Page 1

Schneider Electric Denmark Energirenovering skaber vækst og arbejdspladser Søren Eriksen, direktør 9. oktober 2013 Schneider Electric

1


Verdens energi-udfordring 2050

Energi-efterspørgsel

Energieffektivitet er nøglen, der skal løse udfordringen CO2-udledning 2050

Behovet for energi fordobles Schneider Electric

CO2 –udledningen skal halveres Source: IEA and IPCC

2


Verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik! Danmarks ambitioner frem mod 2013 – 2020 – 2050

● Klimaaftalen fra marts 2012 med ambitiøse mål ● ● ● ●

34% reduktion i CO2-udledning ift. 1990 50% af vores elektricitet skal komme fra vind 35% vedvarende energi (100% i 2050) 12% reduktion af bruttoenergiforbruget ift. 2006

● Ny Smart Grid strategi fra april 2013 ● Intelligente elmålere i alle danske hjem før 2020 (i dag ca 50%) ● Dynamiske elpriser, tarifstyring og fleksibel data hub

● Oktober 2013: Lovforslag om energisyn og energiledelse i store danske virksomheder (EU’s EED) ● Efterår 2013: Strategi for energirenovering af bygninger ● Fokus på intelligens og energieffektivitet i private hjem Schneider Electric

3


Ca. 50% af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger heraf 2/3 i private huse Fishing Agriculture and forestry

Other

Industry

Buildings

Transport

Danish energy consumption by sector 2010 Schneider Electric

Kilde: Nordic Energy Research 4


Nødvendigt at energioptimere “bygninger” Nybyg

Schneider Electric

Renovering

5


Energieffektivisering er ikke kun klimaskærm… … det er i høj grad også de tekniske installationer Måling og overvågning af energiforbruget sikrer bevidstheden og det kontinuerlige fokus

Schneider Electric

6


Tænk stort – tænk hele bygningen ”Konklusion: De profitable investeringer i de tekniske installationer betaler for de mindre profitable investeringer i klimaskærmen. Derved bliver en totalrenovering af bygningen mulig med en fornuftig økonomi”. ”Mindre profitable investeringer – tilbagebetalingstid ca 10-35 år” ”Meget profitable investeringer – tilbagebetalingstid ca 4-10 år”

Renovering og modernisering af de tekniske installationer Schneider Electric

100 7


Omkostninger i bygningens levetid 3-5 år Planlægnings- og byggefasen

Schneider Electric

25-30 år Drift- og vedligeholdelsesfase

8


Hold fast på besparelserne! Overvågning og styring af teknologier fastholder besparelserne 100%

• Op til 12 % pr. år går tabt uden et regulerings- og styringssystem.

Optimeret brug via automatisering

Energiforbrug

70%

Effektive produkter og installationer

• Op til 8 % pr. år går tabt uden et overvågnings- og vedligeholdelsesprogram.

Overvågning og vedligeholdelse

Tid Schneider Electric

9


Jobskabende perspektiv ● "at 1 mio i produktionsværdi i renovering af bygninger (fx ESCO) direkte genererer 1,44 mandeår og indirekte 0,43 mandeår. Totalt giver det 1,87 mandeår pr. mio kroner der investeres i renovering/produktionsværdi" ● (Tallene for 2011 var hhv. 1,48 + 0,43 = 1,91) ● Direkte = jobs kreeret direkte i byggebranchen ● Indirekte = jobs der skabes indirekte hos producenter af byggematerialer o.lign.

Schneider Electric

10


Jobskabende perspektiv 1 million kroner investeret i renovering af bygninger (fx ESCO) genererer:

1,44 mande책r (direkte)

0,43 mande책r (indirekte)

Totalt giver det 1,87 mande책r pr. mio kroner, der investeres i renovering

Schneider Electric

11


Vejen til grønne, fremtidssikrede bygninger

Schneider Electric

Elektrisk distribution distribution

Ventilation

Energi-overvågning

Lysstyring

Motor-styring

Adgangskontrol

Kritisk strøm

Video-overvågning

IT & data

Vedvarende energi

12


Fremtidens intelligente elnet: Smart Grid ”Når man fokuserer på og prioriterer tekniske installationer gør det bygningen fremtidssikker…

2050

… og klar til fremtidens intelligente elnet – smart grid, smart cities og smart homes”.

Schneider Electric

13


Schneider Electric in Ballerup

Lejers muligheder i kontorbyggeri  Den samlede el-besparelse er 30,4%  CO2-udledning reduceret med +20% (inkl. omlægning fra gas til fjernvarme)

 Projektet krævede mindre investeringer, der alle har tilbagebetalingstider på 1 måned til 3 år  Overvågningen gør det muligt at udspecificere el-forbruget og derved optimere og udpege særlige områder, hvor der bruges for meget el

Miljøresultat 2011: -245.800 kWh (= ca. 250.000 kr.) Miljøresultat 2012: -56.500 kWh (= ca. 55.000 kr.) Miljømål 2013: -80.000 kWh (= ca 80.000 kr) Schneider Electric

Energitjek - komplet gennemgang af bygningen

Fakta • 10.000 m2 kontor • Ca. 240 arbejdspladser • Nyrenoveret i 2008

Overvågning af energiforbruget Analyse af data  energioptimerende tiltag 14


ESCO Frederiksberg –Danmarks største ESCO-projekt

Energirenovering for 150 mio. kr. uden at belaste kommune-budget  Energirenovering med fokus på ventilation, varme, lyssensorer, isolering, udskiftning af vinduer samt installation af vedvarende energi.  Specifikt fokus på at bringe tekniske installationer up to date.  Frederiksberg: “Klimaby for fremtiden”  Reducerer CO2-udledning med op til 50%  Gevinst for brugerne – bedre indeklima, øget komfort, gevinst for miljøet.

Schneider Electric

Fakta • Areal: 80 Bygninger (211.000 m2) • Investering: 150 millioner kr. • Reduktion af driftsomkostninger: 63% • Styring, regulering og optimering af forsyningsanlæg

15


Den billigste energi er den, vi ikke bruger Schneider Electric

16


Make the most of your energy

Schneider Electric

TM

17

0910 energirenovering skaber vaekst søren eriksen  

Building Green 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you