__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜKŞEHİR ZABITA”

FOTOĞRAF SERGİSİ 189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

BELEDİYE ZABITASININ TEMELİ, İHTİSAP’A DAYANIR

Zabıta teşkilatının kökenleri Türk devlet geleneğinde ve İslam medeniyetinde önemli bir mevkiye sahip olan ihtisap sistemine dayanır. Muhtesip denilen kişi çarşı pazarın yasalara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken cezalandırma yetkisine de sahipti. Ancak muhtesip cezalandırmada, aşamalı bir yöntem takip ederdi. Anadolu Selçuklularının idari yapısı içinde “Divan-ı Muhtesip”, yani muhtesip dairesi mevcuttu. Osmanlı İmparatorluğu’nda da daha kuruluş aşamasından itibaren muhtesip görev başındaydı. Evliya Çelebi, Fatih döneminde ticarî, ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen bir İhtisap Ağası bulunduğunu anlatır. Elli Altı Neferi, Fenerci Mehmed, 1811.

ZABITAYA, BİR ZAMANLAR ELLİALTILAR DENİLİRDİ

Muhtesip / Milli Kütüphane

Muhtesibin (İhtisabın) en önemli yardımcısı olan koloğlanların sayısı zamanla 56 (ellialtı)’ya yükseldi. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında sayıları 56 ile sınırlandığı için bu görevlilere, artık Ellialtılar denilmeye başlandı. Belediye zabıtası görevini yapan bu kişilerden, hem halk arasında, hem de devletin resmi belgelerinde Ellialtılar diye bahsedilir. II. Mahmut 1826’da İhtisap Nezareti’ni kurunca Ellialtılar’ın görevine de son verdi.

SADRAZAM, KANUN-I KADİM ÜZERE ESNAFI DENETLERDİ

Osmanlı yönetim sisteminde en üst amir pozisyonundaki Sadrazam, muhtesibin bulunduğu bir heyetle çarşamba günleri çarşı pazar denetimine (kola) çıkardı. Sadrazam kol dolaşmaya çıktığında, maiyetindekilerden sadece Kadı Efendi ve İhtisap Ağası’na fiyatlarla ilgili sorular sorardı. Narha uymayanlar, ekmeği gerektiği gibi üretmeyenlere rastlanınca anında cezalandırılırdı. Osmanlı şehir hayatında bir beldenin ilk sorumlusu kâdı idi. Dolayısıyla muhtesip, adli göreviyle öne çıkan kadının, ticari hayatla ilgili yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Muhtesibin Kâdı’ya yardımcı olması, özellikle gözetim, kontrol ve ceza verme gibi konularda olurdu.

İhtisap Ağası Esnaf Denetiminde, Canlandırma / 1998


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE, BELEDİYE ÇAVUŞLARI SAHNEDE... 1871’den itibaren çıkarılan belediye mevzuatında belediyenin kolluk kuvvetinin adı, belediye çavuşu olarak belirlendi. Söz gelimi 1871 tarihli Şehremaneti Çavuşları Hakkında Nizamname ile şehremaneti bünyesinde 10 komiser ve 100 çavuş (belediye zabıtası) istihdam edilmesi, her 10 çavuşa da bir komiserin kumanda etmesi hükme bağlanıyordu. Belediye çavuşlarının çarşı pazarı kontrol etmesi, gerek şehremaneti gerekse ilçe belediye şubeleri adına denetimlerde bulunması, polise devredilinceye kadar sürdü.

İHTİSAP, BAKANLIK DÜZEYİNE YÜKSELTİLDİ Sultan II. Mahmud döneminde, 1826’da Eylül’ün ilk günlerinde bir nizamname yayınlanarak, daha önce “muhtesip, ihtisap ağası veya ihtisap emini” unvanlarıyla denetim işlerine bakan kişiye İhtisap Nazırı unvanı verildi. Böylece ihtisaplık Sadrazamlığa bağlı bir bakanlık haline getirildi. Artık, İhtisap Nezareti’nin ve Nazırının “defter-i teşrifat-ı devlet”te, yani devlet protokolünde bir yeri vardı, selamlık merasimlerinde hazır bulunuyordu. İhtisabın emri altında çalışan görevlilere de İhtisap Neferi (zabıta memuru) adı verildi. Ne var ki 16 Ağustos 1855 tarihinde İstanbul Şehremaneti kurulunca İhtisap Nezareti lağvedildi. İhtisap Neferi / Hakan Alpin Belediye Çavuşu / Hakan Alpin

Kontrole Çıkan Belediye Çavuşu, Şefik Memiş Arşivi, 1901.


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

KILICIYLA MEŞHUR BELEDİYE ÇAVUŞU

Osmanlı döneminde belediye çavuşları, kıyafetleriyle de basının ilgisini çekmişti. Özellikle mizah dergileri belediye çavuşlarını, beyaz çapraz şeridleri, setre denilen uzun ceketleri ve resim üniformanın olmazsa olmaz bir parçası olan fesleriyle resmediyordu. Kuşkusuz Osmanlı döneminde zabıta memurunun hem sembolik hem de caydırıcı silahı ise kılıçlarıydı. O dönem Dalkavuk, Karagöz, Dertli ile Garip ve Kalem dergilerinde çizilen belediye çavuşları, şehir halkına güven, belediye yasaklarına uymayanlara ise korku veriyordu.

ZABITA RUHSATSIZ ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMIYORDU

Osmanlı döneminde belediye zabıtası ruhsatsız yapılan inşaatlara ve tadilata da karışırdı. Bu karikatürde dükkanını tadilat yaptıran esnaf ile zabıta arasındaki konuşma resmediliyor. Belediye çavuşu izinsiz çivi bile çakılmasının mümkün olmadığını belirtirken esnaf da mutlaka bu tadilatı bitirmesi gerektiğini anlatıyor. Ancak belediyeye gidip ruhsat almaya da yanaşmıyor. Arka planda ise testere, su terazisi, keser gibi aletlerin bulunduğu sepetleri ellerinde inşaat ustaları görülüyor ve zabıtanın kararını bekliyorlar

Dertli ile Garip Dergisi, 30 Ağustos 1910


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

SEYRÜSEFER (TRAFİK), ZABITADAN SORULUR…

1930 yılında polise devredilen zabıta memurları, burada Altıncı Şube adı altında vazife görürler. O dönem Zabıta-i belediye memurlarının en önemli görevlerinden biri de seyrüsefer işleriydi. Ne var ki, sıklıkla trafik denetimi yapan belediye zabıtası ile şoförlerin arası hiç iyi değildi. Çünkü zabıta, kurallara uymayan şoförlere göz açtırmıyordu. Eminönü Meydanı’nda Yeni Camii ile Hünkar Kasrı’nı birbirine bağlayan kemerli geçiş, Meydan ile Bahçekapı arasındaki trafikte kullanılıyordu. Yayaların yoğun bulunduğu bu alanda hız yapan şoförleri, belediye zabıtası affetmiyordu.

Akşam, 31 Mart 1934

Akşam, 5 Nisan 1934

ZABITA, EMİR VE GÖRÜŞLERİNİZE HAZIRDIR BAŞKANIM!

Milliyet, 7 Temmuz 1956

İstanbul’da polis teşkilatı ile zabıta teşkilatının ayrılmasına 1956’da karar verilir ve hazırlıklara başlanır. Önce zabıta müdürü atanır. İstanbul zabıtasının yeni dönem ilk müdürü, Emniyet Müdürlüğü’nde başmüfettiş olarak çalışan Turhan Kaptan olur. Belediyeye ilk etapta 150 memur, 38 mıntıka amiri, 12 zabıta amiri, 3 müdür muavini ve bir müdür alınması planlanır. Zabıta olmak için müracaat eden 500 kişi sınavdan geçirilir. Başarılı olan 200 aday, 4 aylık eğitime alınır. İlk dersi dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay verir. Adaylar adına konuşan Muazzam Sepetçioğlu ise şöyle seslenir: “Aziz hemşehrilerimize itimadı bizler telkin edeceğiz. Hadiseleri insani bir ışık altında inceleyeceğiz. Ve hatta 500 senelik eşsiz İstanbulumuzun ikinci Fatih’i de bizler olacağız.” Hayat Mecmuası, 12 Temmuz 1957 / Bayram Ali Çakroğlu Arşivi


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

HANIM TEYZE NEREYE? ARTIK GİDİŞLER, ALT GEÇİTTEN!

19 Nisan 1965'te dönemin İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan tarafından açılan Karaköy Yeraltı Geçidi ile Karaköy’ün yoğun yaya trafiği de alt geçitten verilmişti. Ancak, İstanbullular alışkanlıklarından vazgeçemiyor, yine hayatlarını tehlikeye atarak otomobillerin arasından geçmeye çalışıyordu. Bunun üzerine zabıta devreye girdi. Zabıtalar, alt geçit yerine üstten geçmeye çalışanları uyarıyordu. Ancak ilk gün hatırına ceza yazmayan zabıta, ertesi günden itibaren üstten geçmeye çalışan yayalara ceza uygulamaya başladı. Alt geçitten geçmemenin cezası, o günün parasıyla 5 lira. Belediye zabıta memurları ilk cezayı ise, Özel İdare Eski Müdürü Emin Büklü’ye kestiler. Haşim İşçan tarafından, 4 Mayıs 1965 tarihinde emekli yarbay Cahit Korlu’run yerine Zabıta Müdürlüğüne atanan Aziz Seçilmiş, açılışın ertesi gününden itibaren yayalara ikaz edilmeksizin para cezası uygulanacağını ve yayaları takip etmek üzere de burada devamlı surette bir zabıta ekibinin bulunacağını açıkladı.

Milliyet, 20 Temmuz 1965

Cumhuriyet, 20 Temmuz 1965


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

GECEKONDUYA KARŞI ÇADIR-KOL

Henüz 1965'ler... Yeni büyük göç dalgasının ikincisi başlamak üzere İstanbul'a... Köyden şehre büyük umutlarla gelen insanların, elbette konaklayacak mekana ihtiyacı var. Onun adı ise gecekondu. Ne yazık ki, gecekondu aynı zamanda bir rant aracı... İşte zabıta ekipleri bu noktada ortaya çıkıyor. Haksız yere hazine ve sahipli arazilerin parsellenmesinin önüne geçiyor. Bunun için gecekondu yapılması muhtemel bölgelere geçici karakol, daha doğrusu çadır-kol kuruyor. İşte bunlardan biri, günümüzde tanınmayacak halde bulunan Eyüp Silahtarağa sırtlarında kuruluyor. Çadır-kol’da nöbet tutan memurlar, onlar sıcak soğuk demeden, yaz kışa aldırmadan şehre hizmet ediyorlar.

Milliyet, 26 Kasım 1965


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Namık Turutoğlu Arşivi

Milliyet, 24 Ağustos 1976

Karaköy’ün en yoğun trafiğe sahip Perşembe Pazarı’nda elinde megafon, sürücüleri uyaran bir zabıta memuru, 1976 yazının kavurucu sıcağına rağmen görevini yapmaya çalışıyor.

ZABITA TRAFİK, 1973'TE ATABEY TARAFINDAN KURULDU

İstanbul'da iz bırakan belediye başkanlarından biri de Fahri Atabey'dir. Atabey, zabıta teşkilatına büyük önem ve yetki verir. Bu çerçevede resmi olarak zabıtanın araç kontrolü yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Belediye Trafik Şubesi Amirliği’ni kurar. 50 kişiden oluşan Trafik Şubesi, 10 kişilik ekipler halinde öncelikle taksimetre kontrolüne başlar. Bu kontroller sırasında fazla ücret talep eden taksiler ile ayakta yolcu alan minibüsler denetlenir. Minibüslerden fazla yolcular indirilir, Zabıta Talimatnamesi’ne aykırı davranan sürücülere ceza yazılır.

Milliyet, 23 Mart 1979

Milliyet, 11 Ocak 1973


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

EMİNÖNÜ’NDEN BEYAZIT’A TÜM MEYDANLARDA TARİHÎ KOVALAMACA: KAHRAMAN ZABITA, SEYYARA KARŞI!

Seyyar satıcılar, Osmanlı döneminden beri şehrin gündeminde oldu. Cumhuriyet döneminde de seyyar satıcı sorunu bitmedi. Ancak, 1957’den itibaren ciddi önlemler alınmaya başlandı. Özellikle el arabalarıyla Eminönü Meydanı ve diğer cadde ve meydanlarda boy gösteren seyyar satıcılar ile zabıta, amansız bir mücadeleye girişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde, tüm meydanlar seyyar satıcılardan temizlenerek, halka, turiste ve tarihe açıldı.

Cumhuriyet, 29 Nisan 1984

Cumhuriyet, 8 Ocak 1981

Cumhuriyet, 9 Şubat 1981

Cumhuriyet, 20 Ağustos 1978

Cumhuriyet, 12 Nisan 1989


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Beyazıt Meydanı yeni hali

Beyazıt Meydanı eski hali

Eminönü Meydanı eski hali

Eminönü Meydanı yeni hali


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

“ZABITA’NIN KARA İMAJINI DEĞİŞTİRDİK”

1996 yılında, Zabıta Eğitim Merkezi’nde zabıta memurlarına yönelik bir seminer veren dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zabıta teşkilatına yeni bir vizyon çizerek, şu noktalara temas etmişti: “Zabıta teşkilatı en üst seviyesinden memuruna kadar, birlik ve beraberliğini tesis etmek zorundadır. Aksi takdirde başarılı olamaz. Zabıta memurunun bir kişisel, bir de kurumsal sorumluluğu vardır. Halkın gözünde zabıta, belediyenin kendisidir, kurumsal bir kişiliktir. Halk en mahrem sorunlarını bile çözecek bir merci olarak görür onu. Zabıtanın da bunu olumlu yönde değerlendirmesi gerekir. Bu da eğitimli zabıtayla olur.”

Zabıta Eğitim Merkezi / 1996

Zabıta Eğitim Merkezi / 1996


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

“TÜKETİCİ BÜROSU SESSİZ YIĞINLARIN SESİDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatının öncü girişimlerinden biri olan Zabıta Tüketici Bürosu’nun resmi açılışı 27 Ağustos 1997’de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, tüketici bürosunun görevini şu şekilde belirlemişti: “Tüketici Bürosu’na çok önemli görevler düşüyor. Yüklendikleri görev mazlumların eli, ayağı olma görevidir. Biz göreve geldiğimizde kimsesizlerin kimi olacağımızı, sessiz çoğunluğun sesi olacağımızı söylemiştik. Şimdi bu arkadaşlarımız, bu görevi yerine getirecekler.”

Tüketici Bürosu’nun açılışına o dönem Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Hilmi Sezer, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Enver Başarır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Açıkalın, Genel Sekreter Yardımcısı İdris Naim Şahin ve Kontrol Daire Başkanı Selami Uzun da katılmıştı. Zabıta Tüketici Bürosu’nun girişimleriyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Standartlar Enstitüsü Başkanı Yılmaz Arıyörük arasında 14 Ekim (1997) Dünya Standartlar Günü’nde, tüketici haklarının korunması konusunda bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, dönemin İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi de katıldı.

Zabıta Tüketici Bürosu Açılış Töreni / 27 Ağustos 1997

Zabıta Tüketici Bürosu Açılış Töreni / 27 Ağustos 1997

Zabıta Tüketici Bürosu Açılış Töreni / 27 Ağustos 1997


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Fabrika faaliyetine kendiliğinden son vermeyince,dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (solda) ve Kontrol Daire Başkanı Selami Uzun’un da katıldığı basın toplantısıyla fabrikanın kapatıldığı açıklandı. / 31 Ağustos 1997

İSTANBUL HALKININ SAĞLIĞI BÖYLE KORUNDU

Büyükşehir Zabıtası, İstanbul halkının sağlığını tehdit eden, ekonomik ömrünü tamamlayan ve artık şehir içinde kalan Kartal Set Çimento’nun kapatılmasında çok önemli rol oynadı. Aslında fabrika yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi arasında varılan mutabakat gereği fabrika 31 Ağustos 1997’de kendiliğinden kapanacaktı. Ancak Kartal Set Çimento yöneticileri bu amaçla imzaladıkları protokolden vazgeçtiler ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldılar.

Kartal Set Çimento Fabrikası’nın Yıkımı / 17 Şubat1998

Kartal Set Çimento Fabrikası’nın Yıkımı / 17 Şubat1998

17 Şubat 1998 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gayri Sıhhi Müessese Yönetmeliğine dayanarak, çimento fabrikasının yıkılması için onlarca iş makinesi ve 300 zabıta memuru harekete geçti. O dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zabıta teşkilatına verdiği talimat üzerine 40 yıldır bölge halkının kabusu olan, birçok insanın kanser hastalığına yakalanmasına neden olan çimento fabrikasının yıkımına polis eşliğinde başlandı. Bu sırada aralarında dönemin Komiser Yardımcısı Tuncay Zaman’ın da bulunduğu birçok zabıta memuru taşlı ve bıçaklı saldırılarla yaralandı.

Kartal Set Çimento Fabrikası’nın Yıkımı / 17 Şubat1998


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ZABITA KUTLAMALARINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, zabıta kutlamalarına katılmaya özen gösterirdi. Onun katıldığı kutlamalardan biri de Zabıta’nın 170. yıl etkinlikleri idi. 4 Eylül 1996’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Unkapanı İMÇ Blokları’ndaki etkinliğe yürüyerek geldi. Burada törenle karşılanan Başkan Erdoğan’ın yakasına, bir bayan zabıta memuru tarafından 170. Yıl kokartı takıldı. Daha sonra İstanbul’un ilk belediye başkanı olan Hızır Bey Çelebi’nin kabri başına giden Başkan Erdoğan, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyip Hızır Bey Çelebi için Fatiha suresini okudu.

Zabıta Haftası Kutlamaları / Eylül 1996

Zabıta Haftası Kutlamaları / Eylül 1996


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ: “ZABITA, BELEDİYENİN ARAZİDEKİ TEMSİLCİSİDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, göreve geldiği günden beri zabıtaya yakın ilgi gösterdi. Her bayramda zabıta memurlarıyla bayramlaşma geleneğini sürdüren Başkan Topbaş, zabıtanın belediyenin isimsiz kahramanları olduğunu söylüyordu. Başkan Topbaş, 2010 yılı Ramazan Bayramı dolayısıyla zabıtaya şöyle seslenmişti: “İstanbul’a hizmet için hepimiz çok çalıştık. Bu hizmet koşusunda isim olarak ben öndeyim. Ama arkamda hep sizlerin desteği var. Sizlerin verdiği güç, sizlerin verdiği destekle başarıyoruz. Sizlerin başarısı, bize yazılıyor. Sizler isimsiz kahramanlarsınız. Bu yüzden, ifade etmeliyim ki, buradaki başarı belediyenin tüm personeline aittir. Özellikle de belediyemizin halk içindeki yüzü olan zabıta ekibimizle bu başarı, mümkün oluyor. Zabıta, belediyenin arazideki temsilcisidir. Ve zabıta, bugüne kadar hem bu temsili, hem de görevlerini lâyıkı ile yerine getirmiştir. İnanıyorum ki, bugünden sonra da aynı başarıyı göstermeye devam edecektir.”


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

ÖZLEYİŞ TOPBAŞ’TAN KADIN ZABITALARA DESTEK!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, Büyükşehir Zabıta teşkilatında çalışan kadın zabıta memurlarıyla bir araya geldi. Kadın Koordinasyon Merkezi’nin Ataköy’deki binasında gerçekleşen toplantıda, kadın zabıta memurlarının çalışmaları hakkında bilgi alan Özleyiş Topbaş, zabıta teşkilatının faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye hizmetlerinin hayata geçmesinde kolluk kuvveti olarak zabıtanın önemine değinen Topbaş, bu zorlu meslekte kadınları başarıyla temsil ettikleri için kadın zabıtaları kutladı.

O dönem Büyükşehir Zabıta Müdür Yardımcısı olan Rabia Babacan başkanlığındaki zabıta heyeti, daha sonra Özleyiş Topbaş Hanımefendi ile birlikte Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM)’nin çeşitli birimlerini gezdiler. Zabıta memurları, “KKM’nin mağdur, yoksul ve kimsesiz kadınlara yönelik çalışmalarıyla İstanbullu kadınların güvencesi olduğunu” ifade ettiler.

Sayın Kadir Topbaş’ın eşi Sayın Özleyiş Topbaş kadın zabıta memurlarıyla bir arada


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Ramazan Bayramı / 23 Ekim 2006

“SİZLER BAŞARININ İSİMSİZ KAHRAMANLARISINIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, zabıta memurlarının sadece özlük hakları, fiziksel ortamları ya da yetki ve görevlerinin güçlendirilmesiyle ilgilenmedi. Aynı zamanda zabıta memurları ve zabıta destek personelinin moral ve motivasyonuyla da yakında ilgilendi. Onların psikolojik olarak güçlü olmalarının, görevlerini yerine getirmede önemli olduğuna inandı. Bu inançla hareket eden Başkan Topbaş, zabıta memurlarına şöyle sesleniyordu: “Sizler belediyemizin yüzüsünüz. Sizler bizleri ne kadar iyi temsil ederseniz İstanbullu da bizi o kadar iyi bilir. Dünyanın gıpta ile izlediği İstanbul’a hizmet etmek adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ve sizlerin başarıları bizim hanemize yazılıyor. Ekibimiz ile bu mümkün olabiliyor. Siz bu başarıdaki birer isimsiz kahramansınız. İstanbullu sizin sayenizde huzurlu bir bayram geçiriyor.”

Ramazan Bayramı / 20 Eylül 2009

Kurban Bayramı / 19 Aralık 2007

Kurban Bayramı / 20 Aralık 2007

Ramazan Bayramı / 9 Ağustos 2013


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Ramazan Bayramı / 23 Ekim 2006

Zabıta’da Bayramlaşma Programı / 17 Temmuz 2015

Ramazan Bayramı / 31 Ağustos 2011

ZABITA’DA BAYRAMLAŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ile birlikte Ramazan Bayramı’nda Zabıta çalışanlarıyla bir araya geldi. Zabıta Daire Başkanlığı’nın Edirnekapı Kompleksi’nde gerçekleşen Bayramlaşma programında; tüm zabıta personeli ile tek tek Bayramlaşan Genel Sekreter Baraçlı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geniş bir aile. Zabıta da bu ailenin bir parçası. 1994 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızla başlayan süreç içinde İstanbullulara gayret, heyecan ve azimle hizmet ediyoruz. İBB’nin ürettiği her proje, dünya şehirleri tarafından izleniyor, örnek alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de nasıl bir marka yerel yönetim olduğunu, 2019 ve 2023 vizyonlarında ortaya koyacağız. Heyecanımızı kaybetmeden İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu noktada Zabıta’nın her sıkıntısında yanında olduğumuzu da belirtmek isterim” diye konuştu. Zabıta’da Bayramlaşma Programı / 17 Temmuz 2015

Baraçlı, bayramlaşma programının ardından Zabıta Eğitim Merkezi’ni de ziyaret etti.

Zabıta’da Bayramlaşma Programı / 17 Temmuz 2015

Zabıta’da Bayramlaşma Programı / 17 Temmuz 2015


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SEMBOLÜ: ZABITA MERASİM TAKIMI

Belediyenin üniformalı tek birimi olan zabıta teşkilatı, merasim takımıyla belediye yöneticilerinin ve teşkilatın göğsünü kabartıyor. Devlet büyüklerinin ve yurtdışından gelen üst düzey konukların karşılanmasında, protokolün en önemli parçası olan Zabıta Merasim Takımı, disiplini, performansı ve görev bilinciyle dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca resmi törenler ile bayram kutlamalarına da katılan Büyükşehir Merasim Takımı, bu görevlerinde belediyeyi temsil etmenin büyük onurunu taşır.

T.C Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ziyareti / 15 Kasım 2007


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Taksim / 19 Mayıs 2010

Zabıta Haftası / Eylül 2007

İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Ziyareti / 24 Haziran 2010


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Engelli taklidi yapan bir dilenci / 20 Şubat 2006

MERHAMET AVCILARI: DİLENCİLER

Ülkenin sosyo-ekonomik durumuna göre sayısal olarak azalış ya da artış gösterse de dilenciler, İstanbul’da hep oldular. İstanbul’un cazibesi, özellikle şehir dışındaki ihtiyaç sahipleri ile bu işi meslek haline getirmiş dilencileri hep kendine çekti. Özellikle kurban ve ramazan bayramları ile kutsal gün ve gecelerde sayıları artan dilencilerle mücadele, kolluk kuvveti olarak zabıtaya düştü.


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

TURİZM ZABITASI YENİ KIYAFET, YENİ ARAÇ!...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde yeniden organize edilen Turizm Zabıtası, güçlü personel yapısının yanı sıra modern araçlarla da donatıldı. Zabıta Edirnekapı Kompleksi’ni ziyaret eden (9 Ağustos 2013) Başkan Kadir Topbaş, yabancı dil bilen personelin, Sultanahmet gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hizmet vereceğini söyledi. Başkan Topbaş, “Arapça ve İngilizce bilen 30 arkadaşımızla başlangıç yapıyoruz. Kıyafetleri tasarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta biriminde hizmet verecekler. Özellikle turizm anlamında problem olan yerlerde müdahil olacaklar” dedi. Başkan Topbaş, daha sonra Turizm Zabıtası’nın yeni araçlarını test etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Ziyareti / 9 Ağustos 2013

Turizm Zabıtaları Yeni Kıyafetleriyle / Ağustos 2013

Turizm Zabıtaları Yeni Kıyafetleri ve Araçlarıyla / Ağustos 2013

Turizm Zabıtaları Görev Başında / Ağustos 2013


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

ZABITA OLMAK BİR AYRICALIKTIR...

Zabıta teşkilatına mensup olmak, Büyükşehir Zabıtası’nın bir üyesi olarak İstanbul ve İstanbullulara hizmet etmek, bir ayrıcalıktır. Bu teşkilatın bir parçası olmak için ter döken yüzlerce genç insan arasından en iyiler, titiz bir elemeden sonra belirlenir. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda en yüksek puanı alan adaylar, daha sonra zabıta görevi için gerekli olan meslekî sınavdan ve mülakattan geçirilir. Zabıta olmaya hak kazanan personele, Zabıta Temel Eğitimi’ni alması için yoğun bir program uygulanır. Tıpkı 1930’lu yıllarda Osman Nuri Ergin’in ders verdiği akademide olduğu gibi... Tıpkı 1957’de zabıta teşkilatı polisten ayrıldığında adayların tabi tutulduğu eğitim gibi... Zabıta Adayları Sınavda / 14 Haziran 2007

77-78. Dönem Yemin Töreni / 14 Mayıs 2009


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

79. Dönem Yemin Töreni / 6 Eylül 2010

79. Dönem Yemin Töreni / 6 Eylül 2010


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

ZABITA FUTBOL TURNUVALARI

Zabıta teşkilatı, görevi gereği dinamik ve sportif bir yapıya sahip. Özellikle 1998 yılında Edirnekapı Zabıta Kompleksi bünyesindeki halı sahanın hizmete girmesinden sonra zabıta teşkilatı, düzenli bir şekilde birimler arasında futbol turnuvası düzenlemeye başladı. Aralık 1998’de düzenlenen ilk turnuvaya 16 zabıta amirliği katıldı. Görev başında yaşadıkları stresi turnuva boyunca yaptıkları heyecanlı maçlarda atan teşkilatın ilk turnuva birincisi de Merkez Zabıta Amirliği ile yaptığı final maçını 4-0 kazanan Kontrol Noktaları Zabıta Amirliği olmuştu. 8. Zabıta Futbol Turnuvası, 179. Yıl Kutlamaları / 2005

1. Zabıta Futbol Turnuvası / 1998

YAKIN DÖVÜŞ UZMANI ZABITALAR...

Her çeşit insanla muhatap olan zabıta, özellikle seyyarla mücadele ve yıkım gibi olaylarda zorlu anlar yaşıyor; ölüm tehdidi ve darpla karşı karşıya kalıyor. İşte böylesi sıkıntılı durumlarda kendisini koruyabilmesi için zabıta eğitimden geçiriliyor. Uzman öğreticiler nezaretinde çalışan zabıta, zorlu görevlere korkusuzca hazırlanıyor.

8. Zabıta Futbol Turnuvası, 179. Yıl Kutlamaları / 2005


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Kağıthane AKOM Su Kulesi Yıkımı 26 Mart 2008

Zabıta Tedbir Eski Müdürü İsrafil Aydın yönetimindeki zabıtalar, sabaha karşı ani yıkıma giderlerken / 23 Ağustos 2009

VİLLA DA OLSA KAÇAK YAPILAR YIKILIR Kaçak yapıyla mücadelede villa veya gecekondu ayrımı yapmayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, 25 Ekim 2011 tarihinde Çatalca’da yasalara aykırı bir şekilde yapılan bir villayı, görevi gereği yıktı.

Kaçak Villa Yıkımı, Çatalca / 25 Ekim 2011


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

GELENEKSEL TÜKETİCİ HAKLARI PANELİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni / 11 Mart 2015

Büyükşehir Zabıtası’nın “Tüketici Şikayetleri Çözüm Merkezi” sloganıyla faaliyete soktuğu Tüketici Bürosu, 2004’ten sonra kurumsal bir kimlik kazandı. Tüketici hakları konusunda çözüm merkezi olmanın yanı sıra bir eğitim ve bilgilendirme merkezi olarak da hareket eden Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, 1997’den bugüne onlarca ödüle layık görüldü. Türkiye’deki tüm yerel yönetimlere de model olan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği; tüketici bilincinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından bu yana her yıl “Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni”ne ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni / 11 Mart 2015

Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni / 11 Mart 2015

Geleneksel Tüketici Hakları Paneli ve Ödül Töreni / 11 Mart 2015


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

Minibüs Kontrolü / 30 Ekim 2007

Belediye çekicileriyle, arızalanan araçlara anında müdahale / 14 Şubat 2007

Zabıta Taksi Denetiminde / 26 Aralık 2012


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

36. Vodafone İstanbul Maratonu

MARATONUN ZABITASI: ASYA’DAN AVRUPA’YA GÜVEN İÇİNDE KOŞUN!

1979 yılından beri düzenlenen ve kıtalar arası ilk maraton ve halk koşusu olma özelliği taşıyan Avrasya Maratonu’nun organizasyonunda İstanbul Zabıtası hayati vazife alıyor. Yarış başlangıç noktası ve güzergâhında güvenlik ve düzeni sağlayan İstanbul Büyükşehir Zabıta Memurları, yarışmacılar ile halktan katılımcıların emniyet ve huzur içinde yarışmasında öncü rol oynuyor.

18. Avrasya Maratonu / 20 Ekim 1996

Özellikle halk koşusu sırasında binlerce insanın taşkınlık yapmasını, kuralları bozmasını önleyen zabıta, Asya’dan Avrupa’ya uzanan görev alanı boyunca güvenin simgesi oluyor. Her yarış esnasında ve sonrasında yarışmacı ve katılımcıların başarı ve mutluluğunu görmek, bu yarışmada zabıtanın kazandığı en büyük ödülü oluyor.


189 Yıldır İstanbullunun Hizmetindeyiz İstanbul’un 2 Asırlık Güçlü Teşkilatı: Belediye Zabıtası

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER

Halkın rahatı, huzuru ve sağlığı için çalışan Büyükşehir Zabıta, her zaman sanatla da iç içe olan bir teşkilat oldu. Çok sevdikleri zabıta üniformalarını sanatla da buluşturan çok sayıda zabıta personeli, işten arta kalan zamanlarında yaptıkları çalışmalarla iç dünyalarını yansıtıyor.

Zabıta Haftası / Eylül 2005

Hem Hattat Hem Zabıta

Hem Ahşap Oyma Ustası Hem Zabıta

Zabıta Haftası, Zabıta Tiyatro Sahneliyor / Eylül 2005

Hem Ressam Hem Zabıta

Profile for İBB Zabıta Haber

Bir Zamanlar Zabıta Fotoğraf Sergisi  

Geçmişten Günümüze İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası Fotoğraf Sergisi

Bir Zamanlar Zabıta Fotoğraf Sergisi  

Geçmişten Günümüze İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası Fotoğraf Sergisi

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded