragelse • Udarbejdelse af kravsspecifikationer • Brugeradfærd • Udbudsproces Advokat Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Jurist og projektleder Bitten Munk Warmdahl, COWI

16.40 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 16.45

Konferencens første dag slutter

ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: Det intelligente elsystem

Konference i juni 2011 i Odense

6


Dag 2

O ns dag

den

26.

j a nu a r

2 0 1 0

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 08.30

Morgenkaffe/te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Renovering & drift – erfaringer 09.05

Planlægning af byggeri og renovering – med fokus på efterfølgende drift • Hvordan indtænke energieffektiv drift i byggeri og renovering? Totaløkonomi – gamle modeller, men fornuftigt begreb – hvordan nytænke? • Drift af klimaskærm. Robuste materialer og gennemtænkte løsninger er også mere ­energiøkonomiske og billigere. Hvor tit skal der males, er der sårbare konstruktioner, som let bliver nedbrudt? • Rengøring. Er huset rengøringsvenligt, og kan billige og simple rengøringsmidler ­anvendes, f.eks. kan vinduer pudses? • Installationer. Lavt forbrug. Lange serviceintervaller. Robuste komponenter • Driftsplaner. Er der en planlagt og systematisk vedligehold og drift af en bygning? Bruges pengene rigtig? Facility Management, Rambøll

09.40

Pause med kaffe/te

09.50 Frederikshavn Rådhus • Danmarks første store Energiklasse 2 renovering – høstede erfaringer Energikoordinator Bo Allan Niebuhr, Frederikshavn Kommune

10.30

Pause med kaffe/te

10.40 Dataindsamling • Forbrugsregistrering • Central registrering af alle bygninger, Facilities Management • Datavurderinger og overvågning • Budgetter • Brugere og adfærd • Fremtidig indarbejdning i GIS? Arkitekt, energikoordinator Lars Højensgård, Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

11.20

Pause med kaffe/te

7


Dag 2

Onsdag

den

26.

j a nu a r

2 0 1 0

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 11.30 CA S E

Praktiske erfaringer med store energiprojekter • Barrierer og hvordan de overvindes i f. t. energirenovering? • Eksempler på attraktive teknologier • Erfaringer fra projekter i praksis Afdelingsleder, Civilingeniør, bygning Olaf Bruun Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører

12.15 Frokost 13.15

Klimaskærm • Efterisolering hvorfor? • Hvordan? • Betydning for indeklima • Køling og ventilation kontra isolering • Vinduer • Energi og dagslys • Totaløkonomi • Bæredygtigt byggeri og certificering Civilingeniør, Energi og Indeklima, Peter Hesselholt, Moe & Brødsgaard

13.50

Pause med kaffe/te

Energiforsyning & intelligent styring? 14.00 Intelligent styring, indeklima og brugeradfærd • Fokus på det reelle behov – indeklima og andre energitjenester • Brugerne – kernekunde eller et forstyrrende element? • Hvorfor kommer de tiltænkte besparelser ofte ikke? • Opgavefordeling og incitamenter • Strategier for, at sparemål bliver til virkelighed Göran Wilke, Exergi

14.40

8

Pause med kaffe/te


Dag 2

O ns dag

den

26.

j a nu a r

2 0 1 0

Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri 14.50 VE tiltag • Hvordan bliver fremtidens energiform – brug af øget VE stiller nye krav til den måde, vi indretter bygninger og energiforbrug på • Smart Grid og måling • Elsystemets kapacitet i fremtiden – hvordan ser det ud om 10 og 20 år? • Hvad kommer det til at betyde for vores bygninger? Ingeniør, projektleder varme- og energiplanlægning, Jakob Worm, PlanEnergi

15.25

Pause med kaffe/te

15.35 Energistrategien for Carlsberg • Udviklingen af Carlsberg-grunden omfatter i alt ca. 600.000 m2 blandet byggeri ­ – herunder en række eksisterende fredede bygninger. I indlægget redegøres for de forhold, der har været bestemmende for den fremtidige energiforsyning. Direktør Lars Holten, Carlsberg A/S Ejendomme

16.05 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.10

Konferencen slutter

Nå din målgruppe i et NYT forum Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine ­potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages ­dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

9


To r

da

r

sh

de n

2 7.

j an

ar

201 1

p

Genanvendelse af overskudsvarme ndhold Følgende områder vil blive gennemgået på workshoppen. Genanvendelse af overskudsvarme • Muligheder • Teknik • Finansiering • Lovkrav • Mulig afgift ved genanvendelse af overskudsvarme • Er det lønsomt på trods af afgift?

Undervisere Manager Joan Faurskov Rasmussen, PricewaterhouseCoopers

og

Chefrådgiver Ole Teisen, Grontmij / Carl Bro

Program 08.30 09.00 12.00 13.00

Morgenkaffe/te Workshoppen starter Frokost Workshoppen slutter

er indlægges en formiddagspause

Hold øje med www.ibceuroforum.dk/energi for opdatering af program og taler på workshoppen.

10


P r a kt i sk e

o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted Konferencen ”Energieffektiv renovering og drift af eksisterende byggeri” afholdes den 25. og 26. januar med valgfri workshop ”Genanvendelse af overskudsvarme” den 27. januar 2011på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen ­stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ

Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 22. december

Spar

Tilmelding senest 14. januar

Spar

Tilmelding efter 14. januar

Konference & workshop

10.495,-

2.000,-

11.495,-

1.000,-

12.495,-

Konference

8.995,-

2.000,-

9.995,-

1.000,-

10.995,-

Workshop

1.995,-

1.000,-

2.495,-

500,-

2.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon 41 95 14 24, e-mail mg@ibceuroforum.dk IBC Euroforum ApS, Silkegade 17 st, Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS · Silkegade 17, st · Postboks 2023 · 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

E n er g i e f f e k t i v re n ov er i n g o g d r i f t a f e k s i s t ere n d e by g g er i København • K  onference den 25. og 26. januar 2011 Workshop den 27. januar 2011 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak

Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Sæt X

Vælg alternativ Konference & workshop

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 22. december

Spar

Tilmelding senest 14. januar

Spar

Tilmelding efter 14. januar

10.495,-

2.000,-

11.495,-

1.000,-

12.495,-

Konference

8.995,-

2.000,-

9.995,-

1.000,-

10.995,-

Workshop

1.995,-

1.000,-

2.495,-

500,-

2.995,-

Sådan kan du tilmelde dig:

Ve n l i g s t o p l y s t i l m e l d i n g s k o d e – s e a d r e s s e f e l t

Euroforum  IBC Silkegade 17, st

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/energi Fax 35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk

1113 København K

27017

J E G Ø N S K E R A T D E LT A G E

Energieffektiv renovering  

Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet og tegner sig for godt 40 pct. af energiforbruget i Danmark. Bygningsmassen er de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you