Page 1

København

www.ibceuroforum.dk/dd

køb & salg af virksomheder Konferencens talere

Direktør Christian Motzfeldt Vækstfonden Director Gert Sigh Christensen, KPMG A/S Partner Jesper Wadum Nielsen, Odin Equity Partners Advokat, partner Ole Nørgaard, Bech-Bruun CFO Svend Tøttrup, TPACK A/S Adm. direktør, partner Carsten Gomard, Netcompany A/S Partner Lars Berg-Nielsen, Deloitte Partner Jacob Thygesen, Axcel A/S Executive Director Ivan Rasmussen, Nordea Debt Capital Markets Advokat, partner Jens Chr. Hesse Rasmussen, Bech-Bruun General Counsel Christian Hartvig, Grundfos A/S Adm. direktør Palle Damborg, Jysk Display A/S

workshop Due Diligence processen Konferencen er pointgivende for advokater og revisorer i samarbejde med

www.ibceuroforum.dk www.ibceuroforum.dk

Mediepartnere

ril

VÆKST gennem

m

Tilmeld dig direkte på

R - ap A 0, st 8. SP .00 sene .2 g kr eldin

WORKSHOP 26. maj 2011

til

d ve

KONFERENCE 24. og 25. maj 2011


talerliste : Ordstyrer: Advokat, partner Jens Chr. Hesse Rasmussen, Bech-Bruun Head of M&A Gert Sigh Christensen Corporate Finance KPMG A/S Direktør Christian Motzfeldt Vækstfonden Partner Jesper Wadum Nielsen Odin Equity Partners Advokat, partner Ole Nørgaard Bech-Bruun CFO Svend Tøttrup TPACK A/S Adm. direktør, partner Carsten Gomard Netcompany A/S

Partner Lars Berg-Nielsen Deloitte Adm. direktør Palle Damborg Jysk Display A/S Partner Jacob Thygesen Axcel A/S Executive Director Ivan Rasmussen Nordea Debt Capital Markets Advokat, partner Jens Chr. Hesse Rasmussen Bech-Bruun General Counsel Christian Hartvig Grundfos A/S

Undervisere på workshop: Partner Tinus Bang Christensen, Deloitte Director Jacob G. Holm, Deloitte Partner Lars Lyster, Deloitte Advokat, partner Thomas Gjøl-Trønning, Bech-Bruun

Modtag et gratis eksemplar af Økonomisk Ugebrev med temaet Køb & Salg af Virksomheder. Skriv til jo@bestyrelsen.dk og modtag udgivelsen på email. 2


VÆKST gennem k øb & salg af virksomheder – marke det er tilbage Stigningen i antallet af købte og solgte virksomheder taler sit tydelige sprog - markedet for handel med virksomheder er vendt og er tilbage. Og den stigende aktivitet fortsætter – rækken af virksomheder, investeringsselskaber og kapitalfonde, der melder sig parat til opkøb, bliver stadig længere, finansieringsmulighederne er i tydelig bedring og dertil kommer ny risikovillig kapital til fremme af udvikling og vækst i mellemstore virksomheder. Konferencen tager udgangspunkt i markedets aktuelle udvikling og fokuserer på de praktiske udfordringer, som møder virksomheder og investorer i købs- og salgsprocessen: • • • • • • •

Det aktuelle marked for køb & salg af virksomheder – hvad sker der og hvem er involveret? Den nye vækstkapital – hvem kommer i betragtning og hvilke vilkår følger med? Fra kapital til vækst – hvordan? Hvordan bliver køb og salg af virksomheder en succes? Hvem er købere og investorer – og hvilke krav stiller de? Køb og salg i praksis – udfordringer og erfaringer Salgsmodning, værdiansættelse, kontrakter & finansiering – få grundlaget i orden.

For at sikre at vi kommer hele vejen rundt om emnerne er alle væsentlige aktører repræsenteret blandt konferencens talere – lige fra investorer, formidlere af vækstkapital, førende advokater og corporate finance rådgivere til virksomhedsledere og -ejere med aktuelle erfaringer fra køb & salg af deres virksomheder.

WORKSHOP: Due diligence processen - beslutningsgrundlaget for køb & salg Hvad enten du er involveret i virksomhedshandel som køber eller sælger er beslutningsgrundlaget afgørende for den forretningsmæssige succes – deltag efter konferencen i workshoppen om due diligence processen og få indblik i dens centrale elementer: Værdansættelse, juridisk due diligence og finansiel due diligence. Få indblik i aktuelle forhold omkring køb og salg af virksomheder og benyt lejligheden til at udveksle erfaringer med kolleger fra andre brancher – jeg glæder mig til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

MÅLGRUPPE: Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

Adm. direktører/CEO, virksomhedsejere, finansdirektører/CFO, økonomichefer, partnere, directors, corporate finance managers, forretningsudviklere, business development managers, corporate counsels, legal counsels, advokater, revisorer, virksomhedsrådgivere mfl. fra virksomheder, investerings- og ventureselskaber, banker og rådgivningsvirksomheder samt andre, der beskæftiger sig med køb & salg af virksomheder.

3


Dag 1 • tirsdag den 24. maj 2011

Vækst gennem k øb & salg af virksomhe der 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00

Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Jens Christian Hesse Rasmussen, Bech-Bruun

Køb & salg af virksomheder – vejen til vækst 09.10

Køb & salg af virksomheder – et marked i bevægelse • • • • •

Hvad sker der på markedet for køb og salg af virksomheder? Hvilke typer og størrelse virksomheder handles aktuelt? Hvilke faktorer kan yderligere sætte skub i processen? M&A som en del af virksomhedens vækststrategi Hvordan tegner fremtiden for køb og salg af virksomheder?

Head of M&A Gert Sigh Christensen, Corporate Finance, KPMG A/S 09.55

Pause

Ny vækstkapital 10.10

Den nye vækstkapital – hvorfor og hvordan? • • • • • •

Hvorfor kan midlerne skabe vækst? Hvor skal de skabe vækst? Investeringsfondene – vejen til virksomhederne Hvilke vilkår følger med midlerne til fondene? Hvilke krav stiller Dansk Vækstkapital til fondene? Vilkår i øvrigt?

Dansk Vækstkapital

4


Dag 1 • tirsdag den 24. maj 2011

Vækst gennem k øb & salg af virksomhe der 10.55

Pause

Investeringsfondene – adgangen til vækstkapital 11.10

Fondsinvesteringer i virksomheder – ambitiøs kapital til vækst og udvikling • Dansk Vækstkapital – etablering af nye fonde • Hvilken type af fonde vil Dansk Vækstkapital kunne investere i? • Hvad skal man som virksomhed overveje, når man ønsker en ny investorgruppe i form af en fond? • Hvilken type af virksomheder er potentielle investeringsemner for fondene? Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden

12.00

Frokost

13.00

Den etablerede investeringsfond • • • • •

Hvad kan vi gøre for virksomhederne? Hvordan findes virksomhederne? Hvordan kommer virksomheder i betragtning? Hvordan vurderes virksomhedernes potentiale? Hvilke krav stilles til virksomhederne?

Partner Jesper Wadum Nielsen, Odin Equity Partners 13.45

Pause

13.55

Vilkår for at modtage vækstkapital • • • • •

Forberedelse af investering (hensigtserklæring, due diligence, term sheet) Gennemførelse af investeringen (investeringsaftalens vilkår, staged investments, milestones) Særlige problemstillinger (garantier & erstatning, regulering af ejerandele) Ejeraftalen Særlige investeringsvilkår (kapitalklasser, præferencerettigheder, udvandingsbeskyttelse, exit-triggers) • Stifternes forhold (incitaments-ordninger og ”bad-leaver”-bestemmelser) Advokat, partner Ole Nørgaard, Bech-Bruun 14.40

Pause

5


Dag 1 • tirsdag den 24. maj 2011 2011

Vækst gennem k øb & salg af virksomhe der VÆKST i praksis 14.55

Vejen til vækst – når vækstkapital giver vækst

CASE

• • • • •

Selve processen Kulturforskelle og -ændringer, økonomi, ledelse, organisation Forventninger og krav til resultatudviklingen Videresalg til en industrielspiller Erfaringer

CFO Svend Tøttrup, TPACK A/S 15.35

Kort pause

15.40

Vejen til vækst – når salg og kapital fører til vækst og tilbagekøb

CASE

• Processen set i et virksomheds(ledelses)perspektiv • Hvilken praktisk forskel gør ejerstrukturen? • Keep it simple – en hård men helt nødvendig kamp Adm. direktør, partner Carsten Gomard, Netcompany A/S

16.20

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.25

Konferencens første dag slutter

Obligatorisk efteruddannelse for advokater & revisorer Konferencen Workshoppen

12 TIMER/LEKTIONER 5 TIMER/LEKTIONER

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til henholdsvis Advokatsamfundet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

6


ag 21 •• onsdag tirsdag den den 25. 24. maj 2011 DDag

Vækst gennem k øb & salg af virksomhe der 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

køb & salg af virksomheder i praksis 09.05

Salgsmodning og værdiansættelse • • • • •

Hvordan klargøres virksomheden bedst til salg? Værdiansættelsesmodeller Identifikation af value drivers Udarbejdelse af strategiske og operationelle handlingsplaner Synliggørelse for køber og implementering

Partner Lars Berg-Nielsen, Deloitte 10.30

Pause

10.45

Salg af Grundfos NoNox A/S

CASE

• • • • • •

(Der indlægges en kort pause undervejs)

Kort beskrivelse af NoNox A/S De forudgående strategiske og taktiske overvejelser Forberedelse af salget Selve salgsprocessen Den praktiske gennemførelse Udfordringer og erfaringer under processen og efter salget

General Counsel Christian Hartvig, Grundfos A/S 11.30

Pause

11.45

En købers synspunkt • Hvilke investeringskriterier har Axcel? • Hvordan vurderes virksomhedernes potentiale? • Eksempler på køb og salg af virksomheder Partner Jacob Thygesen, Axcel A/S

12.30

Frokost

7


Dag 2 • onsdag den 25. maj 2011

Vækst gennem k øb & salg af virksomhe der 13.30

Finansieringsformer • Markedsudviklingen - Finansiering af kapitalfonds opkøb - Finansiering ved kapitalfonds frasalg - Virksomhedernes akkvisitions finansiering • Finansieringsprodukter • Finansierings muligheder i fremtiden – ”Wall of Debt” og ”New Normal” Executive Director Ivan Rasmussen, Nordea Debt Capital Markets

14.15

Pause

14.30

Salgsprocessen og de kontraktmæssige udfordringer • • • • • •

Forberedelse af salgsprocessen Sælger due diligence og/eller data rum Fortrolighedsaftale, hensigtserklæring og term sheet Salgsaftalen – vigtige vilkår og betingelser Købesummen – mekanismer og kontraktsvilkår Closing og post-closing

Advokat, partner Jens Chr. Hesse Rasmussen, Bech-Bruun 15.15

Pause

15.25

Køb af Jysk Display A/S – sådan blev det en succes

CASE

• • • • • • • •

Overvejelser før en købsproces Hvor og hvordan finder man de rette og nødvendige rådgivere? Hvor er støttemidlerne til det perfekte generationsskifte? Fra kolleger til forhandlingsmodparter Værdifastsættelse i praksis Finansiering af virksomhedskøb - er det virkelig en by i Rusland? Sælgers rolle efter closing Erfaringer 5 måneder efter overtagelse

Adm. direktør Palle Damborg, Jysk Display A/S

8

16.05

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.10

Konferencen slutter


WORKSHOP • torsdag den 26. maj 2011

Due Diligence processen

– bes lutn i ng sg ru n dl ag et for k ø b & salg Hvad enten du skal sælge eller købe virksomhed er beslutningsgrundlaget afgørende for den forretningsmæssige succes. Formålet med due diligence er at undgå negative overraskelser efter salget/købet og at værdiansætte virksomheden rigtigt i forhold til markedet på transaktionstidspunktet – due diligence processen spiller således en værdifuld og central rolle i virksomhedshandler. Workshoppen har til formål at give deltagerne såvel overblik over due diligence processen som indblik i de centrale elementer: • Værdiansættelse • Juridisk due diligence • Finansiel due diligence

undervisere Partner Tinus Bang Christensen • Deloitte Director Jacob G. Holm • Deloitte Partner Lars Lyster • Deloitte Advokat, partner Thomas Gjøl-Trønning • Bech-Bruun

prograM 08.30

Kaffe/te og morgenbrød

12.30 Frokost

09.00

Værdiansættelse af virksomheder

13.30

• Den finansielle due diligences rolle og formål • Overblik over indholdet af den finansielle due diligence • Case study Director Jacob Holm & Partner Lars Lyster, Deloitte

• Introduktion til værdiansættelse • Gennemgang af de mest gængse værdiansættelsesmodeller • Værdiansættelse af immaterielle aktier Partner Tinus Bang Christensen, Deloitte 11.00

Finansiel due diligence

Juridisk due diligence • Generel introduktion til due diligence konceptet • Sælgers tilrettelæggelse af due diligence • Købers tilrettelæggelse af due diligence • Forankring af findings i aftaledokumenterne Advokat, partner Thomas Gjøl-Trønning, Bech-Bruun

15.00

Afrunding af dagen

15.15

Workshoppen slutter

Der indlægges kaffe/te-pauser undervejs.

9


andre spændende arrangementer Ejeraftaler Kursus den 5. april 2011 i København Holdbar energi eller drænende stress.. Konference den 6. april 2011 i København Bestyrelsesarbejde i praksis for jurister Kursus den 11. april 2011 i København Sådan taler en overbevisende og tillidsvækkende advokat Kursus den 27. april 2011 i København Governance Risk Compliance Konference den 15. & 16. juni 2011 i København Aktuel selskabsret Kursus den 17. juni 2011 i København Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29 , e-mail rc@ibceuroforum.dk.

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk

10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Vækst gennem køb & salg af virksomheder afholdes den 24. og 25. maj 2011 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00. Workshoppen Due Diligence processen afholdes samme sted den 26. maj 2011.

Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dk

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 8. april

Spar

Tilmelding senest 6. maj

Spar

Tilmelding efter 6. maj

Konference & Workshop

14.995,-

2.000,-

15.995,-

1.000,-

16.995,-

Konference

11.995,-

2.000,-

12.995,-

1.000,-

13.995,-

Workshop

4.995,-

1.000,-

5.495,-

500,-

5.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilm e lding til IBC Eu roforu m Konferencen

Vækst gennem k øb & salg af virksomheder København • Konference den 24. og 25. maj 2011 • Workshop den 26. maj 2011

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak

 Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Tilmelding senest 8. april

Spar

Konference & Workshop

14.995,-

Konference

11.995,-

Workshop

4.995,-

X

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Tilmelding senest 6. maj

Spar

Tilmelding efter 6. maj

2.000,-

15.995,-

1.000,-

16.995,-

2.000,-

12.995,-

1.000,-

13.995,-

1.000,-

5.495,-

500,-

5.995,-

Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt www.ibceuroforum.dk/dd registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

21352

jeg ønsker at deltage: Sæt

11dd-FINAL  

KONFERENCENS TAlERE k r. 2 .0 0 0 ,- KONFERENCE 24. og 25. maj 2011 WORKSHOP 26. maj 2011 S P A R Konferencen er pointgivende for advokater...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you