Page 1

Konference 6. og 7. november 2012 København

Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/itk

IT-KONTRAKTER – bliv kl ædt på til 2013

• Nyheder & seneste praksis • K03 til agile projekter • EU-udbud af IT-ydelser • Den nye persondataforordning Hør følgende talere: Advokat, partner Tom Holsøe, Kammeradvokaten Udvalgsformand Michael H. Wätjen, Udvalget for Digital Forvaltning, IT-Branchen Bestyrelsesmedlem, advokat Hanne Bay, Dansk IT Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet Advokat Pia Mondrup Pedersen, Gorrissen Federspiel Partner Lars Ingemann, Deloitte Consulting Advokat, partner René Offersen, LETT Cand.merc.jur. partner Peter Dan Jørgensen, BvHD Advokat Michael Lund Nørgaard, SKI Advokat, partner Jesper Langemark, BvHD Advokat, partner Claus F. Sørensen, Advokatfirmaet DAHL Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel

ibc an informa business

EUROFORUM www.ibceuroforum.dk

For advokater: Konference 12 lektioner


talerliste : Ordstyrer: Advokat, partner Claus F. Sørensen, Advokatfirmaet DAHL Advokat, partner

Advokat, partner

Tom Holsøe

René Offersen LETT

Kammeradvokaten

Cand.merc.jur., partner

Udvalgsformand

Michael H. Wätjen

Peter Dan Jørgensen

Udvalget for Digital Forvaltning IT-Branchen

BvHD

Advokat

Michael Lund Nørgaard

Bestyrelsesmedlem, advokat

Hanne Bay

SKI

Dansk IT

Advokat, partner

Jesper Langemark

Professor

Henrik Udsen

BvHD

Københavns Universitet Advokat, partner

Claus F. Sørensen

Advokat

Pia Mondrup Pedersen

Advokatfirmaet DAHL

Gorrissen Federspiel

Advokat

Tue Goldschmieding

Partner

Lars Ingemann

Gorrissen Federspiel

Deloitte Consulting

Målgruppe for konferencen Konferencen henvender sig til IT-kontraktansvarlige, virksomhedsjurister, IT-jurister, indkøbschefer, økonomichefer, projektchefer, advokater og konsulenter samt andre med interesse i og ansvar for IT-kontrakter. Konferencen IT-kontrakter afholdes for 13. gang. Deltagerprofilen over hele perioden fordeler sig som illustreret nedenfor:

36 %

Advokat / advokatfuldmægtig

9%

Projektchef / projektleder

15 %

IT-chef

11 %

Jurist / juridisk rådgiver

8%

IT Contract Manager

21 %

Konsulent

2


IT- kontrakter 2013 – er du klar til det n y e å r ?

IBC Euroforum byder endnu en gang velkommen til den årlige konference om IT-kontrakter.

Konferencen er det oplagte forum for IT-kontraktansvarlige i såvel offentlige som private virksomheder, der ønsker at holde sig ajour med udviklingen indenfor IT-kontrakter. Formålet er at udfordre og informere professionelle brugere af IT-kontrakter om nyheder, viden og praktik på området og i særdeleshed at skabe koblingen mellem aktuelle emner og problemstillinger.

Bliv klar til 2013

Deltagelse i IT-kontrakter giver mulighed for at kickstarte det nye år med frisk viden om seneste nyt på området. I år har konferencen fokus på følgende emner: • • • •

Nyheder og seneste praksis inden for IT-kontraktretten K03 – den nye standardkontrakt til agile projekter Outsourcing – sidste nyt & outsourcingkontrakter i praksis Relevante og aktuelle udbudsretlige temaer i tilknytning til IT-anskaffelser

Højt fagligt niveau og rig mulighed for erfaringsudveksling & inspiration

Vi tilstræber et interaktivt forum, som giver deltagerne mulighed for at bidrage til diskussionen samt høste erfaringer og meninger af udvalgte eksperter. Vi har derfor allieret os med yderst kompetente folk fra branchen til at præsentere de juridiske indlæg, som forhåbentlig kan ruste alle deltagere med opdateret viden og kritiske øjne. Best practice og indsigt i metoder fra aktuelle og nyligt gennemførte forhandlingssituationer giver relevant og aktuel inspiration til omsætning af eksperternes viden i bedre IT-kontrakter. Vi har således i sammensætningen af programmet lagt stor vægt på indlæg fra både offentlige og private virksomheder, der vil dele ud af deres særlig relevante erfaringer fra begge sider af forhandlingsbordet. På gensyn til et par interessante dage! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

3


Program • IT-Kontrakter 2013 Dag 1 • Tirsdag, den 6. november 2012 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød 09.00 Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum 09.05 Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Claus F. Sørensen, Advokatfirmaet DAHL

Den nye K03 09.10

K03 – Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode Med udarbejdelsen af den nye standardkontrakt er der søgt udarbejdet et effektivt redskab, som kan understøtte brugen af agile projektmodeller – modeller, der typisk skaber udfordringer i forhold til traditionelle kontraktmodeller. • Hvilke overvejelser har der ligget til grund for udarbejdelsen af standarden? • Hvilke valg er der truffet, som har dannet grundlaget for standarden? • De centrale konkrete bestemmelser Advokat, partner Tom Holsøe, Kammeradvokaten

10.40 Pause 11.00

K03 i praksis – hvad siger leverandørerne? Hvad virker, og hvad virker ikke i kontrakten – hvad mener IT-Branchen om K03? Udvalgsformand Michael H. Wätjen, Udvalget for Digital Forvaltning, IT-Branchen Michael H. Wätjen er til daglig salgs- og marketingdirektør hos Logica Public & Healthcare

11.35

K03 i praksis – hvad siger kunderne? Hvad virker, og hvad virker ikke i kontrakten – hvad mener Dansk IT om K03? Bestyrelsesmedlem, advokat Hanne Bay, Dansk IT Hanne Bay er til daglig Manager hos Rambøll Management Consulting

12.10

4

Frokost


Program • IT-Kontrakter 2013 Dag 1 • tirsdag den 6. november 2012 Seneste nyt – lovgivning, retspraksis og tendenser 13.10

Nyheder og seneste praksis indenfor IT-retten med særlig henblik på IT-kontrakter • EU-domstolens dom om overdragelse af softwarelicenser og dommens betydning for it-kontraktretten • EU-domstolens dom om beskyttelse af programfunktionalitet og programmeringssprog • Status på de persondataretlige udfordringer ved brug af cloud computing, herunder seneste afgørelse fra Datatilsynet og artikel 29-gruppens udtalelse • Øvrige persondataretlige nyheder • Andre nyheder inden for it-retten, herunder status på implementeringen af cookiereglerne, nye afgørelser inden for e-handelsretten og praksis fra EU-domstolen Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet

14.30 Pause Aktuel outsourcing 14.45 Outsourcing – sidste nyt & outsourcing-kontrakten • Outsourcing-kontrakter – opdatering af seneste best practice, relevante domme og lovgivningsmæssige forhold • Case study om”Value for Money Scorecard”, som er implementeret i en række større kontrakter i norden Advokat Pia Mondrup Pedersen, Gorrissen Federspiel Pia Mondrup Pedersen har betydelig erfaring med komplekse IT-kontrakter, herunder internationale outsourcing projekter – både fra sit virke som advokat, men også fra bl.a. tidligere ansættelse hos CSC. 15.45 Kort pause 15.50 Top 10 praktiske risici i forbindelse med outsourcing-kontrakter Indlægget vil fokusere på en række praktiske kontraktmekanismer og operationelle tiltag, der understøtter mitigering af risiciene, herunder bl.a.: • Sikring af modtagelsen af den forventede/aftalte service • Sikring af den forventede finansielle benefit • Styring af kundens interne efterspørgsel versus leverandørens kapacitetsplanlægning • Projekthåndtering • Hvordan håndteres nye services (f.eks. XaaS)? • Transition og transformationsaktiviteter • Service integration Partner Lars Ingemann, Deloitte Consulting 16.30 Konferencens første dag slutter 55


Program • IT-Kontrakter 2013 Dag 2 • onsdag den 7. november 2012 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg IT-anskaffelser i udbudsretlig sammenhæng 09.10

Udvælgelse og evaluering i udbud om IT-ydelser Under dette indlæg behandles en række emner knyttet til udvælgelse og evaluering af indkomne tilbud: • Evalueringsmodeller • Mindstekrav og konkurrencekrav • Fleksibilitet i håndtering af udvælgelseskrav • Opstilling og prioritering af udvælgelseskrav. Advokat, partner René Offersen, LETT

10.00 Pause 10.15

Udbud af rammeaftaler Indlægget vil belyse regler og seneste praksis vedrørende brugen af rammeaftaler: • Væsentlige udbudsretlige problemstillinger i forbindelse med indgåelse og anvendelse af rammeaftaler • Modeller for rammeaftaler, som vil kunne anvendes inden for de udbudsretlige regler Cand.merc.jur. partner Peter Dan Jørgensen, BvHD

11.25

Pause

11.40

SKI’s rammeaftaler vedrørende IT-anskaffelser Advokat Michael Lund Nørgaard, SKI

12.15

Frokost

Kontraktregulering 13.15

Udvalgte kontraktreguleringstemaer I indlægget præsenterer to erfarne IT-advokater deres syn på tre udvalgte temaer vedr. regulering af kontrakter om større IT-anskaffelser. Følgende emner er udvalgt: • Hensigtsmæssige exit-modeller – misligholdelse & generelt • Behovet for fleksible konfliktløsningsmodeller i projektet – hvordan, og i hvilke situationen bør mediation, voldgift og domstole fravælges? • Ændringer – behov for fleksible løsninger, der i dagligdagen kan afhjælpe håndteringen af de ændringsbehov, der uundgåeligt opstår Advokat, partner Jesper Langemark, BvHD Advokat, partner Claus F. Sørensen, Advokatfirmaet DAHL

6


Program • IT-Kontrakter 2013 Dag 2 • onsdag den 7. november 2012 14.30 Pause

Persondata 14.45 Persondataforordningen EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en persondataforordning, der skal afløse det nuværende persondatadirektiv fra 1995. • Hovedindholdet af forslaget til forordningen • Ændringerne, som forslaget vil indebære – for myndigheder og private virksomheder Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel 16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.10

Konferencen slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper telefon 41 95 14 29, e-mail rc@ibceuroforum.dk. 77


Advokaters obligatoriske efteruddannelse KONFERENCEN IT-KONTRAKTER 2013: 12 LEKTIONER IBC Euroforums juridiske konferencer herunder IT-kontrakter 2013 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

8


ANDRE SPÆNDENDE ARR ANGEMENTER: Konkurrenceret 2012

Konference den 11.-12 . september 2012 i København

Selskabsret 2012

Konference den 24.-25. oktober 2012 i København

EU - udbud 2012

Konference den 22 .-23. november 2012 i København

IT & BPO outsourcing

– pris og resultatef fektiv outsourcing Kursus den 3. december 2012 i København

CISG & bet ydningen af værneting og lov valg i internationale kontrakter Kursus den 4. december 2012 i København

Internationale kontraktforhold for jurister Kursus den 29. januar 2013 i København

Læs mere på w w w.ibceuroforum.dk 9


Juridiske kurser Hos ibc euroforum IBC Euroforum udbyder igen til efterår/vinter 2012 og 2013 et udvalg af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske discipliner. Vi gentager succeserne fra de foregående år og byder også på helt nye kurser og undervisere. Kurserne har fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau – for at sikre dig et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. På de juridiske kurser hos IBC Euroforum får du: • Undervisning af personer med indgående faglig kompetence og praktisk erfaring • Kurser, der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området • Kurser med fokus på praksis anvendelighed

Juridiske kurser

• Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser

Aktuelle kurser med fokus på praktisk anvendelighed

• Kurser, der lever op til kravene for advokaters og revisorers obligatoriske efteruddannelse

Efterår/vinter 2012 Læs om de nye kurser

Kurserne lever op til kravene for advokaters og revisorers efteruddannelse rabat ved tilmelding til flere kurser

ibc an informa business business

EUROFORUM

Læs mere om IBC Euroforums juridiske kurser på

www.ibceuroforum.dk/advokat 10


Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted

Konferencen IT-kontrakter 2013 den 6. og 7. november 2012 afholdes på Radisson Blu Falconér Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, telefon 38 15 80 01.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringskælderen Falkonér Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). For at benytte parkeringskælderen Falkonér Plads anbefaler vi bilister at køre bag om hotellet til parkeringspladsens nedkørsel, dvs. ad Falkoner Allé via Howitzvej til Sylows Plads bag hotellet. Dette skyldes, at Sylows Allé grundet metrobyggeri delvist er afspærret i dagtimerne. Som konferencegæst er det IKKE muligt at benytte Radisson Blu Falconer Hotel & Conference’s egen parkeringskælder. Der er i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, der ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 21. september

Spar

Tilmelding senest 12. oktober

Spar

Tilmelding efter 12. oktober

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

11


IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lme ldin g ti l I BC E uro forum Kon f eren c e N

IT-kontrakter 2013 Konference den 6. & 7. november 2012 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef

 Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms.

Konference

Tilmelding senest 21. september

Spar

Tilmelding senest 12. oktober

Spar

Tilmelding efter 12. oktober

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/itk

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st. 1113 København K

12itk

Sæt X

IT-kontrakter - bliv klædt på til 2013  
IT-kontrakter - bliv klædt på til 2013  

IBC Euroforum byder for 13. gang velkommen til den årlige konference om IT-kontrakter. Konferencen er det oplagte forum for IT-kontraktansva...