Page 1

Energibesparelser i bygninger ‐ er der et udbud – er der en efterspørgsel?

Building Green 10. oktober 2013 Peter Rathje, ProjectZero


Kæmpe potentiale for  energirenoveringer i bygninger


Renoveringsboom forude Årlig værdi af genoprettende vedligehold Parcelhuse  25.000

Bad

Instal.

Tag

Vinduer

20.000

Facade 15.000

10.000

5.000

‐ 1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Baseret på udtræk om bygningsalder fra Danmarks Statistik sammenholdt med en faglig vurdering af materialer levetid

2040

2045

2050


Ny EU bygningsstandard på vej ….

NZEB = Nearly Zero Energy Buildings 90% reduktion af alle bygningers  energiforbrug i 2050 og  bygninger, som kan balancere  energiforbruget lokalt med  vedvarende energiforsyning


Er der et udbud?


Involvering af håndværkere behov for nye energi‐ og vejledningskompetencer •

• • •

Energivejlederen udstyrer håndværkerne  med energirigtige løsninger på tværs af  faggrupper 55 % af Sønderborgs håndværks‐ virksomheder har været på 3‐dages  kursus og er nu registrerede  energivejledere  Løbende udbud af energi‐faglige kurser  på EUC Syd 4 x årlige gå‐hjem‐arrangementer for  mestre og deres medarbejdere Øvrige kompetencer er også et issue …

Hånd‐ værkere


Hånd‐ værkere


November

Energi‐ & Byggemesse på Borgen Kommunen & ZERObolig som arrangør

2010, 2011,  2012, 2013

Kommunen, boligforeningerne, Dansk Byggeri,  byggeaktørerne, Fjernvarmen og ZERObolig  stillede skarpt på de kommende års  aktivitetsniveau og succeskriterierne

Hånd‐ værkere


Den (energi)smarte håndværker Faglig ajour

Fastholder kunden 

Leverer som  aftalt

Vejleder Ambitioner, Commit‐ ment & Mod !

kunden

Sælger løsninger & ZERO

Hånd‐ værkere


Hvordan løser så vi opgaven? Energieffektivisering, vækst og  arbejdspladser


ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009)

Resultater ‐ 25% energibesparelser ‐ 45% vandbesparelser


ProjectZero udfordrer  Sønderborg´s boliger på energiforbruget Private lejeboliger

ejerboliger private ownership 49,6% house associations 25,6% private owned flats 16,3% summerhouses 8,5%

Boligforeninger 37.500 huse/boliger ‐ gennemsnitsalder på 65 år ‐ flertallet med meget lavt energimærke


Segmenteret indsats på  boligmassen Lejeboliger (GI-projekt) Viden, strategi & mekanismer

NZEB ZEROboligforening Strategi & involvering

ZERObolig Tryghed, samarbejde & skalering


ZERObolig har sat fokus på  energirenovering af  Sønderborg‐områdets  18.600 private boliger


Maskinrummet og værdiskabelsen

Bankerne kan låne flere penge ud til rettidige investeringer

banker

Håndværkerne får flere opgaver i en krisetid Hånd‐ værkere

boligejere Boligejerne sparer penge og fremtidssikrer deres bolig


Charlie har besøgt  1.104 boligejere  • Modtager henvendelse – Prioritet på henvisning fra pengeinstitut

• Vejleder boligejeren – – – –

Energiforbrug Husets tilstand Familiens ønsker og økonomi Kalkulation af energibesparelsen 

• Vejledningsrapport • Telefonisk opfølgning • Opfølgning på effekt & igangsat  arbejde

bolig ejere


bolig ejere

ZEROmap.dk


Boligen og dens energiforhold som læringsplatform i Folkeskolen skaber 15.000 unge Charlie‐ambassadører University College  & University

High Schools Elementary & Mid school Kindergarden


ZERObolig effekter ‐ status • Energivejledning – 1.104 familier er blevet energivejledt – 65% har sat projekter i gang med gns. investering  på 155.000 kr, samlet værdi på 100 mio kr – Mange gennemfører mere end ét projekt og  fortsætter …

• Håndværker opkvalificering – 65% af virksomhederne er energivejledere – 8 håndværkere har deltaget i særligt Charlie‐forløb

• Energibesparelser – 5,8 GWh svarende til 1.845 ton CO2


Udfordringerne løses bedst Ved en differentieret, koordineret  indsats fokuseret på de 3 segmenter,  og hvor byggebranchen samarbejder  tæt med boligaktørerne

Men hvorfor skalerer vi ikke straks ZEROboligs erfaringer op på 98 kommuner og høster 9,8 mia i øget omsætning?

1010 er der udbud og eftersporgsel peter rathje  

Building Green 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you